Samenvatting Proeven van succes sensorisch onderzoek: technieken, procedures en toepassingen

-
ISBN-10 9081923307 ISBN-13 9789081923309
149 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Proeven van succes sensorisch onderzoek: technieken, procedures en toepassingen". De auteur(s) van het boek is/zijn Joep Brinkman. Het ISBN van dit boek is 9789081923309 of 9081923307. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket

Laatst toegevoegde flashcards

???
???
Waar heeft de breedte van de curve van kansverdeling mee te maken?

Met de spreiding, oftewel standaarddeviatie. Hoe lager de standaarddeviatie, hoe smaller de curve. 

Wat is het verschil tussen een externe en interne referentie?

Een externe referentie is aanwezig bij de test, een interne referentie zit in het hoofd van de respondent.

Welke schalen kun je gebruiken?
 1. Categorieschalen (Bijv. 9-puntschaal 1. heel erg lekker, 9. heel erg vies)
 2. Lijnschalen (Een lijn met alleen de uitersten weergegeven)
 3. JAR-schalen (Vraag in categorieschaal- of lijnschaalvorm, met een ideaalpunt in het midden)
 4. Rapportcijfers
 5. Rangordeningen
 6. Magnitude estimation-schalen (referentie heeft getal, getal van verhouding voor ander product moet worden aangegeven)
Welke punten zijn van belang bij het opstellen van een testvocabulaire?
 • Geen hedonische oordelen bij analytisch onderzoek
 • Relevante attributen gebruiken voor consument 
 • Descriptoren moeten discriminatief zijn
 • Liever geen directe verwijzing naar oorzaken
 • Verband met ingrediënt- en procesvariabelen
 • Niet halfslachtig of dubbelhartig
 • Onderlinge onafhankelijkheid van begrippen
 • Reductie en consensus
 • Volgorde
Om relevante sensorische eigenschappen voor een onderzoek te bepalen, zijn verschillende methodes hanteerbaar. Welke zijn dit?
 • De onderzoeker draagt de termen aan 
 • Met een beschrijvend panel descriptoren genereren
Wat is een interne prefmap?

Er is sprake van een interne prefmap als de productruimte in de plot tot stand is gekomen op basis van voorkeuren van consumentenpanelleden. Met behulp van correlatie van de scores uit profilering kunnen daar vervolgens vectoren van de attributen worden ingepast. De beperking hiervan is dat het vectormodel uitgaat van een hoe-meer-hoe-beter-veronderstelling

Wat is prefmapanalyse?

Een analyse over het verband tussen analytische sensorische gegevens en voorkeursgegevens en een groot aantal consumenten.

Wat is canonische analyse?

Een analyse over het verband tussen voorkeursgegevens van een groot aantal consumenten en de sensorische (profilerings)data.

Wat kun je met behulp van een regressieanalyse nagaan?

Wat de invloed is van een variabele of groep variabelen op een andere variabele