Samenvatting Projectmanagement, A practical Approach-English edition

-
ISBN-10 9001790925 ISBN-13 9789001790929
257 Flashcards en notities
42 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Projectmanagement, A practical Approach-English edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Roel Grit het Nederlands Prue Gargano. Het ISBN van dit boek is 9789001790929 of 9001790925. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Projectmanagement, A practical Approach-English edition

 • 1 The project 15

 • Het voordeel van een rapport ten opzichte van een presentatie is, dat het onderwerp veel uitgebreider behandeld kan worden en dat de geinteresseerde lezer later informatie in het rapport kan terugzoeken.
 • wie is piet?
  piet is een man
 • Het is belangrijk een duidelijk, goed leesbaar rapport op te stellen.
 • Aandachtspunten schrijven van een rapport:
  - Probeer het onderwerp zo precies mogelijk vast te stellen.
  - Stel het doel van het rapport vast.
  - Stel vast wie de lezers zullen zijn.
  - Onderzoek volgens welke indeling het rapport geschreven dient te worden.
  - Onderzoek welke lay out- standars binnen jouw organisatie gebruikt moeten worden.
  - Bepaal het maximum aantal pagina's
  - Onderzoek welke hulpmiddelen nodig en beschikbaar zijn.
 • De uitvoeringsfase bestaat uit vier stappen:
  - Materiaal verzamelen
  - Het materiaal ordenen
  - Het rapport schrijven
  - Het rapport controleren
 • Belangrijke bronnen voor het verzamelen van materiaal zijn: eerder verschenen rapporten, verslagen en notities, boeken en artikelen, internet, eigen onderzoek.
 • Omslag:
  Een korte titel, ondertitel, naam van de opdrachtgever, plaats en de datum, de nam van de auteurs.
 • Voorwoord:
  De geschiedenis en de context waarbinnen het rapport tot stand kwam, gegevens over de schrijver, dankbetuigingen, een aanduiding van de doelgroep warvoor het rapport geschreven is.
 • Samenvatting:
  De samenvatting moet te begrijpen zijn zonder het rapport te lezen.
  - De aanleiding van het rapport
  - De probleemstelling
  - De oplossingen
  - De argumenten rond de oplossingen
  - Eventueel de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
 • In de hoofdtekst kunnen de volgende hoofdstukken opgenomen zijn:
  1. Inleiding
  2. Uitwerking van de probleemstelling
  3. Korte beschrijving van de gevolgde werkwijze
  4. Onderzoek
  5. Resultaten en conclusies
  6. Aanbevelingen
 • 1.1 Soorten werkzaamheden 16

 • Wat zijn de 3 groepen werkzaamheden

  improvisatie, routinematige werkzaamheden, projectmatige werkzaamheden.  

 • Er zijn 3 soorten werkzaamheden.
  1. Improvisatie.
  2. Routinematige werkzaamheden.
  3. Projectmatige werkzaamheden.

   

  Improvisatie

   

  Als er een plotselinge gebeurtenis voordoet waarop een snelle reactie noodzakelijk is dan wordt er geïmproviseerd.
  Er zal Ad hoc gereageerd worden. dat wil zeggen: niet volgends een plan.

  Wanneer? Ad Hoc / Plotseling
  Resultaat? Onzeker
  Bekendheid? Nieuw/plotseling
  Vrijheid? Vel vrijheid.
  Werkwijze? Chaotisch

  Routinematige werkzaamheden

   

  Deze werkzaamheden worden herhaaldelijk uitgevoerd en zijn goed voorspelbaar.
  Voor deze werkzaamheden kunnen werkprocedures of voorschriften opgesteld worden, waardoor ze doelmatig kunnen worden uitgevoerd.

  Wanneer? Herhalend
  Resultaat? Zeker
  Bekendheid? Bekend
  Vrijheid? Nauwelijks vrijheid
  Werkwijze? Duidelijk, vaste procedure

  Projectmatige werkzaamheden

  Om de voorspelbaarheid te vergroten wordt er planmatig gewerkt, zodat de te volgen weg geleidelijk duidelijker wordt.
  Een groot project wordt opgedeeld in fasen.
  Door te werken met een vast Plan Van Aanpak brengt men een zekere routine in het project.

  Wanneer? Te voorzien
  Resultaat? Redelijk zeker
  Bekendheid? Nieuw, Planmatig
  Vrijheid? Vooraf doordacht
  Werkwijze? Geleidelijk duidelijker 

   

 • 1.1.1 Improvised activities

 • Improvisation is usually used to do something unforeseen which requires an immediate response
  The reaction will be ad hoc
  Flexible
  Risk of chaos
 • 1.1.2 Routine activities

 • Routine activities are repeated frequently
  The patterns are predetermined
  Work according to procedures or instructions
 • 1.1.3 Project-based activities

 • PBA are in the midway of improvised activities and routine activities. 
  Non-recurring and limited duration
  Reasonably predictable
  Work according to a plan
 • 1.2 Examples of projects

  • Building a new shopping centre, bridge, housing estate, nursing home or factory
  • The technical development of a new product such as an electric razor, a computer or a car
  • Developing a marketing plan or export plan for a new product like the iPad
  • Reducing waiting lists in the field of healthcare
  • Designing a new school course
  • Formulating an information plan, sales plan, personnel plan or training plan
  • Doing a theatre production such as “We Will Rock You” or producing a feature film or information film
  • Doing the research for a thesis
  • Developing a new house style for an organization
  • Organizing a major exhibition such as a retrospective on Rembrandt
  • Organizing a major event like Pink Pop, a major sports event or home fair
  • Implementing a large-scale software package at an organization, such as financial software, logistics software, client management software or patient information system
  • Setting up a website for an organization such as a hospital or commercial business
  • Arranging a logistical system for providing meals in a hospital
  • Adjusting a company’s logistics in response to engaging in e-commerce
  • Reducing the total drug expenses at a hospital
  • Developing a project to improve communication between the hospital and family doctors
  • Relocating a large company to a new location
 • What are examples of projects?
  • Building a new shopping centre, bridge, nursing home ore factory
  • The technical development of a new product
  • Developing a marketing plan or export plan for a new product
  • Designing a new school course
  • Doing a theatre production or producing a film
  • Doing research for a thesis
  • Relocating a large company to a new location
  • Arranging a logical system for providing meals in a hospital
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wie is piet?
piet is een man
Inleiding:
Omgeving
Doelstelling
Probleem stelling
Opbouw
In de hoofdtekst kunnen de volgende hoofdstukken opgenomen zijn:
Inleiding
Uitwerking van probleemstelling
Korte beschrijving van de gevolgde werkwijze
Onderzoek
Resultaten en conclusies
Aanbevelingen
Samenvatting:
De aanleiding van het rapport.
De probleemstelling.
De oplossingen
De argumenten rond de oplossingen.
Eventueel de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.
Voorwoord:
De geschiedenis en de context waarbinnen het rapport tot stand kwam.
Gegevens over de schrijver.
Dankbetuigingen
Een aanduiding van de doelgroep waarvoor het rapport geschreven is.
Titelblad:
Op het titelblad worden de gegevens van de omslag herhaalt eventueel aangevuld met andere zaken zoals copyright.
Tweede schema:
Welke hoofdstukken jou rapport heeft.
Uit welke paragrafen elk hoofdstuk is opgebouwd.
In welke alinea's elke paragraaf is ingedeeld.
Eerste schema:
Dit bevat een lijst van onderwerpen die in het rapport aan de orde moeten komen.
Belangrijke bronnen voor het verzamelen van materiaal zijn:
Eerder verschenen rapporten
Boeken en artikelen
Internet
Eigen onderzoek
De uitvoeringsfase bestaat uit:
Materiaal verzamelen
Materiaal ordenen
Het rapport schrijven
Het rapport controleren