Samenvatting Psychologie

-
491 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Psychologie

 • 1.1 oorsprong van de psychologie

 • Wat is psychologie?
  Kennis die ontstaat uit systematisch zoeken naar juiste verklaringen voor mendelijk gedrag
 • Eet- of voedingsproblemen zijn multifactorieel, wat wordt hiermee bedoelt? Wat zijn de 3 factoren)
  • Bio: genetisch, biologisch, lichamelijk 
  • Psycho: gedragingen, gedachten, gevoelens (3G's)
  • sociaal: familiale toestand, socio-economische toestand, leefomgeving, cultuur, peers 
 • Wat gebeurde er in de 19e eeuw wat betreft de term psychologie?
  Psychologie werd afgescheurd van fylosofie. 
  Het vormde een zelfstandige wetenschap met als werkwijze experimenten
 • 1.2.1 Gestaltpsychologie

 • Wat is het tegenovergestelde van gestaltpsychologie?
  Structuralisme 

  elk complex proces is een combinatie van elementaire componenten
 • Wat zijn elementaire componenten?
  Sensaties, beelden en gevoelens
 • Wat is de gestaltpsychologie vaneen waarneming?
  Een reeks onafhankelijke sensaties
 • Wat is de gestaltpsychologie van een mens?
  Een reeks onafhankelijke elementaire gedragingen
 • Hoe nemen mensen waar volgens de gestaltpsychologie?
  Eerst het geheel, dan delen en later eventueel details 

  vertekeninge, vervormingen = gestalt
 • 1.2.2 Behaviorisme

 • Wat is behaviorisme?
  Dit is een studie van relatie tussen 
  observeerbare stimulus (S) 
  observeerbaar gedrag (R) 

  geen interne psychische processen, wel objectiviteit = waarneembaar en meetbaar
 • Wat is het principe van het S-R behaviorisme?
  Aangeboren S-R connecties ontwikkelen tot complex arsenaal van stimulus-respons associaties via contidionering 

  aangeleerde reacties op veranderingen in de omgeving 
  • Gedrag = een automatische reactie op bepaalde stimulus 
  • R kan voorspeld worden door S 
  • S lokt automatisch R uit      
 • Waarvoor staat de O in S-O-R- neobehaviorisme?
  O = mediator tussen S en R, het verklaart de link tussen S en R 

  O(rganisme) = interne processen 
  O = voorgeschiedenis van een persoon tov stimuli, behoefte 

  bv. Iemand eet veel omdat;
  • het lekker is 
  • omdat hij honger heeft 
  • uit angst voor straf         
 • 1.2.3 Psycho-analyse

 • Wat is het principe van psychoanalyse?
  Menselijk handelen en denken worden grotendeels bepaald door driften die verankerd zijn in het onbewuste
 • De mens bestaat volgens het psychoanalyse uit 3 lagen, welke?
  Het ES
  Het ICH
  Het Uber-ich

  deze ontstaan in de eerste levensjaren
 • Wat is het ES?
  Plaats waar behoeften, driften, hartstochten zich situeren 

  lustprincipe = streven naar onmiddellijke behoeftebevrediging
 • Hoe ontstaat het ICH?
  Het ES is aanwezig bij de geboorte 
  leven van baby: streven naar lust vs ervaren van onlust, afhankelijk van de omgeving voor lustbevrediging 
  vanuit dit conflict ontstaat ICH
 • Wat is het ICH?
  Zetel van de gecontroleerde gedachten en handelingen 

  ICH = realiteitsprincipe 
  dit is ten dienste van het ES 
  leren rekening houden met de omgeving en de realiteit
 • Hoe kunnen ouders het ICH stimuleren?
  Behoeften leren uitstellen om straf te vermijden en liefde te krijgen
 • Wat is het UBER-ICH? Waardoor is het ontstaan
  Normbesef, het zich eigen maken van normen en waarden.

  Ontstaat door het internaliseren van eisen en verwachtingen van de directe sociale omgeving, vooral regels opgelegd door ouders

  nadenken waarom iets niet mag, niet enkel strategieën inzetten omdat het werkt, maar ook omdat je het je eigen maakt
 • Waaruit ontwikkeld het UBER-ICH zich?
  Vanuit het ICH 

  Het houdt het ES in toom
 • Er zijn constante spanningen in ons hoofd tussen ES, ICH en UBER-ICH, we stoppen dit weg in ons onbewuste. Hoe kunnen we ons bewust maken van deze verdrongen belevingen?
  Mbv 
  • hypnose 
  • vrije associatie 
  • duiding van droominhouden 
  • overdracht  
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn typische eetgewoonte van puber tot adolescent?
 • Grote hoeveelheden 
 • slechte voedingsgewoonten 
  • junkfood, geen ontbijt 
 • identiteitsontwikkeling en ander eetgedrag 
  • experimenteerfase 
  • eerste signalen van verstoord eetgedrag 
 • emotioneel eten 


CCC-generatie: chips, cola en chocolade 
Waardoor wordt het eetgedrag in de periode van puber tot adolescent beïnvloed?
 • Smaakvoorkeur 
 • sociale invloeden 
 • bezorgdheden gezondheid, lichaam, gewicht 
 • ethische bekommernissen en religie 
 • stmeming 
 • praktische zaken 
Bij ontwikkeling van identiteit is er een grote gevoeligheid voor kritiek, wat wordt hiermee bedoelt?
Verwachtingen van anderen spelen een grote rol, uiterlijk is ook cruciaal
Identiteitscrisis kan leiden tot non-conformistisch gedrag, wat is dit?
 • Zoeken naar identiteit en zelfaffirmatie 
 • zoeken aanvaarding in eigen groep 
  • binnen groep conformistisch 
  • risico op negatief gedrag 
Wat is het belang van leeftijdsgenoten voor de ontwikkeling van identiteit?
 • Het belang van leeftijdsgenoten stijgt 
 • overnemen van nieuwe sociale normen en opvattingen 
 • belang van sociale klasse of groep 


het milieu waarin je terecht komt kan heel belangrijk zijn 
Wat is het verband tussen de ontwikkeling van identiteit en school?
 • Beleving van de school: waardevol/ noodzakelijk vs verplicht 
 • kwaliteit school belangrijk voor persoonlijkheidsontwikkeling 
Wat is de ontwikkeling van identiteit bij het loskomen van ouders?
 • Adolescent wil autonomer beslissen 
  • bv tijdstip van slapen gaan, haardracht, kledij 
 • ouders willen autoriteit/ invloed uitoefenen 


resultaat: meningsverschillen/ botsing 
Wat gebeurt er ivm onwikkeling van identiteit tijdens de overgangsfase naar volwassenheid?
Sociale rolverandering tav opvoeders, school, leeftijdsgenoten
Wat is de taak van de omgeving in Eriksons 5e fase?
 • Activering: ouders, leraren, leiders.. Stimuleren tot zelfstandig handelen 
 • bevestiging: zelfstandig handelen positief waarderen
Welke fase is volgens Erikson de ontwikkeling van identiteit?
5e fase van Erikson: 
 • spychosociale crisis: identeit vs identiteitsverwarring 
 • belangrijkste relatie: leeftijdsgenoten, rolmodellen 
 • existentiele vraag: "wie ben ik, wat vind ik waardevol, wat wil ik in mijn leven bereiken? 
 • belangrijke gebeurtenissen: sociale relaties 
 • resultaat: ontwikkelen van zelfgevoel en een eigen identiteit, succes leidt tot trouw aan jezelf blijven versus rolverwarring en een zwak zelfbeeld