Samenvatting Principes van marktonderzoek

-
ISBN-10 9043017248 ISBN-13 9789043017244
1214 Flashcards en notities
55 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Principes van marktonderzoek". De auteur(s) van het boek is/zijn Alvin C Burns, Ronald F Bush Nederlandse Andre van Iterson, Herbert Maks, Frans de Swart het Engels Tijmen Roozenboom. Het ISBN van dit boek is 9789043017244 of 9043017248. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Principes van marktonderzoek

 • 1 Inleiding tot marktonderzoek

 • Service aspecten van markering worden steeds belangrijker:

  -kerncompetenties te definieren

  -potentiele klanten benoemen

  -realties met deze klanten te cultiveren (aangeven wat hun specifieke behoeften zijn)

  - feedback uit de markt peilen

   

  Service-dominant logic for markering: Bedrijven moeten meer zijn dan klantgericht, bedrijven moeten samen werken en leren van klanten om de veranderende behoefte voor te zijn en de producten maken deel uit van een bundel van benefits, je verkoopt niet alleen een product maar ook service, garantie enz.

   

  Wat is marketing: Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. Marketing gaat over waardecreatie, klantrelatie en ruil.

 • Serviceaspecten van marketing worden steeds belangrijker. We dienen:

  Kerncompetenties te definiëren (funcamentele kennis en vaardigheden die mogelijk een kennis voordeel opleveren

  Potentiële klanten te benoemen die baat kunnen hebben bij deze kerncompetenties

  Relaties met deze klanten te cultiveren, waarbij de klanten meehelpen om de waarden te creëren die voorzien in specifieke behoeften

  Feedback uit de markt peilen, Hiervan leren en de aangeboedne waarden te verbeteren.

   

  Om beslissingen te nemen waarmee succes kan worden geboekt hebben beslissers informatie nodig. Marktonderzoek verschaft beslissers informatie

  Marketing: Alle activiteiten die worden verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. (waardecreatie, klantrelaties en ruil)

   

  Marktonderzoek verschaft de nodige informatie om managers in staat te stellen udeeën, producten en diensten op de juiste wijze in de markt te zetten.

   

  P. Kotler, Marketingconcept: is een zakelijke visie die inhoudt dat een bedrijf, om zijn doelstellingen te bereiken, effectiever moet zijn dan de concurrent in het creëren, leveren en communiceren van klantwaarden aan zijn gekozen doelmarkten.

   

  Belangrijk in marketing: Consument staat voorop.

   

  Marketingstrategie: Kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf en het ontweropen van een juiste mix van prodoct/dienst, prijs, promotie en distributiesysteem om aan de wensen en beheoften van de klanten te voldoen.

   

   

 • Waarom heet het eerste hoofdstuk een inleiding tot marktonderzoek?
  Omdat het een boek is voor studenten die voor het eerst met marktonderzoek in aanraking komen. De auteur gaat nog niet in op diepgang en moeilijke cijfer verwerkingen, maar geeft een beschrijving en een kennismaking van marktonderzoek, dat een onderdeel is van marketing. Het eerste hoofdstuk vertelt wat marktonderzoek inhoud en hoe het onder te verdelen is in verschillende toepassingen.
 • Marketing Concept: het marketingconcept is een zakelijke visie die inhoudt dat een bedrijf, wil het zijn organisatorische doelstellingen bereiken, effectiever moet zijn dan de concurrent in het creeeren, leveren en communiceren van klantwaarde aan zijn gekozen doelmarkten.

   

  Marketingstrategie: Een marketingstrategie bestaat uit het kiezen van een marktsegment als doelmarkt van het bedrijf en het ontwerpen van een juiste mix van product/dienst, prijs, promotie en distributiesysteem om aan de wensen en behoeften van de afnemers van de doelmarkten te voldoen.

 • wat is marketing?

  Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen

 • Marketingonderzoek in verhouding met marketing.

  marketingconcept

  marketingstrategie

  marktonderzoek

  online marktonderzoek

  marketinginformatiesysteem

   

 • 1.1 Hoe marktonderzoek zich verhoudt tot markering

 • Strategie zorgt ervoor dat ons bedrijf werkelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de afnemers binnen gekozen segment.

  Vragen die beantwoord moeten worden:

  Wat is de markt;

  In welke segmenten verdelen we de markt;

  Wat zijn de wensen en behoeften van elk segment;

  Hoe meten we de omvang;

  Wie zijn onze concurrenten en hoe spelen zij in op wensen en behoeften van elk segment;

  Op welke segmenten moeten wij ons richten;

  Welk model van een voorgesteld product past het best bij de doelmarkt;

  Wat is de beste prijs;

  Welke manier van promoten is het meest efficiënt;

  Hoe moeten we het product of dienst distribueren.

   

  Om strategie te ontwikkelen moeten veel beslissingen worden genomen. Daarom is objectieve, accurate en tijdige informatie nodig.

 • Hoe verhoudt marktonderzoek zich tot marketing?
  Marktonderzoek is een onderdeel van het marketingproces.
 • Wat doe je bij marketing?
  Het op rendabele wijze voorzien in behoeften.
 • Tegenwoordig is marketing meer dan alleen maar het produceren van een product waarop zoveel mogelijk winst moet worden behaald. Tegenwoordig richten we ons ook op de service-aspecten van marketing zoals:
  • Kerncompetenties definieren.
  • Peilen van feedback uit de markt.
  • Het benoemen van potentiële klanten.
  • Het cultiveren van relaties met klanten.
 • Geef de definitie van marktonderzoek?
  Het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.
 • Wat heb je nodig voor goede marketing?
  Geldige en accurate informatie.
 • Hoe verhoudt marktonderzoek zich tot marketing?
  Om deze vraag te beantwoorden, moet men eerst weten wat marketing betekend. De kortste beschrijving betreft: 'Op rendabele wijze voorzien in behoeften' De definitie van het NIMA luidt: Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.


  In beide definities kunnen we het volgende begrijpen: Dat moet worden voorzien in de wensen en behoeften van ruilsubjecten, de doelgroep, doelmarkt, de consumenten etc.. Hiervoor is informatie nodig, inlichtingen om dit op een zo goed mogelijk en effectieve manier te doen, 

  Hier hebben we marktonderzoek voor, wat een deel is van marketing. Met marktonderzoek kunnen we de serviceaspecten van marketing definiëren.
 • Waarom maakt marktonderzoek deel uit van marketing?
  Marktonderzoek levert geldige en accurate informatie, waardoor producten en diensten op de juiste wijze in de markt kunnen worden gezet.
 • Benoem de serviceaspecten van marketing?


  a.  kerncompetenties te definieren - de fundamentele kennis en vaardigheden die mogelijk een concurrentievoordeel opleveren.
  b.  potentiële klanten te benoemen die baat kunnen hebben bij deze kerncompetenties.
  c.  relaties met deze klanten te cultiveren, waarbij de klanten meehelpen om de waarden te creëren die voorzien in hun specifieke behoeften.
  d.  feedback uit de markt te peilen, hiervan leren en de aangeboden waarden te verbeteren.
 • Vul de puntjes op. De .......... wil zeggen dat beslissers informatie nodig hebben om te weten wat hun kerncompetenties zijn, hoe ze zinvolle relaties kunnen opbouwen met klanten, hoe ze waarde kunnen creëren, communiceren en leveren aan klanten, hoe ze feedback moeten vergaren om de acceptatie te peilen, en hoe ze de juiste reactie op de feedback kunnen benoemen.
  service-dominant logic for marketing. 
 • Aan wie verschaft marktonderzoek informatie?
  De beslissers (in het marketingproces)
 • Leg uit welke rol marktonderzoek speelt in het proces van marketingmanagement 
  Tot marketing behoren alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor ontwerp, prijsstelling, promotie en distributie van ideeën, goederen en diensten om een ruil tot stand te brengen die beantwoord aan de doelstellingen van een individu of organisatie. Marktonderzoek is het proces dat leidt tot informatie die wordt gebruikt om beslissingen te nemen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.