Samenvatting Projectontwikkeling Powerpoints

-
122 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Projectontwikkeling Powerpoints

 • 1 Inleiding projectontwikkeling

 • Waarom is project ontwikkeling van belang?
  Projectontwikkelaars bepalen in belangrijke mate hoe er in een land gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt.
 • Noem een voorbeeld van een macro economische ontwikkeling waar projectontwikkeling mee samenhangt
  1. Werkgelegenheid
  2. Consumptie
  3. Investeringen
 • Noem een voorbeeld van demografische ontwikkelingen die samenhangen met project ontwikkeling
  1. Bevolkings- of huishoudensgroei
  2. Verdeling in leeftijdsklassen
  3. Emmigrate / immigratie surplus
 • Beschrijf de definitie van een projectontwikkelaar
  Een projectontwikkelaar brengt grond, geld, gebruikers en kennis bij elkaar om een bouwwerk te realiseren. Dit doet hij voor eigen rekening en risico.
 • Wat is het doel van een projectontwikkelaar?
  1. Het realiseren van het project
  2. Het realiseren van winst
 • Noem 3 soorten projectontwikkelaars
  1.  Zelfstandige projectontwikkelaar
  2. Projectontwikkelaar gekoppeld aan een financiele instelling
  3. Ontwikkelend bouwer
  4. Ontwikkelend belegger
  5. Ontwikkelend woningcorporatie
  6. Gedelegeerd projectontwikkelaar
 • Is een projectontwikkelaar de risico drager?
  Ja
 • Met welk soort recht krijgt een projectontwikkelaar altijd te maken?
  1. Publiek recht
  2. Privaat recht 
 • Wat is publiek recht?
  Zijn de wetten die de verhouding tussen burger en overheid regelen.
 • Wat is privaat recht?
  Zijn de wetten die de verhouding tussen burgers regelen.
 • Noem een voorbeeld wanneer de verhouding tussen een overheids instantie en burger regelt wordt door privaatrecht
  1. Bij de verhuur van vastgoed door particulier aan de overheid.
  2. Bij het annemen van een opdracht van de overheid.
 • Noem 3 partijen waarmee een projectontwikkelaar mee samenwerkt
  1. De gemeente
  2. Financiers
  3. Aannemer
  4. Architect
  5. Belegger
 • Noem alle 6 markten waarin de projectontwikkelaar opereert
  1. Grondmarkt
  2. Ontwerpmarkt
  3. Kapitaalmarkt
  4. Bouwmarkt
  5. Ruimtemarkt
  6. Gebouwmarkt
 • met welke partij komt de projectontwikkelaar in aanraking op de grondmarkt?
  Grondeigenaar
 • met welke partij komt de projectontwikkelaar in aanraking op de gebouwmarkt?
  Belegger
 • Met welke partij komt de projectontwikkelaar in aanraking op de ruimtemarkt?
  Gebruiker
 • met welke partij komt de projectontwikkelaar in aanraking op de kapitaalmarkt?
  Financiers
 • Noem de 6 kernaspecten van projectontwikkeling
  1. Locatie
  2. Planologie
  3. Bouw-Ontwerp
  4. Gebruik
  5. Eigendom
  6. Financiering
 • Welke 3 vlakken moet een projectontwikkelaar verbinden om als professioneel gezien te worden?
  1. Expertise
  2. Relatie
  3. Organisatie
 • Wat is de definitie van Integriteit?
  Dit is een persoonlijke eigenschap die inhoudt dat iemand eerlijk en oprecht is en niet om te kopen valt.
 • Noem een voorbeeld waarom de branch vastbaar is voor integriteit breuken?
  1. Vastgoedontwikkelingsproces is complex
  2. Veelverschillende partijen betrokken
  3. Lange doorlooptijd
  4. Waardebepaling is lastig bij unieke objecten
 • Noem de 4 fases die een projectontwikkeling doorloopt
  1. Initiatie fase
  2. Haalbaarheid fase
  3. Ontwikkeling / commitment fase
  4. Realisatie fase
 • Noem 2 activiteiten binnen de initiatie fase
  1. Marktonderzoek
  2. Vastellen van behoefte
  3. Doelgroep en gebruikers bepalen
  4. Beleid- en juridische analyse
 • Noem 2 activiteiten binnen de haalbaarheid fase
  1. Conceptontwikkeling
  2. Haalbaarheidsonderzoek
  3. Gesprekken gemeente
  4. Adviseurs selecteren
 • Noem 2 activiteiten binnen de ontwikkeling fase
  1. Ontwerp begeleiding van VO naar DO
  2. Fianciering regelen
  3. Grond aankopen
  4. Verhuur en verkoop project
 • Noem 2 activiteiten binnen de realisatie fase
  1. Aannemerselectie
  2. Begeleiding bouw
  3. Verhuur  
 • Noem 2 deelmarkten binnen de vastgoed markt
  1. Wongingen
  2. Kantoren
  3. Winkels
  4. Bedrijfsruimten
 • Noem de 3 variaties aan activiteiten van een projectontwikkeling
  1. Deelmarkten en sectoren
  2. Bouwopgave en locatie
  3. Bedrijven en opgaven
 • Noem de 3 trends voor de toekomst van projectontwikkeling
  1. Van serie- naar parallelschakeling
  2. Specifiekere lokale opgaven
  3. Visie op maatschappelijke uitdagingen en ruimtelijke planning
 • Wat is serieschakeling binnen ontwikkeling?
  Dat elke stap omstebeurt chronologisch wordt belopen binnen het proces
 • Wat is parallelschakeling binnen ontwikkeling?
  Dat er meerdere stappen binnen een fase tegelijk behandeld worden
 • Wat houdt specifiekere lokale opgaven in?
  Dat project veel meer worden afgesteld op een specifiek woonmillieu. Dat er nieuwe concepten voor werken, winkelen en wonen worden bedacht. En dat het inspeelt op de regionale verschillen zoals de bevolkingskrip in regio's.
 • Noem 2 trends binnen de visie op maatschappelijke uitdagingen en ruimtelijke planning
  1. Introductie van de omgevingswet
  2. Energieneutraal
  3. BIM
  4. Robotisering
  5. 3D-printing
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn zachte criteria?
 1. Tijd
 2. Type project
 3. Betrokne partijen
Welke 2 aspecten worden er bij de haalbaarheid getoetst?
 1. Het rendement van het project
 2. Het risico van het project
Wat houdt het fase document in?
Een documentatie van belangrijke bestanden om over te dragen
Waarop wordt de investeringsbeslissing gemaakt?
 1. Fase document
 2. Haalbaarheid toetsen
 3. Zachte criteria
 4. Kwalitatieve criteria
Wat staat er in de intentieovereenkomst?
Dat partijen afspreken de haalbaarheid van het project verder met elkaar gaan onderzoeken en niet te snel af haken
Waarmee wordt de initiatie fase afgesloten mits succesvol?
Een intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen
Welke 4 succes- en faal factoren bepalen of de initiatie fase een succes is?
 1. In het plan goed doordacht en flexibel genoeg?
 2. Is er voldoende draagvlak onder de belangrijkste spelers?
 3. Is er een heldere interne doelstelling en goede organisatie omheen?
 4. Juiste timing (Momentum)
Noem 2 varianten waardoor de ontwikkelaar het initiatief neemt
 1. Het ontdekken van een witte vlek of ziet mogelijkheden in bestaande situatie
 2. De ontwikkelaar heeft een idee of concept bedacht.
Noem 3 redenen waarom een eigenaar van onroerend goed de eigendom zou verkopen?
 1. De vastgoedwaarden verzilveren
 2. Kapitaal vrijmaken voor core business
 3. Beëindigen van bedrijfsactiviteiten.
Wat zijn de planologische kaders die de gemeente creëert?
 1. Gebiedsontwikkeling
 2. Bestemmingsplan
 3. Grondbeleid
 4. Ruimtelijke visie
 5. Beleidsplan