Samenvatting Procesmanagement

-
ISBN-10 9035815831 ISBN-13 9789035815834
837 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Procesmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn L M M Callaert. Het ISBN van dit boek is 9789035815834 of 9035815831. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Procesmanagement

 • 1 introductie procesmanagement

 • wat is een proces ?
  een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten.
 • wat is een organisatie ?
  een organisatie is een verzameling componenten (mensen ,machines ,geld ,informatie )die gezamelijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling .
 • wat is een organisatie?
  Een organisatie is een verzameling componenten (mensen, machines, geld, informatie) die gezamenlijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling
 • 1.1 afbakening

 • wat is een organisatie ?
  een organisatie is een verzameling componenten ( mensen , machines , geld , informatie ) die gezamelijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling .
 • Wat is een proces?

  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van aktiviteiten

 • Wat is een organisatie ?
  een organisatie is een verzameling componenten ( mensen , machines , geld , informatie ) die gezamenlijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling .
 • Wat is een proces?
  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten.

  Volgens deze definitie bestuderen we, door naar de processen te kijken, de doelstellingen van de organisatie en datgene wat binnen de organisatie gedaan wordt om die doelstellingen te bereiken.
 • wat is een proces ?
  een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten .
 • Wat is een organisatie?

  Een verzameling componenten (mensen, middelen, informatie) die gezamenlijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling

 • 1.1.1.1 vis

 • wat is het kw

  dslfkjasdlfkjsal

 • 1.2 de procesinvalshoek

 • invalshoek : functie , wat beperkingen en /of kenmerken zijn van de betreffende invalshoek ?
  de invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie . de nadruk ligt op lokale optimalisatie .
 • Invalshoek: proces
  Gekeken wordt naar de doelstellingen van de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen de organisatie gedaan wordt, het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken. Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden telt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaansreden rechtvaardigt.

  De procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie en er is sprake van coördinatie over functies heen.
 • Organisatie-invalshoek: proces - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?
  gekeken wordt naar de doelstellingen van een de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen  de organisatie gedaan wordt; het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken .
  gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaan reden rechtvaardigt.
 • Wat wordt bedoeld met de structuurinvalshoek?
  Daarbij wordt gekeken naar de wijze waarop een organisatie is gestructureerd.
  Er wordt vastgelegd welke organisatorisch onderdelen er in een organisatie bestaan (afdelingen, onderafdelingen) en welke formele relaties er tussen deze organisatieonderdelen bestaan. Er wordt dus vastgelegd:

  • Wie wat doet.
  • Wat waar wordt gedaan.
  • Wie wat kan autoriseren.
  • Hoe de formele communicatiekanalen lopen.  
 • invalshoek:functie , welke aspecten van een organisatie in beschouwing worden genomen ?
  gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie ( of het deel ervan onder beschouwing )specifiek is toerusten , wat het kan doen , de geschiktheid die mogelijk maakt een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd .
 • invalshoek: functie - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing genomen?

  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of een deel ervan onder beschouwing) specifiek is toegerust, wat het kan doen, de geschiktheid die mogelijk maakt dat een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd

  Kijkt met name naar de vaardigheden, de competenties van een organisatie, niet naar de uitvoering van de activiteiten.

 • Invalshoek: functie
  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of het deel ervan onder beschouwing) specifiek is toegerust, wat het kan doen, de geschiktheid die mogelijk maakt dat een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd.

  De invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie. De nadruk ligt op lokale optimalisatie.
 • Organisatie-invalshoek: structuur - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?
  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd:
  - welke organisatorische eenheden (afdelingen, onderafdelingen,  stafafdelingen, etc.) bestaan er binnen de organisatie
  - welke formele relaties zijn er tussen deze organisatieonderdelen?
  Hierdoor leggen we vast:
  - wie wat doet
  - wat waar wordt gedaan
  - wie wat kan autoriseren
  - hoe de formele communicatiekanalen lopen
  Verantwoordelijkheid en bevoegdheidsstructuur van de organisatie wordt zichtbaar
 • Organisatie-invalshoek: STRUCTUUR-wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  De invalshoek structuur geeft de formele organisatiestructuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing.
  Verder wordt de dynamische aard van een organisatie niet belicht ( immers bij organisatiewijzigingen behoudt de organisatie haar basisvaardigheden).
  De structuurinvalshoek geeft een instabiel,  wisselend beeld van de organisatie.
 • invalshoek: structuur , wat  beperkingen en/of kenmerken zijn  van de betreffende invalshoek ?
  de invalshoek structuur geeft de formule structuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing . verder wordt de dynamische aard van een organisatie niet belicht en geeft de structuurinvalshoek een stabiel , sterk wisselend beeld van de organisatie .
 • invalshoek: functie - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?

  de invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie - wat er ook aan de organisatiestructuur zal veranderen, altijd mogelijk te herkennen waar de functies van de organisatie worden uitgevoerd

  De nadruk ligt op lokale optimalisatie - afstemming over functies heen zal minder aandacht krijgen. Of lokale optimalisatie goed is voor organisatie als geheel wordt niet of niet goed gesignaleerd

   

 • Invalshoek: structuur
  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd: welke organisatorische eenheden (afdelingen, onderafdelingen, stafafdelingen, etc.) bestaan er binnen de organisatie en welke formele relaties zijn er tussen deze organisatieonderdelen?

  De invalshoek structuur geeft de formele structuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing. Verder wordt de dynamische aard van een organisatie niet belicht en geeft de structuurinvalshoek een instabiel, sterk wisselend beeld van de organisatie.
 • Organisatie-invalshoek: functie - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing genomen?
  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of een deel ervan onder beschouwing) specifiek geschikt is, wat het kan doen, de geschiktheid die mogelijk maakt dat een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd
  Kijkt met name naar de vaardigheden, de competenties van een organisatie, niet naar de uitvoering van de activiteiten.
 • Organisatie-invalshoek: PROCES - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken ?
  De procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie.
  En er is sprake van coördinatie over functies heen .
 • invalshoek : structuur,welke aspecten van een organisatie in beschouwing worden genomen ?
  gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd :welke organisatorische eenheden (eenheden (afdelingen ,onderafdelingen , stafafdelingen ,ect . ) bestaan er binnen de organisatie en welke formele relaties zijn er tussen deze organisatieonderdelen ?
 • Wat is functionele decompositie?
  Het op splitsen van functies in deel-functies  
 • invalshoek: structuur - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?

  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd:
  - welke organisatorische eenheden (afdelingen, onderafdelingen,  stafafdelingen, etc.) bestaan er binnen de organisatie
  - welke formele relaties zijn er tussen deze organisatieonderdelen?

  Hierdoor leggen we vast:
  - wie wat doet
  - wat waar wordt gedaan
  - wie wat kan autoriseren
  - hoe de formele communicatiekanalen lopen

  Verantwoordelijkheid en bevoegdheidsstructuur van de organisatie wordt zichtbaar

 • Wat zijn de kenmerken van een functie?
  - Heeft geen begin of eind maar een continu bestaan
  - Kan los van de organisatiestructuur beschouwt worden
  - Geeft aan waartoe iets gedaan moet worden
  - Geeft aan waartoe iets gedaan kan worden
 • Organisatie-invalshoek: proces - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken ?
  de procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie en er is sprake van coordinatie over functies heen .
 • invalshoek: structuur - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  - alleen de formule structuur weergegeven en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing
  - de dynamische aard van een organisatie wordt niet belicht ( immers bij organisatiewijzigingen behoudt de organisatie haar basisvaardigheden)
  - de structuurinvalshoek geeft een instabiel (sterk wisselend) beeld van de organisatie. - daardoor geen verlies aan waarde, alleen minder geschikt om 'grip' te krijgen op bepaalde relevante sleuteleigenschappen van de organisatie
 • Welke aspecten worden bij de procesinvalshoek in beschouwing genomen?

  Gekeken wordt naar de doelstellingen van de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen de organisatie gedaan wordt, het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken.
  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaansreden rechtvaardigt.
 • invalshoek : proces , wat beperkingen en /of kenmerken zijn van de betreffende invalshoek ?
  de procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie en er is sprake van coordinatie over functies heen .
 • invalshoek: structuur - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?

  - alleen de formule structuur weergegeven en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing

  - de dynamische aard van een organisatie wordt niet belicht

  - de structuurinvalshoek geeft een instabiel (sterk wisselend) beeld van de organisatie. - daardoor geen verlies aan waarde, alleen minder geschikt om 'grip' te krijgen op bepaalde relevante sleuteleigenschappen van de organisatie

 • Welke functies bestaan er volgens Jans, grondslagen van de administratieve organisatie?
  - inkoopfunctie
  - verkoopfunctie
  - opslagfunctie van goederen
  - opslagfunctie van geldmiddelen
  - productiefunctie
  - persneelsvoorzieningsfunctie
  - managementfunctie
 • Organisatie-invalshoek: structuur -wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  De invalshoek structuur geeft de formele organisatiestructuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing. Verder wordt de dynamische aard van een organisatie niet belicht ( immers bij organisatiewijzigingen behoudt de organisatie haar basisvaardigheden). De structuurinvalshoek geeft een instabiel,  wisselend beeld van de organisatie.
 • invalshoek:proces ,welke aspecten van een organisatie in beschouwing worden genomen ?
  gekeken wordt naar de doelstellingen van een de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen  de organisatie gedaan wordt , het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken . gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaan reden rechtvaardigt.
 • invalshoek: proces - welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing worden genomen ?

  gekeken wordt naar de doelstellingen van een de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen  de organisatie gedaan wordt; het werk dat wordt verzet om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
  Er wordt expliciet naar de uitvoering van de activiteiten gekeken en daar wordt samenhang en doelgerichtheid aan toegevoegd. 

  gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaan reden rechtvaardigt.

 • Wat functionele decompositie?
  Het onderkennen van deelfuncties binnen een functie
 • Organisatie-invalshoek: functie - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken?
  de invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie - wat er ook aan de organisatiestructuur zal veranderen, altijd mogelijk te herkennen waar de functies van de organisatie worden uitgevoerd
  De nadruk ligt op lokale optimalisatie - afstemming over functies heen zal minder aandacht krijgen. Of lokale optimalisatie goed is voor organisatie als geheel wordt niet of niet goed gesignaleerd
 • Organisatie-invalshoek: FUNCTIE- welke aspecten van een organisatie worden in beschouwing genomen?
  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of een deel ervan) geschikt is en wat het kan doen. Kijkt met name naar de vaardigheden.

  De invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie - wat er ook aan de organisatiestructuur zal veranderen, altijd mogelijk te herkennen waar de functies van de organisatie worden uitgevoerd. 

  De nadruk ligt op lokale optimalisatie - afstemming over functies heen zal minder aandacht krijgen. Of lokale optimalisatie goed is voor organisatie als geheel wordt niet of niet goed gesignaleerd.
 • invalshoek: proces - wat zijn de beperkingen en/of kenmerken ?
  de procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie en er is sprake van coordinatie over functies heen .
 • Voorbeeld bij beperkingen invalshoek structuur: bij wijziging van productgeorienteerde naar klantgeorienteerde structuur behoudt de organisatie zijn basisvaardigheden (kennis)
 • Wat is functionele decompositie?
  Het op splitsen van functies in deel-functies .
 • Noem enkele karakteristieken van de term functie?
  -Een functie heeft geen begin of een eind maar kent een continu bestaan
  -Een functie kan los van de organisatiestructuur worden beschouwd
  -De beschrijving van een functie wijzigt niet bij een verandering in organisatiestructuur (blijft stabiel)
  -Een functie geeft aan waartoe iets gedaan moet worden, niet wat gedaan wordt en op welke wijze dat gedaan wordt
 • Welke kernfuncties onderkent men binnen de administratieve organisatie

  - inkoopfunctie

  - verkoopfunctie

  - opslagfunctie van goederen

  - opslagfunctie van geldmiddelen

  - productiefunctie

  - personeelsvoorzieningfunctie

  - managementfunctie

 • Welke invalshoek is geschikt als men de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie wil bekijken?
  De invalshoek structuur
 • Wat betekent de invalshoek functie?
  De werking van een deel van de organisatie
 • Organisatie-invalshoek: proces - Noem twee kenmerken.
  De procesgerichte invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie.
  Ook is er sprake van coordinatie over functies heen .
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.