Samenvatting Praktisch Bedrijfsrecht

-
ISBN-10 9001814166 ISBN-13 9789001814168
317 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch Bedrijfsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn J W J Fiers. Het ISBN van dit boek is 9789001814168 of 9001814166. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Praktisch Bedrijfsrecht

 • 1 Rechtsvormen

 • wat is ondernemersrecht?
  rechtsgebied dat regels geeft omtrent de verschillende rechtsvormen
 • 1.1 Ondernemigsrecht

 • Het ondernemingsrecht beschrijft alle rechten en plichten rondom een ondernemen. Als je een bedrijf begint, is het raadzaam om goed na te denken welke rechtsvorm je kiest. De eerste keus die je moet maken is of je een natuurlijk- of een rechtspersoon wilt zijn. Een rechtspersoon is een onderneming met rechten en plichten op zich, een natuurlijk persoon is gekoppeld met de ondernemer achter de onderneming. Onderneming en ondernemer zijn dus gelijk.

 • Wat is ondernemingsrecht?

  Is het rechtsgebied dat regels geeft omtrent de verschillende rechtsvormen.

 • Wat is het ondernemingsrecht?
  Het rechtsgebied dat regels geeft omtrent de verschillende rechtsvormen.
 • Het ondernemingsrecht geeft regels omtrent verschillende rechtsvormen.
 • Wat is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid?

  rechtspersoon, dat betekent dat net als een natuurlijk persoon, verplichtingen kan aangaan. Rechtspersoon zelf kan overeenkomsten sluiten, mensen in dienst nemen, een pand huren enz.  

 • Wat is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid?
  een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, kortweg rechtspersoon, is een zelfstandig juridisch orgaan. Een rechtspersoon kan, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen aangaan. Rechtspersoon zelf kan overeenkomsten sluiten, mensen in dienst nemen, een pand huren enz.  
 • Wat is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?

  Als ze een handeling hebben met een klant, dan zijn de verplichtingen niet door het bedrijf aangegaan, maar door de ondernemer(s) zelf. Een contract wordt dan in zo een geval gesloten met de mensen achter de onderneming. Als de onderneming zijn verplichtingen niet na komt zijn zelf de prive bezittingen van de ondernemer aan te spreken.

 • Wie is er aansprakelijk als een bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zijn verplichtingen niet nakomt?
  De mensen achter de onderneming. In dit geval heeft een schuldeiser de mogelijkheid om aanspraak te maken op de privébezittingen van de ondernemer.
 • Wat is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?
  Als ze een handeling hebben met een klant, dan zijn de verplichtingen niet door het bedrijf aangegaan, maar door de ondernemer(s) zelf. Een contract wordt dan in zo een geval gesloten met de mensen achter de onderneming.
 • 1.2 Eenmanszaak

 • Wat is een eenmanszaak?

  er is maar een eigenaar, dat wil zeggen een verantwoordelijke persoon. Heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de ondernemer zelf alle overeenkomsten sluit, alle schulden aangaat en alle risico's loopt. De aansprakelijkheid voor fouten in de bedrijfsvoering ligt niet bij de onderneming maar bij de ondernemer. Er is geen scheiding tussen het privevermogen van de ondernemer en het ondernemingsvermogen. 

 • Wat zijn de kenmerken van een eenmanszaak?

  Slechts een eigenaar( kan niet door meerdere personen worden opgericht)

  Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid

  Ondernemer sluit zelf alle overeenkomsten en gaat schulden en risico's aan.

  Aansprakelijkheid voor fouten ligt niet bij de onderneming maar bij de ondernemer.

  Geen scheiding privé vermogen en het ondernemingsvermogen.

  Voor wet weinig over eenmanszaak te vinden aangezien veel met privé overeenkomt. 

 • Noem de kenmerken van een eenmanszaak:
  - één eigenaar (één verantwoordelijk persoon)
  - geen rechtspersoonlijkheid (de aansprakelijkheid voor fouten in de bedrijfsvoering ligt hierdoor niet bij de onderneming maar bij de ondernemer.)
  - de eigenaar van een eenmanszaak is met heel zijn vermogen aansprakelijk omdat er geen scheiding is tussen privevermogen en ondernemingsvermogen.
  - Een eenmanszaak kan werknemers in dienst hebben.
 • Waarom zijn eenmanszaken vaak beperkt van omvang?
  In een eenmanszaak draagt de ondernemer alle risico's zelf, meer personeel betekent meer risico en dat wil de ondernemer in veel gevallen niet.
 • 1.3 Personenvennootscahppen

 • Wat is een beheersdaad?

  Alle handelingen die als normaal worden geacht in de betreffende maatschap.

 • Wat is een maatschap?
  art 7A:1655 BW
 • Wat is een maatschap?

  Een overeenkomst tussen twee of meer personen om te gaan samenwerken. Vaak in een specifieke beroepsuiting.

 • Wat zijn de drie vormen van personenvennootschappen?

  De maatschap, de vennootschap onder firma(vof) en de commanditaire vennootschap(cv)

 • Wat zijn de kenmerken van een VOF?

  1. Bij een VOF gaat het om een bedrijf, niet om een beroep.

  2. De VOF heeft afgescheiden vermogen.

  3. De vennoten zijn , in beginsel, allemaal in het geheel aansprakelijk voor handelingen van een van de vennoten.

  Gaat dus om een bedrijf!

 • Wat zijn de kenmerken van een VOF? en waar verschilt het met een maatschap?

  1. Bij een VOF gaat het om een bedrijf, niet om een beroep.

  2. De VOF heeft afgescheiden vermogen.

  3. De vennoten zijn , in beginsel, allemaal in het geheel aansprakelijk voor handelingen van een van de vennoten.

 • Hoe wordt een Commanditaire Vennoot(CV) ook wel genoemd?
  Een stille vennoot. Bijvoorbeeld iemand die investeert in het bedrijf maar geen behoefte heeft om hoofdelijk en privé aansprakelijk te worden gehouden.
 • De CV mag niet in naam van of voor rekening van de cv naar buiten treden. Doet hij dat wel dan kan hij net als de rest hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houd 'anders dan om niet'?
De formulering 'anders dan om niet' betekent dat er een tegenprestatie moet plaatsvinden voor het goed dat geleverd wordt. In het geval van een koopovereenkomst zal er per definitie een tegenprestatie zijn, namelijk de betaling van een koopprijs (art. 7:1 BW)
Wat houd beschikkingsbevoegdheid is?
Bij een overdracht moet de verkoper beschikkingsbevoegd zijn (art. 3:84 BW). Hij moet de juridische bevoegdheid hebben om het goed over te dragen. Alleen de eigenaar heeft die bevoegdheid, een dief of iemand die een goed geleend heeft bijvoorbeeld niet.
Waarom is het onderscheid tussen handelskoop en consumentenkoop van belang?
In boek 7 van het BW staat een aantal bepalingen waarbij de particulier bij een consumentenkoop recht geeft op extra bescherming.
Wat is een handelskoop?
Een handelskoop is een koop die plaatsvindt tussen twee professionele partijen.
Wat is een specieskoop?
Bij een specieskoop is het onderwerp van de koopovereenkomst specifiek bepaalbaar. De koper wil juist die zaak hebben, en niet een ander.

De leverancier zal dan ook niet aan zijn voldoen als hij een andere zaak levert.
Denk aan bijv aan een 2ehands old timer auto. Dan gaat het specifiek om die auto en niet een ander. Als het gaat om een specieszaak, is meteen duidelijk dat de nakoming niet meer mogelijk is. Een ingebrekestelling is dan niet nodig.
Een specieszaak is dus een unieke of uniek omschreven zaak. 
Wat is een genuskoop?
Bij een genuskoop is de koper vooral geïnteresseerde in de soort. Hij koopt niet een individueel product, maar een onderdeel van de soort. Het maakt niet uit welke zaak of object van een bepaalde soort gekocht en geleverd wordt.


Bij een genuszaak kan een nieuw product geleverd worden als de ander kapot is. Nakoming is nog mogelijk, dus een ingebrekestelling is verplicht.
Een genuszaak is een voorbeeld van een generieke (niet unieke) zaak.
Welk onderscheid wordt gehanteerd bij koopovereenkomsten?
- Genuskoop
- Specieskoop
Wat is de wettelijke definitie van koop? (artikel 7:1 BW)
"Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen"
Er is pas sprake van 'in dienst van' als er aan 2 vereisten is voldaan, welke?
 1. vergrote kans op fout werknemer;
 2. zeggenschap.
Wat word onder bewust roekeloos gezien?
Bij bewuste roekeloosheid kan gedacht worden aan ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. hij neemt dan zodanige risico's in de uitvoering van zijn taak dat hij het risico aanvaard dat iets mis kan gaan. Zo ernstig dus, dat het bijna opzettelijk is.