Samenvatting project management

-
126 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - project management

 • 1.1 soorten werkzaamheden

 • 3 soorten werkzaamheden:
  1. improvisatie;
  2. routinematige werkzaamheden.
  3. projectmatige werkzaamheden.
 • improvisatie:
  Er word vaak geïmproviseerd als er zich een plotselinge gebeurtenis voordoet waarop snelle reactie noodzakelijk is. 
 • Wat is ad hoc reageren?
  niet volgens een plan, maar van geval tot geval beslist.
 • De uitkomst van improvisatie is onzeker: Het resultaat is moeilijk te voorspellen. Bij deze aanpak zijn weinig  of geen richtlijnen te geven voor de te volgen werkwijze.
 • Improvisatie geeft vrijheid aan de uitvoerder, maar het kan heel chaotisch zijn en veel energie van een organisatie vragen.
 • Wat zijn routinematige werkzaamheden?
  werkzaamheden die herhaaldelijk uitgevoerd worden, ze zijn voorspelbaar. 
 • Wat zijn werkprocedures:
  Dit zorgt ervoor dat er efficient kan worden gewerkt. (lopendebandwerk, verkoopprocedure, inkoopprocedure en administratieve werkzaamheden.
 • Wat zijn projectmatige werkzaamheden?
  Tussen routine en improvisatie liggen projectmatige werkzaamheden. Deze hebben een eenmalig en tijdelijk karakter en zijn redelijk voorspelbaar.
 • planmatig werken:
  Om de voorspelbaarheid word vergroot.
 • Fasen:
  Hiertoe wordt een groot project vaak opgedeeld in fasen, waarbij na elke fase het projectdoel en de te volgen weg kunnen worden bijgesteld.
 • plan van aanpak:
  Men maakt voorafgaand aan een project een plan van aanpak: PvA
 • 1.3 Wat is een project?

 • Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen - meestal uit verschillende vakgebieden - om binnen een vastgestelde tijd een vooraf vastgesteld projectresultaat te bereiken met een vastgesteld budget.
 • Kenmerken project:
  1. duidelijk beginpunt. (projectstart-up, kick-off.)
  2. project is tijdelijk dus einddatum.
  3. een eenmalig duidelijk projectresultaat.
  4. opdrachtgever die geld beschikbaar steld om het project uit te voeren. 
  5. budget. bestaat uit  geld voor te besteden middelen en voor in te zetten mensen. Een project zonder een financieel budget heeft in elk geval een urenbudget voor in te zetten projectmedewerkers.
  6. er werken mensen van verschillende disciplines (vakgebieden) samen in een tijdelijk werverband, de projectgroep. 
  7. projectorganisatie. 
  8. Een project ontstaat niet vanzelf. Het moet georganizeerd worden. De projectleider maakt een plan van aanpak.
 • 1.5 soorten projecten

 • Technische projecten:
  Technische projecten zijn projecten die een verandering in de techniek als doelstelling hebben of een nieuw product moeten opleveren. Deze projecten zijn vaak goed te plannen. Het eindresultaat is meestal goed duidelijk. Voorbeelden van technische projecten zijn het bouwen van een gebouw, een brug, een weg, een pijpleiding of een spoorlijn. Technische projecten worden ook wel harde projecten genoemd.
 • Sociale projecten:
  Hebben een minder duidelijk einddoel. Ze zijn gericht op cultuur- en organisatieveranderingen binnen een bedrijf.  

  Deze projecten hebben betrekking op de manier waarop mensen (samen)werken. Aangezien veel mensen moeite hebben om te veranderen, zijn sociale projecten vaak moeilijker uit te voeren dan technische. V.B. aanpassen van de werkprocedures.  Sociale projecten worden wel 'zachte' projecten genoemd.
 • Commerciële projecten:
  Commerciële projecten hebben als doel geld te verdienen.

  V.B. marktonderzoek, het ontwikkelen van een nieuwe product of de introductie van een nieuw product op de markt. 
 • Gemengde projecten:
  Dit is een tussenvorm van technische en sociale projecten. 

  V.B. Ontwerpen, programmeren.

  Dit soort projecten kunnen extra ingewikkeld zijn doordat de projectleden uit sterk verschillende vakgebieden kunnen komen en 'elkaars taal niet spreken' 
 • Evenementen:
  kenmerken:

  1. Resultaat is beschikbaar op een vast moment.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Coöperatie:
De coöperatie, of ook wel coöperatieve vereniging genoemd, is een samenwerkingsvorm van fabrikanten of handelsbedrijven die zijn gericht op het vergroten van de economische macht en/of het behalen van de schaalvoordelen.
NV:
Het belangrijkste verschil tussen bv en de nv is dat een nv naamloos is en er daarom bij de NV  geen verplichting bestaat tot het houden van een register  van aandeelhouders. De vennoten zijn bij een nv anoniem. De nv is daarom de meest geschikte ondernemingsvorm voor grote bedrijven met vele aandeelhouders die elkaar niet allemaal kennen.
BV:
Bij de besloten vennootschap kan er sprake zijn van een eigenaar, maar ook van meerdere. De eigenaren staan ingeschreven als aandeelhouder.
De leiding van het bedrijf is meestal in handen van de eigenaar, maar die kan daarvoor ook iemand anders aannemen. De leiding van het bedrijf is niet aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. De bv is een onpersoonlijke ondernemingsvorm. Dat wil zeggen dat de eigenaar niet met zijn vermogen aansprakelijk is voor schulden van de onderneming. Belangrijk aspect van een bv is dat alle aandeelhouders bekent zijn en dat aandelen niet zomaar door aandeelhouders aan iedereen mogen worden verkocht. Dit geeft de andere aandeelhouders het veilige gevoel dat niet zomaar opeens iemand anders aandeelhouder wordt van het bedrijf waarin zij al  aandelen hebben.
Bedrijfstak:
De term bedrijfstak is de verzamel naam voor een groep organisaties/bedrijven binnen een bepaalde branche.
Brancheorganisatie:
Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit een branch.
Branche:
Een branche is de benaming voor alle bedrijven die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten.
De ondernemingsraad:
Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever ov er het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met vijftig of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben.
Medewerkers:
Zijn ongelooflijk belangrijk voor een bedrijf. Zonder mensen geen product of dienst. Bij productiebedrijven kun je veel deelprocessen nog wel automatiseren, dat wil zeggen mensen vervangen door machines. Bij dienstverlenende- en handelsbedrijven is dat een stuk moeilijker.
Management:
Managers zijn de bestuurders van een bedrijf. Zij bedenken waar het bedrijf naartoe moet en zien er vervolgens op toe dat dat ook gebeurt.

Hiervoor moeten ze nadenken over bedrijfsstructuur, bedrijfsprocessen, het aansturen van mensen etc. 
Aandeelhouders:
Dit zijn de eigenaren van een bedrijf. Zij behoren daarom tot de groep interne stakeholders. Voor het management of het bestuur van het bedrijf zijn de aandeelhouders een belangrijke belangengroep om rekening mee te houden. Ook al bepaalt het bestuur de koers van het bedrijf, de aandeelhouders hebben altijd het laatste woord. Aandeelhouders kunnen het management ook benoemen of ontslaan en hebben daardoor heel veel macht.