Samenvatting Praktische economie.

-
ISBN-10 9034567192 ISBN-13 9789034567192
859 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Praktische economie.
 • Peter Adriaansen Malmberg graf Van Dijk vormgeving & kartografie Sandra de Haan ' s AKG
 • 9789034567192 of 9034567192
 • 4e dr.

Samenvatting - Praktische economie.

 • 1 Schaarste en ruilen

 • voor niks gaat de zon op wat betekend dat

  alles kost geld

 • productiefactoren

  het zijn er 4

  • natuur
  • arbeid
  • kapitaalgoederen
  • ondernemerschap
 • wat zijn productiefactoren?

  alles wat bedrijven en de overheid nodig hebben om producten te produceren

 • acceptgiro

  overschrijvingsformulier waarmee je een rekening betaalt.

 • Acceptgiro
  Overschrijvingsformulier waarmee je een rekening betaalt
 • natuur

  alles wat de natuur biedt voor de productie

 • welke soorten productiefactoren zijn er?

  er zijn er 4, natuur, ondernemerschap, arbeid en kapitaalgoederen

 • Het werken en denken van mensen bij de productie
  Het verdelen van taken binnen de productiefactor arbeid
 • arbeid

  het werken en denken van de mensen bij de productie

 • wat is een vrij of schaars goed?

  een schaars goed is een goed waar productiefactoren voor nodig zijn, bij een vrij goed is dat niet zo.

 • arbeidsverdeling

  het verdelen van taken binnen de productiefactor arbeid

 • Arbeidsverdeling
  Het verdelen van taken binnen de productiefactor arbeid
 • kapitaalgoederen

  goederen die worden ingezet in een productieproces

 • wat is arbeid?

  arbeid word geleverd door werknemers, bijvoorbeeld een kok maakt eten.

 • Begroting
  Overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven.
 • ondernemerschap

  de productiefactoren natuur, arbeid en kapitaalgoederen combineren bij de productie

 • wat zijn kapitaalgoederen?

  goederen die bij de productie nodig zijn, zoals machines en gereedschap.

 • Behoeften
  De wensen die mensen hebben
 • schaars goed

  goederen waarvoor de productiefactoren ingezet moeten worden om ze te verkrijgen

 • wat heb je nodig om je zelf van behoeftes te voorzien?

  middelen

 • Budgetlijn
  Een lijn die aangeeft welke bestedingsmogelijkheden er zijn met een bepaald budget
 • vrij goed

  goederen die niet schaars zijn, er hoef niks ingezet te worden om ze te verkrijgen

 • wat zijn middelen?

  geld om iets te kopen, of een moestuin om eten te telen.

 • chartaal geld

  het tastbare geld

 • Chartaal geld
  Het tastbare geld
 • behoeften

  de wensen die mensen hebben

 • Consument
  Iemand die goederen en diensten koopt
 • economie

  het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen

 • Consumptiegoederen
  Goederen en diensten waarmee consumenen in hun behoeften voorzien
 • middelen

  zaken waarmee de behoeften vervuld kunnen worden

 • creditcard

  kaart waarmee je aankopen op krediet doet

 • Creditcard
  Kaart waarmee je uitgaven op krediet doet.
 • zelfvoorziening

  zelf producten maken

 • Dagelijkse uitgaven
  Regelmatige terugkerende uitgaven die je van het huishoudgeld betaalt
 • consument

  iemand die goederen en diensten koopt

 • directe ruil

  het ruilen van producten

 • Directe ruil
  Het ruilen van producten
 • consumptiegoederen

  goederen en diensten waarmee consumenten in hun behoeften voorzien

 • Economie
  Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen
 • budgetlijn

  een lijn die aangeeft welke bestedingsmogelijkheden er zijn met een bepaald budget

 • geld

  een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel

 • Geld
  Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel
 • vaste lasten

  verplichte uitgaven die regelmatig terugkomen

 • giraal geld

  geld op bank- en girorekeningen

 • Giraal geld
  Geld op bank- en girorekeningen
 • incidentele uitgaven

  (grote) uitgaven die maar af en toe voorkomen

 • incidentele uitgraven

  uitgaven die maar af en toe voorkomen

 • Incidentele uitgaven 
  (grote) uitgaven die maar af en toe voorkomen
 • dagelijkse uitgaven

  regelmatig terugkerende uitgaven die je van het huishoudgeld betaalt

 • indirecte ruil

  een product verkopen in ruil voor geld

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Praktische economie.
 • Peter Adriaansen Henk Hofman, Piet van Vorstenbosch graf Van Oort kartografie Maarten Rijnen ' s Alamy
 • 9789034556561 of 9034556565
 • 4e dr.

Samenvatting - Praktische economie.

 • 1 consumeren

 • basisbehoeften
  de basis dingen die je nodig hebt. Om te kunnen leven
 • Behoeften
  Dingen die je wilt.
 • Consumentenbond
  De grootste consumenten organisatie in Nederland
 • consumentenorganisatie
  een organisatie die opkomt voor de belangen van een product
 • consumeren
  het kopen van goederen en diensten
 • diensten 
  dingen die gedaan worden. je kunt ze niet vast pakken 
 • doelgroep. 
  een bepaalde groep kopers waar de reclame zich op richt
 • gebruiksgoederen
  dingen die je meerdere keren kunt gebruiken
 • goederen,
  dingen waarmee behoeftes gedaan kunnen worden. Dit kun je vast pakken 
 • huur
  een bedrag wat je elke maand voor een huis moet betalen om er in te kunnen wonen 
 • Ideële reclame 
  reclame met een goed doel
 • informatieve reclame
  reclame waar nuttige dingen in voor komen voor een bepaald product
 • inkomen in natura
  alles wat je krijgt in de vorm van goederen en diensten.( Geen geld. )
 • inkomen uit arbeid
  inkomen wat je krijgt door te werken. 
 • inkomen uit bezit
  inkomen dat verdiend wordt door geld op een spaarrekening te zetten (rente) of iets te verhuren (pacht&huur)
 • keurmerk
  merkteken op producten dat je informatie geeft over de kwaliteit
 • luxebehoeften. 
  dingen die je hebt om het leven leuker te maken, maar die je niet echt nodig hebt om te overleven
 • merkreclame
  reclame waar alleen het merk of de merk naam wordt getoont
 • milieu
  alles wat je om je heen ziet
 • pacht 
  de vergoeding voor het uitlenen van een bepaald gebied
 • postbus 51-reclame 
  reclame van de overheid, om het gedrag van de mensen te beinvloeden. 
 • primair inkomen
  inkomen dat je verdient door een productiefactor ter beschikking te stellen
 • proiriteiten
  kiezen welke producten je belangrijk vindt op een bepaald moment
 • reclame
  manier om een mening van mensen te beinvloeden voor een bepaald product
 • recycling
  het opnieuw gebruiken van grondstoffen
 • rente
  de vergoeding die wordt betaald (ontvangen) voor het (uit)lenen van geld 
 • schaarse goederen 
  dingen waar je voor moet betalen
 • schaarste 
  spanning die ontstaat tussen onbegrensde behoeften van de mensen en de beperkt aantal aanwezige middelen
 • verbruiksgoederen
  dingen die je maar een keer kunt doen
 • vergelijkend warenonderzoek
  onderzoek waarbij kwaliteit van gelijksoortige producten van andere merken vergeleken wordt 
 • vrije goederen
  dingen die gratis zijn 
 • warenwet
  wet die voorschrijft aan welke eisen een bepaald product moet voldoen 
 • welvaart 
  hoeveel geld je hebt om uit te geven aan je behoeftens
 • zelfvoorziening 
  dingen die je zelf maakt om je behoeften te voorzien

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Praktische economie.
 • Peter Adriaansen Henk Hofman, Piet van Vorstenbosch Sandra de Haan Herman Sittrop Agro Fair
 • 9789034570956 of 9034570959
 • 3e dr.

Samenvatting - Praktische economie.

 • 1 De consument en zijn milieu

 • Waarom zijn veel mensen bezorgd om het milieu?
  De oceanen vervuilen, de aarde warmt op door het versterkte broeiksaseffect
 • Wat is emissierecht?
  Een bedrijf of particulier moet emissierechten kopen om co2 te mogen uitstoten. Als jij dus een emissierecht koopt kan een fabriek er eentje minder kopen
 • Hoe kun jij ervoor zorgen dat bedrijven minder co2 uitstoten?
  Door geen producten te kopen van milieu vervuilende bedrijven
 • Wat is co2  compensatie?
  Als je co2 hebt uitgestoten, dan doe je weer iets om het goed te maken. Bijvoorbeeld bomen planten nadat je een vliegreis hebt gemaakt
 • Hoe kun je co2 uitstoot compenseren?
  Door de fiets te pakken inplaats van de brommer of de trein te pakken in plaats van de auto
 • Wat is een milieuverdrag 
  Afspraak tussen landen om de co2 uitstoot te verminderen
 • Wat is klimaattop
  Vergadering van regeringsleiders om afspraken te maken over het klimaat
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er problemen zoals een versterkt broeikaseffect niet erger worden?
  -Minder broeikasgassen uit stoten
  -Minder bossen te kappen
  -Bedreigde diersoorten te beschermen
 • Is groene energie beter voor het milieu?
  Sommige zeggen van wel en andere van niet. Want grondstoffen zoals olie en gas raken op en heel veel diersoorten verdwijnen.
 • Wat is goed hout?
  Als je meteen nieuwe bomen plant nadat de oude bomen zijn gekapt
 • Hoe komen groenen fondsen geld aan geld om uit te lenen?
  Als je je spaargeld boven de 20 000 euro op een groenfonds zet hoef je geen 1,3% belasting te betalen en dat moet anders wel. Vaak krijg je ook nog een extra belastingkorting van 1,3% van het groen gespaarde bedrag
 • Hoe kun je een groenverklaring krijgen?
  Door goedkoop geld te lenen van een groen spaarfonds of groen beleggingsfonds
 • Waarom is de opbrengst van een groen fonds lager dan een andere spaarrekening?
  Omdat het geld dat niet in milieyprojecten word gestopt niet altijd veel rente opleveren
 • Wat is het verschil tussen een groen spaarfonds en een groen beleggingsfonds?
  Bij een spaarfonds krijg je elk jaar rente en bij een beleggingsfonds kun je een hogere opbrengst krijgen maar je kan ook een deel van je geld kwijt raken
 • Aan wie lenen banken geld uit?
  Dat verschilt, de ene bank leent alleen maar geld uit aan bedrijven die het milieu niet vervuilen en de andere zorgt ervoor dat het niet bij de wapenhandel komt. Er zijn ook banken die het niet uit maakt zo lang ze maar winst maken
 • Wat is rentemarge?
  Het verschil tussen de rente die banken ontvangen en de rente die banken moeten betalen
 • Wat is rente?
  De vergoeding die je krijgt van de bank omdat je hun geld uit leent
 • Wat is de publieke opinie
  de mening van de bevolking
 • Hoe zorgt de wereldgezondheidsorganisatie dat er gezonde kantines komen?
  Ze geven subsidies zodat in schoolkantines meer groente en fruit word verkocht
 • Wat is de wereldgezondheidsorganisatie?
  Een organisatie die zich bezig houdt  met de eetgewoonten van de jongeren
 •  Waarom willen wetenschappers dat er zeereservaten komen?
  De vissen kunnen dan weer groot groeien en grotere vissen zorgen weer voor gezondere kleine vissen
 • Waarom is het belangrijk dat je vissen op een goede manier vangt?
  Omdat er vaak veel bijvangst komt. Dat wil zeggen dat je vis vangt waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Dat kun je verkomen door bijvoorbeeld met betere netten te vissen
 • Wat is overbevissing?
  ER word meer vis gevangen dan er jonge visjes bij komen
 • Wat heeft het voer van kippen en varkens te maken met het kappen van regenwouden?
  Het voer is soja en cassave. Dit word verbouwd in tropische landen. Die grond kun je maar kort gebruiken voor het gebruik van soja en cassave want dan put de grond uit.
 • Waarom heeft de bio-industrie gevolgen voor de lucht en de bodem?
  Omdat er veel broeikasgassen vrijkomen en er komt ook een mest overschot
 • Wat is bio-industrie?
  Als veel dieren op een kluitje snel worden vet gemest 
 • Wat is consumerpower?
  De macht die een grote groep mensen heeft ten opzichte van producenten
 • Wat zijn milieuorganisaties?
  Instellingen die zich inzetten voor het milieu, bijvoorbeeld: Greenpeace of het wereld natuurfonds
 • Wat word er gedaan met afval dat niet kan worden gerecycled?
  Die worden verbrand en uit die warmte die daar vrijkomt word elektriciteit gewonnen
 • Wat is recyclen?
  Oude producten hergebruiken 
 • Waarom heeft consumptie van goederen invloed op het milieu?
  De producten worden vervoerd per schip, vliegtuig of vrachtauto, die uitlaatgassen zijn schadelijk voor het milieu

 • Wat zijn keurmerken?
  Keurmerken helpen je met het maken van juiste keuzes op het gebied van milieu
 • Waarom zijn kolencentrales slecht voor het milieu?
  Er komt heel veel co2 in de lucht
 • Waarom is uranium omzetten in energie niet beter voor het milieu dan het verbranden van steenkool?
  Omdat het afval daarvan radioactief is en dat is dus heel slecht voor het milieu
 • Wat zijn voorbeelden van groene energie?
  - Elektriciteit uit zonnecellen
  - Biobrandstof uit biomassa
  - Energie uit windturbines
  - hydro-energie
 • Wat doen zonnecollectoren?
  Ze zetten zonne-energie om in warmte 
 • Wat is horizonvervuiling?
  Installaties en fabrieken die het uitzicht lelijk maken
 • Wat zijn hybride auto's?
  Dat zijn auto's die op batterijen rijden en die je kunt opladen
 • Hoe kun je met eten rekening met het milieu houden?
  Door vegetarisch vlees te eten en bijvoorbeeld biologische tomaten ketchup te eten
 • Wat is cradle to cradle?
  Een manier van produceren waarbij alles word hergebruikt en er geen afval ontstaat
 • Wat is een voorbeeld van cradle to cradle?
  De oude vloerbedekking terug naar de fabriek brengen en daar gaat de bovenste laag in de composthoop en de onderste laag word weer hergebruikt om nieuwe vloerbedekking te maken
 • Wat zijn individuele kosten?
  De productiekosten van een bedrijven
 • Wat zijn individuele baten?
  De opbrengsten van een bedrijf
 • Wat zijn maatschappelijke baten?
  Opbrengsten die de hele bevolking ten goede komen
 • Wat zijn maatschappelijke kosten?
  Offers die de bevolking moet brengen voor de productie
 • Hoe kan de overheid iets doen voor het milieu?
  - Informatie geven met reclame spotjes
  - Bedrijven verplichten informatie te geven
  - Subsidies geven en sponseren
  - Zelf het goede voorbeeld geven
 • Wat kan de overheid nog meer doen voor het milieu?
  - MIlieu vervuilende activiteiten extra belasten
  - De burgers inspraak geven
  - Afspraken maken met andere landen
  - Afspraken maken met bedrijven

 • Wat is een milieueffectrapportage?
  Een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor het milieu
 • Hoe kun je een bedrijf beginnen in Nederland?
  1 Een vergunning aanvragen om je bedrijf te kunnen starten
  2 Die vergunning krijg je alleen als je de schade voor het milieu beperkt
  3 Als je je er niet aan houdt krijg je straf

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • praktische economie
 • Peter Adriaansen
 • of

Samenvatting - praktische economie

 • 1 vraag en aanbod

 • economie
  een wetenschap die het gedrag van mensen bestudeerd
 • primair
  1e levensbehoefte
 • secundair
  luxe
 • goederen
  middelen die in een behoefte kunnen voorzien
 • stoffelijk
  tastbaar 
 • abstract
  dienst (bijv. bankrekening, verzekering)
 • schaars
  prijs, er zijn ... geofferd
 • vrij
  geen prijs (bijv. zuurstof)
 • welvaart
  de mate waarin je in  je behoeften kan voorzien door schaarse goederen
 • welzijn
  de mate waarin je in je behoeften kan voorzien door vrije goederen

 • consumeren
  kopen van goederen
 • produceren
  voortbrengen van goederen d.m.v. combinatie v.d. productiefactoren
 • productiefactoren
  natuur 
  arbeid
  kapitaal
 • investeren
  het kopen van kapitaalgoederen
 • premie
  prijs van een verzekering
 • polis
  bewijs van de verzekering
 • vrijwillige verzekeringen:
  inboedel-, opstalverzekering
  levensverzekering
  reisverzekering
  WA
  productverzekering

 • verplichte verzekeringen
  sociale verzekering
  WAM
  zorg-, ziektekostenverzekering

 • levensverzekeringen:
  uitvaart-
  levens-
  vrijwillig, tot je een huis koopt, dan verplicht
 • uitvaartverzekering
  voor de kosten van de begrafenis

 • levensverzekering
  voor voldoende inkomen voor degenen die achterblijven
 • All risk
  alle schade van de ander + schade eigen voertuig
 • collectieve goederen
  niet individueel leverbare goederen (bijv. dijken)
 • quasi-collectieve goederen
  individueel leverbaar (bijv. onderwijs)
 • primaire sector
  landbouw, bosbouw, visserij
 • secundaire sector
  industrie
 • tertiaire sector
  commerciële dienstverlening
 • quartaire sector
  niet-commerciële dienstverlening
  (bijv. ziekenhuis, geen winstmakende doelstelling

 • Groot/Midden/Klein:
  omzet, afzet, winst
  aandelen
  aantal werknemers
  aantal vestigingen
  aantal m2

 • juridische vorm
  welk soort bedrijf je bent volgens de juridische wet
  BV
  NV
  eenmanszaak
  VOF
  vereniging 
  stichting
  enz...
 • eenmanszaak
  zeggenschap: eigenaar
  eigendom: eigenaar
  financiële aansprakelijkheid: eigenaar. ook met privévermogen+vermogen getrouwde partner

 • VOF
  vennootschap onder firma
  zeggenschap: eigenaren
  eigendom: eigenaren
  financië aansprakelijkheid: eigenaren, ook met privévermogen+ vermogen getrouwde partner(s)
 • BV
  besloten vennootschap
  zeggenschap: directeur
  eigendom: aandeelhouders
  financiële aansprakelijkheid: BV
 • NV
  naamloze vennootschap
  zeggenschap: directie
  eigendom: aandeelhouders
  financiële aansprakelijkheid: NV
 • monopolie
  1 aanbieder
 • feitelijk
  voorsprong en patent (jij hebt het uitgevonden, je bent de enige die het mag maken+verkopen)
 • oligopolie
  enkele aanbieders
  bijv. prijzenoorlog
 • volkomen concurrentie
  heel veel aanbieders
  veel concurrentie, lagere prijzen
 • formeel
  geregistreerd
  door CBS
 • informeel
  niet geregistreerd

 • illegaal betaald
  zwart
 • K intensief
  relatief veel machines
 • A intensief
  relatief veel arbeid
 • BTW = ? %
  21 %
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

vaste wisselkoers
worden de munten in een vast verhouding aan elkaar gekoppeld op basis van afspraken tussen landen
variabele wisselkoers
vraag en aanbod zijn vrij om de wisselkoers te bepalen. er bestaan geen grenzen waarbinnen de wisselkoers zich moet bewegen, noemt het ook wel zwevende wisselkoersen
depreciatie
de wisselkoers daalt van een munteenheid omdat op de valutamarkt de vraag ernaar kleiner is dan het aanbod
appreciatie
de wisselkoers stijgt van een munteenheid omdat op de valutamarkt de vraag ernaar groter is dan het aanbod
Hoe bereken je 1 euro? (bij dollars)
wisselkoers euro / dollar X 1 dollar
Wat bepalen de hoogte van de wisselkoersen van de buitenlandse valuta?
de evenwichtsprijzen die door vraag en aanbod tot stand komen
Waar bestaat de totale valutamarkt uit?
deelmarkten per buitenlandse valuta. De evenwichtsprijzen die door vraag en aanbod tot stand komen, bepalen de hoogte van de wisselkoersen van de buitenlandse valuta.
valutamarkt
hier komen de vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta (munteenheden) tezamen
Wat geeft de wisselkoers van euro/dollar aan?
hoeveel dollars er voor 1 euro moeten worden betaald
wisselkoers
de prijs van een bepaalde munteenheid uitgedrukt in de munteenheid van een ander land