Samenvatting Psychologie

-
130 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Psychologie

 • 1.1 oorsprong van de psychologie

 • Wat is psychologie?
  Kennis die ontstaat uit systematisch zoeken naar juiste verklaringen voor mendelijk gedrag
 • Eet- of voedingsproblemen zijn multifactorieel, wat wordt hiermee bedoelt? Wat zijn de 3 factoren)
  • Bio: genetisch, biologisch, lichamelijk 
  • Psycho: gedragingen, gedachten, gevoelens (3G's)
  • sociaal: familiale toestand, socio-economische toestand, leefomgeving, cultuur, peers 
 • Wat gebeurde er in de 19e eeuw wat betreft de term psychologie?
  Psychologie werd afgescheurd van fylosofie. 
  Het vormde een zelfstandige wetenschap met als werkwijze experimenten
 • 1.2.1 Gestaltpsychologie

 • Wat is het tegenovergestelde van gestaltpsychologie?
  Structuralisme 

  elk complex proces is een combinatie van elementaire componenten
 • Wat zijn elementaire componenten?
  Sensaties, beelden en gevoelens
 • Wat is de gestaltpsychologie vaneen waarneming?
  Een reeks onafhankelijke sensaties
 • Wat is de gestaltpsychologie van een mens?
  Een reeks onafhankelijke elementaire gedragingen
 • Hoe nemen mensen waar volgens de gestaltpsychologie?
  Eerst het geheel, dan delen en later eventueel details 

  vertekeninge, vervormingen = gestalt
 • 1.2.2 Behaviorisme

 • Wat is behaviorisme?
  Dit is een studie van relatie tussen 
  observeerbare stimulus (S) 
  observeerbaar gedrag (R) 

  geen interne psychische processen, wel objectiviteit = waarneembaar en meetbaar
 • Wat is het principe van het S-R behaviorisme?
  Aangeboren S-R connecties ontwikkelen tot complex arsenaal van stimulus-respons associaties via contidionering 

  aangeleerde reacties op veranderingen in de omgeving 
  • Gedrag = een automatische reactie op bepaalde stimulus 
  • R kan voorspeld worden door S 
  • S lokt automatisch R uit      
 • Waarvoor staat de O in S-O-R- neobehaviorisme?
  O = mediator tussen S en R, het verklaart de link tussen S en R 

  O(rganisme) = interne processen 
  O = voorgeschiedenis van een persoon tov stimuli, behoefte 

  bv. Iemand eet veel omdat;
  • het lekker is 
  • omdat hij honger heeft 
  • uit angst voor straf         
 • 1.2.3 Psycho-analyse

 • Wat is het principe van psychoanalyse?
  Menselijk handelen en denken worden grotendeels bepaald door driften die verankerd zijn in het onbewuste
 • De mens bestaat volgens het psychoanalyse uit 3 lagen, welke?
  Het ES
  Het ICH
  Het Uber-ich

  deze ontstaan in de eerste levensjaren
 • Wat is het ES?
  Plaats waar behoeften, driften, hartstochten zich situeren 

  lustprincipe = streven naar onmiddellijke behoeftebevrediging
 • Hoe ontstaat het ICH?
  Het ES is aanwezig bij de geboorte 
  leven van baby: streven naar lust vs ervaren van onlust, afhankelijk van de omgeving voor lustbevrediging 
  vanuit dit conflict ontstaat ICH
 • Wat is het ICH?
  Zetel van de gecontroleerde gedachten en handelingen 

  ICH = realiteitsprincipe 
  dit is ten dienste van het ES 
  leren rekening houden met de omgeving en de realiteit
 • Hoe kunnen ouders het ICH stimuleren?
  Behoeften leren uitstellen om straf te vermijden en liefde te krijgen
 • Wat is het UBER-ICH? Waardoor is het ontstaan
  Normbesef, het zich eigen maken van normen en waarden.

  Ontstaat door het internaliseren van eisen en verwachtingen van de directe sociale omgeving, vooral regels opgelegd door ouders

  nadenken waarom iets niet mag, niet enkel strategie├źn inzetten omdat het werkt, maar ook omdat je het je eigen maakt
 • Waaruit ontwikkeld het UBER-ICH zich?
  Vanuit het ICH 

  Het houdt het ES in toom
 • Er zijn constante spanningen in ons hoofd tussen ES, ICH en UBER-ICH, we stoppen dit weg in ons onbewuste. Hoe kunnen we ons bewust maken van deze verdrongen belevingen?
  Mbv 
  • hypnose 
  • vrije associatie 
  • duiding van droominhouden 
  • overdracht  
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 3 soorten zintuigen zijn er?
 1. Exteroceptieve zintuigen: 5 klassieke zintuigen 
 2. interoceptieve zintuigen: info over toestand innerlijk lichaam 
 3. proprioceptieve zintuigen: info over positie van lichaam in ruimte 
Wat is in het kort een waarneming?
Prikkel komt binnen --> werkt in op zintuigen --> betekenis op geven --> betenisvolle prikkel --> daarop reageren
Wat is menselijk gedrag?
Resultaat van complex geheel van stappen
s --> O --> S --> O --> R
s: fysische prikkel
 • werkt in op zintuigen 
 • wordt door Organisme omgezet tot waarneming: S  
Wat is significantie?
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan je zeggen dat uw resultaten kunnen toegeschreven worden aan de gemeten variabelen en niet op basis van toeval (1% of 5%)
Wat houdt stap 5. Resultatenanalyse en conclusie in?
 • Statistisch onderzoek 
  • onderling verband tussen variabelen 
  • steekproef als benadering van populatie 
  • statisch toesten: significantie 
 • beschrijvend zonder cijfermatiaal 
  • literatuuronderzoek, gevalsstudies
Wat is een blinde manier van gegevensverzameling?
Degene die het experiment uitvoert heeft geen idee waar het over gaat en in welke omstandigheden ze zitten. Zo kunnen er geen onbewuste invloeden zijn
Wat houdt stap 4. Uitvoering in?
 • Gegevensverzameling 
 • onderzoeksontwerp 
  • experimentele opzet/ controlegroep 
  • observatie/ participerende observatie 
  • interview
  • test
  • gevalsstudies
 • drop outs/ error
Wat kan beter aan deze onderzoeksvraag? Wat is de impact van de coronamaatregelen op het eetgedrag van volwassenen?
Kies 1 bepaalde maatregel 
voor en na gewicht meten 
eten ze meer? 
eten ze anders? 
hoeveel mensen doen mee?
Wat houdt stap 3. Operationalisatie in?
= onderzoeksvraag onderzoekbaar maken

maak van een conceptuele definitie een operationele definitie die meetbaar is.
 • variabelen
 • kiezen voor kwantitatieve en/of kwalitatieve methoden, welke en waarom?
  • betrouwbaarheid/ validiteit
 • kiezen van een steekproef

maken van een onderzoeksontwerp
Welke soorten variabelen zijn er?
 • Onafhankelijke vs afhankelijke 
 • experimentele vs controle variabelen