Samenvatting Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

-
ISBN-10 9085064473 ISBN-13 9789085064473
645 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van C Braet & S M Bögels. Het ISBN van dit boek is 9789085064473 of 9085064473. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

 • 1 Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken

 • protocollen zijn overdraagbaar en repliceerbaar.
 • Het stellen van kwaliteitseisen bij de behandeling van kinderen en jeugdigen is hard nodig.
 • Binnen protocol moet ruimte zijn voor individualisering. 
  Men moet niet gaan improviseren
  protocollair werken > nieuwe planmatige manier van werken
 • Pas na afloop van het protocol is bespreking in een MDO zinvol. Daarvoor kans dat ze therapeut van protocol afleiden.
 • Bij comorbiditeit lijkt een simpele aanpak beter te werken dan een complexe. Laat je er niet door afleiden.Volg protocol voor de primaire stoornis en heb vertrouwen dat de effecten generaliseren naar andere mogelijke problemathiek.
 • Treatment integrity:
  in hoeveree de therapeut het protocol volgt, doelen bereikt en in welke mate de essentiele aspecten aan bod komen.
 • Methodes klinische significantie verandering van symptomen te determineren:
  1. niveau van functioneren kind, volgend op de therapie moet vallen buiten de range van de disfunctionele populatie
  2. niveau van functioneren moet vallen binnen de range van de functionele of normale populatie
  3. het functioneren ligt dichter bij het gemiddelde van de functionele populatie dan bij dat van de disfunctionele populatie
 • poptential harmful therapies
  behandelingen die meer kwaad dan goed doen
 • Protocollen zijn:
  overdraagbaar
  gestandaardiseerd
  goed geevalueerd
 • Op het terrein van de kinderpsychotherapie is het gebruik van een behandelprotocol een van de mogelijkheden. Protocollen zijn dus verre van 'heilig' en allesomvattend. Het zou een grove vergissing zijn om de gezondheidszorg te herleiden tot een protocollennetwerk
 • 1.1 Inleiding: evidence-based werken is niet zo evident

 • Al meer dan tien jaar rapporteren onderzoekers dat klassieke kinder- en jeugd psychotherapie geen aantoonbare effecten heeft.
 • care as usual heeft wel effect bij langdurige behandeling. Maar dat is duur en er is veel vroegtijdig afhaken
 • De beste meta-analyses van de laatste jaren zijn geleid door John Weisz. Tijdens één van zijn analyses, met studies tot 2005, was de vraag of 'evidence based' behandelingen(Empirical Supported Treatment by empirical evidence, EST) beter is dan 'care as usual' behandelingen. De conclusie was dat een protocolgebaseerde behandeling het beter doet dan wanneer jongeren care as usual krijgen.
 • De Studies bij Emperical Supported Treatment moeten voldoen aan:
  • alle eisen van goed onderzoek
  • leiden tot goede resultaten
  • effecten zijn aangetoond in minstens twee onderzoeksgroepen
 • Een goed behandelprotocol omschrijft:
  • de doelgroep
  • de rationale
  • aantal sessies
  • toe te passen methodieken
  • wat er stapsgewijs moet gebeuren (de activiteiten)
  • inclusie- en exclusie criteria
  • richtlijnen voor het opzetten van de behandeling
  • de huiswerkopdrachten
  • suggesties voor evaluatie van het effect van de behandeling
 • Klinische steekproef
  steekproef met kinderen die in aanmerking komen voor behandeling
 • RCT
  onderzoek met meerdere proefpersonen met aselecte toewijzing
 • Criteria opsporing en ontwikkeling van EST:
  1. gerandomiseerd, gecontroleerde trails of RCT's
  2. goed beschreven en dus repliceerbare behandelprocedures
  3. treatment integrity
  4. clinical trails test met klinische steekproeven
  5. resultaatbeoordeling met meerder methoden
  6. resultaat doorminsten 2 verschillende onderzoeksgroepen, onafhankelijk van elkaar
  7. toetsing klinische significantie resultaten
  8. toetsing behandeleffecten, naast symptoomverbetering, aan echte functionele resultaten
  9. beoordeling resultaten op lange termijn
 • 1.2 Behandel protocollen: de voordelen op een rij

 • Deze twee kenmerken zorgen er voor dat men helder kan communiceren over welk protocol een cliënt gevolgd heeft en met welk resultaat
  Overdraagbaar
  Repliceerbaar
 • Protocollen zijn gebaseerd op theoretische modellen waar in antecedenten en gevolgen van een probleem in kaart worden gebracht. De modellen houden er rekening mee dat klinische problemen heterogeen zijn.
 • klinische problemen zijn heterogeen dat betekend dat?
  ze door verschillende factoren veroorzaakt kunnen worden en door verschillende factoren in stand worden gehouden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Criteria Evidence Based werken:
1. onderzoek gerandomiseerd en gecontroleerde trails of RCT's
2. goed beschreven > repliceerbare behandelprocedures
3. treatment integrity: eenduidige training therapeuten en bewijs dat ze zich daaraan houden
4. clinical trails: tests met klinische steekproeven
5. resulaatbeoordeling met meerder methoden
6. minsten 2 verschillende onderzoeksgroepen, onafhankelijk van elkaar
7. toetsing klinische relevantie resultaten
8. toetsing behandeleffecten
9. beoordeling resultaten op lange termijn
meemaken eenmalig seksueel geweld is een ernstige risicofactor voor het ontwikkelen van...
PTSS
waarvoor dienen de terugkomzittingen in eerste plaats?
- consoldatie
in tweede plaats korte termijn evaluatie, follow-up metingen op lange termijn hebben tot nu toe nog niet plaats gevonden
Voor het meten van individueel effect van de training kan gebruikt gemaakt worden van
Borderline Personality Disorder Severity Index BPDSI
Multidimensional Anxiety Locus of Control - Emotion Regulation Training MALC-ERT
Life Problens Inventory
Waar bestaan de 5 zitting vd oudertraining uit?
1. psycho-educatie
2. omgaan met eigen gevoelens en gedachten
3. communicatie en problemen oplossen
4. regles en grenzen stellen, leefstijl en crisismanagement
5. follow-upzitting
Waar bleek behoefte aan te zijn bij de ouders en hoe is aan die behoefte voldaan?
Er bleek vaak grote behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding.daarom is er een protocol oudertraining ontwikkeld. deze wordt parallel aan ERT gegeven.
Hoe wordt de omgeving bij ERT betrokken?
de verwijzer informeert ouders en vraagt indien nodig hun toestemming. na de eerste 3 zittingen is er een infobijeenkomst voor ouders en eventueel belangrijke anderen
Wat zijn de onderwerpen per zitting?
1. kennismaking en uitleg
2. uitleg cognitief model en intro gggg schema
3. herkennen emotionele bui
4. jezelf leren kennen
5. zelfkennis. anderen informeren over je probleem
6. doorbreken van een bui
7. samenvatting van herkennen en doorbreken en voorkomen v een bui
8. inl leefstijlontwikkeling
9. omgaan met slapen en tussenevaluatie
10. omgaan met eten
11. omgaan met alleen zijn
12. omgaan met school werk en vrije tijd
13. omgaan met zorg voor je lichaam
14. omgaan met geld en evalueren v veranderplannen
15. omgaan met relaties inleiding
16. omgaan met relaties grenzen stellen
17. evaluatie en afscheid
welke onderdelen komen globaal terug in elke zitting?
- bespreken v opdrachten
- theoretische inleiding
- pauze
- oefening
- ontspanningsoefeningen
Wat zijn de onderdelen van de training?
- uitleg over de training en emotieregulatieproblemen
- aanleren van emotieregulatievaardigheden
- jezelf beter leren kennen
- ontwikkelen van een leefstijl waarbij emotionele buien zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen