Samenvatting Psychiatrie voor SPH 2012

-
ISBN-10 9035235061 ISBN-13 9789035235069
362 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychiatrie voor SPH 2012". De auteur(s) van het boek is/zijn Reed Business. Het ISBN van dit boek is 9789035235069 of 9035235061. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychiatrie voor SPH 2012

 • 1 Het biopsychosociaal model

 • Hoe oud is mama?
  47
 • Psycho = geest
  Patho = een aandoening betreffend
  Logie = leer of kunde
 • Wat is psychologisch afwijkend of abnormaal gedrag?
  Irrationeel, moeilijk te begrijpen, slecht aangepast en schadelijke voor zichzelf of anderen. 
 • Psychiatrie in de middeleeuwen?
  - Invloed van kerk
  - Straf van God & bezetenheid
  - Gevangenis of Brandstapel
 • Psychiatrie in de 17e eeuw
  - Invloed geneeskunde
  - Krankzinnig & geestesziek
  - Opsluiting in gesticht
 • Psychiatrie in de 19e eeuw
  - Zenuwziekte als onderdeel geneeskunde
  - Classificatie, ziektebeelden
  - Ziekenhuizen met beperkte behandeling
 • Psychiatrie in 20e eeuw
  - Invloed van Freud
  - Ook psychologische verklaringen voor psychische stoornissen
  - Onderscheid neurosen en zware stoornissen: psychotherapie vs kliniek. 
 • Wie speelde een rol bij de opkomst van de psychologische benadering en legde de nadruk op het belang van een nauwkeurige beschrijving van het klinisch beeld en vooral ook op het beloop van psychische ziekten op langere termijn?
  Emil Kraepelin
 • Psychiatrie Jaren 60
  - Doorbraak in medicatie
  - De antipsychiatrie. een psychische stoornis = vals label
 • Wat is de kern van het model van Engel?
  De biologische, psychologische en sociologische invalshoeken zijn altijd alle drie van belang om het ontstaan van gestoord gedrag te begrijpen en moeten alle drie bij diagnostiek en behandeling worden betrokken.
 • Psychiatrie nu
  Psychiatrie is vakgebied met biologisch, psychotherapeutisch en sociale richting. 
 • Wat is simulatie?
  (sims)    klachten verzinnen, voorwenden
 • Een psychiatrische stoornis is..
  .. Abnormaal gedrag
  .. Brengt ongemak en lijden teweeg
  .. Is ook bij naderen personen vastgesteld 
 • Wat is bagatelliseren?
  (bag) onbelangrijk doen over iets, klachten minder ernstig maken dan ze zijn
 • Welke 3 invalshoeken gebruikt het biopsychosociaal verklaringmodel?
  1. Biologisch
  2. Psychologisch
  3. Sociologisch 
 • Wat is het Stress-Kwetsbaarheidsmodel? 3 niveau's?
  Hoe is de stoornis ontstaan en waarom deze blijft bestaan? 
  1. Biologisch niveau:
  S = Hersenziekten, drugs, geneesmiddelen etc. 
  K = erfelijke factoren, somatische aandoeningen


  2. Psychologisch niveau:
  S = trauma's, innerlijke conflicten
  K = persoonlijkheid, ik-sterkte, manier van omgaan met problemen.


  3. Sociologisch niveau:
  S = verliessituaties, nieuwe levensfase
  K = Externe steun 
 • Wat is het biologisch verklaringsmodel?
  - Erfelijkheid
  - Alcoholisme, schizofrenie, ernstige depressies
  - Verstoring in het centrale zenuwstelsel 
 • Wat is het psychologisch verklaringsmodel? (psychisch functioneren)
  - psychodynamische theorie
  - cliëntgerichte theorie
  - leertheorie 
 • Wat zijn sociale verklaringsmodellen?
  - Systeemtheorie
  - Milieutheorie
 • Wat zijn de werkterreinen binnen de GGZ?
  - intramurale of klinische zorg
  - extramurale of ambulante zorg
  - semimurale zorg
 • Wat zijn verschillende methoden?
  - Creatief-agogische benadering: Muzisch, ludisch en creatief agogisch. Kunstzinnig, spel en sport.
  - Presentiebenadering: aandacht, mensvisie.
  - Sociaal competentie model: competenties vergroten
  - Oplossingsgerichte benadering: uitgaan van mogelijkheden, krachtbronnen en talenten. Motiverende gespreksvoering. Motivatiecirkel.
  - Rehabilitatie en herstelgerichte benadering: ondersteunen clienten met langdurige aandoening en beperking. 
 • Wat is een pathologische angst?
  Een angst die niet reëel is. 
 • Wat is een angststoornis? 
  Psychiatrische aandoeningen waarbij pathologische angst het belangrijkste symptoom is. 
  - Vermijdingsgedrag
  - Erkenning dat de angst niet reëel is.
  - Veroorzaakt lijden of beperkt pyschisch functioneren. 
 • Wat is een paniekstoornis?
  Extreme irrationele angst, paniek aanvallen. 
  Lichamelijk klachten: benauwd, kortademig, trillen, transpireren. 
  Angst voor controle verlies
  Somberheid, veroorzaakt lijden/beperkingen
 • Wat is agorafobie?
  De angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten. Dit kan de vorm aannemen van angst voor open ruimten, pleinen of straten, situaties waarin veel mensen bij elkaar komen of de angst in verlegenheid gebracht te worden of niet 'terug te kunnen keren'. Ook reizen (bijvoorbeeld met trein, bus of auto) kan deze angst veroorzaken.
 • Wat is een fobie?
  Heftige, niet reële angst voor object/situatie -> belemmering normaal functioneren. Besef onredelijke angst. Sociale fobie - beoordelingen/belachelijk maken. 
 • Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?
  Buitensporige angst over allerlei levensgebieden. Bezorgheid is overheersend. Gaat samen met motorisch lijden. 
 • Verklaring angststoornis?
  - genetische invloed 30%-40%
  - angstig als kind / beschermde opvoeding
  - levensgebeurtenissen
  - neurobiologische factoren
 • Behandeling angststoornis?
  - Psycho-educatie
  - Psychologische behandeling en/of medicatie
  - Cognitieve gedragstherapie
  - Benzodiazepinen & antidepressiva
  - Gecombineerde behandeling
  - Agorafobie = exposure in vivo
 • Wat is een dwangstoornis? OCS?
  Onopzettelijke terugkerende ideeen/voorstelingen die tot heftige spanningen en angsten leiden. Dwanghandelingen. 
  Handelingen en gedachten worden als zinloos ervaren.
  Verzetten = heftigere angsten. 
 • Verklaring dwangstoornis 
  - Erfelijk component 6%
  - Opvoedingsstijl met controle
  - Stressvolle gebeurtenissen
  - Neurologisch
  - Operante conditionering - leertheorie
  - Cognitieve theorie 
 • Behandeling dwangstoornis?
  - Gedragstherapie (exposure in vivo)
  - Cognitieve therapie (gedachten toetsen aan de werkelijkheid)
  - Therapie & antidepressiva
 • Wat is een Post Traumatische Stress Stoornis?
  Acute stressstoornis: direct na trauma, angst/spanning/verdoving/vervreemding. 
  Slaap-/concentratieproblemen, misbruik alcohol en drugs, herbelevingen, vermijden, depressie, angst. 
 • Verklaring PTSS?
  - Biologisch (grotere plaats in geheugen voor trauma)
  - Neuropsychologisch
  - Cognitief model
 • Behandeling PTSS?
  - Verwerking door: herinnering activeren, herinnering bespreken, cognities heroverwegen. 
  - Cognitieve gedragstherapie: voorzichtig exposure, EMDR, farmacotherapie. 
 • Een emotie is een kortdurend gevoel, intens. -> specifieke ervaring
  Een stemming is een (langdurige) gemoedstoestand -> geen specifieke ervaring. 
 • Een emotie/stemming wordt geuit via gedrag, beleving en lichamelijke verschijnselen. 
  Hierbij kunnen verstoringen optreden in het gevoelsleven en het uiting geven hieraan. 
  Persoon of omgeving ervaart verstoring als problematisch. 
 • 6,2% van de bevolking heeft last van een depressie. Begint vaak rond de 30e levensjaar en vrouwen hebben het 2 keer vaker dan mannen. 
 • Welke problemen moeten er aan 5 voldaan worden tijdens tenminste 14 dagen voor een depressie? (9)
  - Depressieve stemming grootste gedeelte van de dag
  - Interesseverlies
  - Afgenomen eetlust / gewichtsverlies
  - Inslaap problemen / neiging tot overmatig slapen 
  - Geremdheid / prikkelbaarheid
  - Moeheid / verlies van energie
  - Gevoel van waardeloosheid
  - Moeilijker nadenken /  concentratie gebrek
  - Gedachte aan dood
 • Verklaring voor depressie? (3)
  - Biologisch: erfelijkheid/ cortisol/ tekort serotonine en  noradrenaline/ verstoring biologische klok. 
  - Sociaal: relatie-/gezinsproblemen/ stress
  - Psychosociaal: persoonlijkheid/ gedragstheorie: vermindering normaal gedrag/ leertheorie: aangeleerde hulpeloosheid/ oorzaak-gevolg redenering
 • Behandeling depressie?
  - Antidepressiva
  - Lichttherapie
  - Elektroconvulsietherapie
  - Cognitieve gedragstherapie
  - Behandeling in een een kliniek
  - Keuze medicatie en/of therapie 
 • Wat is een dysthyme stoornis?
  Stemmingsklachten zijn minder uitgesproken dan bij een depressie, maar chronisch van aard. (tenminste 2 jaar achtereen) 
 • Wat is een manie? 
  Toestand met manische symptomen. Opgewekt onvermoeibaar, superieur gevoel, impulsief, dadendrang, hyperactief, dadendrang, ongeremde contactname. Hallucinaties en wanen kunnen voorkomen. 
 • Wat is een hypomanie?
  Mildere vorm van manie, geen hallicunaties en wanen, minder relationele en sociale contacten. 
 • Een bipolaire stoornis is een manie afgewisseld met een depressie. De duur is een paar maanden. Afgewisseld met normale periodes is de duur 2 jaar. 
  Een cyclothyme stoornis is een mildere maar chronische vorm hiervan. 
 • Verklaring manie en bipolaire stoornis
  - Manie: laag niveau serotonine & hoog noradrenaline. Overactieve hersencellen
  - Bipolaire stoornis: erfelijkheid, stress, levenswijze, narotica, bio-klok
 • Behandeling manie/bipolaire stoornis?
  Farmacotherapie. Stemmingsstabilisatoren & anti-psychotica. 24 uurs-opname, evt. dwangmaatregel. Psycho-educatie en psychologische en sociale begeleiding. 
 • Psycholeptica: verdovend, verlaagd bewust zijn, oa. alcohol, opiaten, heroine en methadon. 
  Psychoanaleptica: stimulerend, verhoogd bewustzijn, oa cocaine, amfetamine, nicotine, xtc, koffie.
  Psychodysleptica: bewustzijn veranderend, grotere en intense prikkelwaarneming, oa cannabis. 
 • Wat is misbruik van een middel?
  Overmatig gebruik waardoor lichamelijke en psychische schade ontstaan. Sterke negatieve invloed op thuis- en arbeidssituatie. 
 • Wat is verslaving aan een middel?
  Lichamelijke (tolerantie & onthoudingsverschijnselen) en psychische (craving = steekverlangen) afhankelijkheid. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Van welke beweging was Phillipe Pinel de voorman?
De beweging die 'krankzinnigen' scheidde van delinquenten en anderen 'onmaatschappelijken' en ze opnam in wat men nu een psychiatrisch ziekenhuis zou noemen.
Wat is dissimulatie?
(deleten)    ontkennen, liegen
Wat is bagatelliseren?
(bag) onbelangrijk doen over iets, klachten minder ernstig maken dan ze zijn
Wat is simulatie?
(sims)    klachten verzinnen, voorwenden
Wat is de kern van het model van Engel?
De biologische, psychologische en sociologische invalshoeken zijn altijd alle drie van belang om het ontstaan van gestoord gedrag te begrijpen en moeten alle drie bij diagnostiek en behandeling worden betrokken.
Wie speelde een rol bij de opkomst van de psychologische benadering en legde de nadruk op het belang van een nauwkeurige beschrijving van het klinisch beeld en vooral ook op het beloop van psychische ziekten op langere termijn?
Emil Kraepelin
De actieve-maar-bizarre groep (active-but-odd) -          (Bijv. die jongen van VSO die van Anubis)         -
- Deze groep neem een actief initiatief tot sociaal contact. Vaak is dit contact een beetje raar, door een gebrek aan het snel begrijpen van interacties. 
- Deze groep praat vaak snel en hebben een grote woordenschat. Spel delen ze vaak niet op mentaal niveau met anderen. Het onderwerp ligt meer bij een thema of persoon.  
- Er ontstaan paniekaanvallen naar aanleiding van het moeten doen van een activiteit.
- Deze groep heeft vaak een boven gemiddelde intelligentie, maar het niveau verschilt. Diagnostiek ontbreekt vaak, waardoor ze vaak als koppig of gedragsgestoord worden bestempeld.
De passieve groep (passive)
- Denk hierbij aan mensen met atypische autisme of het syndroom van Asperger
- Deze groep kenmerkt zich aan het zelden spontaan aangaan van een interactie. 
Wel accepteren ze passieve interactie van anderen.
- Problemen vallen steeds vaker op als ze initiatief moeten tonen.
Wat is aloof?
Dit is de afzijdige groep die bij klassieke autisme hoort. Meestal gepaard met een milde tot ernstige verstandelijke beperking.
Wat is echolalie?
het onwillekeurig herhalen van zelf of door andere gesproken woorden