Samenvatting Productiemanagement

-
308 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Productiemanagement

 • 0 opbouw van de cursus

 • Blok 1: Het kader voor productiemanagement
  1. beslissingen en activiteiten van productiemanagement
  2. ontwerpen van productiesystemen
  3. besturen van productiesystemen
  4. beheer van voorraden

  Blok 2: Productiemanagement in de praktijk
    5. stuk-/kleinserie en projectproductie
    6. serieproductie
    7. massaproductie en procesproductie
    8. dienstverlening

  Blok 3: Enkele bijzondere taken van productiemanagement
    9. betrokkenheid van productiemanagement bij het ontwerp van arbeidsplaatsen
    10. kwaliteitszorg
    11. onderhoud
    12. supply chain management
    13 belang van informatie- en communicatietechnologie voor productiemanagement
 • 1 Productiemanagement en productiewijzen

 • Omschrijf 'productiemanagement'
  Het ontwerpen en besturen van systemen waarin goederen/diensten worden voortgebracht.

  Het effectief en efficiënt managen van hulpbronnen in een proces van waardetoevoeging tbv de klant. 
 • Wat zijn de kenmerken van een productiesysteem
  • een productiesysteem is gericht op het transformeren van input tot output om daarmee waarde toe te voegen aan een entiteit.
  • een productiesysteem gebruikt hulpbronnen om input te transformeren tot gewenste output
  • productiesystemen komen voor in elke organisatie
  • de input kan bestaan uit materialen of grondstoffen, een klant, een gereed product afkomstig v.e. ander productiesysteem
  • de output zijn de goederen en diensten die de organisatie produceert.
 • op welke manieren kan er waarde toegevoegd worden aan een entiteit?
  • entiteit zelf kan veranderd worden
  • verandering van plaats (transport)
  • verandering van tijd (opslag)
  • verandering van iemands gemoed

  voorts:
  • een fysieke verandering
  • een psychische verandering
  • verandering van locatie
  • opslag
  • verandering van informatie
 • Welke (3) niveaus van productiemanagement kun je onderscheiden?
  1. Strategisch
  2. tactisch
  3. operationeel
 • Waarmee heeft het strategisch niveau van productiemanagement vooral te maken? 
  met het vraagstuk van het voortbestaan, de continuïteit van de organisatie.

  dit niveau is georiënteerd op de omgeving en de positie vd organisatie daarbinnen. 

  planningshorizon is enkele jaren
 • Wat houdt het tactische niveau van productiemanagement in?
  Dit betreft het geheel aan organiserende en structurerende beslissingen dat, uitgaande vd beslissingen op strategisch niveau, nodig is.
  Planningshorizon bedraagt circa 1 jaar
 • Wat houdt het operationele niveau van productiemanagement in? 
  Dit betreft het geheel aan besturende beslissingen dat bij een gegeven strategisch en tactisch beleid de gang van zaken zo goed mogelijk moet laten verlopen.
  Planningshorizon bedraagt enkele dagen, weken of maanden
 • Wat zijn de doelstellingen van productiemanagement?
  1. Customer service (het verschaffen van de juiste goederen/diensten, op de juiste plaats, tegen de juiste prijs, op het juiste tijdstip)--> EFFECTIVITEIT - extern georiënteerd en heeft te maken met de mate waarin de doelstellingen worden bereikt.
  2. Resource utilization (het zo efficiënt mogelijk omgaan met hulpbronnen, gegeven de doelstellingen). --> EFFICIËNTIE - intern georiënteerd
 • Hoe verhouden de twee doelstellingen van productiemanagement zich tot elkaar?
  Vaak spanningsveld: customer service wil zoveel mogelijk aan klantvraag voldoen (bv uitgebreid assortiment), dat kan ten koste gaan van de resource utilization (arbeids-/tijdintensievere productie). Hogere customer service kan lagere resource utilization betekenen en vice versa.
 • Noem twee productiewijzen waarbij het spanningsveld tussen Customer Service en Resource utilization minimaal is.
  1. Mass customization
  2. JIT
 • Wat houdt mass customization in?
  Het vermogen van organisaties om snel en met lage kosten goederen te produceren die voldoen aan individuele klantenwensen. 

  Door vindingrijk en intensief gebruik v middelen wordt proces gecreëerd dat snel en goedkoop producten produceert met een hoge kwaliteit en een grote variëteit. --> leereenheid 2
 • Wat houdt JIT in?
  Just in time:
  • een filosofie die alle soorten verspillingen een productiesysteem probeert te elimineren
  • Proces moet storingsvrij verlopen , 
  • met extreem kleine seriegroottes en 
  • zonder fluctuerende bewerkingstijden.

  Hoog-volume-productie met minimale voorraden. 
  --> leereenheid 7
 • Wat zijn de twee hoofdtaken van productiemanagement
  Costumer service en resource utilization
 • In welke twee categorieën kunnen de activiteiten van productiemanagement worden ingedeeld?
  1. ontwerpen van productiesystemen
  2. besturen van productiesystemen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Scheduling
afgesproken leverdatum stuurt scheduling aan!

hulpmiddelen:
 • reverse scheduling --> bij product/project met klein aantal bewerkingen
 • netwerkmethoden: --> bij groot of complex project/product
  - Gantt-chart
  - Critical path scheduling:
     - Critical Path Method (CPM)
     - PERT Program Evaluation and Review Technique   
Capaciteitsmanagement
Besturing van de hulpbronnen:
-flexibiliteit 
-investeren of desinvesteren
Wat is het voornaamste verschil tussen XML en HTML?
HTML-tags geven aan hoe gegevens getoond dienen te worden in een internetbrowser. XML-tags geven aan wat de betekenis is van gegevens.

Met XML is het mogelijk om structuur in gegevens te brengen waardoor verwerking eenvoudiger wordt en geautomatiseerd kan worden.
Twee standaarden van barcodes:
 1. Universal Product Code (UPC)-VS
 2. European Article Numbering (EAN)-EUR
Wat is E-business?
E-business is de praktijk van het uitvoeren en coördineren van kritieke bedrijfsprocessen, door het uitgebreide gebruik van computer- en communicatietechnologieën en elektronische gegevens.
BV:  ontwerpen v producten, bevoorrading, produceren, verkopen, orders voldoen en service verlenen
Wat is E-commerce?
E-commerce is het gebruik van het web en andere elektronische middelen voor het verkopen, distribueren en onderhouden van producten.
Verschil tussen APS en ERP?
ERP kijkt alleen binnen een organisatie, APS over de keten heen.
Wat bevatten typische APS-systemen?
 1. productieplanning
 2. voorraadplanning
 3. resourceplanning
 4. transportplanning
Welke processen beschrijft het SCOR-model wel en welke (nog) niet?
WEL:
 1. alle klant/leverancier-interacties
 2. alle transacties van fysieke goederen
 3. alle marktinteracties
 4. retouren
(NOG) NIET:
 1. verkoop administratieprocessen
 2. technologie ontwikkelingsprocessen
 3. product- en procesontwerp en ontwikkelingsprocessen
 4. sommige technische supportprocessen na levering 
Welke interorganisatie-informatiesystemen ken je?
 1. EDI
 2. XML
 3. APS
 4. ASP