Samenvatting Psychologie de essentie

-
ISBN-10 9043035858 ISBN-13 9789043035859
576 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Psychologie de essentie
 • Philip G Zimbardo Robert Lee Johnson Vivian McCann Arno Braam
 • 9789043035859 of 9043035858
 • 2018

Samenvatting - Psychologie de essentie

 • 1.1 Wat is psychologie en wat niet?

 • Benoem de precieze defintie van psychologie zoals die is gegeven n het kern concept van hoofdstuk 1
  Psychologie is een breed veld met vele specialismen, maar in wezen is psychologie de wetenschap van gedrag en geestelijke proces/mentale activiteiten
 • Uit welke twee processen bestaat de psychologie?
  1. Interne (geestelijke proces) => niet direct waarneemaar 
  2. Externe (gedragingen) => direct waarnemebaar 
 • 1.1.1 Psychologie het is meer dan je denkt

 • In welke drie (grote) categorieën kan je het diverse vakgebied van psychologie verdelen?
  • Experimenteel psychologen 
  • Docenten psychologie 
  • Toegepast psychologen 
 • Experimenteel psychologen vormen de kleinste van de drie groepen, ze voeren echter wel het meeste onderzoek uit dat psychologische kennis creëert
 • Wat is de hoofdfunctie van de kleinste groep binnen de psychologen genamaad experimenteel psychologen?
  Onderzoek doen / creëren van nieuwe psychologische kennis
 • Waar is de kleinste groep binnen de psychologen genaamd experimenteel psychologen werkzaam?
  • Over het algemeen bij universiteiten 
  • Bedrijven of onderzoeksinstellingen 
 • Wat is de hoofdfunctie van een docent psychologie?
  Les geven aan studenten van speciale bachelor opleidingen
 • Wat is de hoofd functie van de psychologen groep genaamd toegepast psychologen?
  Problematiek oplossen gebaseerd op de kennis die is vergaard door experimenteel psychologen
 • Welk middel (die zijn gebaseerd op kennis vergaard op kennis vanuit experimentele psychologen) zetten toegepast psychologen in om problematiek op te lossen?
  • Psychologische interventies 
  • Trainingen 
  • Diagnostische testen 
 • Waarop ligt de focus binnen het toegepast psychologie specialisme arbeid en organisatie psychologen ?
  Aanpassing in werkplek die de productiviteit en arbeidsmoraal (werkhouding) van werknemers verhogen
 • Hoe helpen sportpsychologen atleten hun prestaties en motivatie te verbeteren?
  • Plannen van trainingssessies 
  • Emoties onder druk leren beheersen 
 • Bij welke onderwerpen passen schoolpsychologen psychologie toe?
  • Leren 
  • persoonlijke omstandigheden die leerprestaties beïnvloeden 
 • Waarmee ondersteunen gezondheidspsychologen hun patiënten?
  Bij psychische (in combinatie met) en fysieke problematiek
 • Klinisch psychologen ook wel counselers genoemd helpen zich aan te passen op sociaal of emotioneel gebied
 • aan welk systeem leveren forensisch psychologen hun psychologische expertise ?
  Aan het wet en recht-systeem
 • Wat proberen omgevingspsychologen te verbeteren door psychologie toe te passen?
  • Communicatie met onze omgeving 
  • communicatie met ons milieu 
 • Gerontoppsychologen vormen een van de nieuwste vakgroepen in de toegepaste psychologie en zijn een gevolg van de groeiende groep 60 plussers. 

  Zij helpen ouderen met het behouden van hun gezondheid en welzijn en bedenken manieren om om te gaan met de groeiende groep ouderen in onze maatschappij
 • 1.1.2 Psychologie is geen psychiatrie

 • Psychiatrie is een medisch specialisme en maakt geen deel uit van psychologie
 • Wat voor studie hebben (naast hun specialisme) psychiaters gevolgd?
  Een medische studie
 • Waarin specialiseren psychiaters zich tijdens hun medische studie?
  De behandeling van geestelijke en gedragsmatige problemen
 • Wat is de invalshoek van psychiaters?
  Medisch, patienten hebben een geestelijke ziekte of afwijking.
 • Wat maakt psychologie tot een breder vakgebied? Welke terreinen worden er bekeken?
  Het gehele terrein van : 

  • menselijk gedrag 
  • geestelijke processen 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Psychologie de essentie
 • Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Nederlandse Arno Braam, Liesbeth Niessen het Engels Sylvia Birnie
 • 9789043019828 of 9043019828
 • 2e ed.

Samenvatting - Psychologie de essentie

 • 1 Geest, gedrag en wetenschap

 • Wat is psychologie?

  Psychologie is een breed veld met vele specialismen, maar in wezen is psychologie de wetenschap van geestelijke, interne processen en gedrag

 • Beschrijf Socrates, Plato, Aristoteles en Hippocrates
  - Griekse filosofen
  - Geen onderzoek, alleen beschrijvingen
  - Emoties verstoren denken
  - 4 humores

 • In welke drie groepen vallen psychologen uit een?

  In de groepen: experimenteel psychologen , docenten psychologie en toegepast psychologen

 • Beschrijf Wilhelm Wundt
  - 1e psycholoog
  - Structuralisme
 • Psychologie houdt zich bezig met zowel geestelijke processen die we alleen indirect kunnen waarnemen, als met waarneembare gedragingen.

 • Beschrijf Charles Darwin
  - Evolutionaire theorie
  - Survival of the fittest
  - Adaptatie
 • Wat is een groot misverstand over psychologen?

  Dat ze allemaal therapeut zijn

 • Beschrijf Sigmund Freud
  - Psychoanalytische theorie
  - Psychodynamisch
  - ID, ego, superego

 • Wat doen experimenteel psychologen?

  Experimenteel psychologen voeren het meeste onderzoek uit dat nieuwe psychologische kennis creëert. Soms werken ze bij bedrijven of onderzoeksinstellingen, maar de meesten bij universiteiten.

 • Beschrijf Pavlov
  - Klassieke conditionering
  - Experiment met de kwijlende hond
 • Wat doen docenten psychologie?

  Docenten psychologie geven les (bv. fysiotherapie, management, verpleegkunde) op HBO's en universiteiten. Soms werken ze of doen ze onderzoek naast het lesgeven.

 • Beschrijf Watson
  - Klassieke conditionering
  - Experiment little Albert 
 • Wat doen toegepast psychologen?

  Toegepast psychologen gebruiken de kennis die door experimenteel psychologen is vergaard om problemen van mensen op te lossen door middel van training, het inzetten van speciale diagnostische testen of andere psychologische interventies. Ze werken op scholen, bedrijven, luchthavens, ziekenhuizen etc.

 • Beschrijf Skinner
  - Operante conditionering
  - Experiment met duiven om een luikje open te maken
  - Skinnerbox
 • Op wat voor gebieden kunnen toegepast psychologen werkzaam zijn?

  Arbeid en organisatie, Sport, School, Gezondheid en Klinisch

 • Beschrijf Thorndike
  - Operante conditionering
  - Trial and error
  - Experiment met muizen trainen
 • Wat is het verschil tussen psychologie en psychiatrie?

  Psychiatrie is een medisch specialisme en maakt geen deel uit van de psychologie. Psychiaters hebben een gespecialiseerde opleiding in het behandelen van geestelijke en gedragsmatige problemen, meestal met behulp van medicijnen. Daardoor kijken psychiaters meer vanuit de medische invalshoek, dus als mensen met een ziekte of stoornis. 
  Psychologie is veel breder dat het hele terrein van menselijk gedrag en geestelijke processen beslaat. Hoewel veel psychologen de doctorstitel hebben, is hun opleiding niet medisch. 

 • Beschrijf Asch
  - Conformisme
  - Asch effect
 • Beschrijf Milgram
  - Experiment gehoorzaamheid door elektrocuteren 
 • Beschrijf köhler
  - Inzichtelijk leren
  - Experiment met de slimme chimpansee
 • Beschrijf Tolman
  - Cognitieve kaart
 • Beschrijf Bandura
  - Behaviorisme
  - Sociaal leren -> imiteren en observeren
 • Beschrijf Schacter
  - Impliciete en expliciete herinneringen
  - 7 zonden van het geheugen
 • Beschrijf Maslov
  - Behoefte piramide
  - Zelfontplooiing
  - Humanistische theorie
 • Beschrijf Janis
  - Besluitvorming in groenpen en de gevaren ervan
 • Beschrijf Blake en Mouton
  - 5 leiderschapsstijlen
 • Beschrijf de behavioristische invalshoek
  - Gedragingen
  - Straffen en belonen
 • Beschrijf de biologische invalshoek
  - Gedrag erven van ouders/erfelijkheid
 • Beschrijf de cognitieve invalshoek
  - Ervaringen interpreteren
 • Beschrijf de evolutionaire invalshoek
  - Gedragskenmerken van voorouders geërfd 
 • Beschrijf de humanistische invalshoek
  - Zelfbeeld en gevoelens worden beïnvloedt 
 • Beschrijf de psychodynamische invalshoek
  - Innerlijke motivatie
  - Irrationele gevoelens/lusten
 • Beschrijf de socio-culturele invalshoek
  - Gedrag beïnvloed door grote groep mensen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe noemt Hans Eysenck zijn vijf dominante persoonlijkheden die naar voren kwamen tijdens zijn factor analyse
The big 5
Wat voor type instrument is de factor analyse en wat wordt hier mee gemeten?
Een wiskundige instrument waarmee onderzoekers de relaties tussen clusters of items van een persoonlijkheid kunnen aantonen.
Wat is het verschil tussen karaktertrekken en temperament trekken?
Temperament trekken zijn de basis van onze persoonlijkheid (zijn biologisch, kunnen aangetoond worden door neurotransmitters/neurowetensschap)  en karaktertrekken is de manier hoe onze cognites/emoties tot uiting komen
Definieer karakterkenmerken
Stabiele persoonlijkheidskenmerken van individu die er voor zorgen dat ze in verschillende omstandigheden handelen en gedrag vertonen dat ze vertonen
Wat is de andere benaming voor optimistisch (hippocratus, overmate van bloed in hart)
Monter
Hoe omschrijft hippocratus iemand met een overloed aan cholè (gele gal) in zijn lever?
CholèRisch, licht ontvlambaar
Hoe omschrijft hippocratus iemand met een overvloed aan melancholè (zwarte gal) in zijn milt?
Melancholiek, depressief
Hoe benoemd de hippocratus theorie een trage persoonlijheid
Flegmatisch
Wat is de benaming voor de humores slijm volgens de hippocratus theorie, waar bevind die zich en wat voor persoonlijkheid geeft ie je
Flegma, locatie: hersenen, zorgt voor flegmatische persoonlijheid en deze maakt je traag
Welke vier humoressen zijn er ?
 • Bloed 
 • Cholè (Gele gal) 
 • Melancholé (zwarte gal)  
 • Flegma (slijm)