Samenvatting Praktisch ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9001875513 ISBN-13 9789001875510
233 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch ondernemingsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn S S M Rutten. Het ISBN van dit boek is 9789001875510 of 9001875513. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktisch ondernemingsrecht

 • 1 Introductie op het ondernemingsrecht

 • Wat betekent een rechtspersoon?
  Er is geen sprake van een mens maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat.
 • Wat betekent een rechtssubject?
  Drager van rechten en plichten
 • Wat betekent rechtsobject?
  Een rechtsobject is datgene waarop een rechtssubject recht kan hebben.
 • Wat betekent rechtsbevoegd?
  Bevoegd en vrij tot het genot van burgerlijke rechten.
 • Waar heeft rechtsbevoegdheid betrekking op?
  Op de mogelijkheid om rechtshandelingen te verrichten, overeenkomsten te sluiten, goederen in ontvangst te nemen, schulden aan te gaan, vorderingen te innen, onrechtmatige daden te begaan.
 • Wat zijn brievenbusmaatschappijen?
  Bedrijven die op papier zijn bevestigd in Nederland, maar in werkelijkheid in het buitenland zijn gevestigd. Dit doen ze door de hogere winstbelasting in hun eigen land te ontduiken.
 • Belangrijkste aspecten bij de keuze van een rechtsvorm:
  1.Doel
  2.Zeggenschap
  3.Aansprakelijkheid
  4.Vertegenwoordiging
  5.Financiën
  6.Belastingregels
  7.Interne regels
 • Wat betekent middellijke vertegenwoordiging?
  De vertegenwoordiger de rechtshandeling namens de vertegenwoordigde op eigen naam verricht.
 • Wat betekent onmiddellijk vertegenwoordiging?
  Tussenpersoon als middel valt er tussenuit. Hier wordt de rechtshandeling rechtstreeks op naam van de vertegenwoordigde verricht, onmiddellijk op zijn naam en uiteraard eveneens voor zijn rekening.
 • Wat valt onder de inschrijving conform art. 5 en 6 van de Handelsregister?
  Conform artikel 9 t/m 14 Hrw zijn dat met name naam en adres, rechtsvorm, statutaire zetel, vestigingen etc. Artikel 17 Hrw stelt dat er bij algemene maatregel van bestuur nog meer verplicht kan worden gesteld.
 • Werking van niet-inschrijving tegenover derden?
  Art. 25 Hrw. Op een feit door middel van inschrijving bekend moet worden gemaakt, kan geen beroep worden gedaan tegenover derden ‘die daarvan onkundig waren’. Gevolg geen derdenwerking. Bijbehorende arrest café ’t Brouwertje.
 • Rechtsregel van cafe ’t Brouwertje?
  Een partij moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het Handelsregister, ook in de gevallen dat dit register niet werd geraadpleegd. Art. 25 lid 3 Hrw.
 • Hoe ontstaat recht op een handelsnaam?
  Ontstaat door het voeren van die naam als aanduiding van een onderneming. Alleen inschrijving in het handelsregister is niet voldoende.
 • Worden alle handelsnamen beschermd als zij worden gevoerd?
  Ja ongeacht of ze ergens zijn geregistreerd. Ze moeten wel kenbaar zijn voor het publiek en enige tijd in gebruik zijn geweest
 • Wetsartikelen voor verplichte handelsnaam?
  Handelsnaam verplicht?
  BV
  2:177 lid 1 BW jo 2:286 lid 1 BW
  NV
  2:66 lid 1 BW jo 2: 75 lid 1 BW
  Vereniging
  2:27 lid 4 BW
  Stichting
  2:286 lid 4 BW
 • Wat is verboden volgens de Handelnaamswet?
  1.Art. 3 Hnw. Het voeren van een naam die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren.
  2.Art. 4 Hnw. Het voeren van een naam die een onware rechtsvorm aan duidt. Bijvoorbeeld Hoera BV.
  3.Art. 5 Hnw. Het voeren van de handelsnaam van een ander.
  4.Art. 5a Hnw. Het voeren van een handelsnaam die het merk bevat waarop een ander recht heeft.
  5.Art. 5 Hnw. Het voeren van een misleidende naam.
 • Wat is het gevolg van een verboden handelsnaam?
  Er is sprake van een onrechtmatige daad op grond van 6:162 BW. hier ontstaat aansprakelijk voor de schade die is geleden. Iedere belanghebbende kan doormiddel van een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek de onrechtmatigheid op te heffen.
 • Definitie persoonsvennootschap?
  Rechtsvorm waarbinnen personen op relatief kleine schaal samenwerken in de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf.
 • Kenmerken van een persoonsvennootschap?
  1.Worden opgericht doormiddel van een mondelinge overeenkomst waarbij partijen zich binden tot het leveren van inbreng.
  2.Samenwerking binnen de vennootschap vind plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen de betreffende personen.
  3.Weinig administratieve lasten of handelingen meebrengen.
  4.Art. 3:15i BW. slechts eenvoudige boekhouding nodig.
  5.Binnen persoonsvennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.
  6.Streven naar winst staat niet centraal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.