Samenvatting Professioneel coachen

-
ISBN-10 904150009X ISBN-13 9789041500090
278 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Professioneel coachen". De auteur(s) van het boek is/zijn Pieternella Dijkstra. Het ISBN van dit boek is 9789041500090 of 904150009X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Professioneel coachen

 • 1 Professioneel Coachen

 • Wat is coachen volgens het NOBCO? (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches , belangrijkste beroepsvereniging van coaches)
  Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
 • Wat is een externe coach?
  Iemand van buiten de organisatie
 • Wat is een interne coach? Noem een voordeel en nadeel hiervan.
  iemand van binnenin de organisatie, leidinggevende, personeelsfunctionaris

  Voordeel:
  • weet wat er in de organisatie speelt
  Nadeel:
  • kan niet onbevooroordeeld het traject aangaan
  • coach word niet als gelijkwaardig beschouwd
 • Coaching is...
  • Handelings- en Resultaatgericht.
  • kortdurend
  • Gericht op heden/toekomst dmv het stellen van doelen en het bereiken daarvan. 
  • Het gaat om de oplossing van problemen in het hier en nu, niet verleden
 • counseling vs coaching
  • tussenvorm van psychotherapie en coachen. 
  • ingegaan op innerlijke drijfveren, emoties 
  • wel aandacht voor het verleden, minder dan bij psychotherapie maar meer dan bij coachen.
  • client bepaald richting en doelen, counselor faciliteert
  • verschil coaching, meer nadruk op praten ipv doen
 • gericht op
  • Coaching; heden/ toekomst
  • Counseling; een beetje verleden, heden en toekomst
  • Psychotherapie; verleden, heden en toekomst.
 • emotionele diepgang
  caching-weinig
  counseling-iets meer
  psychotherapie-veel
 • aanwezigheid psychische klachten
  coaching- weinig
  counseling- iets meer
  psychotherapie- veel
 • psychotherapie vs coaching
  • Kennis van psychopathologie (om dit te diagnosticeren/behandelen.)
  • GZ-psycholoog, Orthopedagoog, Psychiater
  • Volwassenen:  angststoornis en depressie 
  • Kinderen: ADHD-gerelateerde klachten en angst
 • Soorten coaches
  • loopbaancoach
  • personalcoach
  • stresscoach
  • lifecoach
  • financialcoach
 • Methodieken
  • mindfulnesscoach
  • wandelcoach
  • paardencoach
  • e-coach
 • Doelgroepen
  • studentencoach
  • executive coach
  • teamcoach
 • twee vormen coaches
  beroepsmatig (bv zelfstandig)
  rol in een functie (bv leerkracht
 • competentieprofiel
  • zelfinzicht
  • zelfontwikkeling
  • omgaan met coachcontract/overeenkomst
  • vormgeven coachrelatie
  • stelt cliënt in staat om inzicht te verkrijgen en te leren
  • doel/actiegericht
  • gebruik van modellen en technieken
  • evalueren
 • Waarom is het als coach goed om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging?
  • door de kwaliteitseisen die er gesteld worden aan een coach
  • het vinden van een niche, dwz een thematiek of beroepsgroep. 
 • Kan je ervan uit gaan dat elke coach bekwaam is? Hoe voorkom je dat je bij iemand terecht komt die niet capabel is?
  Nee;
  • iedereen mag zich coach noemen
  • geen wettelijk beschermde titel
  Voorkomen:
  • coach zoeken via een beroepsvereniging (kwaliteitseisen)
 • Waarom is een goede relatie tussen de coach en coaches zo belangrijk?
  • coaches is meer tevreden met de hulp
  • daardoor gedragsverandering positiever
  • solidariteit/ saamhorigheid zorgt voor een gezamenlijk doel
  • effectiever traject
 • Wat zijn de voorwaarden voor een goede coachingsrelatie?
  1. De cliënt en coach zijn het eens over de doelen van de hulp, behandeling of therapie
  2. Cliënt en coach zijn het eens over de taken die er moeten worden verricht.
  3. Cliënt en coach ervaren een positieve band met elkaar.
 • Doel beroepsvereniging
  • professionalisering te vergroten 
  • professionalisering waarborgen.
 • Waar kan de coach de kennis vinden van psychodiagnostiek?
  DSM, diagnostic and statistical manual of mental disorders.
 • Hulpverlenersyndroom
  • Niet de hulpvraag is de reden van bieden van hulp.
  • coach heeft de neiging om te helpen terwijl het beter is dat de coachen zelf iets doet
  • coach heeft nodig om te helpen om zelf een goed gevoel te krijgen
  • behoefte aan waardering/ nodig zijn/ erkenning
 • Beïnvloedingsvraagstuk
  • De neiging van coaches om te snel en sturend te handelen vanuit eigen ervaringen, kennis en expertise. 
  • De coach stelt zich dan als expert op en is het geen gelijkwaardige samenwerkingspartner meer.
  • coach moet enkel stimuleren en fasciliteren
 • Evidence Based Coaching
  kennis en ervaring combineren met relevante theoretische en wetenschappelijke kennis om zo te komen tot een zo effectief mogelijke coaching.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen de werkwijze van Veraart-Maas en van Appelo?
De werkwijze van Appelo:
* is minder gericht op het veranderen van de cliënt, het is uiteindelijk de keuze van de cliënt zelf.
* is erop gericht de hulpverlener te beschermen om niet al zijn tijd te steken in cliënten die niet bereid zijn te veranderen 
De werkwijze van Veraart-Maas:
* is ingebed in de RET die zich wel sterk richt op verandering.
Wat kan een coach met de werkwijze van Appelo?
Hij kan socratisch motiveren gebruiken bij momenten van weerstand in het coachingstraject. Het kan de coachee helpen te ontdekken wat hij zelf wil en waarvoor hij kiest.
Welke 5 stappen doorloopt de werkwijze van Appelo?
1. probleem: wat is voor de cliënt het belangrijkste probleem?
2. levensmotieven: wat wil hij mbt het probleem bereiken en waarom?
3. probleemmotieven: heeft het probleem ook voordelen? de coach kan de cliënt ook helpen en de mogelijkheden toetsen aan de reactie van de cliënt  
4. verandermotieven: wat moet er volgens de cliënt gebeuren en hoe moet dat?
5. consequenties: wat vinden belangrijke anderen daarvan en wat betekent dit voor de cliënt 
Dit 'rondje' socratisch vragen kan steeds worden doorlopen.
Hoe ziet Appelo dit socratisch motiveren?
Als een methode die geschikt is voor cliënten die niet willen veranderen maar waarbij uit het oogpunt van hun eigen en andermans welzijn wel gewenst of noodzakelijk is. (denk hierbij aan mensen die dwangmatig dingen verzamelen en hun huis propvol spullen hebben staan) 
De cliënt ziet zelf het probleem niet zo, alleen zijn omgeving of de hulpverlening.
Hoe noemt Appelo het stellen van socratische vragen?
Socratisch motiveren
Wat is cognitieve dissonantie?
Dit verwijst naar het onaangename gevoel van spanning dat mensen ervaren als ze iets doen of denken wat tegenstrijdig is met hun overtuigingen (tav wat zij belangrijk vinden of waar ze waarde aan hechten).
Mensen kunnen gemotiveerd worden om een gevoel van cognitieve dissonantie op te heffen of te verminderen: het voelt immers onaangenaam.
Waar wordt e-coaching toegepast?
* gezondheidszorg
* bedrijfsleven
* onderwijs
* jongeren bereiken via chatboxen
* grip op je dip
* e-learning
* learning communities (vaste groep met concrete vraagstelling bezig; 5 - 15) -> professionals, studenten, docenten en wetenschappers wisselen ervaringen uit, kennis uit de praktijk en wetenschap worden gebundeld en advies voor elkaars vraagstellingen
* blended learning
* Skype inzetten bij e-learning
Hoe kan de effectiviteit van chatten en mailen worden gemeten?
Door gebruik te maken van een analyse van de teksten van de coachee op het soort woorden dat ze bevatten. Vooral het gebruik van het woord 'ik' is daarbij een graadmeter van het psychische en emotionele welzijn van de mensen.
Bij meer depressieve gevoelens meer het woordje 'ik' en negatieve emoties.
Welke vorm van e-coaching is het meest effectief?
De protocollaire vorm. Dit wordt voor en na het coachingstraject gemeten door een vragenlijst. Wel is de uitval erg groot.
Wat is allereerst vereist voor een e-coach?
* een positieve attitude ten aanzien van de methode die de coach hanteert. Is dit niet het geval -> selffulfilling prophecy
* deze moet in staat zijn om uit de geschreven tekst de kern te halen en te vraag hierachter te kunnen interpreteren.
* zich schriftelijk goed kunnen uitdrukken op een niveau dat aansluit bij de belevingswereld van de cliënt
Hiervoor kan de e-coach een geschikte training volgen en bij intervisie en supervisie hiermee oefenen met collega's