Samenvatting Projectmatig werken in de praktijk

-
ISBN-10 9081681060 ISBN-13 9789081681063
415 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Projectmatig werken in de praktijk". De auteur(s) van het boek is/zijn Ed Schouten. Het ISBN van dit boek is 9789081681063 of 9081681060. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Projectmatig werken in de praktijk

 • 1 De Kracht van Projectmatig werken

 • Door welke kenmerken wordt de definitie ''project'' gevormd?
  -eenmalig
  -duidelijk begin en eind,
  -tijdelijke samenwerking van verschillende mensen, 
  -een opdrachtgever die een specifiek doel heeft,
  -een uniek of nieuw resultaat dat dat doel gaat bereiken, 
  -een hoge mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheid
 • Noem de 6 definiërende kenmerken van een project
  1. eenmalig
  2. een duidelijk begin en eind
  3. een tijdelijke samenwerking van verschillende mensen (disciplines)
  4. een opdrachtgever die een specifiek doel heeft
  5. een uniek of nieuw resultaat dat dat doel gaat bereiken
  6. een hoge mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheid
 • Noem de 3 termen die een hoofdrol spelen bij projectmatig werken
  1. doelgericht / WAAROM
  2. resultaatgericht / WAT
  3. efficiënt / HOE
 • 1.1 Inleiding

 • Welke voordelen biedt projectmatig werken?
  1. Kan op elk niveau worden toegepast,
  2. Werkwijze dat snel inspringt op veranderingen,
  3. Is op zowel grote als kleine projecten van toepassing,
  4. Is branche onafhankelijk, voorkomt dat nieuwe ideeen niet worden       opgepakt,
  5. Voorkomt dat werkzaamheden te veel geld en tijd kosten,
  6. Bevordert de samenwerking tussen verschillende afdelingen in een organisatie,
  7. Is leuk om te doen en door iedereen aan te leren, gericht op het behalen van resultaten en is efficient en effectief.
 • Projectmatig werken is erg populair door de vele voordelen.
 • 1.2 Vanuit de praktijk

 • Top 10 van de behoeften in de praktijk als het om iets organiseren gaat
  1. meer en beter communiceren
  2. betere voorbereiding
  3. een duidelijk aanspreekpunt/trekker van de opdracht
  4. een planning waar duidelijk in is wie wat doet en wanneer
  5. op tijd beginnen
  6. een duidelijke rolverdeling, wie waarvoor verantwoordelijk is
  7. een duidelijk doel
  8. tijd in de agenda om de taken uit te kunnen voeren
  9. collega's die hun afspraken nakomen
  10. behoefte aan een draaboek
 • 1.3 Improviseren, projectmatig werken of routinematig werken

 • Geef een korte beschrijving van a. Improviseren, b. Routinematig werken, c. Projectmatig werken
  a. Bij improvisatie wordt adhoc gewerkt, is het resultaat bij de start onzeker, zijn de werkzaamheden nieuw en is de werkwijze chaotisch. (Bijv. Met rugtas, zomaar vliegtuig pakken en zien hoe de reis verloopt.)

  b. Het proces kan zich keer op keer herhalen. Resultaat, werkwijze, deelnemers van tevoren bekend. (Bijv. Elk jaar met caravan naar zelfde camping)

  c. De stap van improviseren naar routinematig werken. Doel en resultaat bepalen. Plan van aanpak maken, taken en verantwoordelijkheden toewijzen, tussentijds evalueren, lessen leren voor de volgende keer.
 • Wat is improviseren?
  - AD-Hoc werken (direct beslissen)
  - Het resultaat is onzeker bij de start
  - De werkzaamheden zijn nieuw
  - Werkwijze chaotisch

  Kan zeer effectief zijn in situaties
 • Noem de 4 kenmerken van improviserend werken
  1. ad hoc werken
  2. het resultaat bij de start is onzeker
  3. werkzaamheden zijn nieuw
  4. werkwijze is chaotisch
 • Wat is routinematig werken?
  - Het resultaat van tevoren duidelijk is
  - Het proces zichzelf keer op keer kan herhalen.

  Alleen de datum en het thema moeten elke keer weer worden bepaald.
 • Noem de 3 kenmerken van routinematig werken
  1. het resultaat is van tevoren duidelijk
  2. de mensen zijn bekend met de werkwijze
  3. er zijn duidelijke procedures, plannen en draaiboeken
 • Wat is projectmatig werken?
  - Het doel en resultaat duidelijk maken
  - Een planning te maken
  - Mensen duidelijke taken en verantwoordelijkheden geven

  Zorgt voor de stap van improviseren naar routinematig werken
 • Noem de 7 kenmerken van projectmatig werken
  1. een duidelijk doel bepalen
  2. een aanpak bepalen
  3. een planning maken
  4. mensen duidelijke taken en verantwoordelijkheden geven
  5. vooraf alle onderdelen goed doordenken en verzamelen in 1 plan
  6. tussentijds evalueren
  7. achteraf lessen leren
 • van improviserend werken via projectmatig werken naar routinematig werken
 • 1.4 Kenmerken van een project

 • Waar moet een klus, opdracht, taak of werkzaamheid aan voldoen om er een project van te maken?
  -specifiek doel
  -uniek of nieuw resultaat
  -begin en eind
  -opdrachtgever
  -tijdelijke samenwerking van mensen met verschillende expertises
  -mate van onzekerheid
 • Wat zijn de 6 kenmerken van een project?
  - Specifiek doel
  - Uniek of nieuw resultaat
  - Begin en eind
  - Opdrachtgever
  - Tijdelijke samenwerking van mesen met verschillende expertise (kennis)
  - Mate van onzekerheid
 • Noem de 6 kenmerken van een project
  1. specifiek doel
  2. uniek of nieuw resultaat
  3. begin en eind
  4. opdrachtgever
  5. tijdelijke samenwerking van mensen met verschillende expertise
  6. mate van onzekerheid
 • Wat is een specifiek doel?
  Een positieve verandering die ontstaat vanuit een behoefte naar meer, beter of efficiënter.

  Een bedrijf dat de behoefte heeft om het volgende jaar 10% meer omzet te hebben, zou bijv. Aan een beurs kunnen deelnemen met een stand.

  Ook kan een doel zijn een probleem op te lossen.

  Het renoveren van een deel van een huis dat is weggezakt
 • Geef de definitie van een doel
  een positieve verandering die ontstaat vanuit een behoefte naar meer, beter of efficiënter.
 • Een project richt zich op een resultaat dat nog niet eerder geleverd is.
 • Een project heeft altijd een duidelijk begin en eind. Het is dus tijdelijk.
 • de klant is de opdrachtgever, de projectleider de opdrachtnemer.
 • Iedere deelnemer aan een project heeft zijn eigen stukje project op basis van expertise, onderling zijn deze afhankelijk van elkaar.
 • vanwege de mate van onzekerheid van tevoren zoveel mogelijk ervaringen verzamelen, routes uitstippelen en schattingen maken etc etc.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat zijn de kenmerken van een effectief overleg
 • het wordt alleen gehouden als er iets besproken of besloten moet worden
 • er zijn alleen mensen aanwezig die op dat moment informatie nodig hebben of beslissingen moeten nemen
 • voorafgaande is de informatie of het te nemen besluit verzonden aan de deelnemers, hebben zij zich ingelezen en hebben zij vragen of een besluit voorbereid
 • het overleg duurt niet langer dan nodig is
 • het gebruik van minimale notulen of alleen een actie- en besluitenlijst
wat is het werkgroepoverleg
het overleg tussen projectmedewerkers die een speciale taak hebben gekregen
wat is het doel van het stuurgroepoverleg
elkaar te informeren voer de status van het project en beslissingen te nemen over de kaders van het project.
wat is het doel van het deelprojectoverleg
informatie vanuit de uitvoering bij elkaar brengen en binnen de kaders van het deelproject beslissingen te nemen
wat is het doel van het opdrachtgever-projectleideroverleg
de opdrachtgever informeren over de status van het project en beslissingen nemen over de kaders van het project.
wat is het doel van het projectteamoverleg
informatie vanuit de uitvoering bij elkaar brengen en binnen de kaders van het plan van aanpak beslissingen nemen
welke soorten overleg zijn nodig in een project
hangt af van  de grootte van het project en met name de hoeveelheid rollen in het project. Volgens het linking-pin principe:
 • projectteamoverleg 
 • opdrachtgever-projectleideroverleg

bij grote projecten ook:
 • deelprojectoverleg
 • stuurgroepoverleg
 • werkgroepoverleg
wat is een besluitenlijst en hoe is die opgebouwd
een lijst die per overleg wordt aangevuld met nieuwe besluiten die in het overleg zijn genomen. Hierin is van elk besluit opgenomen:
 • besluitnummer
 • omschrijving
 • aanleiding
 • datum genomen
 • genomen door
 • verwijzing naar gerelateerde acties 
wat is een actielijst en hoe is die opgebouwd
een lijst die per overleg wordt bijgewerkt en wordt aangevuld met nieuwe acties uit het overleg. Hierin is van elk actiepunt opgenomen: 
 • actienummer
 • omschrijving
 • status (nieuw, open, on hold, afgesloten)
 • actiehouder
 • datum gereed
 • toelichting 
welke rollen kent een overleg
voorzitter: stelt agenda op, stuurt de uitnodiging+info, leidt het overleg, bewaakt de agenda en de tijd, sluit het overleg.
notulist: maakt, verspreidt en beheert de notulen
deelnemers: levert informatie ter voorbereiding van het overleg, inhoudelijk juiste en volledige informatie, nakomen toegewezen actiepunten.