Samenvatting psychologie

-
209 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn brysbaert. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - psychologie

 • 1 H-13 De persoonlijkheid

 • Persoonlijkheidspsychologie bevat 2 interessegebieden: 1 - kenmerken die mensen gemeenhebben 2 - individuele verschillen tussen mensen.
 • Freud was gespecialiseerd in zenuwstoornissen. Hij realiseerde zich dat de oorsprong van veel lichamelijke klachten een psychische oorsprong hadden.
 • Veel gebruikte definitie van persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen die constant blijven in de tijd en in verschillende situaties.
 • Waardoor verschoof de interesse van de persoonlijkheidspsychologie van overeenkomsten naar verschillen?
  1 - toenemende individualisme
  2 - men begon eigenschappen te meten (bv IQ testen) dmv een getal waardoor ze makkelijk met elkaar te vergelijken zijn.
 • Wat is de persoonlijkheid

  verzameling van kenmerken die het gedrag, de gedachten en de gevoelens van een individu bepalen.

 • Wat merkten Singer & Kolligan op?
  Waarom baseert de persoonlijkheidspsychologie zich uitsluitend op de visies van beroemde figuren, terwijl er bij andere richting zoals de cognitieve, sociale of ontwikkelingspsychologie dit niet meer gebeurd.
 • Waarom is men in de persoonlijkheidspsychologie nog steeds geinteresseerd in de grondleggers
  Om te begrijpen waarom iets verkeerd gaat, moet je eerst begrijpen hoe iets in elkaar steekt. Freud, Roger Bandura en anderen vormen een denkkader voor de psychotherapie.
 • Waarom baseert de persoonlijkheidspsychologie zich als enige tak op visies van beroemde figuren

  De grote theorieen over de persoonlijkheid passen beter bij een filosofische benadering dan een natuurwetenschappelijke benadering.

 • Wat bestudeert de persoonlijkheidspsychologie?
  Persoonlijkheidspychologie kan de algemeen voorkomende kenmerken bestuderen, of juist de verschillen tussen mensen.
 • Welke verschuiving vond er plaats in de 20-ste eeuw binnen de persoonlijkheidspsychologie?

  De intressen verschoof van de vraag wat mensen gemeenschappelijk hebben, naar de vraag waarin mensen verschillen.
 • Persoonlijkheid is de verzameling kenmerken die stabiel zijn in de tijd en in uiteenlopende situaties. Persoonlijkheidspsychologie Bestudeert de algemeen voorkomende kenmerken, of juist de individuele verschillen.
 • 4 fundamentele verschillen in visies over persoonlijkheidstheorieen:

  1 - gemeenschappelijke kenmerken bestuderen of juist de verschillen. 2 - moet een therapie zich richten of heden of het verleden. 3 - worden gedragingen bepaald door stabiele persoonlijkheidskenmerken of door de omgeving. Richt een behandeling zich op het veranderen van de persoon of de omstandigheden. Of op beide. 4 - zijn verschillen tussen mensen biologisch of aangeleerd.
 • 20-ste eeuw verschoof de interesse van de persoonlijkheidspsychologie zich van overeenkomsten tussen mensen, naar verschillen tussen mensen.
 • 1.1 drie klassieke visies op de persoonlijkheid

 • Psychoanalyse - bestaat uit een persoonlijkheidstheorie en een psychotherapie. Centraal staat de onbewuste conflicten en vroege psychoseksuele ontwikkeling.
 • Wij kunnen zicht krijgen op het onbewuste door te kijken naar de waarneembare gevolgen.
 • Het bewuste bevat kennis en herinneringen waar wij ons op het moment zelf bewust van zijn.

 • De mentale activiteit van een mens werkt volgens Freud op 3 niveau's. Het bewuste, voorbewuste en onbewuste.
 • De belangrijkste driften
  Eros, de algemene levensdrift en Thatanos, de doodsdrift.
 • Freud - 1856-1939. Klachten worden veroorzaakt door emotionele conflicten.
 • Het voorbewuste bevat kennis en herinneringen die makkelijk zijn op te roepen in het bewuste.
 • Het onbewuste is het deel van de geest dat niet zomaar toegankelijk is.
 • De inhoud van het onbewuste bestaat uit seksuele en agressieve driften die biologisch zijn van aard. Het onbewuste bevat ook angstaanjagende gedachten die wij verdringen omdat die niet maatschappelijk geaccepteerd zijn.
 • Wat is Thatanos?
  Thatanos, de doodsdrift staat voor vernietiging en beschadiging. Het ligt ten grondslag aan agressie, zelfverwonding, verslaving en het opzoeken van gevaarlijke situaties.
 • Hoe behandelde Freud hysterie?
  Hysterie was volgens Freud te behandelen met catharsis. Een pijnlijke bewustwording van vroeger opgedane conflicten werden ontzenuwd door een explosieve ontlading.
 • Wat bevat het onbewuste?
  seksuele en agressieve driften die biologisch van aard zijn. En ideeën die verdrongen zijn.
 • Welke begrippen staan centraal bij de psychoanalyse?
  Onbewuste conflicten en de vroege psychoseksuele ontwikkeling.
 • Welke 3 niveau's hanteerde Freud voor de mentale activiteiten van de mens
  Bewust, voorbewuste en onbewuste.
 • Waaruit bestaat het voorbewuste?
  Kennis waar wij ons op het moment zelf niet bewust van zijn, maar die wel makkelijk is op te roepen.
 • Wat is Eros?
  Eros is levendrift en zorgt voor eten, drinken liefhebben, vitaliteit en het leveren van prestaties.
 • Wat zijn de 2 onderdelen van psychoanalyse
  Het is zowel een persoonlijkheidstheorie als een vorm van psychotherapie
 • Waaruit bestaat het onbewuste?
  Het deel van de geest dat niet zomaar toegankelijk is voor de mens.
 • Wat zijn de 2 grote categorieën binnen de driften?
  Eros = levensdrift
  Thatanos = doodsdrift
 • Waaruit bestaat het bewuste
  Datgene waar wij op het moment zelf aan denken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.