Samenvatting Praktijk sociologie

-
ISBN-10 9462363625 ISBN-13 9789462363625
503 Flashcards en notities
26 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktijk sociologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Harry G J Hendrix. Het ISBN van dit boek is 9789462363625 of 9462363625. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktijk sociologie

 • 1 wat is socologie

 • hoe verklaren psychologen het gedrag
  door uit het persoon zelf, aanleg persoonlijkheid en karakter
 • 1.1 waarom dit boek?

 • Wat wordt er bedoeld met 'Vraagverlegenheid'?
  Mensen durven geen hulp te vragen.
 • Waarop leggen zorgverleners de nadruk?
  Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontplooiing. 
 • Waartoe leidt de vanzelfsprekendheid?
  Blindheid voor mensen die anders denken en handelen. Mensen zien, horen en geloven vooral wat ze willen zien, horen en geloven.
 • 1.2 doelen van dit boek

 • benoem de 4 doelen van dit boek sociologie?
  1. inzicht in het sociaal functioneren van onze samenleving.
  2. sociale bewustwording ofwel inzicht in de maatschappelijke factoren die jouw gedrag beïnvloeden.
  3. inzicht in de maatschappelijke factoren die het gedrag van jouw cliënten beïnvloeden
  4. meer kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • Noem de vier doelen van het boek
  1. Inzicht in het sociaal functioneren van onze samenleving.
  2. Sociale bewustwording ofwel inzicht in de maatschappelijke factoren die jouw gedrag beïnvloeden.
  3. Inzicht in de maatschappelijke factoren die het gedrag van jouw cliënt beïnvloeden.
  4. Meer kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • Waarom is het eerste doel belangrijk?
  je moet de belangrijkste theorieën snappen en kunnen illustreren met voorbeelden uit jouw eigen omgeving
 • Waarom is het tweede doel belangrijk?
  Met het eerste doel kun je het tweede doel behalen. Veel opdrachten en voorbeelden nodigen je uit om te onderzoeken hoe de samenleving jou beïnvloed heeft, wat moet leiden tot een groter sociaal bewustzijn.
 • Waarom is het derde doel belangrijk?
  Het eerste doel is ook een hulpmiddel om dit doel te behalen. Je kunt praktijksituaties uit jouw toekomstige werksituatie sociologisch analyseren en voorzien van realistische oplossingen
 • Waarom is het vierde doel belangrijk?
  Zorgverleners worden in hun werk dagelijks geconfronteerd met actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarom is kennis en inzicht in deze vraagstukken van belang.
 • 1.3 werkwijze

 • benoem de vaardigheden bij sociologie.
  1. sociologisch kunnen analyseren van praktijksituaties en het zoeken naar en werken met oplossingsrichtingen.
 • Wat willen de schrijvers van de voorbeelden bereiken?
  Ze willen begrijpen waarom de mensen denken zoals ze denken en zich gedragen zoals ze zich gedragen. Ze staan open voor het tegendeel van wat ze dachten. 
 • 1.4 integratie

 • wat doen sociologen?
  het gedrag van mensen in zijn sociale omgeving bestuderen.
 • Wat bestuderen sociologen?
  Het gedrag van de mens in zijn sociale omgeving.
 • wat doen psychologen?
  die houden zich meer bezig met geest van de mens.
 • Waar houden psychologen zich mee bezig?
  Met de geest van de mens
 • waar ligt dan de nadruk van psychologen en sociologen dan op?
  • psychologen meer op individu en zijn innerlijke leven
  • sociologen samenleving centraal staat.
 • Waar richten economen zich op?
  Op de geldhuishouding in de samenleving.
 • waar richten economen zich op?
  op de geldhuishouding in de samenleving, (bijf hoe het zit met de geldhuishouding in de zorg)
 • Wanneer heeft het vak sociologie pas echt zin?
  Als de inhoud ervan een adequate plek krijgt in lessen en trainingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is sociale ongelijkheid?
Dat is en toestand in de samenleving waarbij sprake is van ongelijk gewaardeerde (groeperingen van) posities.

Er is sprake van een hiërarchisch opeenstapeling van lagen, waarbij elke laag bestaat uit ongeveer gelijk gewaardeerde posities. 
Er worden verschillende begrippen gebruikt; kaste, stand, klasse en sociale klasse. Nu wordt vooral sociale klasse beschreven.
Wat is het Mattheuseffect?

'Dat houdt in dat zij die veel hebben, krijgen meer en zij die niet hebben, wordt ontnomen wat ze verdienen'
Wat is discriminatie?
Discriminatie is het ongelijk behandelen van individuen of groeperingen op grond van bepaalde kenmerken.
Wat betekent culturele mobiliteit?
 • Onder culturele mobiliteit verstaan we de beweging van cultuurgoederen van de ene sociale laag naar de andere.
 • Dalend cultuurgoed: wanneer goed daalt van hogere naar lagere sociale klasse
 • Stijgend cultuurgoed: wanneer een cultuurgoed stijgt van een lagere naar een hogere sociale klasse
 • Onder cultuurgoederen verstaan we: voorwerpen, kunst, gewoontes, smaken, trends, enz. Die verwijzen naar verwachtingen en doeleinden  van een groepering. 


Zo geldt de aardappel in de 17e eeuw als varkensvoer of eten voor de allerarmsten. Pas na 1800 begint de aardappel graan te verdringen als basisvoedsel. 
Spijkerbroek was vroeger werkkleding, wordt nu ook in hogere kringen gedragen. 

Meestal van laag naar hoog. Daarom gaan bijvoorbeeld mensen uit lagere sociale klassen tennissen, golfen of een cruise maken. Maar ook namen in beroepen veranderen zoals schoonmaakster in interieurverzorgster. 
Wat verstaat Arnon Grunberg onder opwaartse mobiliteit?
Opwaartse mobiliteit mogelijk gemaakt door lichamelijk kapitaal; de liefde. Bijvoorbeeld een secretaresse die met haar baas trouwt.
Wat is gesloten samenleving?
Hierin is het moeilijker om op eigen kracht te klimmen en te dalen en is de sociale laag al grotendeels bij de geboorte vastgelegd. (india, kastenstelsel)
Wat is een open samenleving?
Dat is een samenleving waarin personen gemakkelijker en op basis van eigen krachten klimmen en dalen op de maatschappelijke ladder.
Wat betekent intrageneratiemobiliteit en intergeneratiemobilitiet?
Van intrageneratie Is sprake wanneer de sociale mobiliteit binnen één generatie plaatsvindt

Van intergeneratie is sprake wanneer het meerdere generaties omvat.
Benoem twee vormen van sociale mobiliteit
 1. horizontale mobiliteit is een beweging binnen eenzelfde sociale laag. 
 2. verticale mobiliteit gaat het om bewegingen tussen verschillende verticaal gestapelde sociale lagen.  
Wat verstaan we onder sociale mobiliteit?
Onder sociale mobiliteit verstaan we de beweging van mensen of groeperingen van de ene sociale laag naar de andere.