Samenvatting Psychiatrie : een inleiding

-
ISBN-10 9043015032 ISBN-13 9789043015035
1428 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychiatrie : een inleiding". De auteur(s) van het boek is/zijn Jeffrey S Nevid, Spencer A Rathus, Beverly Greene Ned Erik Hoencamp, Judith Haffmans, Josine van Loon het Engels Josephine E Bruijn. Het ISBN van dit boek is 9789043015035 of 9043015032. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychiatrie : een inleiding

 • 1 Introductie

 • Bij psychiatrie:
  • Leiden eigen observaties en gevoelens tot een bepaalde behandeling van mensen
  • Is het belangrijk te weten hoe je zelf in elkaar zit om te weten, om anderen te kunnen helpen
 • Psychiatrie: eigen observaties en gevoelens leiden tot bepaalde behandeling van mensen: hoe je zelf in elkaar zit, is belangrijk om te weten om anderen te kunnen helpen

 • Waarbij speelt de medulla een rol?
  Hartslag ademhaling bloeddruk
 • 1.1 Wat is afwijkend gedrag?

 • Psychopathologie: waarom gedragen bepaalde mensen zich anders, wat is er aan te doen?

  Vele mensen: ooit in hun leven lijden aan een diagnosticeerbare psychische stoornis

  En: ook familieleden ,vrienden, etc. beïnvloed hierdoor -> psychische problemen hebben dus een grote (in)directe invloed op de maatschappij

  Diagnostisch criterium: bepaalde symptomen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, voordat ze erkend worden als afwijkend of horend bij een bepaalde stoornis

  Wát als afwijkend wordt gezien: deels door de omgeving bepaald

  En vaak: mensen met psychische problemen worden vaak bevooroordeeld, afgewezen

 • BIG-register
  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • wat is psychopathologie?
  een deelgebied van de psychiatrie en de klinische psychologie die zich bezighoud met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor
 • Wat is afwijkend gedrag volgens de deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid?
  Deskundigen gebruiken verschillende criteria om te beoordelen of gedrag, emoties en gedachten afwijkend zijn. De meest (6)gebruikelijke criteria zijn:

  1. Uitzonderlijk
  Iets uitzonderlijks ervaren of doen. 
  2. Sociaal afwijkend
  Gedragingen of ervaringen die anders zijn dan de geldende normen van een cultuur of maatschappij. 
  3. Foute perceptie of interpretatie van de realiteit
  Zintuiglijke- en/of cognitieve ervaringen die voor anderen afwezig zijn 
  4. Aanzienlijk emotioneel lijden of het gebrek aan een emotionele reactie
  Onevenredig lang blijven aanhouden van bepaalde emoties en/of het uitblijven van emotionele reactie na een gebeurtenis waarna de verwachting is emotioneel te worden. 
  5. Ongepast of contraproductief gedrag
  Gedrag dat onprettige gevoelens oproept. Gedrag dat ons beperkt in ons vermogen om bepaalde rollen te vervullen of dat ons ervan weerhoudt om ons aan onze omgeving aan te passen. 
  6. Gevaar
  Gedrag dat gevaar oplevert voor de betrokkene zelf of voor anderen. 
 • GZ-psycholoog
  Psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. Een GZ-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. GZ is een afkorting van 'Gezongheidszorg'.
 • Wat is psychiatrie?
  Medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen
 • Wat is psychopathologie?
  Een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezig houdt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor.
 • Wat is een psychotherapeut?
  • Iemand die na zijn studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. 
  • Hij moet in het BIG register staan ingeschreven.
 • Wat wordt verstaan onder afwijkend gedrag?
  Gedrag is afwijkend als het uitzonderlijk is of sociaal afwijkend van een bepaalde norm:
  • Foute perceptie/interpretatie van de realiteit
  • Emotioneel lijden
  • Ongepast gedrag
  • Gevaar voor omgeving of zichzelf
 • Wat is een psychische stoornis?
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen die worden gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden
 • Wat is psychiatrie en een psychiater?
  Medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen.

  Een psychiater is iemand die na de studie Geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Een psychiater mag in tegenstelling tot een psycholoog medicijnen voorschrijven. 
 • Wat is een psycholoog?
  Iemand die de universitaire studie Psychologie heeft voltooid
 • Psychiatrie
  Medische specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevorderen.
 • Psychopathologie: 

  een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor.

 • GZ-Psycholoog
  Psycholoog die na de studie geneeskunde een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Hij is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen.
 • Wat is klinische psychologie, een psycholoog en een GZ-psycholoog?
  Klinische psychologie: tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving, oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het welzijn te bevorderen.
  Psycholoog: iemand die een universitaire studie Psychologie heeft gevolgd.
  Gz- psycholoog is een psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. Een gz-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. 
 • Wat is klinische psychologie?
  Tak van de psychologie dat zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevordenen
 • Psycholoog
  Iemand die de universitaire opleiding Psychologie heeft voltooid.
 • Wat is een psychiater?
  Iemand die na zijn studie Geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zijn zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag in tegenstelling tot een psycholoog medicijnen voorschrijven.
 • Een psychische stoornis: 
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten, of gedragspatronen die worden gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
 • Psychiater
  Iemand die na de studie Geneeskunde de vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Een psychiater mag medicatie voorschrijven.
 • BIG-Register
  Beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wat is een psychotherapeut?
  Iemand die na de studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. Hij moet in het BIG- register staan ingeschreven.
 • Wat is psychopathologie?
  • Deelgebied van de psychiatrie en de klinische psychologie 
  • Die zich bezighoud met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor
  • Vragen die hierbij aan de orde komen: Waarom gedragen mensen zich anders? of Wat is er aan te doen?
 • Psychopathologie
  Een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor.

  Vragen:
  • Waarom gedragen bepaalde mensen zich anders?
  • Wat is er aan te doen?
 • Wat is een Psychotherapeut
  Iemand die na zijn studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen.
 • Wat zijn symptomen?
  Dat zijn specifieke eigenschappen of kenmerken die passen bij een bepaalde stoornis. 
 • BIG staat voor?
  Beroepen in de individuele gezondheidszorg.
 • ❗️Wanneer is er sprake van een psychische stoornis?
  Wanneer er een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen zijn die worden gekenmerkt door
  • onder andere een storing in het functioneren 
  • en (persoonlijk) lijden.
 • Klinische psychologie
  Tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevorderen.
 • 15 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking geeft aan wel eens stemmen te hebben gehoord
 • Hippocrates kwam als eerste met een naturalistische verklaring van afwijkend gedrag. Hij stelde dat:
  De gezondheid van het lichaam en geest wordt bepaald door een evenwicht in de humores, of lichaamssappen: slijm (overvloed zorgt voor traagheid; flegmatiek)), zwarte gal (overschot depressie) , bloed en gele gal. Een verstoring van evenwicht zou zorgen voor afwijkend gedrag.
 • Wat is een gz-psycholoog?
  • Een psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. 
  • Een GZ-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. 
  • GZ is een afkorting van 'Gezongheidszorg'.
 • Psychische stoornis
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen die worden gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
 • Auditieve hallucinatie
  Een persoon die stemmen hoort

 • Psychopathologie = Psychiatrie + Klinische Psychologie
 • De specifieke eigenschappen of kenmerken die horen bij een stoornis heten symptomen
 • Waar staat de afkorting BIG voor (in bv BIG-Register)?
  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • Ingeschreven in het BIG-register:
  • Psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
 • Circa 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt op een bepaald moment in zijn leven te maken met een psychische stoornis. In een jaar lijdt een 5e tot een 3e van alle mensen aan een diagnosticeerbare psychische stoornis
 • Psychotherapeut
  Iemand die na de studie Psychologie of Geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. Hij moet overigens in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staan geschreven.
 • Wat is klinische Psychologie?
  Tak van de psychologie dat zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevordenen
 • Wat is een Psycholoog?
  Iemand die de universitaire studie Psychologie heeft voltooid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarbij speelt de medulla een rol?
Hartslag ademhaling bloeddruk
Dwangmatige pers.st
 • Rigide manier van omgaan met anderen
 • perfectionistische neigingen
 • Gebrek aan spontaniteit
 • Overmatige aandacht voor detail   ervaren niet een regelrecht obsessie/dwang 
Onder stress kunnen ze wel gaan voldoen aan OCD
Afhankelijke pers.st
Problemen bij het nemen van onafhankelijke beslissingen en door overmatig afhankelijk gedrag
Vermijdende pers.st
Vermijden van sociale relaties als gevolg van angst voor afwijzing
Cluster C
- Vermijdende pers.st
- Afhankelijke pers.st
- Dwangmatige pers.st
Hoe benaderen therapeuten de behandeling van pers.st.
Zich bewust te worden van hun zelfondermijnende gedragspatroon

Helpen aanleren van beter aangepaste manieren om met anderen om te gaan

Relatief kortdurende psychodynamische therapie en cognitieve gedragstherapie
= veelbelovende resultaaten
Sociaal-culturele factoren

effecten van armoede, verwaarloosde binnensteden en drugsmisbruik kunnen leiden tot desorganisatie en desintegratie van gezinnen
= Kans kleiner op koestering en steun ontvangen die ze nodig hebben voor beter sociaal aangepast gedragspatroon te ontwikkelen

Deze factoren liggen volgens de theoretici ten grondslag aan het ontstaan van persoonlijkheidsst, vooral antisociale persst.
Biologische factoren
Mensen met antisociale pers. vertonen weinig tot geen emotionele reactiviteit op fysiek bedreigende stimuli en hebben een verminderd niveau van autonome reactiviteit

Daarnaast mogelijk een hoger niveau van stimulatie nodig om een optimaal niveau van arousal te behouden
Hoe interpreteren antisociale adolescenten sociale cues?
Vaker als provocatie of als uiting van kwaadwilligheid

deze cognitieve vertekening kan ertoe brengen confrontaties te zoeken in hun relaties met leeftijdsgenoten
Wat is de rol van gezinsverhouding bij pers.st?
Door mishandeling, misbruik, verwaarlozing kan er een persoonlijkheidsstoornis ontstaan. Ook door overbescherming en autoritair gedrag.  

antisociale pers.st. =afwijzing/verwaarlozing door ouders