Samenvatting Professioneel inkopen

-
ISBN-10 900179713X ISBN-13 9789001797133
445 Flashcards en notities
67 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Professioneel inkopen
 • C J Gelderman
 • 9789001797133 of 900179713X

Samenvatting - Professioneel inkopen

 • 1 Professionele inkoop

 • Wat zijn de aspecten van de inkoopfunctie?
  1. Technisch aspect -> juist producten en juiste kwaliteit
  2. logistiek aspecte -> op de juiste plaats en tijd beschikbaar
  3. commercieel aspect -> tegen de juiste prijs
 • 1.1 De inkoopfunctie

 • wat doet een inkoopmanager
  managen
 • 1.1.1 Begripsbepaling

 • Wat is de algemene, bruikbare omschrijving van de inkoopfunctie?
  Het geheel van activiteiten die in organisaties worden vervuld om producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken
 • Hoe omschrijft men de taak van de inkoopfunctie?
  Zorgen dat de juiste producten van de juiste kwaliteit op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
 • Een algemene, bruikbare omschrijving, van de inkoopfunctie luidt:
  het geheel van alle activiteiten die in organisaties worden vervuld om producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken.
 • De taak van de inkoopfunctie is te omschrijven in drie aspecten:

  > Technisch - Men moet beschikken over de juiste producten van de juiste kwaliteit
  > Logistiek - De producten moeten op de juiste tijd en plaats beschikbaar zijn
  > Commercieel - De producten moeten tegen de juiste prijs dan wel tegen de laagste productiekosten beschikbaar zijn.
 • De taak van de inkoopfunctie wordt ook omschreven als:
  ervoor zorgen dat de juiste producten, van de juiste kwaliteit en op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
 • Waarop heeft de inkoopfunctie betrekking?
  Het managen van transacties (inkoop op operationeel niveau) en relaties (inkoopvraagstukken van strategische aard. Deze twee zaken kunnen niet los van elkaar gezien worden.
 • Bij de inkoopfunctie kunnen we 3 aspecten benadrukken:
  - technisch aspect -> men moet beschikken over de juiste producten op de juiste kwaliteit
  - logistiek aspect-> de producten moeten op de juiste tijd en plaats beschikbaar zijn
  - commercieel aspect-> de producten moeten tegen de juiste prijs.q. tegen de laagste integrale kosten beschikbaar zijn
 • Het vervullen van inkoopfuncties impliceert altijd een externe oriëntatie.


  Hierin moeten inkopers een nadrukkelijk oog hebben voor de ontwikkelingen in de externe omgeving, met name de leveranciersmarkten.  Hierin geldt dat inkopen geen doel op zich is, maar men koopt met het oog op de interne bedrijfsvoering. 
  Goederen en diensten worden dus ingekocht ten behoeve van andere afdelingen en medewerkers. Ook wel interne klanten of interne klantgerichtheid.
  Inkopers moeten daarom de externe oriëntatie altijd koppelen aan een interne oriëntatie.
 • Het vervullen van inkoopfuncties impliceert altijd een externe oriëntatie.


  Hierin moeten inkopers een nadrukkelijk oog hebben voor de ontwikkelingen in de externe omgeving, met name de leveranciersmarkten.  Hierin geldt dat inkopen geen doel op zich is, maar men koopt met het oog op de interne bedrijfsvoering. 
  Goederen en diensten worden dus ingekocht ten behoeve van andere afdelingen en medewerkers. Ook wel interne klanten of interne klantgerichtheid.
  Inkopers moeten daarom de externe oriëntatie altijd koppelen aan een interne oriëntatie.
 • Wat is professioneel inkopen?
  Het zoeken naar een evenwicht tussen de wensen van interne klanten en de eisen en het belang van de organisatie als geheel.
 • 1.1.2 Verschillen tussen het koopgedrag van organisaties en dat van consumenten

 • In het dagelijks leven is iedereen consumenten. Iedereen vervult een inkoopfunctie. Maar er zijn wel degelijk belangrijke verschillen.
 • Wat zijn de opvallende verschillen tussen het koopgedrag van consumenten en organisaties?
  1. de voorbereiding en uitvoering.
  2. de koopmotieven en koopdoelstellingen.
  3. de inkoper doet zijn werk vrijwel nooit alleen.
  4. een koopbeslissing kan het nodige overleg en de nodige tijd vergen.
 • De voorbereiding van de uitvoering:

  dit wordt opgedragen aan professionele inkopers, die door opleiding en ervaring gedegen tegenspelers zijn voor leveranciers en vertegenwoordigers. De kennis over de producten en alternatieve leveranciers is groot en zij kunnen bedreven onderhandelen over de uiteindelijke verkoopvoorwaarden en specificaties.
 • De koopmotieven en koopdoelstellingen:

  deze zijn verbonden aan de bedrijfsvoering binnen de organisatie. De goederen en diensten moeten op een of andere manier gebruikt kunnen worden ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Persoonlijke behoeftebevrediging en emotionele motieven mogen daarbij geen doorslaggevende rol spelen. 
 • De inkoper doet vrijwel nooit zijn werk alleen:

  voor belangrijke en complexe inkopen werken inkopers altijd in teamverband. Bij de besluitvorming kunnen diverse specialisten van diverse afdelingen betrokken zijn.
 • Een koopbeslissing kan het nodige overleg en de nodige tijd vergen. Voordat een inkoper een definitieve order kan plaatsen, moet hij:

  > diverse specificaties vaststellen
  > leveranciers onderzoeken en selecteren
  > offertes opvragen en vergelijken
  > onderhandelingen voeren
  > de keuze bepalen
  > contract opstellen
  Later hier over meer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Professioneel Inkopen
 • Kees Gelderman, Bé Albronda
 • of
 • 4th
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket