Samenvatting practische economie

-
11 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "practische economie". De auteur(s) van het boek is/zijn peter adriaanse. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - practische economie

 • 2 samen of alleen?

 • Gevangenendilemma:

  Twee partijen halen het beste resultaat met samenwerking. Zonder samenwerking is het resultaat minder goed. 

  Sociale controle: 

 • Sociale controle: als mensen elkaar aanspreken op 'fout gedrag', vergroot de kans op een goede samenwerking.

 • 3 'loop geen risico'

 • Premie: bedrag dat je per jaar aan de verzekeringsmaatschappij moet betale. 

  Verzekering: overeenkomst waarbij de verzekerde tegen betaling van een premie een schadeloosstelling bij verlies of schade. 

  Verzekerde waarde: de waarde die aan de verzekeringsmaatschappij is opgegeven. 

  Materiële schade: schade die geld kost.

  Immateriële schade: schade die niet in geld uitte drukken is. 

  Verzekeringen:

  - opstalverzekering: on schade aan je huis te verzekeren. 

  - autoverzekering.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Solidariteit: veel mensen betalen premie voor een kleine groep mensen die geholpen worden met een uitkering. 

 • Eigen risico: deel van de schade dat voor eigen rekening is. 

  Bonus-malusregeling: hoe langer je schade vrij bent, hoe hoger de korting op premie. Bij schade door eigen schuld daalt de korting op premie. 

 • 4 eigen schuld dikke bult

 • Collectieve werknemersverzekering: alle werknemers betalen verplicht een bedrag aan de collectieve sector en zijn zo verzekerd tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkeloosheid. 

  Voordelen (situatie tot 1996):

  - het door werknemers gegeven premie geld aan sociale fondsen, wordt uitgekeerd aan zieke werknemers zodat hun loon doorbetaald werd.

  - de ziektewet was verplicht. 

  - werk ge vers zijn niet meer zo bang om mensen met een zwakke gezondheid aan te nemen. 

  - de premie per werknemer kan relatief laag blijven. 

 • Nadelen collectieve verzekerimg:

  - zowel werknemer als werkgever zijn niet erg gemotiveerd om het aantal ziektegevallen te beperken. 

  - maandelijkse premie stijgt als steeds meer Nederlanders ziek thuis zitten. 

 • Privatisering: overhevelen van activiteiten van de collectieve sector naar de markt sector. 

  Voordelen privatiseerde verzekering:

  - zowel werkgever als werknemer doen beter hun best om geen misbruik te maken van de verzekering. 

  - een collectieve ziektewet heeft geen prikkels in zich om het ziekteverzuim te beperken. Een geprivatiseerde ziektewet heeft dat wel. 

 • Nadeel geprivatiseerde verzekering:

  - als werkgever veel zieke werknemers heeft, kost dat veel geld. 

  - als hij het risico heeft verzekerd, zal de premie bij een hoog ziekteverzuim verhogen. 

  - mensen met een zwakke gezondheid worden minder snel aangenomen, omdatde werkgever liever mensen met een goede gezondheid wilt aannemen. 

 • 7 proef op de som

 • Verzonken kosten: kosten die bij een tegenslag niet terugverdiend kunnen worden

  Zwakke onderhandelingspositie: hoe hoger de verzonken kosten, hoe zwakker de onderhandelingspositie. Als je ergens al veel voor hebt betaald, is het moeilijker om het af te lassen. 

   

 • Verzonken kosten: kosten die bij een tegenslag niet terugverdiend kunnen worden

  Zwakke onderhandelingspositie: hoe hoger de verzonken kosten, hoe zwakker de onderhandelingspositie. Als je ergens al veel voor hebt betaald, is het moeilijker om het af te lassen. 

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.