Samenvatting Projectmatig creeren 2.0

-
ISBN-10 9055943991 ISBN-13 9789055943999
308 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Projectmatig creeren 2.0". De auteur(s) van het boek is/zijn Jo Bos Ernst Harting van Paul Zuiker. Het ISBN van dit boek is 9789055943999 of 9055943991. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Projectmatig creeren 2.0

 • 1 De essentie van projectmatig creeren

 • Wat is een project?
  Een tijdelijke werkorganisatie, gebaseerd op flexibele inzet van mensen en middelen en met het doel om een concreet resultaat te bereiken, binnen scherpe afspraken: tijd, geld en kwaliteit.
 • Projectvorm situaties

  • Er is een belangrijke en complexe uitdaging of probleemstelling
  • Er is een opdrachtgever
  • Het probleem moet door een team worden opgelost
  • Er kan een eenduidig resultaat worden behaald
  • Er is een duidelijke opleverdatum
  • Er kan een scherp budget en heldere kwaliteitseisen benoemd worden
 • Wanneer verkies je improviseren boven een projectmatige aanpak?
  Als er in korte tijd een oplossing voor een dringend probleem moet worden gevonden.
 • Projectvorm situaties:
  • Er is een belangrijke en complexe uitdaging of probleemstelling
  • Er is een opdrachtgever
  • Het probleem moet door een team worden opgelost
  • Er kan een eenduidig resultaat worden behaald
  • Er is een duidelijke opleverdatum
  • Er kan een scherp budget en heldere kwaliteitseisen benoemd worden
 • In welke situaties kies je voor een project?

  Je kiest voor een project:
  • bij een belangrijke en complexe uitdaging of probleemstelling
  • als er een duidelijke opdrachtgever is
  • als het probleem door een (multidisciplinair) team moet worden opgelost
  • als er een duidelijke opleverdatum, is, liefst minder dan drie jaar
  • als er scherp budget en heldere kwaliteitseisen te noemen zijn
 • Wat is het verschil tussen een project en een programma?
  In een project staat het resultaat centraal en een programma is bedoeld om doelstellingen te behalen.
 • Wat zijn kenmerken van een project
  -Is uniek
  -Heeft een begin en eind
  -Weg naar resultaat is complex, risicovol en onzeker
  Is gesteld binnen de randvoorwaarden
 • Welke kleuren kennen we bij projectmanagement
  Blauw, rood en geel
 • Blauwe ideeën
  (realiseerbaar, standaard)
  ·Makkelijk te realiseren
  ·Weinig risico
  ·Worden geaccepteerd
  ·Voorbeelden beschikbaar
 • Rode ideeën
  (realiseerbaar, creatief)
  ·Innovatief
  ·Doorbraak
  ·Geven energie
  ·Realiseerbaar
 • Gele ideeën
   (nog niet realiseerbaar, toekomst)
  ·       Idee voor de toekomst
  ·       Integrerend en uitdagend
  ·       Rode ideeën van morgen
 • 1.1 Commitment, de drijvende kracht in projectsucces

 • Er zijn twee soorten projecten:
  1. Een project loopt vanzelf
  2. Een project kost de projectleider en leden meer energie dan het oplevert
 • Wat is de voorwaarde voor het realiseren van commitment binnen een project?
  'Creatie' moet voorop staan. Alle betrokkenen (opdrachtgever, doelgroep en samenwerkingsverband) moeten iets doen omdat ze erin geloven en er dus hun beste kwaliteiten voor willen inzetten. Ze vinden het zelf belangrijk.
 • Wat wordt er bedoeld met commitment?
  Iemand die zich met liefde en overgave wijdt aan zijn werk.
 • 1.2 Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht

 • Er zijn vier creatiekrachten:


  1. Voedingskracht
  2. Persoonlijke kracht
  3. Samenwerkingskracht
  4. Vormkracht

  Al deze krachten zijn nodig in en voor een succesvol project.
 • Er zijn vier creatiekrachten:
  1. Voedingskracht
  2. Persoonlijke kracht
  3. Samenwerkingskracht
  4. Vormkracht

  Al deze krachten zijn nodig in en voor een succesvol project.
 • Hoe zorg je er als projectleider voor dat mensen creërend in plaats van reactief bezig zijn? Ofwel, hoe creëer je commitment?
  Door te zorgen dat op een goede manier gebruikgemaakt wordt van vier 'creatiekrachten':
  • persoonlijke kracht (ik-kant)
  • vormkracht (het-kant)
  • samenwerkingskracht (wij-kant)
  • voedingskracht zij-kant)
 • Wat is voedingskracht?
  Voedingskracht refereert aan de verankering van het project in de omgeving
 • Wat is voedingskracht? En hoe gebruik je die?
  Voedingskracht geeft aan waarom de omgeving belang hecht aan het project (wat voor nut heeft het?). In ruil daarvoor voedt de omgeving het project met middelen (mensen, geld, tijd), energie (aandacht, steun) en goede ideeën. De gebruikers/klanten en de opdrachtgever vormen de omgeving.
 • Wat is persoonlijke kracht?
  Persoonlijke kracht verwijst naar de individuele mens, bij wie alle vernieuwing zijn oorsprong vindt.
 • Wat is persoonlijke kracht? En hoe gebruik je die?
  De individuele mens bij wie verbeelding en ideeën hun oorsprong vinden. Door gebruik te maken van de kernkwaliteiten realiseert een individu zijn ideeën.
 • Wat is samenwerkingskracht?
  Samenwerkingskracht is het vermogen om gezamenlijk iets te creeren, bv door te communiceren.
 • Wat is samenwerkingskracht? En hoe gebruik je die?
  Samenwerkingskracht is ons vermogen om gezamenlijk te creëren. Door ideeën te communiceren kan er in onderlinge afhankelijkheid iets gecreëerd worden wat individuele kwaliteiten overstijgt.
 • Wat is vormkracht?
  Vormkracht zijn alle hulpmiddelen die helpen om een project succesvol te verwezelijken, bv de benodigde vakkennis en methodieken.
 • Wat is vormkracht? En hoe gebruik je die?
  Vormkracht heeft betrekking op alle middelen die ons ten dienste staan bij het materialiseren van onze ideeën. Dit bestaat uit vakkennis, methodieken, enz.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welk soort creatievelingen zijn er?
 • innovatieven: genereren ideeën en verzinnen totaal nieuwe fenomenen
 • adaptieven: zijn creatief binnen een kader, bv verder ontwikkelen van bestaande fenomenen


Ze hebben elkaar nodig
Wat wordt bedoeld met 'mentale', 'emotionele' en 'fysieke' informatie?
 • Mentaal: ideeën en feiten
 • Emotioneel: de omgeving, alle mensen, dingen en omstandigheden
 • Fysiek: details van dagelijkse gebeurtenissen
Wat zijn 'human dynamics'?
Kernkwaliteiten komen voort uit human dynamics houdt in dat er drie fundamentele manieren zijn hoe men informatie verwerkt:

 • het 'mentale principe' (rationeel en lineair)
 • het 'emotionele principe' (associaties en gevoelsmatig)
 • het 'fysieke principe' (systemisch, denken in verbindingen)
Hoe ziet een kernkwadrant er uit?
KERNKWALITEIT > teveel van het goede > VALKUIL > positief tegenovergestelde > UITDAGING > teveel van het goede > ALLERGIE

Bijvoorbeeld:
KRITISCH > REBELS > RESPECT VOOR GEZAG > JAKNIKKEN

Men leert (ontwikkelt zich) het meest door samen te werken met iemand in jouw allergie.
Hoe kunnen we groeien in effectiviteit?
Door in te zien dat ons (en andermans) gedrag slechts het topje van de ijsberg is. Wat er aan ten grondslag ligt (drijfveren, motieven, waarden, kernkwaliteiten), is niet zichtbaar. Door meer zicht te hebben wat onder het wateroppervlak ligt, kunnen we onszelf en anderen beter begrijpen. Zo word je effectiever in je eigen handelen en in relaties aangaan met anderen.
Wanneer verloopt een project succesvoller?
Als het de betrokkenen lukt om contact te maken met hun diepere drijfveren, motieven, waarden en kernkwaliteiten en van daaruit verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.
Hoe zorg je er als projectleider voor dat mensen creërend in plaats van reactief bezig zijn? Ofwel, hoe creëer je commitment?
Door te zorgen dat op een goede manier gebruikgemaakt wordt van vier 'creatiekrachten':
 • persoonlijke kracht (ik-kant)
 • vormkracht (het-kant)
 • samenwerkingskracht (wij-kant)
 • voedingskracht zij-kant)
Wat is de voorwaarde voor het realiseren van commitment binnen een project?
'Creatie' moet voorop staan. Alle betrokkenen (opdrachtgever, doelgroep en samenwerkingsverband) moeten iets doen omdat ze erin geloven en er dus hun beste kwaliteiten voor willen inzetten. Ze vinden het zelf belangrijk.
Volgen en zijn.
Is de keuze eenmaal gevallen, dan moet het vervolg van het project goed in de gaten worden gehouden.
Kiezen en weten.
Kiezen genereert creatieve spanning en energie. Door te kiezen neemt men volle verantwoordelijkheid voor het bereiken van het resultaat. 
Veel projecten mislukken doordat andere, medeverantwoordelijke partijen niet met dezelfde energie en geloof deze keuze maken.