Samenvatting Praktijkboek supply chain management : aanpak, concepten en modellen voor operational excellence in de keten

-
ISBN-10 9013065260 ISBN-13 9789013065268
337 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktijkboek supply chain management : aanpak, concepten en modellen voor operational excellence in de keten". De auteur(s) van het boek is/zijn Marcel van Assen, Walther Ploos van Amstel Math de Vaan. Het ISBN van dit boek is 9789013065268 of 9013065260. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktijkboek supply chain management : aanpak, concepten en modellen voor operational excellence in de keten

 • 1 Supply Chain Management: een integrale aanpak

 • Wat is het doel van Hoofdstuk 1?
  Het belang van een integrale aanpak van SCM te onderstrepen. Kennismaking met het SCM-gebied en de problematiek ervan.
 • wat stelt bedrijven voor de nodige dilemma's

  talrijke vaak conflicterende markteisen, zoals het frequent leveren van vernieuwende producten van hoge kwaliteit tegen de laagste prijs en met een hoge leverbetrouwbaarheid.

 • conflicterende markteisen vertalen zich binnen de SC in eisen ten aanzien van de kostprijs, productiviteit kwaliteit, flexibiliteit, en snelheid, hierdoor ontstaat bij het management de behoefte aan het ontwikkelen invoeren en beheersen vanen excellente keten

 • 1.1 Uitdagingen en dilemma's

 • Wat zijn de uitdagingen en dilemma's van SCM?

  1. Klanten zijn steeds veeleisender (market pull > market push)

  2. Klanten zijn steeds sneller en beter geïnformeerd

  3. Economische globalisatie: klanten eisen steeds lagere prijzen

  4. Groter assortiment en steeds kortere levenscyclus van producten en diensten

  5. Duurzaamheid is een serieuze markteis geworden

  6. Voortdurende overnameactiviteiten in de markt

  7. Hechte, maar dynamische allianties

  8. Verschuiving van de macht in de supply chain

  9. Verschuiving/verandering van de competitieve focus- van individuele bedrijven naar clusters en ketens

  10. steeds strengere regelgeving

 • wat zijn oa de 10 uitdagingen om een excellente keten te realiseren en te ontwikkelen, invoeren en beheersen 

  1, klanten zijn steeds veeleisender, van push naar pull, men wil ene kwaliteitsproduct tegen lage prijzen, groter assortiment, meer aanvullende diensten. sommige producten wil de klant zelf samenstellen naar eigen wens en voorkeur.

  2, klanten zijn steeds sneller en beter geinformeerd, dmv de ontwikkelingen op het gebied van internet, men is sneller op de hoogte van de nieuwste snufjes, de klant neemt steeds meer de tijd voor een definitieve aankoopbeslissing van producten of diensten, maar wil er wel direct over kunnen beschikken, het direct leveren klantspecifieke unieke producten uit een breed en frequent vernieuwd assortiment is de nieuwe norm.

  3, economische globalisatie: klanten eisen steeds lagere prijzen, globalisatie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer bedrijven onderling concurreren op kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en zelfs innovatie. klanten zien dat aanbieders elkaar nauwelijks ontlopen op deze gebieden en kiezen voor de laagste prijs.

  4, groter assortiment en steeds kortere levenscyclus van producten en diensten, s-curve wordt steeds korter en steiler, nieuwe technologieen dienen steeds sneller commercieel rijp gemaakt te worden, de marktintroductie sneller en intensiever moet en dat er in steeds kortere tijd geld verdiend moet worden met een nieuw product of nieuwe dienst om de ontwikkelings-en introductiekosten eruit te halen.

  5, duurzaamheid is en serieuze markteis geworden, maatschappelijk verantwoord ondernemen is een eis, bedrijven worden geacht om hun economische belangen te optimaliseren onder de voorwaarde van de 3 P's, tw. people, profit, planet, klanten vinden het steeds belangrijker dat de bedrijfsvoering plaatsvind op een sociaal (people) en ecologische (planet) verantwoorde en voor alle bij de SC betrokken partijen economisch aantrekkelijke (profit) wijze.

  6, voortdurende overname activiteiten in de markt, tijdperk van globalisering, wereldmarkten groter, handelsbarrieres minder, grote afstand transporten steeds minder een belemmering, neiging tot globalisering brengt een golf van overnames en fusies met zich mee, voor SCM zijn deze ontwikkelingen van groot belang, SCM maakt er een essentieel onderdeel van uit, synergievoordelen met fusies beoogd liggen voor een deel in de logistiek of zijn van logistiek afhankelijk. 

  7, hechte maar dynamische allianties, bedrijven werken samen in de keten maar zijn ook elkaars concurrenten, gesmeden allianties moeten hecht zijn, omdat er op het scherpst van de snede moet worden gespeeld qua snelheid, technologie, en investeringen. om risico's te spreiden wordt steeds vaker geopperd om meerdere leveranciers te hebben voor 1 product, meer concurrentie tussen deze leveranciers leidt tot meer specialisatie . zo wordt het toelevernetwerk niet alleen omvangrijker maar ook beter qua operationeel performance en dieper qua kennis en kunde. een dergelijk netwerk kan beter omgaan met de onzekerheid van de markt, natuurlijk betekent zo'n netwerk ook meer coordinatie, menscapaciteit en management aandacht. Integratie van alle spelers in de keten toeleveranciers en klanten. 

  8. verschuiving van macht in de SC, de macht verschuift richting de klant, dat komt doordat het merk, de naam van de producent, steeds meer als inwisselbaar wordt geien en merkloyaliteit verdwijnt, in de winkel wordt vooral gekocht wat er voorradig is en niet perse wat de fabrikanten aanbieden. 

  9, verschuiving/verandering van de competitieve focus- van individuele bedrijven naar clusters en ketens, een cluster is een geografische concentratie van gespecialiseerde bedrijven en organisaties (toeleveranciers, intermediairs, dienstverlenende bedrijven, kennisinstellingen) die zowel met elkaar concurreren als met elkaar samenwerken om bepaalde synergie effecten te behalen. Het is een speciale vorm van een netwerk, waarin transacties dmv formele en informele en wederkerige mechanisme tot stand komen. bedrijven vormen clusters om toegang te krijgen tot een unieke combinatie van inputfactoren zoals kennis, relatienetwerken, infrastructuren grondstoffen en andere hulpbronnen. 3 positieve bijdragen van clustervorming: - verhogen productiviteit, versterken innovatievermogen, stimuleren oprichting nieuwe bedrijven.

  10, steeds strengere regelgeving, oa milieuzones, SOX-vereisten, REACH-regels WEEE, Arbo en verpakkingstaks. handhaving juiste SC betekent een steeds grotere administratieve last voor het management. 

   

  Een keten die in staat is te voldoen aan bovengenoemde markteisen en die kan omgaan met wisselende management dilemma's en ketenuitdagingen noemen we EXCELLENT. 

   

  Dit stelt niet alleen eisen aan de bedrijfsprocessen maar ook aan de besturing, de organisatie en de infobesturing binnen de SC.  SCM gaat daarom vooral om het managen van conflicterende doelstellingen. 

 • Noem uitdagingen bij realisatie van supply chain:

  1. Klant veeleisender, sneller en beter geïnformeerd

  2. Door economische globalisatie let klant meer op prijs

  3. Groter assortiment en kortere levenscyclus product en dienst

  4. Klant wil duurzaam

  5. Overname activiteiten en hechte, dynamische allianties

  6. Verschuiving van macht in de keten en van competitieve focus (indivuele bedrijven naar clusters en ketens)

  7. Strengere regelgeving


 • Wat is supply chain management?
  SCM is het managen van conflicterende doelstellingen.
 • Wat betekent market push ?
  het leveren van product/dienst waarvan je denkt dat de markt het wil hebben
 • Wat betekent market pull ?
  het leveren van product/dienst waar de markt zelf om vraagt
 • Wat heeft er voor gezorgd dat steeds meer bedrijven onderling concurreren op kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovatie ?
  Globalisatie
 • Wat betekent een steeds kortere levenscyclus van product of dienst voor introductie van een product en de verdienste?
  Introductie moet sneller en intensiever. In kortere tijd geld verdienen met een nieuw product om ontwikkelings en introductiekosten er uit te halen
 • Welke synergie voordelen worden beoogd bij fusies en overnames ?
  o.a. logistiek, schaalvoordelen, supply chain integratieprojecten
 • De optimale mate van integratie is regioafhankelijk of bedrijfsafhankelijk. Juist of onjuist ?
  Juist
 • Waarom verschuift binnen diverse supply chains de macht richting de klant ?
  Merk en naam producent wordt steeds meer inwisselbaar. Merkloyaliteit verdwijnt.
 • Wat wordt bedoeld met een cluster ?
  Een geografische concentratie van gespecialiseerde bedrijven, die met elkaar concurreren en samenwerken om synergie-effecten te behalen.
 • Op welke 3 positieve manieren draagt een cluster bij aan de concurrentie positie van bedrijven in de cluster ?

  1. verhogen productiviteit

  2. versterken innovatief vermogen

  3. stimuleren oprichting nieuwe bedrijven

 • Wanneer noemen we een keten excellent ?
  als het kan omgaan met steeds wisselende management dilemma's en keten uitdagingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.