Samenvatting project management

-
769 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "project management". De auteur(s) van het boek is/zijn Roel Grit. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - project management

 • 1 Het project

 • drie groepen werkzaamheden
  improvisatie
  routinematige werkzaamheden
  projectmatige werkzaamheden
 • improvisatie resultaat en vrijheid
  onzeker, vee vrijheid
 • projectmatig vrijheid en resultaat
  redelijk zeker, vooraf doordacht

 • routinematig wanneer? resultaat?
  herhalend
  zeker
 • kenmerken van een project
  duidelijk beginpunt
  project is tijdelijk
  eenmalig projectresultaat
  een project heeft 1 opdrachtgever
  beschikt over een budget
 • soorten projecten
  technische 
  sociae
  commerciële
  gemengde
  evenementen

 • leg uit technische projecten
  hard projecten, goed, te plannen, eindresultaat goed duidelijk
 • leg uit sociale projecten
  zachte projecten, gericht op cultuur, vaak moeilijker uit te voeren dan technische

 • leg uit commerciele projecten
  hebben als uiteindelijke doel geld te verdienen
 • punten waaraan je je moet houden als je projectleider bent
  eis voorbereidingstijd bij de opdrachtgever
  overleg met betrokkenen
  werk topdown
  denk eerst na
 • waarom past men fasering toe
  om risico's te verkleinen
 • fasering en producten van elke fase

  initiatief - project voorstel
  definitie- pan van aanpak
  ontwerp - ontwerp
  voorbereiding- gedetailleerd ontwerp
  realisatie - projectresultaat
  nazorg - gebruik projectresultaat
 • Wat is een project?
  Tijdelijke samenwerking v. aantal mensen (meestal uit versch. vakgebied) om binnen vastgestelde tijd, vooraf gesteld doel te bereiken, met vastgesteld budget
 • was gebeurt erin de ontwerp fase
  brainstormen
  prototype
 • Wat zijn de 3 soorten werkzaamheden (manieren van werken) in org?
  Improvisatie, projectmatig, routiematig
 • wat gebeurt er in de realisatiefase

  implementatie
  coversie
 • Wanneer? Resultaat? Bekendheid? Vrijheid? Werkwijze?
  van: improvisatie/proj.matig/routinematig
  Improvisatie: Ad hoc (plotseling), Onzeker, nieuw/plotseling,veel vrijheid, chaotisch.
  Proj.matig: Te voorzien, redelijk zeker,nieuw/planmatig, vooraf doordacht, geleidelijk duidelijker
  Routine: herhalend, zeker, bekend, nauwelijks vrijheid, duidelijke/vaste procedure
 • aan het eind van elke fase heeft de opdrachtgever de gelegenheid het project bij te sturen. de opdracht gever kan beslissingen nemen:
  doorgaan op ingeslagen weg
  doorgaan met aanpassingen van het projectdoel
  stoppen met het project
 • Aandachtspunten bij proj.werken?
  Eis voorbereidingstijd bij opdr.gever, overleg met betrokkenen, werk top-down, denk eerst na: vooruit en achteruit
 • voordelen van project matig werken
  project staat buiten de dagelijkse orde
  project heeft een opdrachtgever die bij onduidelijkheden een beslissing kan nemen
  als er een goed plan van aanpak is, is het voor betrokkende duidelijk
 • fasering v. een klein proj. bestaat uit
  voorbereiding, realisatie, nazorg
 • nadelen van project matig werken
  het opzetten en inrichten van een project kost tijd
  goede werknemers worden van de afdeling gehaad
  project matig werken kan ingewikkeld zijn
 • Fasering bestaat uit welke fasen? Wat zijn de producten ervan?
  initiatief/het idee: proj. voorstel
  definitie/wat moet er gebeuren: PvA
  ontwerp/hoe gaat het worden: ontwerp (grote lijnen)
  voorbereiding/hoe moet t gemaakt worden: gedetailleerd ontwerp (prototype)
  realisatie/uitvoeren: proj. resultaat
  nazorg/gebruik en in stand houden: proj. resultaat gebruiken en aanpassen
 • wanneer wel een project?
  as de doorlooptijd minimaal 2 tot 3 maanden is.
 • voordelen proj.matige aanpak?
  -tijd vrijgemaakt, dus kan je goed concentreren
  -opdr.gever beslist bij onduidelijkheid
  -door PvA voor iedereen duidelijk wat te doen
  -in PvA liggen verantw.heden leider/opdr.gever/proj.leden vast
  -overzichtelijk door de fasering
  -proj.leden kunnen elkaar aanvullen/stimuleren
  -doelgericht dus risico op mislukken kleiner
  -proj.leden kunnen ontplooien, misschien doorgroeien naar manager
 • levencyclus van een project
  IDOVRN
  stagnatie
  Verval
  ondergang

 • nadelen proj.matige aanpak?
  -opzetten/inrichten kost tijd
  -proj.leden laten gat achter op eigen afdeling
  -onervaren proj.leden moeten soms eerst op cursus
  -ervaring in proj.groep niet altijd elders toe te passen
 • waar staat smart voor
  specifiek
  meetbaar
  acceptabe
  realistisch
  tijdgebonden
 • proj. doelen moeten waaraan voldoen?
  SMART. S: wat gaan we exact doen?
  m: wanneer ben ik klaar?/wanneer doel behaald?
  a: wie gaat het doen?
  r:kan het wat we willen?
  t: wanneer moet het klaar zijn?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de noodzaak van een projectmatige aanpak?
Er word een plan van aanpak gemaakt zodat het duidelijker word wat er gedaan moet worden
Welke 6 hoofdstukken kunnen in de hoofdtekst opgenomen zijn?
 1. Inleiding
 2. Uitwerking van de probleemstelling
 3. Korte beschrijving van de gevolgde werkwijze
 4. Onderzoek
 5. Resultaten en conclusies
 6. Aanbevelingen
De uitvoeringsfase bestaat uit vier stappen. Welke stappen zijn dit?
 1. materiaal verzamelen
 2. het materiaal ordenen
 3. het rapport schrijven
 4. het rapport controleren
Na afloop van het interview moeten de aantekeningen verwerkt worden in een interviewverslag. Welke twee onderdelen bevat het verslag?
 • kopgegevens met: datum, plaats, naam interviewer, naam geïnterviewde en het onderwerp van het interview
 • de zakelijke informatie.
Volgens welke indeling bouw je een interview op?
 • inleiding
 • kern
 • afsluiting
Uit welke drie fasen bestaat een interview?
 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Verslaglegging
Noem twee nadelen van het vrije interview.
 • Het kan een onervaren interviewer veel tijd kosten belangrijke informatie te verzamelen. Soms is zelfs een tweede interview nodig.
 • Er is een grotere kans op misverstanden en de antwoorden zijn moeilijk systematisch te verwerken.
Noem twee voordelen van het vrije interview.
 • De interviewer kan ongeremd informatie verzamelen.
 • De geïnterviewde ervaart een dergelijk interview meestal als prettig.
Noem een nadeel van het gestandaardiseerde interview.
 • Het gesprek verloopt star. Belangrijke informatie komt mogelijkerwijs niet boven tafel.
Noem drie voordelen van het gestandaardiseerde interview.
 • De interviewer kan zich goed voorbereiden op het gesprek.
 • De antwoorden kunnen systematisch verwerkt worden.
 • De interviewer kan het gesprek goed in de hand houden.