Samenvatting Process Mapping Een Praktische Methodiek Voor Een Heldere Kijk Op Bus

-
ISBN-10 9013050204 ISBN-13 9789013050202
239 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Process Mapping Een Praktische Methodiek Voor Een Heldere Kijk Op Bus". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans Terhürne Sjoerd Jan ter Welle. Het ISBN van dit boek is 9789013050202 of 9013050204. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Process Mapping Een Praktische Methodiek Voor Een Heldere Kijk Op Bus

 • 1.1 Waarom process mapping?

 • wat is de oorzaak van zaken die fout gaan in een organisatie?

  Het niet overzichtelijk hebben van de (bedrijfs)processen en hoe deze in elkaar grijpen is vaak een aanleiding waarom zaken mis gaan in organisaties.


 • Knelpunten in een organisatie:
  b beheersing
  a afwijkingen
  b betrouwbaarheid
  v veiligheid
  p proceskosten
  d doorlooptijd
  k kwaliteit
 • Waarom is process mapping een belangrijk en krachtig hulpmiddel bij het in kaart brengen van processen en het verbeteren hiervan?
  Het brengt transparantie, standaardisatie, en is een snelle en eenvoudige manier voor een beter begrip en commitment bij de betrokkenenen
 • Wat biedt process mapping?
  Essentiële en krachtige hulp bij het transparant in kaart brengen van processen en de zoektocht naar procesverbetering.
 • Waar dient process mapping voor?
  Process mapping biedt essentiele en krachtige hulp om, de manier waarop een organisatie werkt, transparant in beeld te brengen, dit te kunnen analyseren en waar nodig te verbeteren.
 • gewapend met een grondige kennis van input, processtappen en output van ieder proces kan je
  • begrijpen hoe processen de bedrijfsvoering bepalen
  • processen lokaliseren die problemen veroorzaken
  • bepalen welke activiteiten waarde toevoegen voor uw klanten
  • processen stroomlijnen en verbeteren
  • processen identificeren die voor re-engineering in aanmerking komen
  • efficiency en klanttevredenheid verhogen
  • benchmarken met .....
  • functionele organisatievormen afbreken die verbeterinitiatieven blokkeren
 • Geef een definitie van het begrip bedrijfsproces
  Een doelgerichte reeks van samenhangende activiteiten met in- en output welke leiden naar een gewenst resultaat.
 • wat is proces mapping?

  proces mapping is het identificeren, beschrijven en transparant maken van (bedrijfs)processen en hoe deze in elkaar grijpen in een organisatie. Daarmee kun je de processen verbeteren en optimaliseren en dat leidt tot meer efficientie en productiviteit.

 • Door process mapping krijg je inzicht in:
  de bestaande p processen 
  de p problemen 
  de t toegevoegde waarde voor de klant
  de v verbetering en a aanpassing van processen 
  het verhogen van e efficiëntie en k klanttevredenheid 
  De o organisatievormen die in de weg staan

  Door proces mapping krijg je:
  u w uniforme werkwijze 
  g t gemeenschappelijke taal
  b p s best practice sharing 
  s s l standaard service levels 
  c commitment
 • Waarvoor is process mapping een snelle manier?
  De werkwijze van de organisatie uniform te presenteren aan klanten en businesspartners.
  Binnen de organisatie een gemeenschappelijke taal te spreken. Gemeenschappelijk beeld creëren.
  Best-practice-sharing mogelijk maken en stimuleren.
  Standaardlevels bereiken voor klanten.
 • Wat vormt de basis voor een systematisch design en optimale resultaten, processen en resources?
  Processtandaarden en een gemeenschappelijk proces-framework vormen de basis voor een systematisch design en optimale resultaten, processen en resources.
 • Wat biedt process mapping
  Het biedt essentiële en krachtige hulp bij het transparant in kaart brengen van processen en de zoektocht naar procesverbetering
 • Geef een definitie van het begrip procesmanagement en de belangrijkste doelstellingen hiervan.
  Procesmanagement is de wijze waarop een individu, een groep, een projectteam of een organisatie om gaat met processen.
  Doelstellingen:
  - Strategisch: Verhogen van de effectiviteit (de juiste dingen doen) en efficiency (de juiste dingen goed doen)
  - Operationeel: definiëren van processen, performancemetingen en dagelijkse procesverbetering.
  - Top-down: definiëren van procesdoelstellingen gebaseerd op benchmarking of strategische doelen, het ontwikkelen van herontwerpactiviteiten om performancegaten te dichten en kosten te verlagen.
 • Wat doet proces mapping nog meer?

  Procesmapping is ook een tool om te komen tot een meer uniforme werkwijze in een organisatie. Het leidt tot best practice sharing en zet "de neuzen" dezelfde kant op.

 • Wat is een proces?
  Een set gerelateerde activiteiten.
 • Wat kan je met process mapping bereiken?
  Met proces mapping kunnen we:
  - begrijpen hoe processen de bedrijfsvoering bepalen
  - Processen lokaliseren die problemen veroorzaken
  - Bepalen welke activiteiten waarde toevoegen voor uw klanten
  - Processen stroomlijnen en verbeteren
  - Processen identificeren die voor re-engineering in aanmerking komen
  - Efficieny en klanttevredenheid verhogen
  - Benschmarken met..
  - Functionele organisatievormen afbreken die verbeterinitiatieven blokkeren.
 • Process mapping is één van de snelste manieren om
  • de werkwijze van de organisatie uniform te presenteren aan klanten en businesspartners
  • binnen de organisatie een gemeenschappelijke taal te spreken, een gemeenschappelijk beeld te creëren voor alle betrokken medewerkers en businessunits
  • best-practice-sharing mogelijk te maken en te stimuleren
  • te komen tot standaard servicelevels voor klanten.
 • Noem de vier fasen van procesmanagement en geef enkele activiteiten aan
  Proces vaststelling
  - Organiseer
  - Praat met de klant
  - Process mapping
  - Bepaal prioriteiten

  Procesanalyse
  - Benchmark proces
  - Vind oplossingen
  - Verzamel informatie
  - Maak plan van aanpak

  Procesverbetering
  - Test de oplossing
  - Implementeer de oplossing

  Procesmonitoring
  - Richt procesdashboard in
  - Bewaak indicatoren
  - Neem eventueel maatregelen
 • Wat is de input binnen een proces?
  Dat wat nodig is om de activiteiten uit te kunnen voeren. Bijv: apparatuur, mensen,budget.
 • Wat zorgt op een eenvoudige wijze voor beter begrip van processen bij alle betrokken en committent bij noodzakelijke veranderingen
  Process Mapping
 • Wat is een kritisch bedrijfsthema
  Een kritisch bedrijfsthema is een onderdeel van de bedrijfsvoering waarvan goede resultaten belangrijk zijn voor het halen van de bedrijfsdoelstellingen.
 • Wat is de output binnen een proces?
  Het resultaat van de activiteiten; een product of dienstverlening, een rapport, een betaalde rekening.
 • Welke criteria zijn er, naast "kritisch voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen" nog meer voor een kritisch bedrijfsthema?
  - Doorlooptijdvermindering
  - Kostenreductie
  - Elimineren van bottlenecks
  - Terugbrengen van aantal defecten/fouten
  - Proces dat (mede) van invloed is op de kerncompetenties
  - Verouderde of veranderende technologie
  - Concurrentie
 • Leg uit waarom ‘process mapping’ een belangrijke en krachtige hulp is bij het helder in kaart brengen van processen en het zoeken naar procesverbetering.
  oorzaak van effectiviteits en efficiencyproblemen in organisaties: niet – of onvoldoende beheerst proces.
  -
  reden om processen te identificeren en transparant te beschrijven.
  -
  complexiteit terugbrengen door redesign en continue procesverbetering.
  -
  basis hiervoor: processtandaarden en gemeenschappelijk procesframework.
  -
  fundament: process mapping uitgevoerd met een set tools die het mogelijk maken de amnier waarop een organisatie werkt te documenteren, te analyseren en te verbeteren.
  -
  standaardisatie mag niet ten koste gaan van flexibiliteit en creativiteit.
 • Een proces is de manier waarop we, gebruikmakend van resources, iets doen en resultaten produceren.
 • Noem de drie ontwikkelingsfasen van procesmanagement
  1. De Borgingsfase
  2. De Continue verbeteringsfase
  3. Creativiteit en innovatiefase
 • Wat zijn 3 belangrijke bedrijfsprocessen?
  1. Management- of besturingsprocessen: processen voor strategische planning, interne auditing etc.
  2.Primaire processen: hoofdprocessen zoals supply-chainmanagement, customer-relationshipmanagement.
  3. Ondersteunende processen: personeelsmanagement, informatiemanagement, financiële processen en kwaliteitsmanagement.
 • Beschrijf de Borgingsfase van procesmanagement
  Beschrijf de processen zoals ze zijn en werk zoals ze zijn beschreven
  De "AS-IS" situatie
 • Elke organisatie is een verzameling van processen. De natuurlijke bedrijfsactiviteiten die waarde toevoegen, klanten bedienen en inkomsten genereren. Het managen- en daarmee het continu verbeteren van deze processen- is de sleutel tot succes van de organisatie.
 • Beschrijf de Continue verbeteringsfase van Procesmanagement
  Kijk naar verbetermogelijkheden binnen bedrijfsprocessen en zet deze verbeteringen projectmatig op.
 • Wat is procesmanagement?
  De manier waarop een individu, een groep, een projectteam of organisatie omgaat met processen.
 • Beschrijf de Creativiteit en innovatiefase van Procesmanagement
  Als processen aan het eind van hun optimalisatie zijn gekomen, is creativiteit van belang om tot proces innovatie te komen.
 • De belangrijkste doelstellingen bij procesmanagement zijn:
  Het verhogen van de effectiviteit (doe de goede dingen) en de efficiency (doe de dingen goed) van alle waardecreërende processen in een organisatie.
 • Wat is een proces
  Een set gerelateerde activiteiten die een input gebruikt, waarde toevoegt en een output levert.
 • Wat zijn de 4 fasen van procesmanagement?
  Procesmonitoring; bewaken indicatoren, inrichten procesdashboard.
  Procesvaststelling; organiseren, process mapping.
  Procesanalyse; benchmark proces, informatie verzamelen.
  Procesverbetering; oplossingen testen, oplossingen implementeren.
 • Noem de drie primaire typen processen en geef een korte uitleg
  Management- of besturingsprocessen
     O.a. t.b.v. strategische planning en controlling, financiële planning en controling, interne auditing etc.

  Primaire processen
    Hoofdprocessen zoals customer-relationshipmanagement, supply-chain-management en product-lifecyclemanagement

  Ondersteunende processen
     O.a. personeelsmanagement, informatiemanagement, financiële processen en kwaliteintsmanagement.
 • Wat is een kritisch businessthema?
  Een onderdeel van de bedrijfsvoering waar goede resultaten absoluut noodzakelijk zijn voor de organisatie om de businessdoelstellingen te halen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekend S.M.A.R.T.I.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdpad, Innovatief
Wat betekend S.M.A.R.T.?
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdpad
Hoe heet de flowchart die het volgende beschrijft:Volgorde van de stappen van input via transformatie tot output;De functionele interfaces tussen processtappen;De beslissingen die moeten worden genomen langs deze weg;De betrokken personen, functies en producten 
De functieoverschrijdende flowchart.
Wanneer maak je een lineaire flowchart?
Als een processtap onvoldoende weergeeft waarom het gaat of wanneer er geen functieoverschrijdende activiteiten zijn.
Wat is een flowchart
Een visualisering, planning en analyse tool
Hoe helpt het maken van een procesrelatiediagram het verbeter en re-engineringproject?
Door doelstellingen en indicatoren helder te krijgen.
Wat zijn feedbackloops
Dingen opnieuw doen binnen een proces.
Hoe heet het diagram wat een totaaloverzicht van de hoofdprocessen laat zien waarmee de organisatie haar klanten bedient (productie) inclusief hun onderlinge relaties.
Procesrelatiediagram
Waar kan process mapping worden toegepast
Binnen alle organisaties waar activiteiten procesmatig verlopen/aflopen. Op alle niveau's.
Welke toegevoegde waarde levert process mapping voor de aandeelhouders?
Een organisatie waarbij de processen op orde zijn heeft haar kosten in de hand, is betrouwbaar en kent een hoge productiviteit. Dit resulteert in een beter rendement.