Samenvatting Psychologie de hoofdzaak

-
ISBN-13 9789001710996
679 Flashcards en notities
51 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie de hoofdzaak". De auteur(s) van het boek is/zijn R P I J Schreuder Peters, J W Boomkamp. Het ISBN van dit boek is 9789001710996. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie de hoofdzaak

 • 6. 1 Het begrip intelligentie 162

 • Wat is de definitie van intelligentie
  Het vermogen problemen op te lossen door profijt te trekken van ervaring.
 • Wat zijn cognitieve aspecten van intelligent?
  ·Verwerven van kennis in bepaalde tijd
  ·Hogere verwerkingsprocessen: logisch redeneren en abstract denken.
  ·Lagere cognitieve aspecten: sommen, woordenkennis
 • Wat is de definitie van intellect
  Het vermogen te leren het soort problemen op te lossen dat in het onderwijs aan de orde komt. De nadruk ligt op het verwerven van kennis, logisch redeneren, abstract denken en informatief verwerken
 • Wat zijn de doelen van intelligentietests?
  oGeschiktheid voor opleiding, beroep of functie vaststellen
  oOntwikkelingsdoeleinden
  oSelectiedoeleinden
  -- school- en beroepskeuze
  -Sollicitatieprocedures

  -Diagnosedoeleinden(bv. Leerachterstand of neurologische aandoeningen
 • Waar legt Binet die als eerst intelligentietesten ontwikkelde de nadruk op
  Binet legde de nadruk op de complexe cognitieve processen, zoals begrip, redeneren, beoordelings- en voorstellingesvermogen.
 • Wie is Alfred Binet?
  - ontwierp al eerste een intelligentietest met nationale normen
  -  legde de nadruk op cognitieve processen: begrip, redeneren, beoordelingsvermogen en voorstellingsvermogen.
 • Welke soorten intelligentie zijn er?
  Algemene intelligentie, cognitieve intelligentie, sociale intelligentie, biologische intelligentie.
 • Wat wordt er met algemene intelligentie bedoeld?
  Een algemene intelligentie bestaat uit één factor, de G factor (general intelligence). Het verklaart iemands prestatie op een intelligentietest. De G - factor is een wiskundige abstractie en geen psychologische werkelijkheid.
 • Wat wordt er met cognitieve intelligentie bedoeld?
  Cognitieve intelligentie wordt sterk geconcentreerd op taal.
 • 1 Wat is psychologie?

 • In de geschiedenis van de psychologie zijn er verschillende stromingen die op hun eigen manier naar verklaringen zoeken.
 • Psychologie is:

  - aandacht voor mensen

  - verklaren vanuit een bepaalde wetenschap

   

  Psychologisch inzicht is belangrijk voor iedereen die met andere mensen te maken heeft

  Psychologisch probleem = gedrag dat verklaard moet worden
  - wanneer je ontevreden bent met gangbare verklaringen voor bepaald gedrag

  Zoeken naar verklaringen leidt vaak tot nieuwe kennis (bv. koopgedrag, manieren van leidinggeven etc)

  Objectieve determinanten: aard van de taken, arbeidsvoorwaarden, hoeveelheid werk (kunnen leiden tot stress)
  Subjectieve determinanten: individuele eigenschappen (belastbaarheid, ervaring, emoties etc)

  Gedrag = wat mensen doen en laten

  Psychologisch inzicht verkrijgen door:
  - maak onderscheid tussen wat je waarneemt en wat je veronderstelt
  - zoek naar een verklaring, bij voorkeur meerdere

  Verklaren = wijzen op mogelijke oorzaken
  Gedragsdeterminanten = oorzaken van een bepaald gedrag
  Toetsen = om erachter te komen of een verklaring deugt (juist = iets geleerd, onjuist= meer kennis)

  Verklaring -> vanuit een bepaalde theorie -> voorspellingen afleiden -> onderzoek toetst of deze uitkomen

  Hawthorne-onderzoek
  Men (Elton Mayo en Fritz Roethlisberger) onderzocht de mate in welke een verandering van de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld verlichting, verwarming ...) een effect had op de output van arbeiders, meer bepaald op de efficiëntie (of ook de productiviteit) van hun werk (bijvoorbeeld snelheid, accuraatheid). Wikipedia


  Meervoudig gedetermineerd = meerdere oorzaken voor hetzelfde gedrag

 • Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor hetzelfde gedrag

   

 • 1.1 Psychologisch probleem 18

 • leg het begrip 'psychologisch probleem' uit
  een psychologisch probleem is gedrag dat verklaard moet worden
 • wat is een psychol0gisch probleem?

  gedrag dat verklaard moet worden

 • wat is spiegeltheorie?

  registreren naar de buitenwereld

 • Wat is een psychologisch probleem
  Een psychologisch probleem is gedrag dat verklaard moet worden.
 • Leg het begrip 'psychologisch probleem' uit
  Gedrag dat verklaard moet worden

 • wat bedoelen we met psychologie bedrijven
  je bezig houd met psychologische problemen
 • wat is primaire aan het interpreteren aan de buitenwereld?

  letterlijk het eerste wat we zien, wat zijn  de echte eigenschappen

 • Wat betekent psychologie bedrijven?
  Je bezig houden met psychologische problemen

 • hoe ontdek je een psychologisch probleem?
  door vragen te stellen als 'wat zijn de oorzaken van dit gedrag?' of als je ontevreden bent met gangbare verklaringen voor bepaald gedrag.
 • wat is secundair aan het interpreteren aan de buitenwereld?

  de kleur, de vorm etc

 • Als je ontevreden bent met de gangbare verklaringen voor een bepaald gedrag, heb je dus een psychologisch probleem ontdekt.
 • het zoeken naar verklaringen leidt tot nieuwe kennis
 • contrast is ?

  een opvallende tegenstelling

 • wat zijn demografische kenmerkenl

  leeftijd geslacht etc

 • in belans heeft meer of minder - (HC)

  meer minnen

 • heider kwam met welk idee? of waar hoort heider bij?

  attributies

 • intern en extern

  alles komt door mij, en alles komt door die vent

 • stabiel en instabiel

  veranderd niet en veranderd op een later tijdstip

 • controleerbaar en oncontroleerbaar

  zelf in de hand en niet zelf in de hand

 • globaal en specifiek

  breed en concreet

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Gestaltpsychologie?
De theorie dat een geheel is opgebouwd uit verschillende elementen. Dit heeft te maken met de functieleer
Wie is Wundt?
De grondlegger van moderne psychologie door zijn laboratorium
Wat is introspectie?
Het analyseren van eigen gewaarwording, denkprocessen, motieven en gevoelens
wat houdt ''hygiënefactoren'' in volgens Herzberg?
beloning, status, arbeidsomstandigheden en beleid
wat houdt motivatoren in volgens Herzberg
uitdaging, erkenning, verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden
wat zij strains?
gedragsmatig reageren (huilen, veel roken)
wat is coping?
de mate waarin iemand passief of actief invloed op de situatie kan uitoefenen (bereidheid situatie beïnvloeden)
er zijn twee soorten stress volgens Selye namelijk?
eustress (gezonde stress) en disstress (ongezonde stress)
Stress is een verzamelnaam voor meerdere begrippen namelijk?
stressor, coping, strain en stress
Wat is internalisatie?
regels uit jezelf navolgen