Samenvatting Productzorg Bereiden in de Apotheek

-
ISBN-10 9036811724 ISBN-13 9789036811729
777 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Productzorg Bereiden in de Apotheek". De auteur(s) van het boek is/zijn D Van Hulst C R C Huizinga Arp. Het ISBN van dit boek is 9789036811729 of 9036811724. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Productzorg Bereiden in de Apotheek

 • 1 Klaarmaken van het recept

 • Basis leerdoelen van dit hoofdstuk 

  Aan het einde van dit hoofdstuk weet je:
  • Wat er allemaal komt kijken bij het klaarmaken van een recept.
  • Welke hulpmiddelen voor het gebruik van een geneesmiddel nodig kunnen zijn.
  • Welke gebruiksinstructies bij welke geneesmiddelen gegeven moeten worden.
  • Hoe het zit met bewaarcondities en gebruikstermijnen.
 • 1.1 Ontvangst van het recept

 • Wanneer moet een geneesmiddel worden bereid?
  1. Als er geen geschikt handelspreparaat verkrijgbaar is.
  2. Als de patiënt vanwege een beperking het handelspreparaat niet kan innemen.
 • Noem een beperking waardoor een patiënt moeilijkheden zou kunnen ervaren bij het innemen van een handelspreparaat
  Slikklachten
 • Welke keuze heeft de apotheek als het gewenste middel niet kant-en-klaar verkrijgbaar is?
  1. Het middel zelf bereiden
  2. De bereiding ergens anders bestellen
 • Voordat een bereiding besteld wordt is het verstandig dat de apotheek nog een aantal gegevens nakijkt. Wat zijn deze 'gegevens'?
  1. Of de bereiding in rekening gebracht kan worden bij de zorgverzekeraar van de patiënt
  2. Tegen welke prijs wordt de bereiding in rekening gebracht
 • Hoe moet de apotheek handelen al een patiënt het bedrag voor een bereiding niet kan of wil betalen?
  De apotheek moet dan met de voorschrijver in overleg gaan om te kijken naar het best mogelijke betaalbare of vergoede alternatief
 • 1.2 Aanschrijven en etiketteren

 • Waar staat de afkorting AIS voor?
  Apotheek-informatie-systeem
 • Welke gegevens staan er op een etiket?
  1. De naam van de patiënt
  2. De naam van de voorschrijver of een afkorting daarvan
  3. De datum
  4. De naam van het geneesmiddel
  5. De sterkte van het geneesmiddel
  6. Het gebruik
  7. Bijzonder aanwijzingen voor het gebruik indien aanwezig
  8. Bijzondere waarschuwingen indien van toepassing
  9. Bewaarcondities indien van toepassing
  10. Bewaartermijn indien van toepassing
  11. De gegevens van de apotheek (naam, adres, telefoonnummer)
 • Voordat je een geneesmiddel aflevert moeten er een aantal zaken gecontroleerd worden:
  1. Is het juiste geneesmiddel aangeschreven?
  2. Is de juiste patiënt geselecteerd? 
  3. Klopt het gebruik?
  4. Zijn alle gewenste stickers geplakt?
  5. Klopt de houdbaarheidsdatum (indien van toepassing)?
  6. Is het middel wel zo lang houdbaar als de gebruiksduur?
 • 1.3 Hulpmiddelen voor gebruik en gebruiksinstructies

 • Wat is laaggeletterdheid?
  Mensen die niet goed taal kunnen lezen en begrijpen.
 • Noem een aantal voorbeelden die aantonen dat laaggeletterdheid 'zorg-breed' wordt ervaren.
  1. Patiënten komen niet op een afspraak bij de specialist
   • De term 'Nuchter' kan bv. verkeerd worden begrepen.
  2. Patiënten komen onvoorbereid voor een onderzoek
  3. Patiënten gebruiken hun medicatie niet/verkeerd 
 • Bij welke middelen is het extra van belang dat een patiënt mondelinge instructies krijgt?
  1. Bij medicatie die wordt verstrekt met bijbehorende hulpmiddelen
   • Voorzetkamers bij inhalatiemedicatie
   • Doseerdop met spuit bij antibioticakuurtjes
   • Oogdruppels zijn na openen maximaal een maand houdbaar
   • Insuline moet in de koelkast worden bewaard
  2. Bij middelen waarbij het belangrijk is dat de patiënt kennis heeft wat betreft bewaring
 • 2 Meten en wegen

 • Basis leerdoelen van dit hoofdstuk 

  Aan het einde van dit hoofdstuk weet je:
  • Wat voor soort bereidingen je in de apotheek maakt
  • Iets over meten en wegen
  • Hoe je de concentratie kunt berekenen 
  • Welke hulpmiddelen je nodig hebt bij het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek
  • Hoe je moet afwegen
  • Hoe de hoeveelheid werkzame- en hulpstof op het recept staat aangegeven en wat dit betekent.
 • 2.1 Bereiden

 • Wat betekent de afkorting RBV?
  Recept Bereidingsvoorschrift
 • Wat is een Recept Bereidingsvoorschrift (RBV)?
  Dit is een modelprotocol ontwikkeld door de KNMP. Hierop kunnen alle gegevens worden genoteerd die voor een bereiding van belang zijn.
 • Wat is de KNMP Kennisbank?
  De kennisbank is een digitaal dataproduct van de KNMP. 
  Hierop zijn alle naslagwerken, bereidingsvoorschriften en procedures te vinden. 
  • Informatorium Medicamentorum, het FNA, G-standaarden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Door middel van wat kan elke apotheek bepalen welke maatregelen in de eigen apotheek mogelijk zijn om blootstelling zo veel mogelijk te beperken?
Een risico-inventarisatie en evaluatie
Wat valt er onder de eigen verantwoordelijkheid van de zwangere werknemer?
 • Wel of niet vertellen aan de apotheker dat ze zwanger is 
 • Zelf nagaan of een bereiding wel of niet verantwoord is in haar situatie
Wat kunnen gevolgen zijn van gevaarlijke stoffen?
 • Risico op aangeboren afwijkingen bij ongeboren kindjes
 • Kankerverwekkend zijn
Wat is volgens de cao Arbeidomstandigheden Apotheek de taak van de werkgever wat betreft zwangerschap?
 • Ervoor zorgen dat het werk zo georganiseerd wordt dat de zwangere en haar ongeboren kind geen risico lopen. Ook tijdens de borstvoedingsperiode geld dit nog
 • Het werk zo organiseren dat er geen gevaar is voor de zwangere. Dit houdt in:
  • aanpassen van werkzaamheden/methoden
  • aanpassen van werk- en rusttijden 
  • fysieke belasting verminderen
  • uitvoeren van andere werkzaamheden
  • vrijstelling van bepaalde werkzaamheden zoals bereiden door mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • uitvullen van tabletten, zalven en crèmes is afhankelijk van getroffen beschermingsmaatregelen
Waar is het volledige cao Arbeidsomstandigehden Apotheken terug te vinden?
SBA web
Welke onderwerpen worden behandelt in de cao Arbeidsomstandigheden Apotheken?
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Verzuimprotocol
 • Re-integratie
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Agressie en geweld
 • Zwangerschap
 • Bedrijfshulpverlening
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werkoverleg, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • Medezeggenschap in grote, middelgrote en kleine apotheken
In welk document staan de zaken over arbeidsomstandigheden opgenomen die belang zijn voor de apotheek?
De cao Arbeidsomstandigheden Apotheken
Waarop is de Arbo-wet van toepassing?
Op alle gezondheidsorganisaties
Wat staat er in de Arbo-wet?
Algemene bepalingen voor bescherming van de gezondheid van de werknemer en ter bevordering van het welzijn tijdens de arbeid.
Wat is de term 'arbo-wet' voluit?
Arbeidsomstandighedenwet