Samenvatting Principes van marktonderzoek

-
ISBN-10 9043017248 ISBN-13 9789043017244
1215 Flashcards en notities
55 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Principes van marktonderzoek
 • Alvin C Burns, Ronald F Bush Nederlandse Andre van Iterson, Herbert Maks, Frans de Swart het Engels Tijmen Roozenboom
 • 9789043017244 of 9043017248

Samenvatting - Principes van marktonderzoek

 • 1 Inleiding tot marktonderzoek

 • Service aspecten van markering worden steeds belangrijker:

  -kerncompetenties te definieren

  -potentiele klanten benoemen

  -realties met deze klanten te cultiveren (aangeven wat hun specifieke behoeften zijn)

  - feedback uit de markt peilen

   

  Service-dominant logic for markering: Bedrijven moeten meer zijn dan klantgericht, bedrijven moeten samen werken en leren van klanten om de veranderende behoefte voor te zijn en de producten maken deel uit van een bundel van benefits, je verkoopt niet alleen een product maar ook service, garantie enz.

   

  Wat is marketing: Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. Marketing gaat over waardecreatie, klantrelatie en ruil.

 • Serviceaspecten van marketing worden steeds belangrijker. We dienen:

  Kerncompetenties te definiëren (funcamentele kennis en vaardigheden die mogelijk een kennis voordeel opleveren

  Potentiële klanten te benoemen die baat kunnen hebben bij deze kerncompetenties

  Relaties met deze klanten te cultiveren, waarbij de klanten meehelpen om de waarden te creëren die voorzien in specifieke behoeften

  Feedback uit de markt peilen, Hiervan leren en de aangeboedne waarden te verbeteren.

   

  Om beslissingen te nemen waarmee succes kan worden geboekt hebben beslissers informatie nodig. Marktonderzoek verschaft beslissers informatie

  Marketing: Alle activiteiten die worden verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. (waardecreatie, klantrelaties en ruil)

   

  Marktonderzoek verschaft de nodige informatie om managers in staat te stellen udeeën, producten en diensten op de juiste wijze in de markt te zetten.

   

  P. Kotler, Marketingconcept: is een zakelijke visie die inhoudt dat een bedrijf, om zijn doelstellingen te bereiken, effectiever moet zijn dan de concurrent in het creëren, leveren en communiceren van klantwaarden aan zijn gekozen doelmarkten.

   

  Belangrijk in marketing: Consument staat voorop.

   

  Marketingstrategie: Kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf en het ontweropen van een juiste mix van prodoct/dienst, prijs, promotie en distributiesysteem om aan de wensen en beheoften van de klanten te voldoen.

   

   

 • Waarom heet het eerste hoofdstuk een inleiding tot marktonderzoek?
  Omdat het een boek is voor studenten die voor het eerst met marktonderzoek in aanraking komen. De auteur gaat nog niet in op diepgang en moeilijke cijfer verwerkingen, maar geeft een beschrijving en een kennismaking van marktonderzoek, dat een onderdeel is van marketing. Het eerste hoofdstuk vertelt wat marktonderzoek inhoud en hoe het onder te verdelen is in verschillende toepassingen.
 • Marketing Concept: het marketingconcept is een zakelijke visie die inhoudt dat een bedrijf, wil het zijn organisatorische doelstellingen bereiken, effectiever moet zijn dan de concurrent in het creeeren, leveren en communiceren van klantwaarde aan zijn gekozen doelmarkten.

   

  Marketingstrategie: Een marketingstrategie bestaat uit het kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf en het ontwerpen van een juiste mix van product/dienst, prijs, promotie en distributiesysteem om aan de wensen en behoeften van de afnemers van de doelmarkten te voldoen.

 • wat is marketing?

  Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen

 • Marketingonderzoek in verhouding met marketing.

  marketingconcept

  marketingstrategie

  marktonderzoek

  online marktonderzoek

  marketinginformatiesysteem

   

 • 1.1 Hoe marktonderzoek zich verhoudt tot markering

 • Strategie zorgt ervoor dat ons bedrijf werkelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de afnemers binnen gekozen segment.

  Vragen die beantwoord moeten worden:

  Wat is de markt;

  In welke segmenten verdelen we de markt;

  Wat zijn de wensen en behoeften van elk segment;

  Hoe meten we de omvang;

  Wie zijn onze concurrenten en hoe spelen zij in op wensen en behoeften van elk segment;

  Op welke segmenten moeten wij ons richten;

  Welk model van een voorgesteld product past het best bij de doelmarkt;

  Wat is de beste prijs;

  Welke manier van promoten is het meest efficiënt;

  Hoe moeten we het product of dienst distribueren.

   

  Om strategie te ontwikkelen moeten veel beslissingen worden genomen. Daarom is objectieve, accurate en tijdige informatie nodig.

 • Hoe verhoudt marktonderzoek zich tot marketing?
  Marktonderzoek is een onderdeel van het marketingproces.
 • Wat doe je bij marketing?
  Het op rendabele wijze voorzien in behoeften.
 • Tegenwoordig is marketing meer dan alleen maar het produceren van een product waarop zoveel mogelijk winst moet worden behaald. Tegenwoordig richten we ons ook op de service-aspecten van marketing zoals:
  • Kerncompetenties definieren.
  • Peilen van feedback uit de markt.
  • Het benoemen van potentiële klanten.
  • Het cultiveren van relaties met klanten.
 • Geef de definitie van marktonderzoek?
  Het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.
 • Wat heb je nodig voor goede marketing?
  Geldige en accurate informatie.
 • Hoe verhoudt marktonderzoek zich tot marketing?
  Om deze vraag te beantwoorden, moet men eerst weten wat marketing betekend. De kortste beschrijving betreft: 'Op rendabele wijze voorzien in behoeften' De definitie van het NIMA luidt: Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.


  In beide definities kunnen we het volgende begrijpen: Dat moet worden voorzien in de wensen en behoeften van ruilsubjecten, de doelgroep, doelmarkt, de consumenten etc.. Hiervoor is informatie nodig, inlichtingen om dit op een zo goed mogelijk en effectieve manier te doen, 

  Hier hebben we marktonderzoek voor, wat een deel is van marketing. Met marktonderzoek kunnen we de serviceaspecten van marketing definiëren.
 • Waarom maakt marktonderzoek deel uit van marketing?
  Marktonderzoek levert geldige en accurate informatie, waardoor producten en diensten op de juiste wijze in de markt kunnen worden gezet.
 • Benoem de serviceaspecten van marketing?


  a.  kerncompetenties te definieren - de fundamentele kennis en vaardigheden die mogelijk een concurrentievoordeel opleveren.
  b.  potentiële klanten te benoemen die baat kunnen hebben bij deze kerncompetenties.
  c.  relaties met deze klanten te cultiveren, waarbij de klanten meehelpen om de waarden te creëren die voorzien in hun specifieke behoeften.
  d.  feedback uit de markt te peilen, hiervan leren en de aangeboden waarden te verbeteren.
 • Vul de puntjes op. De .......... wil zeggen dat beslissers informatie nodig hebben om te weten wat hun kerncompetenties zijn, hoe ze zinvolle relaties kunnen opbouwen met klanten, hoe ze waarde kunnen creëren, communiceren en leveren aan klanten, hoe ze feedback moeten vergaren om de acceptatie te peilen, en hoe ze de juiste reactie op de feedback kunnen benoemen.
  service-dominant logic for marketing. 
 • Aan wie verschaft marktonderzoek informatie?
  De beslissers (in het marketingproces)
 • Leg uit welke rol marktonderzoek speelt in het proces van marketingmanagement 
  Tot marketing behoren alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor ontwerp, prijsstelling, promotie en distributie van ideeën, goederen en diensten om een ruil tot stand te brengen die beantwoord aan de doelstellingen van een individu of organisatie. Marktonderzoek is het proces dat leidt tot informatie die wordt gebruikt om beslissingen te nemen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • principes van marktonderzoek
 • Alvin C Burns, Ronald F Bush
 • 9789043032933
 • 7th

Samenvatting - principes van marktonderzoek

 • 1.1 Wat is de relatie tussen marktonderzoek en marketing?

 • Wat is marketing?
  Alle activiteiten verricht door ruil subjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, vergemakkelijken en/of bespoedigen. (notitie: variaties op deze definitie worden goedgekeurd zolang het duidelijk is dat marketing over waardecreatie, klantrelaties en ruil gaat).
 • De service-aspecten van marketing worden steeds belangrijker. Welke vier service-aspecten worden genoemd?
  - Het definiëren van kerncompetenties
  - Het noemen van potentiële klanten die baat kunnen hebben bij de                              kerncompetenties.
  - Het cultiveren van de relaties met deze klanten
  - Het peilen en toepassen van de feedback uit de markt
 • Wat is de definitie van het marketingconcept?
  Een marketingstrategie bestaat uit:
  - het kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf
  - het ontwerpen van de juiste 'mix'van product/dienst, prijs, promotie en                 distributiesysteem om aan de wensen en behoeften van de afnemers van de         doelmarkt te voldoen.
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van juiste informatie?
  - objectief
  - accuraat
  - tijdig
 • 1.2 Een definitie van marktonderzoek

 • Wat is een goede definitie van marktonderzoek?
  algemeen:
  "Marktonderzoek is het proces van het ontwerpen, verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie die kan worden gebruikt om een specifiek marketingprobleem op te lossen."

  NIMA-definitie:
  "Het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen."  

  (bij onderzoek van specifiek marktterrein:
  "Het systematisch vergaren, registreren en analyseren van gegevens over een bepaalde markt, waarbij de markt een specifieke klantgroep is in een afgebakend geografisch gebied." )
 • 1.3 Wat is het doel van marktonderzoek?

 • Wat is het doel van marktonderzoek?
  Marktonderzoek is gericht op het begrijpen en voorspellen van consumentengedrag, om die bevindingen in het voordeel te kunnen gebruiken.
 • Waarom heeft marktonderzoek het niet altijd bij het rechte eind?
  Met marktonderzoek kunnen we slechts hypothesen opstellen, de mogelijkheid dat de voorspelling niet uitkomt blijft altijd bestaan. Dat ligt geheel aan de markt op dat moment.
 • 1.4 Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van marktonderzoek?

 • Wat zijn de vier toepassingsmogelijkheden van marktonderzoek?
  - Kansen en problemen op de markt opsporen
  - Potentiële marketingsacties opstarten, verfijnen en evalueren
  - Het marketingresultaat nauwgezet volgen
  - Marketing als proces verbeteren
 • Waarom hoort het opsporen van kansen en problemen op de markt tot een toepassingsmogelijkheid van marktonderzoek?
  Marktonderzoek kan gebruikt worden om kansen en problemen in de markt aan het licht te brengen.
 • Waarom hoort potentiële marketingacties opstarten, verfijnen en evalueren tot een toepassingsmogelijkheid van marktonderzoek?
  Marktonderzoek vormt de basis van het opstarten, verfijnen en evalueren van marketingacties, door de belanghebbenden van de juiste informatie te voorzien.
 • Waarom hoort het nauwgezet volgen van het marketingresultaat tot een toepassingsmogelijkheid van marktonderzoek?
  Het in de gaten houden van het marketingresultaat van eigen bedrijf en van de concurrenten is belangrijk, om eventueel de marketingstrategie aan te passen naar iets dat beter aanslaat bij de klanten.
 • Welke toepassing van marktonderzoek wordt gezien als fundamenteel onderzoek?
  Marketing als proces verbeteren, omdat het doel niet is om een specifiek probleem op te lossen (dat wordt toegepast onderzoek genoemd), maar om onze algemene kennis te vergroten. Dikwijls wordt dit soort onderzoek door docenten marketing aan hogescholen en universiteiten gedaan.
 • 1.5 Marktonderzoek indelen in categorieën

 • Welke vier categorieën kennen wij als het gaat om marktonderzoek?
  - Opsporen van marktkansen- en problemen
  - Potentiële marketingacties genereren, polijsten en evalueren
  - Het marketingresultaat nauwkeurig volgen
  - Marketing als proces verbeteren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Er zijn twee manieren om te voorspellen. Welke zijn dat?
Extrapoleren en een voorspellend model maken (predictive modeling).
Er zijn twee manieren om te voorspellen. Welke zijn dit?
Extrapoleren en een voorspellend model maken (predictive modeling).
Welke drie soorten regressieanalyse zijn er?
 • enkelvoudige regressie
 • meervoudige regressie
 • stapsgewijze regressie
Wat gebeurt er bij een monotoon dalend verband?
Bij een monotoon dalend verband neemt de ene variabele toe als de andere variabele afneemt.
Wat gebeurt er bij een monotoon stijgend verband?
Bij een monotoon stijgend verband neemt de ene variabele toe als de andere variabele toeneemt.
Er zijn twee soorten monotone verbanden. Welke zijn dit?
Stijgende en dalende.
Wat is een monotoon verband?
Een monotoon verband is een verband waarbij de onderzoeker slechts de algemene richting van de samenhang tussen de twee variabelen kan aanduiden.
Er zijn vier basistypen verbanden tussen twee variabelen. Welke zijn dit?
 • niet-monotoon
 • monotoon
 • lineair
 • curvilineair
Misschien omdat het woord correlatie ook in onze alledaagse taal wordt gebruikt, begrijpen opdrachtgevers statistische correlaties niet altijd. Daarom hebben we vier waarschuwingen gegeven die je in je achterhoofd moet houden als je met correlaties werkt. Wat zijn deze vier waarschuwingen?
 1. Gebruik correlaties alleen voor metrische variabelen (interval- of rationiveau).
 2. Bij correlaties wordt ervan uitgegaan dat alleen de twee betreffende variabelen relevant zijn; alle andere variabelen en factoren worden als constanten beschouwd.
 3. Correlaties zeggen niets over oorzaak en gevolg, maar alleen dat de twee betreffende variabelen samen variëren.
 4. Een correlatie drukt alleen een lineaire relatie tussen twee variabelen uit.
Verbanden kunnen, afhankelijk van het type, op drie manieren worden gekarakteriseerd. Welke zijn dit?
 • aanwezigheid van het verband
 • richting van het verband
 • sterkte van het verband