Samenvatting Psychologie : een inleiding

-
ISBN-10 9043015636 ISBN-13 9789043015639
848 Flashcards en notities
79 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie : een inleiding". De auteur(s) van het boek is/zijn Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Nederlandse Bridget Peeck, Sandra van Mameren Broers, Stijn Meuleman het Engels Sylvia Birnie. Het ISBN van dit boek is 9789043015639 of 9043015636. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie : een inleiding

 • 1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap

 • Introductiecollege: Geest, gedrag & wetenschap H1

   

  John Locke – één van de eerste psychologen 1632-1704

  William James – eerste echte toegepaste psycholoog 1842-1910

  Stanley Milgram – experimenteerde met schokken1933-1984

  Sigmund Freud – psychologie zonder ziel en wilde dit terugbrengen (’s werelds beroemde pseudopsycholoog)1856-1939 Grondlegger psycho-analyse – genomineerd voor nobelprijs medicijnen en literatuur. – doorgesnoven/extravert/provocerend. – 1 theorie voor alles: dromen, verspreken, angst, etc. Extremen: Van penisnijd tot het onderbewustzijn (onterecht!), alles op sexuele afwijkingen en verlangens gebaseerd. (Whole person perspectief)

  Carl Jung – Deed veel aan droomduiding 1875-1961

  Phillip Zimbardo –

  Roos Vonk -

  Aristoteles 384-322 BC – wetenschapsfilosoof

  Karl Popper 1902 – 1994 – Wetenschapsfilosoof (tegendeel moet bewezen kunnen worden van wetenschappelijke theorie) Niet falsifieerbaar - Pseudowetenschap

   

  Doel Psychologie de basis: Uitgebreide kennismaking met het vakgebied om meer inzicht te creëren in ‘ons’.

  Hoofdstukken 1,2,6,8,3,9,10

  Wat is psychologie? – Wetenschap van gedrag en geestelijke/mentale processen. Wij zijn geïnteresseerd in het individu (intern/extern) en diens (sociale) omgeving.

  Wat doen psychologen? –

  Experimenteel psychologen (onderzoek naar elimentaire psychologische processen )

  Toegepaste psychologen ( Psychologen die door experimenteel psychologen vergaarde kennis toepassen om de problemen van mensen op te lossen)

  Hoe vergaren zij kennis? Wetenschap: Wetenschap is geordende kennis van de werkelijkheid (empirie = datgene wat observeerbaar is)

  Vanuit welk perspectief handelen psychologen?-

  Wat is psychologie NIET? –

  Oorsprong term – psyche = Adem/ziel (grieks) werd later ziel en geest. Logos = studie (grieks)

  Psychiatrie – Een medisch specialisme dat zicht richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen

   

  Gevaren van de pseudowetenschap:

  Pseudo-Wetenschap: Niet bewezen in experimenteel onderzoek

  ·         Astrologie

  ·         somatologie

  ·         handlezen

  ·         helderzienden

  Lobotomie (leukotomie): De donkere periode voor medicatie en therapie.

  Walter Freeman – Beoefenaar van lobotemie

   

  Wees kritisch!

  ·         Wat is de bron

  ·         Hebben zij er een voordeel mee

  ·         Extreme of redelijke beweringen

  ·         Bewijsmateriaal?

  ·         Bias? even goed opzoeken in wiki (een menselijke fout. Bevooroordeeld)

  ·         Is logisch nadenken voldoende

  ·         Verschillende standpunten nodig?

  Wat is wetenschap wél: Een uit 5 stappen bestaande procedure voor empirisch onderzoek van een hypothese, waarbij de omstandigheden zo zijn gekozen dat vooroordelen en subjectieve oordelen worden uitgesloten.

  1.     Een hypothese ontwikkelen

  -       ‘een zware lunch leidt tot een dip in de middag’

  2.     Een gecontroleerd experiment uitvoeren

  -       ‘Als een volle maag in de middag tot dufheid leidt zou je geen dip krijgen als je de lunch overslaat’ Uitproberen: nagaan hoe mensen zich voelen met of zonder lunch. Dus bijv groep 1 luncht niet en groep 2 wel.

   

  3.     Objectieve data verzamelen

  -       Hoe kun je dit nagaan?:  Door een activiteit te laten uitvoeren. Groep 1 heeft productie van X en groep 2 heeft een productie van Y.  (significant = niet door toeval onstaan)

   

  4.     De resultaten analyseren en de hypothese accepteren of verwerpen

  5.     De resultaten publiceren, bekritiseren en repliceren

  DOEL: objectiviteit waarborgen en toeval uitsluiten.

  Verschillende stromingen binnen de psychologie:

  -       Cognitief: geestelijke activiteiten als gewaarwording, perceptie, leren, denken en geheugen. Nieuw perspectief: mensen zijn net computers

   

  -       Whole person: zie sigmund freud.

  -       Biologisch

  -       Behavioristisch

  -       Ontwikkelings

  -       Sociocultureel

   

  Termen:

  Theorie – ‘toetsbare verklaring voor de aantal feiten en observaties’

  Empirisch onderzoek – Onderzoeksbenadering waarbij de gegevens worden verzameld door middel van sensorische ervaring en onderzoek

  Hypothese – Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek; een bewering over de relatie tussen variabelen in een onderzoek.

 • Wat is psychologie?

  Waarop is de wetenschap van psychologie gebaseerd?

  De wetenschap van gedrag en geestelijke processen.

  Op objectieve en verifieerbare gebeurtenissen.


 • Wat is psychologie?
  De wetenschap van gedrag en geestelijke processen.

  Psychologie:
  Psyche = geest
  Ologie = gebied van studie
 • 3 groepen van psychologie?
  Experimenteel psych. (onderzoek naar elementaire psych. proc.) voor nieuwe psych. kennis.
  Psych. door docenten
  Toegepast psych.
  (door experimenteel psych. wordt vergaarde kennis toegpast om problemen op te lossen)
 • 3 manieren om psychologie te bedrijven:
  • Experimenteel psychologen => Doen onderzoek naar elementaire psychologische processen(geven vaak ook les)
  • Docenten psychologen => Primaire taak is geven van onderwijs
  • Toegepast psychologen => Passen vergaarde kennis van experimenteel psychologen toe om problemen van mensen op te lossen
 • Wat is het nut van een hypothese in psychologisch onderzoek
  Om een veronderstelling te kunnen toetsen
 • 6 voorbeelden van specialisaties van toegepast psychologen:
  • A&O psycholoog => Maximaliseren van productie en arbeidsmoraal
  • Sport psycholoog => Prestaties verbeteren van atleten
  • Ergonomisch psycholoog => Vormgeving
  • Schoolpsycholoog => Deskundig op gebied van problemen met lesgeven
  • GZ psycholoog => Psychische en lichamelijke problemen
  • Klinisch psycholoog en counselers => Problemen op sociaal of emotioneel gebied
 • Waar werken psychologen?
  Intersector 16%
  Arbeid en organisatie 13%
  Jeugd 14%
  Gezondheidszorg 57%
 • Psychiatrie:
  Een medisch specialisme dat zich richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen.
 • Pseudopsychologie:
  Niet onderbouwde psychologische aannamen die zich als wetenschappelijk voor doen.
 • Emotionele bias:
  Oordelen vellen op attitudes en gevoelens ipv rationeel. Bv hoge straffen(afschrik / effect)
 • Confirmation bias:
  Informatie die niet bij je opvattingen aansluit negeren of bekritiseren en info zoeken waar je het wel mee eens bent. Bv gokkers herinneren aantal keren geluk beter.
 • Wetenschappelijke methode:
  Procedure van 5 stappen voor empirisch onderzoek van een hypothese. De omstandigheden worden zo gekozen dat vooroordelen en subjectieve oordelen worden uitgesloten.
 • Empirisch onderzoek:
  Onderzoeksbenadering waarbij gegevens worden verzameld dmv sensorische ervaring en observatie.
 • Theorie:
  Toetsbare verklaring voor een aantal feiten of observaties.
 • De 5 stappen vd wetenschappelijke methode:
  1. Een hypothese(=Voorspelling van de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek; een bewering over de relatie tussen variabelen in een onderzoek) ontwikkelen.
  2. Een gecontroleerd experiment uitvoeren.
  3. Objectieve data verzamelen.
  4. De resultaten analyseren.
  5. De resultaten publiceren, bekritiseren en repliceren.


  1. Een hypothese moet falsifieerbaar zijn, dus niet alleen een waardeoordeel(bv gamen is slecht) vervolgens moet een onderzoeker bedenken hoe de hypothese zal worden onderzocht. Alle aspecten van het experiment moet in concrete termen(=Operationele definities: Objectieve beschrijvingen van concepten die bij een wetenschappelijk onderzoek horen. Vb alle kinderen van groep 3 uit een klaslokaal in een lagere school in de buurt) worden gespecificeerd.
  2. Experimentele conditie=> Omstandigheden waaraan de leden van de experimentele groep tijdens de behandeling worden blootgesteld.
   Experimentele groep=> Proefpersonen die worden blootgesteld aan de speciale behandeling waar men meer over wil weten.
   Controle groep=> Proefpersonen die vergelijkingsmateriaal zijn naast de experimentele groep, die niet aan de speciale behandeling worden blootgesteld.
   Controle conditie=> Omstandigheden waaraan de controlegroep wordt blootgesteld(op elk onderdeel identiek met uitzondering van de speciale behandeling)
   Onafhankelijke variabelen=> Stimulus die onafhankelijk ban alle andere, zorgvuldig gecontroleerde experimentele omstandigheden kan veranderen.
   Randomiseren=> Procedure waarbij de volgorde met toeval bepaald wordt.
  3. Afhankelijke variabelen=> De gemeten uitkomst van een onderzoek(de responsen)
  4. Meestal een wiskundige analyse.
  5. Onderzoek repliceren om bias uit te sluiten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

logische operatie:
oplossen van problemen door beelden in gedachten te manipuleren. (magisch denken gaat weg)
Centratie:
Preoperationeel denkpatroon waarbij het kind zijn kind zijn aandacht op niet meer dan één factor tegelijk kan richten.
   Animistisch denken:
Preoperationele manier van denken waarbij het kind aanneemt dat objecten een leven hebben en mentale processen kennen.
Egocentrisme:
In Piagets theorie: op zichzelf gericht zijn, zich niet kunnen voorstellen dat een ander standpunt mogelijk is dan het eigen.
Preoperationeel stadium:
Het tweede stadium in Piagets theorie. Wordt gekenmerkt door een goed ontwikkelde mentale representatie en het gebruik van taal. 
Van 2 tot 6 jaar
Mentale representatie:
Vermogen om innerlijke beelden te vormen van objecten en gebeurtenissen.
Doelgericht gedrag:
Een vaardigheid die naar voren komt tijdens het sensomotorische stadium en waardoor kinderen het vermogen ontwikkelen om een enkel doel voor ogen te houden en dat na te streven.
Objectpermanentie:
Het besef dat een object onafhankelijk van eigen handelingen of aandacht bestaat.
Sensomotorische intelligentie:
Mentaal vermogen dat zichtbaar wordt in de eerste schema's die een kind gebruikt. Deze schema's bestaan voornamelijk uit motorische responsen op stimuli en hebben een sterk genetisch bepaald karakter.
Sensomotorisch stadium:
Eerste stadium in Piagets theorie. Het kind is sterk afhankelijk van zijn aangeboren motorische responsen op stimuli.
Van geboorte tot tweede verjaardag