Samenvatting Praktische didactiek voor natuuronderwijs

-
ISBN-10 904690301X ISBN-13 9789046903018
240 Flashcards en notities
68 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktische didactiek voor natuuronderwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Els de Vaan, Jos Marell Merlijne Marell ' s Jos Marell. Het ISBN van dit boek is 9789046903018 of 904690301X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktische didactiek voor natuuronderwijs

 • 1 Waarover gaat natuuronderwijs

 • Wat zijn de duidelijke verschillen tussen het vak natuur & techniek en het vroegere kennis der natuur?
  * niet alleen levende organisme, maar ook materialen, dingen en verschijnselen, inclusief techniek, krijgen aandacht.
  * Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) niet alleen een methode, maar een doel op zich.
  * Veel aandacht voor de aard en betekenis van natuur & techniek. Noodzaak voor duurzame ontwikkeling
 • Wat zijn de drie peilers voor de kennisbasis van Natuur&Techniek?
  * het leren over het belang en de aard : waarde van natuur, specifieke denk-en  werkwijze van natuurwetenschappen en techniek;
  * het uitvoeren : zorg voor natuur en milieu, onderzoek, het ontwerpen en maken van technische producten;
  * kennis over en inzicht in : de natuurlijke en de gemaakte wereld.
 • Waarom is het belangrijk om de systematische aanpak van onderzoeksvragen door kinderen uitgevoerd, goed te structureren en te begeleiden?
  * In het dagelijkse leven komt dit te weinig voor, zodat kinderen een dergelijke aanpak niet spelenderwijs leren ontwikkelen. 
 • 1.1 Natuuronderwijs op school

 • Ontwikkelaars van lesmateriaal voor Natuur en techniek moeten rekening houden met de kerndoelen, maar ook met de volgende punten:

  - Natuuronderwijs gaat over de werkelijkheid, dingen en organismen uit het leven van alledag spelen de hoofdrol.

  - Kinderen moeten actief op hun eigen niveau bezig kunnen zijn met het onderwerp. Zij leren het meest van de combinatie denken en doen.

   

   

 • Welke twee werkvormen zijn er?
  - Ontdekkend leren
  - Ontwerpend leren
 • Welke aspecten zijn belangrijk om te leren bij het vak Natuur & Techniek?

   

  Wat zijn de drie pijlers van natuur- en techniek onderwijs?

   

  Wat zorgt ervoor dat kinderen hun spontane interesse houden voor natuur en techniek?

   

  Sinds wanneer zijn er kerndoelen voor het basisonderwijs?

   

  Wat is er belangrijk naast de kerndoelen om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor natuur en techniek?

   

   

   

  - De manier van werken: ontdekkend en ontwerpend leren; hierbij omvat ontdekken zowel verwonderen/beleven als onderzoeken

  - De houding (attitude) ten opzichte van natuur en techniek

   

  1. Het leren over het belang en de aard van natuur en techniek; dit betreft het belang en de waarde van natuur en de specifieke denk- en werkwijze van natuurwetenschappen en techniek

  2. Het uitvoeren van natuur en techniek; dit betreft de zorg voor natuur en milieu, het uitvoeren van onderzoek en het ontwerpen en maken van technische producten

  3. Kennis over en inzicht in de natuurlijke en gemaakte wereld

   

  Alleen onderwijs waarin evenwicht bestaat tussen de inhouden, werkwijze en houdingen.

   

  Sinds 1993

   

  - Natuuronderwijs gaat over de werkelijkheid. Dingen en organismen uit het leven van alledag spelen de hoofdrol.

  - Kinderen moeten actief op hun eigen niveau bezig kunnen zijn met het onderwerp. Zij leren het meest van de combinatie denken en doen.

  - De leerstof moet zo gekozen worden dat de leerlingen meer greep krijgen op hun omgeving en de waarde beleven van alles om hen heen. Er moeten dus mogelijkheden zijn voor onderzoek, voor het oplossen van ( technische) problemen, voor het formuleren van inzichten en voor de overdenking van de waarde en van het verassende en indrukwekkende in de natuur.

  - De leerstof moet aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van zorg en de oen verantwoordelijkheid voor mens, dier en omgeving.

  - De leerstof moet in te passen zijn binnen de gewone schoolpraktijk.

 • Wat zijn de drie pijlers voor natuur onderwijs?
  - het leren over het belang van de aard.
  - Het uitvoeren.
  - Kennis over het inzicht
 • Wat is de enige manier om  te zorgen dat kinderen hun spontane interesse voor natuur en techniek te behouden?
  Door evenwicht te behouden tussen; de inhouden, de werkwijze en houdingen.
 • Waar moet de leerkracht naast de kerndoelen nog meer rekening mee houden bij het geven van een les?
  - De onderwerpen moeten als hoofdrol over alledaagse dingen gaan.
  - Kinderen moeten actief bezig zijn en op hun niveau.
  - Dat de kinderen greep op hun omgeving en de waarde leren.
  -
 • Waar moeten de ontwikkelaars van lesmateriaal voor Natuur & techniek, naast de kerndoelen nog meer rekening mee houden?.
  - Natuuronderwijs gaat over de werkelijkheid. Dus dingen en organismen uit het leven van alledag, spelen de hoofdrol.
  - Kinderen moeten actief op hun eigen niveau bezig kunnen zijn met het onderwerp.
  - De leerstof moet zo gekozen zijn dat kinderen gaan beseffen op welke manier ons bestaan bepaalt word.
  - de leerstof moet aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van zorg en verantwoordelijkheid  voor mens, dier en omgeving. 
  - de leerstof moet in te passen zijn binnen de gewone schoolpraktijk.
 • Wat is geletterdheid in natuur en techniek?
  - de ll kunnen iets op een wetenschappelijke manier beschouwen.
  - de ll zijn bewust van de grenzen van natuurwetenschappelijke wetten.
 • Waarom is natuuronderwijs zo belangrijk op de bassischool?
  - Kinderen hebben de natuurlijke behoefte om de omgeving te verkennen.
  - De natuur heeft een aantoonbaar gunstige invloed op de totale ontwikkeling van kinderen. Bijv concentratievermogen, creativiteit.
  - Geschikt om het logisch denken te ontwikkelen.
 • 1.2 Waarom Natuur&Techniek?

 • Waarbij gaat het om gewone geletterdheid?

   

  Wat wil geletterdheid in natuur en techniek zeggen?

   

  Waarom natuur en techniek op de basisschool?

  Bij gewone geletterdheid gaat het om het vermogen effectief deel te nemen aan de maatschappij.

   

  Dat mensen de wereld in relatie tot natuur en techniek met vertrouwen tegemoet kunnen treden:

  - ze kunnen iets op een wetenschappelijke manier beschouwen; ze kunnen bijvoorbeeld bij verklaringen rekening houden met bewijs daarvoor.

  - ze zijn zich bewust van de grenzen van natuurwetenschappelijke kennis. Absolute waarheden bestaan niet, natuurwetten zijn waar tot het tegendeel bewezen is.

   

  1. Kinderen hebben de natuurlijke behoefte om hun omgeving te verkennen

  2. De natuur heeft aantoonbaar positieve invloed op de totale ontwikkeling van kinderen

  3. Het is zeer geschikt om logisch denken te ontwikkelen. Het stimuleert redeneren met bewijsmateriaal.

 • Waarom onderwijs in natuur en techniek op de basisschool?
  - De natuurlijke behoeft om hun omgeving te verkennen; nieuwsgierigheid en verwondering zijn krachtige drijfveren.
  - De natuur heeft een aantoonbare gunstige invloed op de totale ontwikkeling van kinderen, onder meer op hun concentratievermogen en creativiteit.
  - Inzicht op de voor- en nadelen van techniek, leert de kinderen om nu en later verantwoorde keuzes te maken op het gebied van voeding, milieu en duurzame ontwikkeling.
  - het leergebied natuur en techniek is zeer geschikt om logisch denken te ontwikkelen. 
  - natuur en techniek vormt een essentieel onderdeel van wereldoriëntatie.
  - in de samenleving is veel betatalent nodig
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

1. Uit welke stappen bestaat het 5-stappenplan?   Waar gaat het om bij de verschillende stappen?
19
Waarbij gaat het om gewone geletterdheid?   Wat wil geletterdheid in natuur en techniek zeggen?   Waarom natuur en techniek op de basisschool?
18
Hoe kun je kinderen beter laten waarnemen, door hen:
18
Wat betekent 'organisatorisch bekwaam' voor natuurkunde onderwijs?
18
Pagina 1 van 46