Samenvatting psychiatrie, een inleiding

-
ISBN-13 9789043033541
1385 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • psychiatrie, een inleiding
 • Jeffrey S Nevid Spencer A Rathus
 • 9789043033541
 • 9th

Samenvatting - psychiatrie, een inleiding

 • 1 Introductie

 • Wat is een psychopathologie
  Een deelgebied van de psychiatrie en psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandeling daarvoor
 • Wat is een psychiatrie
  Medische specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen
 • Wat is een klinische psycholoog
  Tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevorderen
 • Psychopathologie is een terrein in de wetenschap dat gemengde gevoelens oproept. Zowel angst en afkeer als interesse en fascinatie
 • Een op de twee mensen krijgt op een bepaald moment in zijn leven rechtstreeks te maken met een diagnosticeerbare psychische stoornis
 • Wat is een psycholoog
  Iemand die de universitaire studie psychologie heeft voltooid
 • Wat is een gz-psycholoog
  Psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. 

  - een gz-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen
 • Wat is een psychotherapeut
  Is bevoegd tot het geven van psychotherapeutische behandelingen

  - Moet in het BIG-register (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) staan ingeschreven
 • Wat is een psychische stoornis
  Het geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen dat wordt gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden
 • Wat betekent diagnostische criterium
  Bepaalde verschijnselen of symptomen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, voordat ze als afwijkend worden beschouwd of passend bij een bepaalde stoornis
  -vb: een patiënt die stemmen hoort moet dit minstens een maand hebben voordat men het als passend bij de diagnose 'schizofrenie' beschouwt
 • Wat zijn symptomen
  Specifieke kenmerken of eigenschappen die passen bij een bepaalde psychische stoornis
 • Mensen met psychische problemen worden vaak gestigmatiseerd en door hun omgeving afgewezen, of zelfs uitgestoten
 • Wat 'normaal' en wat 'abnormaal', 'afwijkend' of 'gestoord' mag heten, hangt voor een groot deel af van de tijd, de plaats en de persoon, ofwel van de sociaal-culturele omgeving
 • Waarmee hangt een psychische stoornis samen ?
  - actueel lijden
  - tekort schieten van het functioneren
  - toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden of persoonlijke vrijheid te verliezen
 • 1.2 Hoe noemen en definiëren we afwijkend gedrag

 • Wat houdt normaal gedrag in ?
  Normaal gedrag wordt gezien als goed, iets dat natuurlijk gaat. 

  - normaal en abnormaal gedrag is afhankelijk van de cultuur en de tijdgeest.
 • Wat houdt abnormaal gedrag in ?
  Wordt vaak gezien als slecht, afwijkend, een teken van een psychische aandoening
 • Wat houdt afwijkend gedrag in ?
  Gedragspatronen die samenhangen met emotioneel lijden en/of significante belemmeringen in het psychologisch functioneren
 • Wat zijn de 9 criteriums die een deskundige gebruikt om emoties of gedachtes te beoordelen tot afwijkend ?
  1. Uitzonderlijk
  2. Sociaal afwijkend
  3. Foute perceptie of interpretatie van de realiteit 
  4. Aanzienlijk emotioneel lijden van de persoon
  5. Ongepast of contraproductief gedrag
  6. Gevaar
  7. Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  8. Onvoorspelbaarheid en controleverlies 
  9. Gedrag dat een ongemakkelijk gevoel oproept bij anderen
 • Wat houdt uitzonderlijk gedrag in ?
  Dingen zien die er niet zijn en dingen horen die er niet zijn wordt als uitzonderlijk gedrag beschouwd.

  - bijv: een intense paniek aanval krijgen bij het betreden van een supermarkt of een drukke lift
 • Wat houdt sociaal afwijkend gedrag in ?
  Maatstaven/normen die bepalen welke vormen van gedrag acceptabel zijn in een bepaalde context
 • Wat houdt foute perceptie of interpretatie van de realiteit in ?
  Zodra een persoon dingen ziet of stemmen hoort die er niet eens zijn (hallucineert). Of wanneer iemand last heeft van wanen (zoals denken dat je ergens bent terwijl je daar niet eens bent)
 • Wat houdt aanzienlijk emotioneel lijden van de persoon in ?
  Zodra emoties en angst zo hevig blijven dat ze niet meer goed kunnen functioneren
 • Wat houdt gevaar in ?
  Gedrag dat gevaar oplevert voor de betrokkene zelf of voor zijn/haar omgeving
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Psychiatrie een inleiding
 • Jeffrey S Nevid, Spencer A Rathus, Beverly Greene Nederlandse Erik Hoencamp, Judith Haffmans, Josine van Loon het Engels Josephine E Bruijn
 • 9789043024280 of 9043024287
 • 8e ed.

Samenvatting - Psychiatrie een inleiding

 • 1 Introductie

 • Wat is een psychische stoornis of psychopathologie?

  Psychopathologie is een deelgebied van de psychiatrie en klinische psychologie dat zich bezighoudt met diverse vormen van afwijkende emoties, gedachten en gedrag, de oorzaken daarvan en de behandelmogelijkheden.

 • Leg uit wat psychopathologie is.

  Een deel gebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezig houdt met het beschrijven van psychiatrische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen ervoor

 • Wat wordt verstaan onder afwijkend gedrag?
  Er is een aantal criteria om gedrag als afwijkend te bestempelen. We noemen gedrag afwijkend als het uitzonderlijk is of sociaal afwijkt van een bepaalde norm. Een foute perceptie of interpretatie van de realiteit geldt ook als afwijkend gedrag, net als emotioneel lijden en ongepast gedrag. Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving noemen we dit eveneens afwijkend gedrag.
 • Xxxxx staat voor kkkkk
 • Wat wordt verstaan onder afwijkend gedrag?

   

  Er is een aantal criteria om gedrag als afwijkend te bestempelen. We noemen gedrag afwijkend als het uitzonderlijk is of sociaal afwijkt van een bepaalde norm. Een foute perceptie of interpretatie van de realiteit geldt ook als afwijkend gedrag, net als emotioneel lijden en ongepast gedrag. Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving noemen we dit eveneens afwijkend gedrag.

   

 • Wat is een psycholoog
  Iemand die een universitaire studie heeft gedaan
 • .Hoe bestuderen behandelaars en onderzoekers het fysiologisch functioneren en hoe brengen ze het functioneren van de hersenen in beeld?
  .maatstaven:
  -hartslag
  -bloeddruk
  -elektrische geleiding van de huid
  -spierspanning
  -hersenactiviteit
  technieken om de hersenen in beeld te brengen:
  -EEG
  -CT-scan
  -PET-scan
  -MRI
  -BEAM
  geven een indruk van structuur en het functioneren van de hersenen
 • .Wat doen ergotherapeuten?
  .Helpen mensen die door aandoeningen problemen ervaren in het dagelijks leven

 • . Soorten hulpverleners  Als iemand opgenomen wordt op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, is daar een heel multidisciplinair behandelteam aanwezig om iemand te begeleiden en te behandelen:
  psychiaters, gz-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, creatief therapeuten, ergotherapeuten en psychomotorisch therapeuten. Als een persoon geregistreerd in het BIG-register is, kan men ervan uitgaan dat iemand een gedegen opleiding heeft gevolg en niet zomaar in het wilde weg behandelt.
 • .Psychotherapie (gestructureerde vorm van psychologische behandeling op basis van een
  psychologisch denkmodel
  , de behandeling bestaat uit een of meer gesprekken of
  behandelsessies tussen een patiënt en een therapeut) is een systematische interactie tussen een patiënt en een therapeut die berust op psychologische principes en die tot doel heeft bepaalde veranderingen teweeg te brengen in het gedrag, de gedachten en de gevoelens van de patiënt. Psychotherapie heeft de volgende kenmerken:
  .1.Systematische interactie.
  2.Psychologische principes. 
  3.Gedrag, gedachten en gevoelens. 
  4.Afwijkend gedrag, problemen oplossen en persoonlijke groei. Minstens drie groepen mensen kunnen baat hebben bij een vorm van psychotherapie. Ten eerste mensen die in de problemen komen vanwege bijvoorbeeld een stemmingsstoornis. Ten tweede mensen met persoonlijke problemen die niet als stoornis gediagnosticeerd worden, zoals verlegenheid of verwarring over beroepskeuze. Ten derde mensen die streven naar persoonlijke groei.
 • .Wat zijn niet-specifieke behandelfactoren?
  .Dit zijn dus factoren die niet
  specifiek zijn voor een bepaalde vorm van psychotherapie, zoals de aandacht en steun van de therapeut, maar die wel positieve verwachtingen oproepen over mogelijke veranderingen.
 • .Waaruit bestaat de behandeling van psychotherapie?
  .Uit gesprekken en behandelsessies
 • .Wat is het doel van psychotherapie?
  .Verandering aanbrengen in gedrag, gevoelens en gedachten van cliënt
 • .Wat verstaan we onder psychotherapie?
  .Een psychologische behandeling op basis van een psychologisch denkmodel om stoornissen te behandelen.

  Dus een therapie bijv; psychodynamisch of gedragstherapie gebruiken
 • .Met behulp van psychotherapie kunnen patiënten afwijkende gedragspatronen veranderen, problemen in het dagelijks leven oplossen of zich als individu ontwikkelen. Noem de 4 kenmerken van psychotherapie?
  .1. Systematische interactie - therapeut geeft interacties vorm op een manier die overeenstemt met zijn theoretische visie
  2. Psychologische principes - hierop is de behandeling gebaseerd.
  3. Gedrag, gedachten en gevoelens -psychotherapie kan gericht zijn op het gedragsmatige, het cognitieve of het emotionele niveau.
  4. Minstens 3 soorten groepen hebben baat bij psychotherapie: mensen met afwijkend gedrag, problemen die ze willen oplossen en mensen die op zoek zijn naar persoonlijke groei
 • .Wat verstaan we onder psychodynamische therapie
  .Therapie die is begonnen door Freud, waarin conflicten uit de jeugd die het onbewuste belaste worden opgelost.
 • .Wat houdt ABC van psychotherapie in?
  .Affect > Behavior > Cognities
 • .Psychoanalyse: Methode van psychotherapeuten die is ontwikkeld door Sigmund Freud.
  Psychodynamische therapie: Therapie die mensen helpt om inzicht te verwerven in, en oplossingen te vinden voor onderbewuste conflicten.
  Vrije associatie: Methode waarbij gedachten onder woorden worden gebracht zodra ze in de patiënt opkomen, zonder bewuste pogingen om ze te bewerken of te censureren.

  Droomanalyse: Volgens Freud de 'koninklijke weg naar het onbewuste'. Tijdens dromen kunnen onbewuste dingen omhoog komen, dromen werden geïnterpreteerd. Echter kon je niet alles hiermee verklaren


  Overdrachtsrelatie: In de psychoanalyse de overdracht of generalisatie van gevoelens en attitudes van de cliënt tegenover belangrijke mensen in zijn leven naar de analyticus.
  Tegenoverdracht: In de psychoanalyse de overdracht van gevoelens of attitudes van de analyticus tegenover andere mensen in zijn leven naar de cliënt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Psychiatrie : een inleiding
 • Jeffrey S Nevid, Spencer A Rathus, Beverly Greene Ned Erik Hoencamp, Judith Haffmans, Josine van Loon het Engels Josephine E Bruijn
 • 9789043015035 of 9043015032
 • 6e ed.

Samenvatting - Psychiatrie : een inleiding

 • 1 Introductie

 • Bij psychiatrie:
  • Leiden eigen observaties en gevoelens tot een bepaalde behandeling van mensen
  • Is het belangrijk te weten hoe je zelf in elkaar zit om te weten, om anderen te kunnen helpen
 • Psychiatrie: eigen observaties en gevoelens leiden tot bepaalde behandeling van mensen: hoe je zelf in elkaar zit, is belangrijk om te weten om anderen te kunnen helpen

 • Waarbij speelt de medulla een rol?
  Hartslag ademhaling bloeddruk
 • 1.1 Wat is afwijkend gedrag?

 • Psychopathologie: waarom gedragen bepaalde mensen zich anders, wat is er aan te doen?

  Vele mensen: ooit in hun leven lijden aan een diagnosticeerbare psychische stoornis

  En: ook familieleden ,vrienden, etc. beïnvloed hierdoor -> psychische problemen hebben dus een grote (in)directe invloed op de maatschappij

  Diagnostisch criterium: bepaalde symptomen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, voordat ze erkend worden als afwijkend of horend bij een bepaalde stoornis

  Wát als afwijkend wordt gezien: deels door de omgeving bepaald

  En vaak: mensen met psychische problemen worden vaak bevooroordeeld, afgewezen

 • BIG-register
  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • wat is psychopathologie?
  een deelgebied van de psychiatrie en de klinische psychologie die zich bezighoud met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor
 • Wat is afwijkend gedrag volgens de deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid?
  Deskundigen gebruiken verschillende criteria om te beoordelen of gedrag, emoties en gedachten afwijkend zijn. De meest (6)gebruikelijke criteria zijn:

  1. Uitzonderlijk
  Iets uitzonderlijks ervaren of doen. 
  2. Sociaal afwijkend
  Gedragingen of ervaringen die anders zijn dan de geldende normen van een cultuur of maatschappij. 
  3. Foute perceptie of interpretatie van de realiteit
  Zintuiglijke- en/of cognitieve ervaringen die voor anderen afwezig zijn 
  4. Aanzienlijk emotioneel lijden of het gebrek aan een emotionele reactie
  Onevenredig lang blijven aanhouden van bepaalde emoties en/of het uitblijven van emotionele reactie na een gebeurtenis waarna de verwachting is emotioneel te worden. 
  5. Ongepast of contraproductief gedrag
  Gedrag dat onprettige gevoelens oproept. Gedrag dat ons beperkt in ons vermogen om bepaalde rollen te vervullen of dat ons ervan weerhoudt om ons aan onze omgeving aan te passen. 
  6. Gevaar
  Gedrag dat gevaar oplevert voor de betrokkene zelf of voor anderen. 
 • GZ-psycholoog
  Psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. Een GZ-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. GZ is een afkorting van 'Gezongheidszorg'.
 • Wat is psychiatrie?
  Medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen
 • Wat is psychopathologie?
  Een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezig houdt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor.
 • Wat is een psychotherapeut?
  • Iemand die na zijn studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. 
  • Hij moet in het BIG register staan ingeschreven.
 • Wat wordt verstaan onder afwijkend gedrag?
  Gedrag is afwijkend als het uitzonderlijk is of sociaal afwijkend van een bepaalde norm:
  • Foute perceptie/interpretatie van de realiteit
  • Emotioneel lijden
  • Ongepast gedrag
  • Gevaar voor omgeving of zichzelf
 • Wat is een psychische stoornis?
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen die worden gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden
 • Wat is psychiatrie en een psychiater?
  Medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen.

  Een psychiater is iemand die na de studie Geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Een psychiater mag in tegenstelling tot een psycholoog medicijnen voorschrijven. 
 • Wat is een psycholoog?
  Iemand die de universitaire studie Psychologie heeft voltooid
 • Psychiatrie
  Medische specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevorderen.
 • Psychopathologie: 

  een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor.

 • GZ-Psycholoog
  Psycholoog die na de studie geneeskunde een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Hij is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen.
 • Wat is klinische psychologie, een psycholoog en een GZ-psycholoog?
  Klinische psychologie: tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving, oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het welzijn te bevorderen.
  Psycholoog: iemand die een universitaire studie Psychologie heeft gevolgd.
  Gz- psycholoog is een psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. Een gz-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. 
 • Wat is klinische psychologie?
  Tak van de psychologie dat zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevordenen
 • Psycholoog
  Iemand die de universitaire opleiding Psychologie heeft voltooid.
 • Wat is een psychiater?
  Iemand die na zijn studie Geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zijn zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag in tegenstelling tot een psycholoog medicijnen voorschrijven.
 • Een psychische stoornis: 
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten, of gedragspatronen die worden gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
 • Psychiater
  Iemand die na de studie Geneeskunde de vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Een psychiater mag medicatie voorschrijven.
 • BIG-Register
  Beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wat is een psychotherapeut?
  Iemand die na de studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. Hij moet in het BIG- register staan ingeschreven.
 • Wat is psychopathologie?
  • Deelgebied van de psychiatrie en de klinische psychologie 
  • Die zich bezighoud met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor
  • Vragen die hierbij aan de orde komen: Waarom gedragen mensen zich anders? of Wat is er aan te doen?
 • Psychopathologie
  Een deelgebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezighoudt met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen daarvoor.

  Vragen:
  • Waarom gedragen bepaalde mensen zich anders?
  • Wat is er aan te doen?
 • Wat is een Psychotherapeut
  Iemand die na zijn studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen.
 • Wat zijn symptomen?
  Dat zijn specifieke eigenschappen of kenmerken die passen bij een bepaalde stoornis. 
 • BIG staat voor?
  Beroepen in de individuele gezondheidszorg.
 • ❗️Wanneer is er sprake van een psychische stoornis?
  Wanneer er een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen zijn die worden gekenmerkt door
  • onder andere een storing in het functioneren 
  • en (persoonlijk) lijden.
 • Klinische psychologie
  Tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevorderen.
 • 15 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking geeft aan wel eens stemmen te hebben gehoord
 • Hippocrates kwam als eerste met een naturalistische verklaring van afwijkend gedrag. Hij stelde dat:
  De gezondheid van het lichaam en geest wordt bepaald door een evenwicht in de humores, of lichaamssappen: slijm (overvloed zorgt voor traagheid; flegmatiek)), zwarte gal (overschot depressie) , bloed en gele gal. Een verstoring van evenwicht zou zorgen voor afwijkend gedrag.
 • Wat is een gz-psycholoog?
  • Een psycholoog die na zijn studie een aanvullende opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. 
  • Een GZ-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. 
  • GZ is een afkorting van 'Gezongheidszorg'.
 • Psychische stoornis
  Een geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen die worden gekenmerkt door onder andere een storing in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
 • Auditieve hallucinatie
  Een persoon die stemmen hoort

 • Psychopathologie = Psychiatrie + Klinische Psychologie
 • De specifieke eigenschappen of kenmerken die horen bij een stoornis heten symptomen
 • Waar staat de afkorting BIG voor (in bv BIG-Register)?
  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • Ingeschreven in het BIG-register:
  • Psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
 • Circa 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt op een bepaald moment in zijn leven te maken met een psychische stoornis. In een jaar lijdt een 5e tot een 3e van alle mensen aan een diagnosticeerbare psychische stoornis
 • Psychotherapeut
  Iemand die na de studie Psychologie of Geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan, waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen. Hij moet overigens in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staan geschreven.
 • Wat is klinische Psychologie?
  Tak van de psychologie dat zich bezighoudt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen om het geestelijk welzijn te bevordenen
 • Wat is een Psycholoog?
  Iemand die de universitaire studie Psychologie heeft voltooid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Cluster B
Dramatisch, emotioneel, grillig/impulsief
antisociaal, borderline, narcistisch, theatraal
Cluster A
Vreemd of excentriek gedrag
paranoide, schizoide, schizotypisch
Schizotypische PS
Cluster A
zelfbeeld: vreemdeling: anders dan anderen
beeld anderen: onbetrouwbaar, bedreigend
kernopvatting: als ik naar denk of voel dreigt gevaar
Strategie: magisch denken, controleren, isoleren
emoties: angst, depressie of somberheid
opvoeding: verwerpen / onuitgesproken spanning / geen emotioneel contact
Gender: 2x meer bij mannen
prevalentie: 5%
Schizoide persoonlijkheidsstoornis
cluster a
Enige
stoornis die graag alleen is
zeflbeeld: eenling, onafhankelijk
beeld anderen: opdringerig, lastig
Kernopvatting: anderen zorgen voor chaos en verwarring.
strategie: isoleren afstand houden
emoties: gebrek aan gevoel, of extreme angst voor intimiteit
opvoeding: geen emotioneel contact
prevalentie: 3%
verschil van andere stoornissen: vreemdheid van gedrag
extra: 10% pleegt zelfmoord, sommigen normaal leven.
Paranoide persoonlijkheidsstoornis
Cluster A
Geen hallucinaties of wanen
wel excentriek denken
zelfbeeld: minderwaardig, kwetsbaar
Beeld anderen: gebruikers, vijanden
Kernopvatting: vertrouwen wordt misbruik van gemaakt
strategie: autonomie, achterdocht
emoties: woede, angst voor verraad.
opvoeding: ouders wantrouwen anderen, beschamen vertrouwen van kind en anderen
Gender: meer bij mannen als bij vrouwen
prevalentie: 2-4%
In de humanistische psychologie wordt er gesproken over psyshcisce problematiek wanneer ere zelfactualisatie geblokkeerd wordt. Wat houdt een blokkade van zelfactualisatie in?
Leven van een persoon is niet ingericht op een wijze waarin hij: 

- zijn unieke talenten
- zijn unieke behoeften 

kan toepassen
In het humanisme spreekt men over zelfactualisatie. Wat betekend dit begrip?
De drang die de mens heeft om alles te worden waar toe hij of zij in staat is.
In het humanisme zegt men dat de mens heeft van nature een sterke neiging om te worden waartoe hij of zij in staat is. Geef het begrip wat hoort bij bovenstaande humanistische omscrhijving.
Zelfactualisatie
Het humanisme kwam halverwege de twintigiste eeuw op. Zij waren heel anders dan de biologen en de cognitieve wetenschappers. Waar legde zij de focus op wat afwijkend was voor de manier van kijken naar de geestelijke gezondheid?
De mens heeft van nature een sterke neiging om te worden waartoe hij of zij in staat is.
Vanuit de cognitieve pscyhologie wordt er gesproken over denk fouten. Wat houden deze in en wat zijn de gevolgen?
- ireële opvattingen over situaties in het leven
- leiden tot psyische problematiek