Samenvatting Professioneel werken

-
ISBN-13 9789037223637
264 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Professioneel werken". De auteur(s) van het boek is/zijn Barbara Becker, Marijke Beers Willeke den Brok Ton Cremers, Sabine Groeneveld Sandra van Mameren Caroline van Oost Rubus Opleidingspartners Karin Stolk, Zwaan Zwart. Het ISBN van dit boek is 9789037223637. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Professioneel werken

 • 1 Terugblik op zorg en welzijn

 • Wat is geschiedenis?
  Een opeenvolging van gebeurtenissen die je niet los kunt zien van het nu.
 • Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?
  Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.
  Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.
 • In welke 4 clusters (categorieën) wordt speciaal onderwijs vanaf 1985 onderverdeeld?
  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
  • Cluster 2: scholen voor dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.
 • Valt het speciaal basisonderwijs onder een wet?
  Ja, onder dezelfde wet als het reguliere onderwijs namelijk de Wet op het primair onderwijs (WPO)
 • 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Wat zijn de drie belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen eeuw die grote invloed had op de werkvelden en doelgroepen zorg en welzijn?
  • Industrialisering
  • Democratisering
  • Participatiesamenleving
 • 1.1.1 Industrialisering

 • Wat is industrialisering en wanneer speelde het?
  Industralisering wil zeggen dat het door de komst van machines mogelijk werd op grote schaal te produceren.
  Aan het begin van de vorige eeuw, werd er aan de samenlevingsstructuur gebouwd;
  • Arbeidersklasse
  • Middenklasse
  • Hogere klassen.
 • 1.1.1.1 Leefomstandigheden

 • De leefomstandigheden waren in de tijd van de industrialisering verre van ideaal. 6 dagen van 10 uur per dag werken. Kinderarbeid. Arme arbeidswijken met sociale problemen ( verslavingen/ schulden/ geweld).
 • 1.1.2 Democratisering

 • Wat is wellicht de meest revolutionaire verandering?
  De democratiseringsbeweging, die in de jaren 60 begon.
 • Wat betekent democratisering?
  Burgers meer inspraak en zeggenschap over zaken die hen aangaan.
 • Wat is secularisering?
  Dat de kerken steeds minder invloed kregen.
 • 1.1.3 Participatiesamenleving

 • Wat is een verzorgingsstaat en wanneer hadden wij deze staatsvorm?
  Een staat waarbij de overheid veel maatschappelijke voorzieningen faciliteert. In Nederland hadden wij dit tot de tweede helft van de vorige eeuw.
 • Wat betekend participatiesamenleving?
  Dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en elkaar moeten helpen.
 • 1.1.3.1 Afbouwen verzorgingsstaat

 • Noem de 5 genomen maatregelingen van de overheid sinds de jaren 80 om het principe van de verzorgingsstaat af te bouwen?
  • Privatiseren van het ziekenfonds ( nu: zorgverzekeraars)
  • Afbouwen of versoberen van subsidies, regelingen en toelagen voor studie en onderwijs, welzijn en cultuur
  • Versoberen van WAO en bijstand
  • Maatregelen voor oudere werknemers: verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar
  • Sinds 2015 het overhevelen van zorgtaken en budgetten naar gemeenten en zorgverzekeraars (langdurende zorg), inclusief bezuinigingsmaatregel.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Alle smartphones en tablets hebben camera's tegenwoordig, waar moet je rekening mee houden als er gefilmd of gefotografeerd word.
Hier heb je te maken met privacybescherming. Dit is geregeld in de Wet Bescherming persoonsgegevens.
Aan alleen een pc heb je niets, je hebt een muis, beeldschermtoetsenbord, printer etc nodig, hoe word deze apparatuur genoemd?
Randapparatuur.
Wat is een laptop?
Dit is een kleinere computer, voor mobiel gebruik.
Wat is een personal computer?
Dit is een systeemkast et daarin alle hardware. Word ook wel pc of computer genoemd.
Hardware is de ICT apparatuur. Noem er een aantal.
 • Personal computer
 • Laptop
 • Smartphone
 • Tablet
 • Camera
Waar staat de afkorting ICT voor?
Informatie- CommunicatieTechnologie
Hoe word de huisstijl ook wel genoemd?
Corporate identity.
Iedere organisatie heeft een eigen huisstijl. Wat hoort hier allemaal bij?
 • Logo
 • Briefpapier
 • Visitekaartjes
 • Website
 • Documenten en andere communicatie uitingen.
Leg uit verder uit waar AIDA Attention, Interest, Desire, Action voor staat:
Attention: Je moet de aandacht trekken van de doelgroep. Bijvoorbeeld met kleur of afbeeldingen

Interest: Je moet de interesse wekken bij de doelgroep. Bied iets aan wat leuk voor ze is.

Desire: De doelgroep moet je aanbod graag willen hebben. Het moet waardevol voor ze zijn

Action: De doelgroep moet daadwerkelijk in actie komen. Bijvoorbeeld reageren op je mail.
Waar staat de afkorting AIDA voor en waar word het voor gebruikt?
AIDDA word gebruikt in de marketing. Je kunt het ook gebruiken bij het ontwerpen van een mailing. 

A: Attention.
I: Interest.
D: Desire.
A: Action.