Samenvatting Praktisch jeugd(straf)recht

-
ISBN-10 9001794319 ISBN-13 9789001794316
127 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch jeugd(straf)recht". De auteur(s) van het boek is/zijn A Bunthof, S Polak. Het ISBN van dit boek is 9789001794316 of 9001794319. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Praktisch jeugd(straf)recht

 • 1.1 Positie jeugdigen in de samenleving

 • Wat is een jeugdige?

  Een in NL verblijvend persoon die meerderjarigheidsleeftijd nog niet heeft bereikt (is meerderjarig, maar nog geen 23 jaar)

 • Kan er na het bereiken van de meerderjarigheid nog verplichte zorg plaatsvinden?

  Nee

 • Tot welke leeftijd is iemand minderjarig?

  tot het 18e levensjaar is iemand in beginsel minderjarig

 • Mag je als minderjarige zelf rechtshandelingen verrichten?

  Nee er is toestemming nodig van de ouders.

 • Wat zijn rechtshandelingen?

  activiteiten die mensen verrichten met het doel een bepaald rechtsgevolg teweeg te brengen

 • Is jeugdrecht een eigen gebied in het recht?

  Nee, het bestaat uit onderdelen.

 • Wat regelt de Wet op de jeugdzorg (Wjz) ?

  de toegang tot alle jeugdzorg waarop aanspraak gemaakt kan worden binnen hetzelfde wettelijke kader

 • Noem een voorbeeld wat Wjz zoal regelt.

  Aansturing en toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg.

 • Wat doet bureau Jeugdzorg?

  Bied ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen.

   

 • Welke personen maken zich zoal schuldig aan kindermishandeling?

  Biologische/juridische/sociale ouders en mensen van hun beroep in relatie met het kind. Zoals onderwijzend personeel.

 • Waar is minderjarigheid terug te vinden in het Wetboek?

  art. 1:233 BW

 • Wat vormt de leidraad voor rechters en wetgevers?

  Het belang van het kind.

 • Wat is  de positie van de ouders?

  Zij moeten verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging/opvoeding en gezag.

 • Waar is de positie van de ouders terug te vinden en is dit van dwingend recht?

  In art. 1:247 BW en ja dit is dwingend recht. (zij zijn dit verplicht)

 • Wat zijn de verplichtingen van het kind zelf?

  Het kind dient correctie van ouder/voogd te accepteren.

 • Waar staan de verplichtingen van het kind in de wet?

  art. 1:249 BW

 • Kunnen ouders beschikken over het vermogen van hun minderjarige kind als eigen vermogen?

  Nee hiervoor is een machtiging nodig van de kantonrechter. De rechter oordeelt dan op grond van art. 1:356 BW. Het moet in belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn. art. 1:245 BW jo art. 1:356 BW. De kantonrechter kan deze aanwijzing of machtiging ten alle tijde intrekken of de daaraan verbonde voorwaarden wijzigen.

   

   

   

 • Wat doet de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?

   

  Versterkt de positie van de cliënt.

 • Voor wie geldt de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)?

  Geldt voor geneeskundige verrichtingen van zorgaanbieders -> bijv. artsen

 • Is de WGBO van dwingend recht?

  Ja en terug te vinden in boek 7 Afdeling 5.

 • Welke twee rechtsvormen zijn van aanvullendcht bij de rol voor de bescherming van de positie van de client?

  Strafrecht en tuchtrecht.

 • Wie beslissen er over de medische behandeling van mnderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt?

    Art. 7:447 BW -> minderjarige 16jaar en ouder beslissen zelf over de medische behandeling. Twijfelt de behandelaar aan de minderjarige dan moet men toestemming vragen aan de vertegenwoordigers.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt het klemcriterium in?

Communicatieproblemen tussen de ouders van het kind.

Wat zijn nevenvoorzieningen?

Onderwerpen die verband houden met de echtscheiding.

Tot wie staat een kind in familierechtelijke betrekking?

Een kind zijn ouders en hun bloedverwanten staan in familierechtelijke betrekking tot mekaar.

Marieke (32j) en Bert (30j) zijn gehuwd en wonen samen. Tijdens hun huwelijk zijn drie kinderen geboren. Wie heeft het gezag over de 3 kinderen? Hoe wordt dit gezag genoemd? Als die twee het samen niet eens worden over de schoolkeuze wie beslist er dan? Wat gebeurt er met het gezag als 1 van beide ouders plotseling overlijdt? Moet er een ouderschapsplan worden opgesteld als ze uit elkaar gaan?

Beide hebben het gezag over de kinderen. Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders gezamenlijk het gezag uit. Dit noemen we Gezamenlijk gezag.  Als men het niet eens word over schoolkeuze beslist de rechter. Bij plotseling overlijden oefent de ander het gezag over de kinderen alleen uit. Ja, het is bij een scheiding verplicht een ouderschapsplan te maken waarin alle zaken zijn geregeld die de kinderen betreffen.

Tim is 11 jaar oud en gek op vliegeren. Op een goed moment raakt de vlieger de auto van de buurman, de lak is flink beschadidgd. Op wie kan de buurman de schade verhalen?

Op de wettelijke vertegenwoordigers van Tim.

Wat houdt ouderlijk gezag in en waar vindt je dat in de wet?

Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen zowel in als buiten rechte art. 1:245 BW > Ouderlijk gezag. art. 1:247 BW > Omvang ouderlijk gezag.

Wat kan men doen als de wettelijke vertegenwoordigers geen toestemming geven bij een jeugdige JONGER dan 12 jaar?

Indien het noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid te voorkomen kan men de kinderrechter om toestemming vragen.

Hoe heet het beroep dat je moet instellen om een zaak te laten beoordeln door de Hoge Raad?

cassatie

Beoordeelt de Hoge Raad een zaak inhoudelijk?

Nee, of het recht goed is toegepast en of het deugdelijk is.

Hoe verloopt een jeugdzitting en wie zijn daarbij aanwezig?

door enkelvoudige kamers, achter gesloten deuren. art. 803 Rechtsvordering.