Samenvatting Praktisch Economisch Recht

-
131 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Praktisch Economisch Recht

 • 1 Inleiding

 • Wat is economisch recht?
  In het economisch recht gaat het om alle rechtsregels die in het economisch leven moeten worden nageleefd.
 • 1.1 Wat is economisch recht?

 • Voor wie geldt economisch recht?
  Die regels betreffen zowel de ondernemingen als de consumenten. Dus zowel B2B als B2C en omgekeerd.
 • Is economisch recht privaat recht of publiek recht?
  Zowel privaat recht als publiek recht.
 • Wat valt er allemaal binnen economisch recht. Welk deelgebieden?
  Economisch recht omvat het ondernemingsrecht en het marktrecht.
 • Wat is de benaming van het wetboek?
  Wetboek van economisch recht.
 • Hoe wordt het wetboek van koophandel ondertussen genoemd?
  Het wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen.
 • Hoe wordt een handelaar nu genoemd?
  Handelaar wordt vervangen door onderneming.
 • 1.1.1 Ondernemingsrecht

 • Wat is ondernemingsrecht?
  Ondernemingsrecht is het geheel van rechtsregels over de oprichting, de organisatie en de werking van de onderneming bij de uitoefening van haar economische activiteiten.
 • Wat komt er allemaal voor in het ondernemingsrecht? Er zijn er 4
  • Algemene verplichtingen
  • Regels aangaande de handelstussenpersonen 
  • Regels omtrent vennootschappen en verenigingen
  • Regels omtrent de ondernemingen in moeilijkheden (Insolventierecht)
 • 1.1.2 Marktrecht

 • Wat is marktrecht?
  Marktrecht omvat meer bepaald het geheel van de regels die door de ondernemingen moeten worden gerespecteerd bij het verdelen van de goederen en diensten op de markt.
 • Wat is het doel van marktrecht?
  Het beschermen van de consument/concurrent.
 • Welke zaken worden allemaal behandeld binnen het marktrecht? Er zijn er 3.
  Normen inzaken:
  • Eerlijke mededinging
  • De marktpraktijken
  • Het consumentenkrediet.
 • 1.1.3 Onderscheid burgerlijk recht

 • Wat is kenmerkend aan economisch recht?
  Het is wordt gezien als een bijzonder en afwijkend recht.

  Afwijken betekent dat er regels zijn die afwijken en verschillen van de overeenkomstige regels uit het burgerlijk recht.  

  Bijzonder wil zeggen dat het toepassingsgebied niet algemeen is, maar specifiek ondernemers en ondernemingsactiviteiten betreft.
 • Onderscheid tussen economisch recht en burgerlijk recht?
  Burgerlijk recht is alles wat te maken heeft met de burger. Dit is het algemeen recht. De bijzondere en afwijkende economische regels genieten voorrang op de algemene bepalingen van het burgerlijk recht.
 • 2 Fundamentele elementen van het economisch recht

 • Wat zijn de 3 fundamentele elementen van het economisch recht?
  • De bronnen 
  • De ondernemingsrechtbank
  • Het bewijs bij ondernemingszaken
 • 2.1 Bronnen van het economisch recht

 • Welke 4 bronnen wordt gebruikt in economisch recht?
  • Wetgeving
  • Rechtspraak
  • Gewoonte
  • Rechtsleer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Geef een voorbeeld van een bedrijf van de overheid die enkel handelt uit behartigen van het algemeen welzijn.
Bv. FAVV of het federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen.
Geef voorbeelden van ondernemingen die nu vroeger niet werden gezien als een onderneming. Geef er 6
 • Maatschappen (venn zonder rechtspersoonlijkheid
 • vzw's
 • Bestuurders van venn en vrije beroepen, zij oefenen als natuurlijk persoon op zelfstandige basis een economisch activiteit uit
 • Landbouwers
 • Stichtingen
 • Scholen
Wie voert een economisch activiteit die geen onderneming is?
Feitelijke verenigingen zoals biljardclub met spaghetti avond met als doel dit te gebruiken in de club maar niet om winst te maken. 

Ook economische bedrijvigheden van de overheid valt niet onder ondernemingen behalve NMBS en bpost. Waarom? Omdat de overheid handelt uit het behartigen van het algemeen welzijn.
Wat is doorslaggevend als je wilt worden gezien als een onderneming?
Je moet een economische activiteit uitvoeren.
Wie mag wel en wie mag geen onderneming starten? In welk artikel wordt dit vermeldt?
Art. I.1, 1° WER Bij algemene definities. Hierin vindt je zowel wie wel en wie geen onderneming mag starten.
Kan iedereen vrij beslissing of hij of zij een onderneming start?
Hier is te zien in welk gebied en in welke sector. Voor sommige beroepen zijn er verplichtingen waaraan je je moet houden.
In welk Wetboek wordt het ondernemingsrecht behandeld? Zo specifiek mogelijk.
WER boek III
Wat als de factuur bij u terecht komt dat eigenlijk niet van u is?
Dan zou je dit best ook protesteren.
Hoe protesteer je een factuur?
Door een aangetekende brief te schrijven met de vermelding van waarom je protesteert. Het is dus zeker niet voldoende om een foutieve factuur terug te sturen.
Wat als de klant een factuur krijgt van een onderneming en niet akkoord gaat. Wat zou die best doen?
Best ook niet aanvaarden ookal is dit niet een voorwaarde om dit tegen hun te gebruiken. Het niet protesteren kan som wel eens tegen een klant gebruikt worden. Best via een aangetekende brief.

 Art. 8.11 Nieuw BW.