Samenvatting Projectmanagement

-
ISBN-10 9001790933 ISBN-13 9789001790936
1133 Flashcards en notities
245 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Projectmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn Roel Grit. Het ISBN van dit boek is 9789001790936 of 9001790933. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Projectmanagement

 • 1 Het project 17

 • In een organisatie worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Deze kunnen we globaal in 3 groepen indelen. Noem deze 3.

  1. Improvisatie
  2. Routinematige werkzaamheden
  3. Projectmatige werkzaamheden

 • Wat is een project?

  Een project is een tijdelijk samenwerking van een aantal mensen meestal uit verschillende vakgebieden om binnen een vastgestelde tijd en vooraf vastgestelde doel te bereiken met een vastgestelde budget.

 • Noem drie soort van werkzaamheden

  Improvisatie, routinematige en projecmatige

 • Welke drie werkzaamheden zijn er?
  1. Improvisatie
  2. Routinematige werkzaamheden
  3. Projectmatige werkzaamheden

 • Test flashcard
  Correct
 • Er zijn drie soorten werkzaamheden:
  - Improvisatie           Ad hoc
  - Projectmatig          Projectorganisatie
  - Routinematig         Werkprocedures
 • Leg het begrip: 'Improvisatie' uit.

  Nieuwe werkzaamheden kunnen worden aangepakt door middel van improvisatie. Er wordt geïmproviseerd als er zich een plotselinge gebeurtenis voordoet waarop snelle reactie noodzakelijk is.

 • Welke soorten werkzaamheden  een project kent?

  Improvisatie: Als plotseling een gebeurtenis voordoet. geeft een onzeker resultaat, geen bekendheid, veel vrijheid, en een chaotische werkwijze

  Routinematige : Herhaaldelijk uitgevoerd en zijn goed voorspelbaar. Geeft een zeker resultaat, beken, nauwelijks vrijheid, duidelijk en vasteprocedure

  Projectmatige : Eenmalig en tijdelijk karakter. zijn redelijk voorspelbaar. Wordt planmatig gewerkt zodat de gevolgen weg geleidelijk duidelijker wordt. Wordt in fasen gedeeld. Wordt van tevoren een PvA . Zo wordt een routine in het project gecreëerd. Te voorzien, redelijke zeker, nieuw planning, vooraf doordacht en geleidelijk duidelijker,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  soorten werkzaamheden

   

  Improvisatie:ad hoc; te voorzien; Herhalende

  Projectmatig: te voorzien; Redelijk zeker; nieuw, planmatig; vooraf doordacht; .geleidelijke, duidelijker 

  Routinematige: Herhalend; zeker Bekend, nauwelijks vrijheid, duidekijk vaste procedure

 • Wat betekend ad hoc?
  Als iets niet volgens plan gaat, van geval tot geval beslissen

 • In een organisatie worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Deze kunnen we globaal in drie groepen indelen:
  1. Improvisatie
  2. Routinematige werkzaamheden
  3. Projectmatige werkzaamheden
 • Wat is projectmanagement?
  Tijdelijke samenwerking van een aantal mensen - meestal uit verschillende vakgebieden - om een vastgesteld doel te bereiken.
 • Leg het begrip: 'Routinematige werkzaamheden' uit.

  Routinematige werkzaamheden worden herhaaldelijk uitgevoerd en zijn goed voorspelbaar. Dit werk verloopt via gebaande paden. Men hoeft niet steeds te verzinnen wat er precies moet gebeuren, want daar is in het verleden al goed over nagedacht.

 • Wat is een project?

   

  Een project is een tijdelijk samenwerking van een aantal mensen meestal uit verschillende vakgebieden om binnen een vastgestelde tijd een vooraf doel te bereiken met een vastgestelde buget

 • Improvisatie geeft veel vrijheid, maar kan ook heel chaotisch en veel energie vragen. 
 • Improvisatie: er wordt vaak geïmproviseerd als er zich een plotselinge gebeurtenis voordoet waarop snelle reactie noodzakelijk is. 
 • Wat is het model voor een project?
  - Initiatieffase
  - Definitiefase
  - Ontwerpfase
  - Voorbereidingsfase
  - Realisatiefase
  - Nazorgfase
 • Leg het begrip: 'Projectmatige werkzaamheden' uit.

  Tussen routine en improvisatie in liggen de projectmatige werkzaamheden. Deze hebben een éénmalige en tijdelijk karakter en zijn redelijk voorspelbaar.

 • Benoem en beschrijft de kenmerken van een project

  Start-up: Kick-off

  Tijdelijk:Tijd afgesproken

  Opdrachtgever: Stel het geld

  Sponsor: heeft belang bij het projectresultaat

   

 • Wat betekend de routinematige werkzaamheid?
  Iets wat regelmatig uitgevoerd wordt en daarom ook voorspelbaar kan zijn
 • Ad hoc reageren wil zeggen: niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.
 • Wat houdt de projectmatige werkzaamheid in?
  Het ligt tussen de improvisatie in de routinematige werkzaamheid in. Het heeft een eenmalig karakter, maar kan wel redelijk goed voorspelbaar zijn.
 • Routinematige werkzaamheden worden herhaaldelijk uitgevoerd en zijn goed voorspelbaar.
 • Je gaat van improvisatie, naar organiseren, naar standaard werkprocedure
 • Projectmatige werkzaamheden hebben een eenmalige en tijdelijk karakter en zijn redelijk voorspelbaar.
 • Wat is een andere benaming voor technische projecten?
  Harde projecten

 • Wat is een project?
  “Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen – meestal uit verschillende vakgebieden – om binnen een vastgestelde tijd een vooraf vastgesteld doel te bereiken met een vastgesteld budget.”
 • Wat is de doelstelling van technische projecten?
  verandering in de techniek of een nieuw product opleveren

 • Kenmerken van een project zijn:
  Project start up, tijdelijk, eenmalig, opdrachtgever, sponsor, budget, disciplines, projectorganisatie, niet vanzelf en een plan van aanpak. 
 • Waar zijn sociale projecten vaak op gericht?
  cultuur- en organisatieveranderingen 
 • Fasering van projecten
  afbeelding
 • Wat is een andere benaming voor sociale projecten?
  Zachte projecten

 • Besluitvorming In een project krijg je te maken met het nemen van beslissingen, noem de 6 soorten van besluitvorming.
  ·Besluitvorming door meerderheid van de stemmen
  ·Besluitvorming door consensus: er wordt net zolang overlegd tot iedereen zich ermee kan vinden, er wordt niet gestemd dus niemand voelt dat hij verloren heeft.
  ·Besluitvorming door unanimiteit
  ·Besluitvorming door gebrek aan reacties: er worden net zo lang voorstellen gedaan tot dat er een voorstel komt waarop men positief reageert. De eerdere voorstellen worden verworpen.
  ·Besluitvorming door autoriteit: gebeurd door positie of deskundigheid
  ·Besluitvorming door automatische goedkeuring: als je ad-hok een besluit op tafel legt en niemand heeft tijd zich in te lezen om vervolgens te vragen: Wie is er tegen? 
 • Wat is het doel van commerciële projecten?
  Geld verdienen
 • Projecten en culturele verschillen. Door de toenemende globalisering werken mensen uit verschillende landen of met verschillende culturele achtergronden samen aan een project. Hofstee heeft 5 cultuurdimensies bedacht.
  ·Machtsafstand: in Nederland kan je op gelijke voet een probleem oplossen. In China en Rusland is het doen wat de baas zegt.
  ·Individualisme: individuele cultuur en collectief waarbij groep vooraan staat.
  ·Masculien, mannelijk en machocultuur, Feminin is bescheiden en solidariteit
  ·Onzekerheidsvermijding: grootte vermijding
  ·Tijdsbeleving: meer gericht op toekomst of heden? Langetermijndenken of korte termijndenken 
 • Gemengde projecten kunnen heel ingewikkeld zijn, omdat de leden uit verschillende disciplines komen en zo minder makkelijk kunnen samenwerken
 • schema van een project
  zie afbeelding
 • Grove indeling van projectmatig werken
  - voorbereiding (denken)
  - realisatie (doen)
  - nazorg (onderhouden)
 • Je begint met een projectvoorstel. Daarbij zijn de belangrijke onderdelen:
  -Naam van het project
  -Inleiding met achtergrond
  -Gegevens van de schrijver
  -Toekomstige opdrachtgever
  -Zo precies mogelijke beschrijving van het projectresultaat
  -Globale planning
  -Benodigde capaciteit van mensen en middelen
  -Schatting van de kosten
  -Haalbaarheid en de te verwachte knelpunten
  -Gevolgen voor de organisatie
 • Wat betekend een fase?
  Een serie activiteiten binnen een project, die bij elkaar horen
 • Waardoor projecten mislukken:
  Onjuiste planning
  Te optimistische planning
  Planning wordt niet bijgehouden
  Te laat beginnen activiteit
  Projectleden zijn onvoldoende bekwaam
  Project wordt tegengewerkt
  Projectmedewerkers hebben veel aan hun hoofd
  Projectmedewerkers willen het te mooi maken
  Stakeholders onvoldoende betrekken
  Vele kleintjes maken 1 grote
  Te late levering van ingekocht materiaal
  Geen rekening houden met het herstellen van fouten
  Vergeten van voorbereiding en afwerking
  Calamiteiten
  Projectresultaat is onduidelijk
  Definitiewijzigingen
  De buitenwereld verandert
  Renteverliezen 
 • Algemene bruikbare fasering:
  - Initiatief (idee komt stand)
  - Definitie (eindresultaat wordt bepaald)
  - Fase ontwerp (wordt bepaald hoe het projectresultaat eruit komt te zien)
  - Voorbereiding 
  - Realisatie 
  - Nazorg 
 • Wat zijn eisen?
  Dat wat verplicht gerealiseerd moet worden binnen het project 
 • Wat zijn wensen?
  Datgene wat men graag wilt, maar niet noodzakelijk zijn
 • Wat is de levenscyclus?
  Het hele traject van ontstaan tot ondergang van het projectresultaat
 • S -> specifiek
  M -> meetbaar
  A -> aanwijsbaar / acceptabel
  R -> realistisch
  T -> tijdgebonden 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg het overzicht van een p6 methode uit
Opstarten project - ontstaat in de organisatie het idee, dat vraagt om een project. er komt een projectvoorstel
inrichten project - wordt een projectteam samengesteld en worden afspraken over de samenwerking gemaakt 
Maken PvA - het plan van aanpak beschrijft in detail het projectresultaat en de gehele aanpak van project 
Uitvoeren project - via tussenresultaten wordt het gewenste projectresultaat opgeleverd 
Opleveren projectresultaat - is het project grotendeels uitgevoerd en wordt het project resultaat officieel opgeleverd 
Afluiten project - gebruik en beheer projectresultaten wordt voorbereid 
Wat is een p6 methode?
legt de nadruk op de onderdelen die altijd voorkomen in een project. in een project. komen de ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase niet altijd voor. deze fasen worden in de p6 methode samengevoegde tot uitvoeren
Wat zijn de 5 cultuurdimensies volgens Hofstede
1. machtstand (groot versus klein)
2. Individualisme versus collectivisme 
3. Masculiniteit (mannelijk) versus feminien (vrouwelijk 
4. Onzekerheidsvermijding
5. Tijdsbeleving 
Wat zijn samenhangende projecten
Soms zijn de gewenste resultaten zo ingewikkeld dat men een aantal projecten Nast elkaar uitvoert om het uiteindelijke doel te halen. 
De stuurgroep zorgt voor informatie-uitwisseling en coördinatie van deze verschillende projecten. in deze stuurgroep heb je een linkingpin. is de persoon die de informatie uitwisselt. 
Welke verschillende besluitvormingen zijn er?
Meerderheid van stemmen 
Consensus: net zo lang overleggen tot iedereen met het besluit kan leven 
Unanimiteit: Iedereen is het ermee eens 
Gebrek aan reacties: Net zolang voorstellen gedaan tot dat er een voorstel komt waar positief op gereageerd wordt. 
Door autoriteit: hij kan op basis van autoriteit aan het einde van de discussie een beslissing nemen 
Door automatische goedkeuring: mensen hebben geen tijd gehad om zich in t leven in het probleem en houden zich hierdoor stil
Wat is een deserteur?
als een leider noch taakgericht noch mensgericht is, iemand die wegvlucht van zijn verantwoordelijkheden.
Taakgerichte en mensgerichte projectleider
Balans zoeken tussen deze twee. Als de projectleider alleen maar 1 van deze twee is dan is dat niet goed
Wat is competentie
combinatie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren
Wat is een stakeholdersanalyse?
levert een overzicht van alle betrokkenen en hun belang bij het project. analyse wordt gevoerd om te bepalen met wie en hoe er gecommunceert moet worden. communicatieplan worden opgesteld.
Wat zijn de stakeholders?
Alle belanghebbenden van het project. kunnen voordeel of nadeel ondervinden of het project beïnvloeden