Samenvatting Professioneel schrijven

-
ISBN-13 9789041508973
363 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Professioneel schrijven
 • Dr J F P de Smit
 • 9789041508973
 • 1st

Samenvatting - Professioneel schrijven

 • 1.1 Het werkplan

 • Wat is voor de schrijver belangrijk tijdens het opstellen van een werkplan?
  Dat hij gebruik maakt van een stappenplan. Hij volgt deze stap voor stap en concentreert zich steeds op elke stap afzonderlijk.
 • 1.2 Strategieën

 • Welke vragen stelt een schrijver zich voordat hij met het schrijven begint?
  Wat het doel van de tekst is en wie de lezer (doelgroep) is.
 • Wat is een schrijfstrategie?
  Een schrijfstrategie is een weloverwogen werkwijze die een schrijver volgt bij het schrijven van een tekst.
 • Welk onderscheid wordt er door sommige auteurs in de strategieën gemaakt? En van welke strategie maken wij gebruik?
  Sommige auteurs maken onderscheid tussen zwakke en sterke strategieën. Wij maken gebruik van sterke strategieën.
 • 1.3 Drie fasen

 • Uit welke 3 fasen bestaat het schrijfproces?
  1. het opstellen van het ontwerp
  2. het uitschrijven van de tekst
  3. het reviseren (beoordelen en verbeteren) van de tekst
 • Wat doe je tijdens het opstellen van het ontwerp (fase 1)?
  Vanuit het onderwerp van je tekst verzamel je thema's en subthema's van je onderwerp. Dit doe je puntsgewijs met trefwoorden.
 • Wat zijn thema's in het verband met het schrijfproces?
  Deelonderwerpen of aspecten van het onderwerp van de tekst.
 • Nadat de schrijver de thema's en subthema's heeft opgesteld is het verstandig om een voorbereidende fase in te lassen, wat doet de schrijver in deze fase?
  De schrijver moet zichzelf kritische vragen stellen mbt de thema's en subthema's van het gekozen onderwerp.
 • Welke 2 methoden kan de schrijver gebruiken in de voorbereidende fase?
  • stellen van topische vragen. Dit zijn vragen over het onderwerp met wat, wie, waar, wanneer, waarom en hoe.
  • brainstormen. Dit houdt in dat de schrijver alle woorden die in verband met het onderwerp van de tekst bij hem opkomen, noteert.
  Onderschat het belang van deze fase niet!
 • Wat is het voordeel van het combineren van het stellen van topische vragen met brainstormen?
  Daardoor kunnen de belangrijkste thema's en subthema's de schrijver niet ontgaan.
 • Welke punten zijn vooral van belang bij het uitschrijven of redigeren (fase 2)?
  De woordkeuze en de zinsopbouw.
 • Fase 2:Keuzes als:
  • formeel of informeel
  • veronderstelde voorkennis expliciet (uitleggend) of impliciet (voorkennis veronderstellend)
  • gaat het om een feit of een mening
  • objectief  of subjectief taalgebruik
 • Wat is bij de revisie (fase 3) verstandig?
  Het is verstandig om het ook door anderen te laten lezen, met het doel om de tekst na te kijken en verbeteren.
 • 1.5 Het doel van de tekst

 • Wat is het verschil tussen het interne doel en het externe doel van de tekst?
  Het interne doel is het doel dat de schrijver binnen de tekst nastreeft. Het externe doel is een praktisch doel dat de schrijver niet ontgaan.
 • Wat verstaat men onder de centrale vraag van de tekst?
  Wat de schrijver met de tekst wil bereiken.
 • Welke 5 schrijfdoelen onderscheidt men?
  1. informatief
  2. overtuigend
  3. activerend
  4. expressief
  5. ontspannend
 • Noem de algemene communicatiedoelstellingen en met welke schrijfdoelen komen deze overeen?
  Kennis, houding en gedrag. Deze komen overeen met de schrijfdoelen: informatief, overtuigend, activerend.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Professioneel schrijven
 • J F P de Smit
 • of
 • 1st

Samenvatting - Professioneel schrijven

 • 1 Het schrijfproces

 • Wat betekent Schrijfstrategie?
  Een weloverwogen werkwijze die een schrijver volgt bij het schrijven van een tekst
 • Noem de drie fasen voor een solide werkplan:
  - Het opstellen van het onderwerp
  - Het uitschrijven van de tekst
  - Het reviseren van de tekst
 • Wat betekent Topische vragen?
  De vragen over het onderwerp over wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
 • Wat betekent Brainstormen?
  Het noteren van van alle woorden die bij de schrijver opkomen die verband houden met het onderwerp.
 • Wat betekent Redigeren?
  Een ander woord voor uitschrijven.
 • Wat betekent Interne doel?
  De lezer overhalen om een product te kopen bijvoorbeeld. Wat is het doel van de tekst zelf?
 • Wat betekent Externe doel?
  Door middel van het interne doel word ook bereikt dat de omzet verhoogt, het externe doel dus. Wat is het omliggende doel van de tekst.
 • Noem de vijf schrijfdoelen:
  - Informatief
  - Overtuigend
  - Activerend
  - Expressief
  - Ontspannend
 • Wat betekent Advertorials?
  Advertenties die de vorm hebben van een redactioneel artikel.
 • Wat betekent Inhoudsniveau?
  De letterlijke inhoud van de boodschap.
 • Wat betekent Betrekkingsniveau?
  De manier waarop de zender de boodschap overbrengt en hoe de ontvanger de boodschap interpreteert.
 • Wat is het voordeel van het combineren van het stellen van topische vragen en brainstormen?
  Daardoor kunnen de belangrijkste thema's en subthema's de schrijver niet ontgaan.
 • Welke punten zijn van belang bij het uitschrijven van een tekst?
  De woordkeuze en de zinsopbouw.
 • Wat verstaat men onder de centrale vraag van de tekst?
  Wat de schrijver wilt bereiken met de tekst.
 • 1.1 Het werkplan

 • Voor het schrijven van een tekst voor professionele doeleinden is het verstandig een werkplan op te zetten voordat met het schrijven van de tekst zelf word begonnen. Als de schrijver dat niet doet, is de kans groot dat hij zich allerlei onnodige problemen op de hals haalt. In het bijzonder doet de onervaren schrijver er goed aan zich aan een aantal adviezen te houden. De onervaren schrijver moet het zeker niet op een toevalstreffer aan laten komen, dat is vragen om moeilijkheden.
 • 1.2 Strategieën

 • Vooral voor het schrijven van langere teksten bestaan diverse strategieën. Een strategie is in dit verband een werkwijze die een schrijver volgt bij het opstellen van de tekst. Bij een sterkte strategie begint de schrijver niet meteen met het schrijven van de definitieve tekst, maar stelt hij zich eerst een aantal vragen. Bijvoorbeeld naar het doel van de tekst en de doelgroep. Voorbeelden van doeltreffende strategieën zijn de topisch vraagstrategie en de brainstormstrategie.
 • 1.3 Drie fasen

 • Het hier voorgestelde schrijfproces omvat drie fasen: het ontwerp, het uitschrijven en de revisie.
  Het ontwerp is een opsomming van thema's en subthema's in trefwoorden. De beste manier om dit te doen is te brainstormen in combinatie met topische vragen stellen.
  Het uitschrijven in zinnen is vooral een kwestie van woordkeuze en zinsopbouw.
  Revisie betekent herstellen. Het is verstandig je teksten altijd na te laten lezen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Professioneel Schrijven
 • Dr J F P de Smit
 • of
 • 1st
 • 2014

Samenvatting - Professioneel Schrijven

 • 1 Het schrijfproces

 • uit welke drie fasen bestaat het schrijfproces?
  Het ontwerpen, het uitschrijven en het reviseren
 • Welke vragen stelt een schrijver zich voordat hij met het schrijven begint?
  Vragen over het doel van de tekst en de doelgroep
 • Wat zijn de thema's in dit verband?
  Deelonderwerpen of aspecten van het onderwerp van de tekst
 • Wat  is het voordeel van het combineren van het stellen van topische vragen met brainstormen?
  Daardoor kunnen de belangrijkste thema's en subthema's de schrijver niet ontgaan
 • Welke punten zijn vooral van belang bij het uitschrijven?
  Woordkeuze en zinsbouw
 • Wat is het verschil tussen het interne doel en het externe doel van de tekst?
  Het interne doel is het doel dat de schrijver binnen de tekst nastreeft. Het externe doel is een praktisch doel dat de schrijver door het schrijven van de tekst hoopt te bereiken
 • Wat verstaat men onder de centrale vraag van de tekst?
  Wat de schrijver met de tekst wil bereiken
 • Welke schrijfdoelen onderscheidt men gewoonlijk?
  Informatief, overtuigend, activerend, expressief, ontspannend
 • Aan welke voorwaarden moet een overtuigende tekst voldoen als de schrijver zijn doel wil bereiken?
  Een overtuigende tekst moet inspelen op gevoelens en aannemelijk zijn en de boodschap moet op een betrouwbare manier worden gepresenteerd
 • Vooral voor het schrijven van langere teksten bestaan diverse strategieën. Een strategie is in dit verband een werkwijze die een schrijver volgt bij het opstellen van de tekst. Bij een sterke strategie begint de schrijver niet meteen met het schrijven van de definitieve tekst, maar stelt hij zich eerst een aantal vragen. Bijvoorbeeld naar het doel van de tekst en de doelgroep. Voorbeelden van doeltreffende strategieën zijn de vraagstrategie en de brainstormstrategie.
 • Het werkplan

  Voor het schrijven van een tekst voor professionele doeleinden is het (zeker als het gaat om een langere tekst gaat zoals een rapport-verstandig een werkplan op te zetten voordat met het schrijven van de tekst zelf wordt begonnen. Als de schrijver dat niet doet, is de kans groot dat hij zich allerlei onnodige problemen op de hals haalt. In het bijzonder doet de onervaren schrijver er goed aan zich aan een aantal adviezen te houden, De onervaren schrijver moet het zeker niet op een toevalstreffer aan laten komen, dat is vragen om moeilijkheden.

 • Waarvoor dient boodschapherhaling?
  Om de boodschap er bij de lezer in te prenten.
 • Wat is de boodschap van de tekst?
  Een kort, concreet antwoord op de centrale vraag
 • Wat moet de schrijver bijvoorbeeld van de doelgroep weten?
  Het opleidingsniveau, voorkennis over het onderwerp, wat de lezers willen weten
 • Drie fasen

  Het schrijfproces omvat drie fases: het ontwerp, het uitschrijven van de tekst en de revisie. Het ontwerp is een opsomming van thema's en subthema's in trefwoorden. Thema's zijn deelonderwerpen of aspecten van het onderwerp van de tekst. Subthema's zijn weer deelonderwerpen of aspecten daarvan. De beste manier om de trefwoorden te verzamelen, is het brainstormen in combinatie met het stellen van topische vragen. Brainstormen houdt in dat alle woorden die in verband met het onderwerp bij de schrijver opkomen, worden genoteerd. daarnaast beantwoordt de schrijver de topische vragen met betrekking tot het onderwerp. Op die manier kan men een onderwerp op twee manieren zodanig aftasten dat de belangrijkste thema's en subthema's niet aan de aandacht kunnen ontsnappen. Daarmee kan het ontwerp worden gemaakt. het uitschrijven in zinnen is vooral een kwestie van woordkeuze en zinsbouw. Daarbij is vooral de afstemming op de doelgroep belangrijk. Revisie betekend herstellen. Dat houdt in dat de auteur de tekst grondig nakijkt en verbetert. Het is verstandig ook door anderen naar te laten kijken.

 • Problemen

  Het werkplan is een remedie tegen veel problemen. Bijvoorbeeld tegen het te overmoedig zonder overleg doorschrijven van grote stukken tekst. Dat loopt meestal uit tot fiasco. Ook de gevreesde schrijfangst hangt samen met het ontbreken van een goed werkplan. Dat voor schrijven een inspiratie nodig zou zijn, is een sprookje. Wanneer men een goed vooropgezet plan heeft, hoeft er niet direct een rake tekst op papier te komen. Die ontstaat vanzelf door het schrijfproces te volgen. Het is een kwestie van planmatig werken en stug doorgaan. toch komt het voor dat een schrijver vast komt te zitten. De beste oplossing daarvoor is even afstand te nemen van het werk en vervolgens weer door te werken.

 • Het doel

  Het is noodzakelijk om, alvorens het schrijven te beginnen, het doel van de tekst onder woorden te brengen. Er is een verschil tussen het externe en het interne doel. Het externe doel is van praktische aard, bijv. geld verdienen of afstuderen. Het interne doel ligt binnen de tekst zelf. Met de tekst kan de schrijver meer doelen hebben, maar er is gewoonlijk wel een hoofddoel. Het hoofddoel is het antwoord op de centrale vraag van de tekst. In een zakelijke tekst kan het hoofddoel bijv. beschrijven, adviseren of instrueren. Deze drie tekstvormen komen overeen met drie van de bekende schrijfdoelen: informatief, overtuigen en activeren.

  Vaak heeft een tekst-bijvoorbeeld een reclametekst-meer dan 1 doel. Bij het lezen van zo'n tekst kan de lezer in korte tijd diverse processen doormaken: informatie opnemen, zijn houding veranderen en/of in actie komen. De schrijver kan het denkproces van de lezer sturen. Lezers doorlopen echter lang niet altijd die processen op een voorspelbare manier.

  Zo kan een lezer de fase van de overtuiging overslaan en van informatie direct overgaan tot actie, bijv. omdat hij geen andere keus heeft. Wanneer de schrijver de overtuiging of het gedrag van de lezer wil beïnvloeden, zal hij in moeten spelen op diens emoties. Ook zal hij wat hij schrijft, aannemelijk en betrouwbaar moeten zijn of lijken. Door boodschapherhaling kan de schrijver zijn boodschap er bij de lezer inprenten. 


 • Doelgroepen

  Het probleem van veel schrijvers is dat zij alleen maar ervaring hebben met een zeer beperkte en eenzijdige doelgroep en dat zij er moeite mee hebben om hun tekst op een andere doelgroep af te stemmen. Vaak weet de auteur ook niet wie er deel uitmaken van de doelgroep. Hij moet in ieder geval publieksgericht schrijven, dat wil zeggen uitgaan van de lezer. Om contact te houden met de lezers kan de auteur het beste proberen hen in te schatten, bijv. met betrekking tot het opleidingsniveau. Van belang is ook wat de lezer over het onderwerp wil weten.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • professioneel schrijven
 • Dr J F P de Smit
 • of
 • 2011

Samenvatting - professioneel schrijven

 • 1.1 Het werkplan

 • Waarom is het belangrijk om een werkplan op te stellen?

  Het bespaart je veel problemen door bij het opzetten en uitschrijven van een tekst volgens een bepaalde strategie te gaan werken.

 • 1.2 Strategieën

 • Wat is belangrijk bij het schrijven van een tekst?

  De schrijver moet voortdurend het doel van de tekst voor ogen houden.

 • Wat is een schrijfstrategie?
  Een schrijfstrategie is een weloverwogen werkwijze die een schrijver volgt bij het schrijven van een tekst. Daarin is er ook nog verschil tussen zwakke (zo maar starten en ik zie wel) en sterke strategieën of de gelijk-goed strategie (dat het in een keer goed gaat, schrijver zoekt per zin de juiste formulering)
 • waarom is de zo-maar-beginnenstrategie een zwakke strategie?

  De schrijver verdiept zich niet van te voren in voordat hij te werk gaat, maar begint gewoon en ziet wel wat er van terecht komt.

 • Wat is een sterke schrijfstrategie?

  Hier begint de schrijver niet meteen met het schrijven van de definitieve tekst, maar stelt hij zicheerst een aantal vragen.

 • Wat is een schrijfstrategie?
  Een schrijfstrategies een wel overwogen werkwijze die een schrijfver volgt bij het schrijven van een tekst.
 • 1.3 Drie fasen

 • welke drie fases omvat het schrijfproces
  • Het opstellen van het ontwerp
  • het uitschrijvenvan de tekst
  • het reviseren van de tekst.
 • Wat zijn de drie fasen van het schrijfproces?
  Fase 1 Het ontwerp
  Fase 2 Het uitschrijven van de tekst
  Fase 3 Het reviseren van de tekst
 • Wat zijn topische vragen?
  Dit zijn de vragen over het onderwerp met wie, wat, waar , wanneer, waarom en hoe.
 • Wat zijn tropische vragen?
  Vragen over het onderwerp met wie, wat ,waar ,wanneer, waarom en hoe
 • wat betekend brainstormen?
  Dit houdt in dat de schrijver alle woorden die in verband met het onderwerp van de tekst bij hem opkomen, noteert.
 • wat betekent brainstormen?
  Dit houdt in dat de schrijver alle woorden die in verband met het onderwerp van de tekst bij hem opkomen, noteert.
 • Wat is brainstormen?
  De schrijver schrijft alle woorden die in hem opkomen mbt het onderwerp op
 • Reviseren: Beoordelen en verbeteren van een tekst
  Puntgewijs: In de vorm van trefwoorden
  Thema's: zijn deelonderwerpen of aspecten van het onderwerp van de tekst.
  Subthema's: zijn daar weer deelonderwerpen of aspecten van.
  Redigeren: Het uitschrijven van een tekst.
  Expliciet: letterlijk/ uitleggend
  Impliciet: voorkennis veronderstellend
  objectief:onbevooroordeeld
  subjectief:volgens eigen mening
 • Wat is redigeren? 
  Redigeren is een antwoord voor uitschrijven en is vooral een kwestie van de woordkeuze en zinsbouw. Hierbij moet de schrijver met een aanta punten rekening houden, denk bijvoorbeeld aan de doelgroep, formeel of informeel. Probeer te schrijven zoals de lezers worden aangesproken
 • 1.4 Het werkplan: de remedie tegen (bijna) alle kwalen

 • Wat is schrijfangst?
  Schrijver doet er alles aan om maar niet te starten met schrijven. Vervolgens op het laatste moment met de moed der wanhoop als de deadline voor de deur staat schrijft hij toch en is de kwaliteit ver te zoeken
 • 1.5 Het doel van de tekst

 • Interne doel: ligt binnen de tekst zelfExterne doel: buiten de tekst liggende doelhonorarium: beloning
  correspondentie: briefwisseling
 • Intern doel: ligt binnen de tekst zelf, het doel dat de tekst an sich dient te bereiken, bv lezer overtuigen.
  Extern doel: buiten de tekst liggende doel, bv vergroten omzet, ontvangen honorarium.
 • Wat is het interne doel van een tekst?
  Interne doel kan bijvoorbeeld zijn een positieve houding bij te brengen van een product/ dienst door te vertellen dat de productie ervan millieuvriendelijk is 
 • wat zij de vijf schrijf doelen?
  • Informatief
  • overtuigend
  • activerend
  • expressief
  • ontspannend
 • wat zijn de vijf schrijfdoelen?
  • Informeren
  • overtuigen
  • activeren
  • expressie van schrijver
  • ontspanning
 • Wat is het externe doel van een tekst
  externe doel kan bijvoorbeeld zijn het vergroten van de omzet  of bij een rapport voldoen aan de eisen van de opdrachtgever
 • wat is een informatief schrijfdoel?
  De schrijver wil zijn lezer informeren.
 • waar ligt de nadruk op bij een informatief schrijfdoel?
  De nadruk ligt op het onderwerp van de tekst, op de feiten.
 • waar ligt de nadruk op bij een informatief schrijf doel?
  De nadruk ligt op het onderwerp.
 • Bij welke teksten is het schrijfdoel informatief heel belangrijk?
  In zakeljke correspondentie, stage-of onderzoeksverslagen, nieuwsberichten, wetenschappelijke artikelen, voorlichtingsbrochures, onderwijsteksten.
 • Bij welke verslagen is het schrijfdoel informatief heel belangrijk?
  In zakeljke correspondentie en in stage-of onderzoeksverslagen.
 • Wat is het doel van een overtuigende tekst?
  De schrijver wil de mening van de lezer beinvloeden.
 • Wat zijn voorbeelden van een overtuigende tekst?
  Een verkoopbrief, klachtenbrieven, ingezonden brieven of teksten van politieke partijen.
 • Wat is een activerend schrijfdoel?
  De schrijver wil de lezer bewegen om tot een bepaalde handeling over te gaan.
 • Wat zijn voorbeelden van een activerende teksten?
  De verkoopbrief, productadvertentie, fondsenwervingsbrieven of sturende voorlichting.
 • Wat is een expressief doel?
  Bij een expressieve tekst wil de schrijver tegenover zijn lezer zijn mening of emoties tot uitdrukking brengen.
 • Wat zijn voorbeelden van een expressieve tekst?
  liefdesbrieven of poezie
 • wat is een ontspannend schrijfdoel?
  de schrijver wil zijn lezer vermaken.
 • wat zijn voorbeelden van een ontspannende tekst?
  liefdesteksten of romans.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een voorwaarden voor de plus en min methode?
Dat het door een andere kritische lezer gebeurt.
Hoe meet je de human interest?
Het meten van het aantal persoonlijke woorden en het aantal persoonlijke zinnen.
Welke 4 stappen bepalen het leesgemak van een tekst (Flesch-Douwma)?
 1. doe een steekproef
 2. bepaal de gemiddelde woordlengte
 3. bepaal de gemiddelde zinslengte
 4. bepaal het leesgemak formule:
read ease=206,84-(0,77 x woordlengte)-(0,93 x zinslengte)
Welke twee tekstaspecten test de methode Flesch-Douwma?
 1. leesgemak (read ease)
 2. de menselijke belangstelling (human interest)
Welke 3 factoren spelen een rol voor goed leesbare teksten?
 1. leesgemak
 2. leesgenoegen
 3. leesbegrip
Welke leesbaarheidstoetsen zijn er?
Leesbaarheidstoets op basis van de methode Flesch-Douma en de zogenaamde plus-en-min-methode.
Wat houdt het begrip pretest in?
Pretest houdt een beoordeling in van een uiting voordat de beoogde ontvangers die onder ogen krijgen.
Op grond van het doel kiest men zijn manier van lezen. Dit noemt men leesstrategie. Noem enkele leesstrategieën.
oriënterend lezen, globaal lezen, zoekend lezen, kritisch lezen en intensief lezen.
Wat kun je gebruiken om de tekst op die 3 aspecten te beoordelen?
Door een checklist met vragen te beantwoorden die je door de beoordeling heen leiden.
Het beste is om het rapport 3 keer door te lezen, steeds om één aspect te beoordelen, welke?
 1. de structuur beoordelen
 2. zinnen en woorden
 3. spelling en interpunctie