Samenvatting Psychiatrie

-
ISBN-10 9031352179 ISBN-13 9789031352173
107 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychiatrie". De auteur(s) van het boek is/zijn J W Ree M W Vries A Prins. Het ISBN van dit boek is 9789031352173 of 9031352179. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychiatrie

 • 1 Stemmingsstoornissen

 • wat is een normale stemming?
  Een bepaalde gemoedstoestand van een zekere duur zonder dat het betrekking heeft op een specifieke ervaring.
 • wat is een emotie?
  een intens, overheersend gevoel van korte duur die wel te maken heeft met een specifieke ervaring.
 • wat is een stemminsstoornis?
  een gevoeligheid voor stemmingen en emoties die gestoord kan zijn waarbij de betrokkene deze negatieve gevoelens als angst en depressiviteit als problematisch ervaart.
 • wat is dysthymie?
  is een chronische depressieve stemming het grootste deel van de dag gedurende meerdere jaren met twee of meer van de volgende symptomen:
  weinig energie, moeheid, insomnia, hypersomnia, laag eigenwaarde, lusteloosheid, gebrek aan eetlust of veel eten, slechte concentratie, besluiteloosheid, gevoelens van hopeloosheid.
 • wat is een bipolaire stoornis?
  Een depressieve stemming met afwisselend manische en hypomanische episodes, of terwijl overdreven opgewektheid of prikkelbare stemming. Daarnaast heeft iemand ook depressieve episodes.
 • wat houdt een manische episode in?
  opgeblazen gevoel van eigenwaarde, grootheidsideeen, verminderde slaapbehoeften, toegenomen spraakzaamheid/activiteit, gedachtenvlucht.
 • wat houdt een hypomane episode in?
  `gedurende enkele dagen een verhoogde, prikkelbare stemming.
 • wat houdt een depressieve episode in?
  iemand voldoet aan de criteria voor depressie gedurende ongeveer 8 maanden. Men heeft een terneergeslagen stemming of ernstig verlies van interesse met bijna alle dagelijkse activiteiten, geen of veel eetlust, sociale en relationele problemen. 
 • wat is een gemengde episode?
  iemand heeft dagelijks last van symptomen die horen bij de manische en depressieve episode van minimaal een week.
 • hoe ziet de behandeling eruit bij iemand met een stemmingsstoornis?
  psychotherapie:
  - cognitieve gedragstherapie
  - interpersoonlijke
  - sociaal ritme therapie
  - gezinsgerichte
  - farmacotherapie
 • wat is sociaal ritme therapie en voor welke doelgroep in het bijzonder heeft dit resultaat?
  de aandacht gaat uit naar balans en structuur er wordt gezocht naar een passend ritme en optimale balans met als doel om een grotere stemmingsstabiliteit te bereiken. Vooral voor mensen met een bipolaire stoornis kan deze therapie een sterke invloed op de klachten te hebben.
  Vanwege verstoringen en eet en slaappatroon, over of onder stimulatie in werk/sociale contacten kan de stemming beïnvloeden.
 • wat is een depressie?
  Een aanhoudende neerslachtige stemming of ernstig verlies van interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten die tenminste twee weken duren met vijf of meer symptomen:
  - lusteloosheid
  - somberheid
  - verminderde interesse of plezier
  - slechte eetlust
  - insomnia, hypersomnia
  -psychomotorische agitatie of remming
  - gedachten aan de dood of plannen suïcide
  - gewichtstoename of vermindering
  -moeheid/ geen energie
  - concentratieproblemen
  - besluiteloosheid
  Men denkt zelf weinig of niets aan de situatie te kunnen doen.
 • Formulier het bio psycho sociale model?
  het depressiemodel typeert een depressieve stoornis met de term ontspoorde kwetsbaarheid. Die verwijst naar een lang bestaande kwetsbaarheid die op een bepaald moment tot uiting komt als uitlokkende factoren niet meer in balans gehouden worden door de beschermende factoren.
 • waaruit bestaat het depressie model?
  1.risicofactoren:
  - biogenetische aanleg
  - psychologische kwetsbaarheid
  - sociale kwetsbaarheid
  2.uitlokkende factoren
  3.beschermende factoren
  4.psychobiologische factoren
 • Omschrijf de risicofactoren uit het depressiemodel?
  biogenetische aanleg: in bepaalde hersendelen; prefrontale cortex, amygdalae, hippocampus, cingulum; is een tekort aan neurotransmitters (stofjes die zenuwcellen gebruiken om hun boodschappen uit te wisselen); serotonine, noradrenaline, dopamine; of is de gevoeligheid voor deze stoffen verstoord;
  psychologische kwetsbaarheid; life-events waarvan men de emoties moeilijk kan uiten, verstoorde familiale omgeving, seksueel misbruik en overdreven piekeren;
  sociale kwetsbaarheid: verliezen, bedreiging, onzekerheid, tekort ouderzorg, overprotectie en stress in kinderjaren;
  somatisch van aard: chronische pijn, schildklierlijden, kanker, virusinfecties, suikerziekte, hart- en vaatziekten.
 • wat wordt er bedoeld met de uitlokkende factoren?
  stressgevoeligheid
  stresserende situaties
  eigen interpretatie van de stressoren
 • omschrijf de beschermende factoren?
  - materiele welstand
  - goede gezondheid
  - lichaamsactiviteit
  - onthaasting
  - zingeving
  - positieve levensdoeleinden
  - ondersteunend netwerk
 • wat betekent psycho biologische kwetsbaarheid?
  1. neurotische afhankelijke persoonstype; dominant zijn angst, verlies, verlating en hulpeloosheid.
  2. perfectionistische zelfkritische persoonstype; hoge standaarden, hoog ego gevoel, negatieve gedachten over zichzelf de wereld en toekomst.
 • welke functies hebben neurotransmitters en wat zijn het?
  stofjes die zenuwcellen gebruiken om boodschappen uit te wisselen, ze zorgen voor emoties, eetlust en concentratievermogen.
  Voor onze stemming zijn de neurotransmitters, serotonine en noradrenaline belangrijk. Te lage concentraties veroorzaken depressies.
 • welke sociale factoren kunnen een depressie veroorzaken?
  - verlies van partner
  - ontslag
  - verhuizing
  - missen van oude, sociale contacten
  - niet kunnen wennen aan nieuwe omgeving
 • welke psychische factoren verhoogd een depressie?
  - gebrekkig oplossend vermogen bij problemen
  -weinig zelfvertrouwen
  - piekeren
  -onvoldoende veerkracht om te verwerken
  - moeite om steun te vragen
  - negatieve gedachten
  - faalangst
  - streng geweten
 • wat betekent stepped care?
  Zorgmethode volgens het principe van getrapte zorg. Stappenplan van steeds intensievere vormen van zorg, waarbij het niet de bedoeling is om alle stappen af te lopen, maar juist om met zo weinig mogelijk stappen resultaat te boeken: het opheffen van de verschijnselen.
  De stepped care interventie bestaat uit 4 stappen die allen evidence based (gebaseerd op gegevens uit kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek) zijn:
  1. Watchful waiting : Bij watchful waiting wordt er nog geen behandeling gestart, maar wordt eerst gekeken hoe de symptomen zich in de tijd ontwikkelen. Een deel van de patienten met psychische klachten herstelt immers spontaan.
  2. Een gesprek met een SPV/ psycholoog + bibliotherapie (zelfhulpcursus) : Bij bibliotherapie (via boek of internet) werken patienten zelfstandig en gestructureerd aan hun problemen. De patiënt krijgt hierbij ondersteuning vanuit de Vu per e-mail of telefoon.
  3. Zes gesprekken met SPV / psycholoog, het betreft een korte gedragsmatige interventie die bestaat uit activity scheduling en Problem Solving Treatment
  4. Medicatie en / of een meer intensieve gespreksbehandeling in de tweedelijn.
 • Hoe ziet een Stepped Care behandeling eruit voor een POH?
  1. ernst van de depressie inschatten, bij een lichte vorm (5 sympt):
  - bibliotherapie>boeken, film, E-Health
  - activerende begeleiding
  - fysieke inspanning zoals running-therapie
  - counseling
  - leefstijladviezen
  - Problem Solving Therapie> kortdurende behandeling om snel oplossing te   vinden voor problemen in het dagelijkse leven

  2 psycho-educatie
  3. evalueren van de vijf vitale functiegebieden:
  - verlies/interesse
  - omkering dagritme
  -slapeloosheid
  -psychomotorisch vertraging/gejaagdheid
  -gewichtsverlies/toename
 • Wat is mijn aanpak bij iemand met een vermoeden van een depressie?
  - ernst van de depressie inschatten aan de hand van de symptomen (tot 5 is licht, 6-7 is matig, 8-9 ernstig)
  - schat het suiciderisico in: heeft iemand plannen of er gedachten over
  - schat de weerbaarheid in: hoe is iemand in het verleden met stress omgegaan, krijg zicht op het probleemoplossend vermogen
  - hoe is de invloed van het netwerk
  - kader alles in de context: de uitlokkende factoren en de beleving, heeft iemand de cognitieve en interpersoonlijke vaardigheden om negatieve ervaringen te verwerken
  - verken het circulair proces: van stemming (in welke periode ontstaan) > gedragsverandering > verandering in het denken> situatie
  - wat kan en doet iemand nog wel, laat een overzicht maken van uur tot uur> wat heeft iemand gedaan> wat is de stemming
  - wat zijn de cognities? hoe heftig zijn de negatieve gedachten?
  - bewust plezierige activiteiten plannen tot verbetering
  - iemand activeren en voer een dagstructuur in
  - bij ernstig lijden doorverwijzen tweede lijn
 • Wat is psycho-educatie?
  - geven van uitleg over het ziektebeeld, de diagnostiek en behandelmogelijkheden. Het doel is:
  - duidelijkheid over de behandeling en de keuzes die daarbij horen
  - bevorderen van begrip en inzicht van het ziektebeeld voor patient en familie
  - bevorderen van acceptatie van ziekte en kwetsbaarheid
  - komen tot een weloverwogen behandelingsovereenkomst
  - bevorderen van therapietrouw
 • Wat zijn de twee kenmerken van blootstaan aan stress zonder er controle over te hebben?
  1.lichamelijke klachten
  2.psychische klachten
 • Wat zijn enkele bronnen/oorzaken van stress?
  alledaagse problemen
  levensgebeurtenissen
  traumatische ervaringen
  chronische stress
 • wat is een aanpassingsstoornis?
  -klachten die voortvloeien uit de verstoring van het evenwicht tussen belasting en de belastbaarheid te gevolge van stressvolle ervaringen
  -duidelijk lijden
  -beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren
  -geen uiting van een rouwreactie
  -symptomen niet langer dan 6 maanden aanwezig
 • Welke drie therapiemodellen kunnen worden toegepast binnen Stepped Care?
  1 oplossingsgerichte therapie
  2 vijf gesprekken model
  3 Problem Solving Therapie
 • wat is een gemengde episode?
  iemand heeft dagelijks last van symptomen die horen bij een manische en een depressieve episode, deze duren minimaal een week.
 • Waar denk je aan bij activering?
  - goed doordachte en geplande activiteit geven om weer het gevoel te krijgen controle over het leven te hebben
  -kan de cirkel van vermoeidheid doorbreken, vermoeidheid bij depressie is een teken dat iemand actiever moet worden
  - het voordeel van een geplande activiteit is dat iemand meer zin en motivatie krijgt om dingen te doen
 • hoe maak ik een inschatting van het suiciderisico?
  het onderzoek bestaat uit een gedetailleerde analyse van de gedachten, gebeurtenissen en relevante bijkomende factoren zoals: stressoren, psychologische factoren en suïcide in de familie.
  1. vraag in detail naar:
  - gedachten, intentie, gebeurtenissen in de voorgaande vier tot acht weken, concrete uitgewerkte plannen, naar de voorgeschiedenis en de toekomst.
  2. vragen zijn:
  - wat waren precies je gedachten of acties, wanneer en in welke situatie?
  - hoe lang heb je dit al|?
  - hoe vaak heb je deze gedachten?
  - wat denk je op zo'n moment?
  - wat zijn de aanleidingen?
  - hoeveel tijd per dag bent u bezig met deze gedachten?
  - heeft u al plannen gehad/ gemaakt?
  - hoe ziet het eruit?
  - heeft u ooit eerder gedachten/ plannen gehad?
  - hoe zag uw leven er toen uit?
  - hoe ziet uw toekomst eruit?
 • wat kunnen bijkomende factoren, kwetsbaarheidsfactoren en beschermende factoren zijn voor iemand met een suiciderisico?
  psychiatrische aandoeningen, psychologische factoren zoals: agressiviteit, gebrekkige coping, uitzichtloosheid, hopeloosheid etc.
  beschermend: levensovertuiging, steunend netwerk.
  kwetsbaar: leeftijd, geslacht>mannen van middelbare leeftijd hoog risico, komt in de familie voor en persoonlijkheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

-Geef enkele praktische handvatten voor iemand met een ontwikkelingsstoornis?
Enkele praktische handvatten voor de ontwikkelingsstoornissen: verstandelijke beperking, autisme en ADHD
1.In alle gevallen is psycho-educatie noodzakelijk. Een goed begin. Uitleggen wat de handicap inhoud, gekoppeld aan de voorbeelden die een cliënt zelf heeft benoemd.
VB. A. Zo kan iemand aangeven zich eenzaam en alleen te voelen, nooit vrienden gehad te hebben en het wel telkens opnieuw probeert. Ze wil wel maar ze kan niet. Het lukt nooit om ze te behouden. Dan dat verhaal gekoppeld worden aan de theorie over de theory of mind (TOM) wanneer het gaat over autisme.
VB B. Een ander met de zelfde problemen maar met een verstandelijke beperking kan worden uitgelegd dat sociale- en adaptieve vaardigheden minder ontwikkeld zijn. Maar dan in eenvoudig taalgebruik.
wat is systeemgericht?
gezins-en relatietherapie
Oplossingsgerichte therapie:
de client wordt gezien als de expert, degene die het zelf het beste weet en de oplossing voor zijn probleem. Kenmerken: schaalvraag, wondervraag, copingvragen, uitzondering.
clientgerichte therapie:
basis is het richten op de persoonlijke kant van de client. eerst vertrouwen en rust bieden. Kenmerken: onvoorwaardelijke acceptatie, zelfactualisering, respect, empathie en echtheid.
cognitieve gedragstherapie?
inzicht in de manier van denken, voelen en gedrag. Ook bewust worden van de lichamelijke sensaties.
Behandeling: evalueren van de cognities en deze aanpassen aan nieuwe/andere manier van denken
wat is de lichamelijk benadering?
-lichaam en geest zijn een
-bewust worden van lichamelijke sensaties
-uiten van de lichamelijke beleving, lijfelijk en verbaal
behandeling: bio-energetica, biodynamische th., haptotherapie.
wat is de psycho-dynamische benadering?
a.bewust worden van verborgen gedachten en gevoelens 
b.het beeld wat we van onszelf of anderen hebben zijn vaak gevormd door opvoeders en verzorgers in onze kindertijd. Deze therapie biedt de veiligheid om deze gedachten te onderzoeken, te uiten en te verwerken.
Leg uit biologische benadering?
Gaat uit van fysiologische processen en genetische aspecten die de grondslag vormen van ons gedrag. Behandeling: psychofarmaca, electroshock en lich. onderzoeken.
Functie POH GGZ:
Levert continue zorg, is generalistisch en persoonlijk . Richt zich op meerdere patientengroepen, vanuit alle leeftijdscategorieen met verschillende zorgvragen op psychisch, psychosomatisch en psychosociaal gebied kan begeleiden
verwijzen naar andere zorgverleners
kortdurend behandelen
ondersteunen 
De lijdensdruk, hulpvraag en de risico's zijn leidend.
wat is een acute stressstoornis?
een kenmerkende reactie of beleving van een traumatische gebeurtenis ook wel acute stressstoornis genoemd.