Samenvatting Psychiatrie in de verpleegkunde

-
ISBN-10 9043033642 ISBN-13 9789043033640
272 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychiatrie in de verpleegkunde". De auteur(s) van het boek is/zijn Jeffrey S Nevid Spencer A Rathus Beverly A Greene. Het ISBN van dit boek is 9789043033640 of 9043033642. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Psychiatrie in de verpleegkunde

 • 1 leertaak 7

 • Klinische psychologie
  tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen
 • Psychopathologie
  het studiegebied dat zich bezighoudt met het beschrijven van de diverse vormen van afwijkende emoties, gedachten en afwijkend gedrag.
 • Gz psycholoog
  iemand die na de studie psychologie een aanvullende tweejarige opleiding heeft gevolgd en in het big register is ingeschreven.
 • psychotherapeut
  iemand die na de studie psychologie of psychiatrie een vervolgopleiding heeft gedaan en bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen en in het big register staat ingeschreven.
 • psychiater
  iemand die na de studie medicijnen een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patienten met psychiatrische stoornissen.
 • psychische of psychiatrische stoornis
  Afwijkende emoties, gedachten of een afwijkend gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door een storing in het dagelijks sociaal functioneren van een persoon, voor de goede orde psychische stoornissen hebben ook een lichamelijke oorzaak en zijn in die zin dus zeker niet alleen psychisch qua oorzaak.
 • Wat is afwijkend?
  -Uitzonderlijk, uitzonderlijk gedrag.Zeldzaamheid alleen is niet voldoende om gedrag afwijkend te vinden. bijv record houders. Toch vaakwel maatstaf.
  -sociaal afwijkend, alle samenlevingen hebben normen die bepalen welke vormen van gedrag acceptabel zijn in een bepaalde context. verschillend gedrag in diverse culturen.
  behandelaars moeten rekening houden met culturele verschillen. ook generaties kunnen verschillen bijv homosexualiteit. 
  -foute perceptie of interpretatie van de realiteit, dingen zien die er niet zijn. In sommige culturen normaal om met god te praten.
  -aanzienlijk emotioneel lijden van de persoon, als gevolg van problematische emoties als angst, vrees en depressie.
  -ongepast of contraproductief gedrag, gedrag dat onprettige gevoelens oproept. Bijv agorafobie angst om in openbare ruimtes te verschijnen, alcoholisme.
  -gevaar, gedrag dat gevaar voor de betrokkene zelf oplevert of zijn omgeving. Zelfmoord plegen of mensen die doden. Elke vorm van extremisme abnormaal.
 • Wat moet onderscheiden worden bij afwijkend gedrag?
  Welk gedrag wel of niet als afwijkend beschouwd wordt en welke karakteristieken
  wat wordt beschouwd als de oorzaak van het afwijkend gedrag
  hoe wordt omgegaan met de persoon die afwijkend is en hoe diegene wordt behandeld.
  draagt de cultuur bij en hoe aan afwijkend gedrag
 • culturele aspecten van afwijkend gedrag, westerse cultuur betalen hypotheek, hebben van een baan, afrika kan ik mij voortplanten, dit kan zich uiten in dromen en klachten over hekserij. Of angst voor tovenarij, door boze geesten.trance achtige toestanden bij jonge aboriginals vrouwen (stom en star) worden naar heilige plek gebracht voor genezing.
  depressie in andere landen andere betekenis. Daarom achterhalen hoe met emoties wordt omgegaan incl gevoelens van depressie en angst.
  In china en middenoosten sterke nadruk  op fysieke probllematiek bijv hoofdpijn, vermoeidheid en zwakte. Westerse cultuur meer op schuldgevoel en somberheid.
  DSM 5 houdt meer rekening met culturele verschillen.
  Abnormale gedragspatroon met schizofrenie in veel landen het zelfde, evenals het percentage schizofrenie patienten.
 • 1.2 Historische visies op afwijkend gedrag

 • Jarenlang geloof in bovennatuurlijke krachten. Sommige samenlevingen nog steeds. wereldbeeld langzaam verschoven naar geloof in wetenschap en rede.
  In onze cultuur visie dat lichamelijke en psychosociale factoren van invloed zijn op het ontstaan van afwijkend gedrag.
 • 1.2.1 de visie van hippocrates

 • Visie hypocrates?
  gezondheid van lichaam en geest kwamen van natuurlijke oorzaken en niet door bezetenheid door bovennatuurlijke geesten. Gezondheid wordt bepaald door evenwicht in de humores of lichaamssappen, slijm, zwarte gal, bloed en gele gal. verstoring hiervan is verantwoordelijk voor afwijkend gedrag. Persoon overvloed aan slijm= flegma vandaar woord flegmatiek. 
  teveel zwarte gal = depressie oftewel melancholie. overvloed aan bloed zou vrolijk, zelfverzekerd en optimisme veroorzaken. overvloed gele gal mensen worden korzelig en cholerisch dat is driftig.
 • Hippocrates classificeerde abnormale gedragspatronen door drie hoofdcategorieen:
  melancholie: categorie van de ernstige depressie
  manie verwijst naar sterke opwinding en
  bezetenheid omvat het bizarre gedrag bijv zien bij mensen met schizofrenie
  xxx
 • 1.2.2 gedachten over psyc st in de middeleeuwen

 • gedachten over psych st in de middeleeuwen
  Het geloof in bovennatuurlijke krachten kwam weer terug. Dit kwam door de katholieke kerk, maar komt ook al voor in antieke egyptische en griekse geschriften.
  Dmv exorcisme of uitdrijving behandeld. Nu soms nog in bepaalde culturen gebed, kruiszwaaien, afranselen en uithongeren.
  Overtuiging natuurlijke oorzaken nooit helemaal weggeweest.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Diverse soorten gedragpersoonlijkheidsst gekenmerkt door vreemd of excentriek gedrag.
Wantrouwen in de motieven van een ander.  = paranoide persoonlijkheidsstoornis
interventie: maakt hij gebruik van afsplitsing. Pos feedback. Roulerend personeel. Welke gevoelens bij verlatingsangst.
gedrag staat relaties met anderen in de weg. Effectieve manieren omgaan met een ander = psychodynamische therapie

schizoide persoonlijkheidsst . Sociale afstandelijkheid en oppervlakkige emoties

schizotypische persoonlijkheidsst = hardnekkige problemen met het vormen van intieme sociale relaties
Hoe kun je automutilatie verklaren bij borderline
Ze handelen vaak impulsief en zelfdestructief gedrag is niet lief zijn voor je zelf. Ze proberen zo de intens negatieve gevoelens onder controle te krijgen. Ze reageren het agressief gedrag op zich zelf.

lage zelfwaardering: wisselend beeld van zichzelf. Voelen zich snel afgewezen. Bang om in de steek gelaten te worden. Onzekerheid.

machteloosheid: moeilijk om op een doel te richten, snel weer iets anders. Maken iets niet af dat maakt machteloos.
Welke behandeling bestaat er voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
Bewustwording van ondoelmatig gedrag en meer adaptieve manieren om te leren omgaan met anderen. 

kortdurende psychodynamische therapie en vormen van cognitieve gedragstherapie. 

dialectische gedragstherapie belangrijke behandeling. Elkaar verzoenen van tegenstrijdigheden van acceptatie en verandering. Patienten laten zien hoe gevoelens en gedrag problemen veroorzaken. Door gedragstherapeutische en mindfulnesstechnieken alternatieve manieren zoeken in het omgaan met anderen. Spanning tussen aceeptatie en de zachte aanmoediging vormt het dialectisch aspect van de behandeling.
Kleptomanie dwangmatig stelen door plotselinge opwelling.
Xxx
Drie impulsbeheersingsst
Kleptomanie, periodiek explosief stoornis en pyromanie
Biologische benadering
Antidepressiva nog niet bekend over effectiviteit.
Behandeling van persoonlijkheidsst.
Psychodynamische therapie. Bewust maken van gedragspatronen, en leren beter om te gaan met anderen. Eigen emoties en van anderen beter te begrijpen.

gedragstherapie: veranderen ineffectief gedrag, bijv modelleren en bekrachtiging. Verkeerde gedachten ombuigen naar waardige gedachten.
mindfulness neg emoties leren accepteren.

dialectische gedragstherapie tegenstrijdigheden met elkaar laten verzoenen. Bijv acceptatie en verandering.

cognitieve gedragstechnieken relaties verbeteren. Verontrustende emoties te accepteren. Telkens acceptatie en ondersteuning geven als therapeut ondanks veeleisen en manipulatief gedrag.
Biologische perspectieven
Genetische factoren spelen een rol. Door omgevingsinvloeden. En variant van bepaald gen ook antisociaal gedrag alleen bij mishandeling jeugd.

verminderde emtionele respons, meestal een geringe arousal. Daarom straf weinig effect.
antisociale persoonlijkheid reageren met zelfbeheersing in stress situaties, meeste mensen hebben dan angst.

ook hunkering naar prikkels, dreiging van verveling

hersenafwijkingen bij persoonlijkheidsst.
Gezinsperspectieven
Mishandeling sexmisbruik of verwaarlozing zorgt voor persoonlijkheidsst. Afsplitsing door het onspelbaar gedrag van ouders.
net als psychodynamisch theorie overbescherming en autoritair gedrag van ouders een rol. Extreme angst voor verlating.
Leerperspectieven
Stoornis gevormd door ervaringen tijdens de jeugd. Milon suggereert dat histrionische persoonlijkheid geworteld is in sociale bekrachtigers. Bijv aandacht van de ouders. Inconsequente aandacht is niet vanzelfsprekend en moet daarom voortdurend naar gestreefd worden.

bandura observationeel leren, blootstelling aan agressie, door het kijken van agressieve films zo leer je die vaardigheden. Imitatie vaak alleen bij provocatie, en als ze geloven dat ze beloond worden hiervoor ipv gestraft. 
soms ook bedriegen, treiteren om schuld te vermijden. Of kunnen manipuleren.

probleemoplossende therapie helpt agressieve, antisociale kinderen herformuleren van conflictsituaties als een probleem dat moet worden opgelost.