Samenvatting Principes van marketing met MyLab NL toegangscode

-
ISBN-10 9043022489 ISBN-13 9789043022484
944 Flashcards en notities
242 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Principes van marketing met MyLab NL toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn Philip Kotler Nederlandse Frank Broere het Engels Tijmen Roozenboom. Het ISBN van dit boek is 9789043022484 of 9043022489. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Principes van marketing met MyLab NL toegangscode

 • 1 Marketing: waarde creëren en verkrijgen

 • Wat hebben alle hedendaagse, succesvolle bedrijven gemeen?
  Ze zijn sterk klantgericht en vinden marketing uiterst belangrijk
 • Marketing is het beheren van winstgevende relaties met klanten. Het doel ervan is waarde creëren voor klanten en in ruil daarvoor waarde terugkrijgen.
 • Het verkoopconcept=
  Start: Fabriek > Focus: Bestaand product > Middelen: Verkoop/promotie > Eind: Winst door verkoop en volume.

  Het marketingconcept=
  Start: De markt > Focus: Klantbehoeften > Middelen: Geïntegreerde marketing > Eind: Winst door klanttevredenheid.
 • Waarom doe ik dit
  Omdat het moet
 • Door het creëren van waarde voor de klant en het aangaan van langdurige relaties kunnen bedrijven consumenten voor zich winnen.
 • Wat is waarde?
  Waarde is het toevoegen van iets dat belangrijk is voor een ander
 • Vlinders:
  aanbod van bedrijf sluit goed aan bij de behoeften van de klant; groot winstpotentieel. Zeer rendabel, kortetermijnklanten.
  Echte vrienden:
  aanbod van bedrijf sluit uitstekend aan bij de behoeften van de klant; grootste winstpotentieel. Zeer rendabel, langetermijnklanten.
  Vreemdelingen:
  aanbod van bedrijf sluit slecht aan bij de behoeften van de klant; kleinste winstpotentieel. Weinig rendabel, kortetermijnklanten.
  Plakkers/Zeepokken:
  aanbod van bedrijf sluit maar beperkt aan op de behoeften van de klant; klein winstpotentieel. Weinig rendabel, langetermijnklanten.
 • BCG-Matrix
  Analyse van het totale productpakket assortiment.
 • Generieke strategieën van Porter:
  Kostenleiderschap, Differentiatie, Kostenfocus, Differentiatiefocus.
 • De core competence zijn de kernactiviteiten van een bedrijf, vaak de core business van het bedrijf. Ze omschrijven de waarden, concurrentiepositie en gedragsconventies van een organisatie.
 • 1.1 Wat is marketing?

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Wat is marketing
  Het proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant terug te krijgen.
 • Wat is marketing
  Bevredigen van wensen en behoeften van afnemers door een superieure waarde te bieden en een effectieve prijssetting
 • Wat is marketing
  Het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier
 • marketingproces
  het proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant
 • Doel van marketing
  Nieuwe klanten trekken door hun waarde te beloven en bestaande klanten te behouden door hen tevreden te stellen
 • B2B
  Business to business marketing, marketing waarbij de klanten bedrijven zijn
 • Definitie marketing
  Marketing is en menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoefte dmv ruil
 • Wat is marketing in definitie van marketing als maatschappelijk proces?
  Marketing is een sociaal management proces waarin individuen en groepen verkrijgen waar zij behoefte aan hebben en wat zij wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen (ruil).
 • Model van marketingprocess
  Inzicht verkrijgen in de market=> een klantgerichte strategie ontwikkelen=> een geintegreerd marketingprogramma opstellen=> Rendabele relaties opbouwen en zorgen dat de klant tevreden is=> In ruil daarvoor krijg je customer equitiy, Waardev de klanten (winst op de lange termijn)
 • Vijfstappen model marketingproces
  1. Inzicht krijgen in de markt en de behoeften en wensen van de klant
  2.  Klantgerichte marketingstrategie ontwikkelen
  3.  Geïntegreerde marketingprogramma opstellen om superieure waarde op te leveren
  4.  Rendabele relaties opbouwen met de klant, en zorgen dat de klant méér dan tevreden is
  5. Waarde van de klanten krijgen zoals winst en customer equity (klantwaarde)
 • Wens
  Menselijke behoefte
 • Marketingmyopia
  overmatige focus op het eigen product, waardoor aan de onderliggende klantbehoeften voorbij wordt gegaan
 • Vraag
  Wensen die gesteund worden door koopkracht
 • waarde voor de klant
  het vermogen - in de ogen van de klant - van het product om in de behoeften van de klant te voorzien
 • Marketingaanbod
  Goederen en diensten die er zijn om wensen en behoeften te bevredigen§
 • klanttevredenheid
  de mate waarin de waargenomen prestaties van een product voldoen aan de verwachtingen van de klant
 • Ruil
  Aanbieder -> Product/ dienst idee -> Afnemer -> Geld/ relatie/ reputatie -> Aandbieder
 • Relatiemarketing
  het proces waarin het bedrijf sterke, waardevolle relaties opbouwt, onderhoudt en verbetert met klanten en andere belanghebbenden
 • ruil
  de handeling waarbij men het gewenste object van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden
 • Transactie
  een ruil tussen twee partijen waarmee ten minste twee zaken van waarde gemoeid zijn, plus overeengekomen voorwaarden, een tijd en een plaats van overeenkomst
 • Waarvoor is de marketeer?
  om ruiltransacties te bevorderen, vergemakkelijken en bespoedingen
 • Markten
  alle werkelijke en potentiele kopers van een product of dienst
 • welke twee soorten klanten zijn er?
  Business-to-consumermarketing en business-to-businessmarketing
 • marketingmanagement
  de kunst en wetenschap van het kiezen van doelmarkt en het opbouwen van een rendabele relatie met deze markten
 • demarketing
  marketing om de vraag tijdelijk of permanent te doen dalen, waarbij het niet de bedoeling is dat de vraag verdwijnt maar wel verminderd of veranderd
 • waardepositie
  het pakket voordelen of waarden dat een bedrijf de klanten belooft om te voorzien in hun behoeften
 • Productieconcept
  zo laag mogelijke kostprijs.
 • productconcept
  zo hoog mogelijke kwaliteit
 • verkoopconcept
  omzet door verkooptechnieken
 • marketingconcept
  afnemersbehoefte staat centraal
 • inside out principe
  richt zich op bestaande producten, met sterke verkoop en promotie een rendabele omzet te maken
 • outside in principe
  richt zich op de behoeften van de klant. integreert marketingactiviteiten die van invloed zijn op consumenten
 • maatschappelijk marketing concept
  duurzaam ondernemen staat centraal
 • experience concept
  beleving staat centraal
 • Waar bestaat het marketingprogramma uit?
  Uit onder andere de marketingmix (Product, Prijs, Plaats, Promotie)
 • customer relationship management (CRM)
  totale proces van het opbouwen en onderhouden van rendabele relaties met klanten door klanttevredenheid te genereren dmv superieure waarde voor de klant
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kenmerken van een dienst:
 • ontastbaar
 • vergankelijk (geen voorraad)
 • heterogeniteit/variabel
 • interactieve consumptie
 • ontbreken van eigendom
Noem enkele promotie tools.
 • reclame
 • direct marketing
 • sponsoring
 • sales promotion
 • sluikreclame
De verschillen in promotiemix aan de hand van:
 • soort product/type markt
 • fase van koopbereidheid
 • levensfase van het product
Op welk bedrijfstakniveau wordt de MABA-matrix toegepast?
SBU
Welke 4 factoren kunnen de consumentengedrag beïnvloeden
Cultureel, persoonlijk, sociaal, psychologisch
Waaruit bestaat de concurrentgeoriënteerde prijszetting?
De concurrent wordt als uitgangspunt genomen. 
 • Gangbare prijzen (going rate/me too): precies dezelfde prijs
 • Premium-prijszetting: hogere prijzen
 • Lagere prijszetting: discountprijzen 
Wat houdt de kostengeoriënteerde prijsbepaling in?
De prijszetting moet afgestemd zijn op de kosten voor productie, distributie en verkoop van het product. Verhoogd met een redelijk rendement.
Product > Kosten > Prijs > Waarde > Klant
Wat houdt de afnemergeoriënteerde prijszetting in?
De prijszetting moet afgestemd zijn op de klant; de waarde die de klant hecht aan de benefits. 
Klant > Waarde > Prijs > Kosten > Product
Wat zijn de 4 mogelijkheden van prijsdiscriminatie?
Locatie van verkoop, tijdstip van aankoop, kopersidentificatie en productvorm
Wat is het verschil tussen homogeen en heterogeen?
Homogeen= producten lijken op elkaar, prijs is doorslaggevend.
Heterogeen= producten variëren.