Samenvatting Psychologie

-
261 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Brysbaert. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie

 • 1.1 Een definitie van psychologie

 • Wat is de definitie van psychologie?

  De wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.

 • 1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben

 • Copernicus: aarde niet centrum van universum en mens is onderworpen aan natuurwetten.

 • Rationalisme stelt dat de Waarheid achterhaald kan worden met gebruik van rede. Dus niet observeren maar nadenken.

 • Nativisme stelt dat sommige kennis aangeboren is.

 • Wat zijn twee belangrijke principes van Descartes?

  Rationalisme en nativisme.

 • Volgens het empirisme komt de inhoud van de geest niet tot stand op basis van aangeboren ideeën maar via zintuigelijke ervaringen.

 • Wie zijn drie belangrijke empiristen?

  Thomas Hobbes, John Locke en David Hume.

 • Tabula rasa is de schone lei waarmee iedere mens zou beginnen en waarop nieuwe ervaringen geschreven worden.

 • Volgens het associationisme worden associaties tussen ideeën vooral bepaald door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte.

 • 1.3 De beginjaren van psychologie

 • Wanneer en door wie werd in Leibzig het eerste psychologische laboratorium opgericht?

  Door Wilhelm Wundt in 1879.

 • Het kijken naar het eigen bewustzijn wordt introspectie genoemd.

 • Hoe heet de stroming die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken?

  Structuralisme.

 • Hoe heet de stroming die ontstond in Duitsland als een reactie tegen het structuralisme en wat was hun belangrijkste stelling?

  De gestaltpsychologie die stelde dat waarneming niet bestond uit een reeks van onafhankelijke sensaties maar dat mensen de wereld waarnemen in gehelen of gestalten.

 • Gestaltpsychologen argumenteerden dat de mens de mens niet kan begrijpen als een som van onafhankelijke, elementaire gedragingen. Elk psychisch proces is afhankelijk van het veld van krachten waarin het plaatsvindt. Hiervoor bedachten ze de term psychologisch veld.

 • Wie waren belangrijke figuren binnen het functionalisme?

  John Dewey en William James.

 • Het functionalisme werd sterk beïnvloed door de evolutietheorie en bestond in eerste instantie uit onderzoek naar de aanpassing.

 • John Watson schreef in 1913 het pamflet 'Psychology as the behaviorist views it' waarin hij stelde dat psychologie de wetenschap van het gedrag moest worden. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het beginpunt van het behaviorisme.

 • Concepten gedefinieerd in termen van de gebruikte meetprocessen worden operationele definities genoemd. 

 • S-R-psychologie staat voor stimulus-respons psychologie.

 • Wat stelde Freud en zijn psychoanalyse?

  Het bewustzijn en het gedrag zijn slechts zeer oppervlakkige fenomenen. De ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen lag bij onbewuste krachten.

 • Wat houdt het logisch positivisme in?
  Heel geloven in de wetenschap.
 • 1.4 De hedendaagse psychologie

 • Wat stelt de cognitieve psychologie?

  Men kan menselijk gedrag niet begrijpen en voorspellen zonder een beroep te doen op de informatieverwerkende (cognitieve) processen die zich afspelen in de hersenen.

 • Op welke vier manieren speelt biologie een rol bij de psychologie?

  Zo goed als al het gedrag verloopt via het centrale zenuwstelsel (1). De biologie manifesteert zich ook in de overerfbare genen (2). Evolutie heeft invloed op de psychologie omdat sommige genetische eigenschappen de kans op nakomelingen vergroten (3). Biologische factoren beperken zich niet tot het zenuwstelsel. Door middel van hormonen kan de biologie ook de geest beïnvloeden (4).

 • De cognitieve neurowetenschap combineert het psychologische en het neurobiologische onderzoek naar cognitieve functies.

 • Wat zijn de drie grote principes die een rol spelen binnen de hedendaagse psychologie?

  Het biologische, cognitieve en sociaal-culturele aspect.

 • Met welke vier dimensies verschillen culturen met elkaar?

  Individualisme vs. collectivisme, afstand op basis van macht, vermijding van onzekerheid en masculiniteit.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de definitie van psychologie?
1
Wat zijn twee belangrijke principes van Descartes?
1
Wie zijn drie belangrijke empiristen?
1
Wanneer en door wie werd in Leibzig het eerste psychologische laboratorium opgericht?
1
Pagina 1 van 36