Samenvatting Psychologie, een inleiding MyLab NL toegangscode

-
ISBN-10 9043021679 ISBN-13 9789043021678
2619 Flashcards en notities
367 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie, een inleiding MyLab NL toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Ned Ed Caffin Aafke Moons het Engels Geeske Bouman. Het ISBN van dit boek is 9789043021678 of 9043021679. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie, een inleiding MyLab NL toegangscode

 • 1 Geest, gedrag en psychologie wetenschap

 • Wat betekent het woord Psychologie?

  Wetenschap van gedrag en mentale processen.

 • wat is psychologie, wat  is een psycholoog, en welke plek de heeft toegepast psycholoog

  Psychologie is de wetenschap van gedrag en geestelijke processen.  Psychologen zijn mensen die onderzoek doen naar elementair psychologische processen, mensen die de resultaten/kennis van de onderzoeken toepassen(toegepaste psycholoog) om zo maatschappelijke problemen op te lossen, en de docenten. de 2 is de toegepaste psycholoog

 • Waar is het woord 'psychologie van afkomstig?

  Psychologie is afkomstig uit het Oud Grieks. ' Psyche'  betekent geest en 'ologie' betekent gebied, dus samen betekent het studie van de geest.

 • Hoe vergaren psychologen hun kennis?

   

  Door middel van experimenteel onderzoek op de wetenschappelijke methoden. 5 methoden:

  Experiment

   

   

  Correlatieonderzoek (situatie buiten het lab die al toevallig af spelen bijv. giftig stof uitgebroken)

   

  Survey(Vragen).

   

  Natuurlijke observatie (gedrag  van mensen en dieren observeren in natuurlijke omgeving)

   

  Gevalstudie( onderzoek naar een of enkel object)

   

   

 • Waar houdt de psychologie zich mee bezig?

  De psychologie houdt zich niet alleen bezig met de geest maar ook met de gedragingen.

   

 • Het woord psychologie is afkomstig uit het Oud-Grieks.

  Psyche betekent: Geest

  -ologie betekent: Gebied.

  Dus: Psychologie letterlijk betekent: Studie van de geest.

   

  Echter, de hedendaagse psychologie beslaat een breder terrein:

  psychologie houdt zich bezig met zowel geestelijke processen alsook de gedragingen!

  geestelijke processen die alleen indirect worden waargenomen:

  Denken, voelen, begeren

  en externe waarnemingen:

  Praten, lopen, glimlachen, huilen.

   

  Tweede belangrijke aspect:

  Wetenschappelijk onderdeel: de wetenschap van de psychologie is gebaseerd op objectieve,  verifieerbare gebeurtenissen!

   

 • Benoem de 6 perspectieven

  Biologische( gedrag  komt door hersenen, zenuw -en hormoonstelsel en genen)

  Cognitieve(gedrag word bepaald door geestelijke processen)

  Behaviorisme (gedrag alleen baseren op wat waarneem baar is)

  Whole person

  Ontwikkelings( gedrag wordt bepaald door omgeving en veranderingen i.c.m erfelijkheid  in de omgeving)

  sociocultureel

 • Goed schema over luisteren
 • Wat is wetenschappelijk onderzoek.

  dat is onderzoek gebaseerd op objectieve observatie en het moet falsificeerbaar zijn(dat betekent dat het tegendeel bewezen moet kunnen worden)

 • Hoeveel manieren zijn er om psychologie te bedrijven?

  Grofweg te verdelen in drie groepen

  1. Experimenteel psychologen (ook wel onderzoekspsychologen genoemd, voeren onderzoek uit dat nieuwe psychologische kennis creëert.
  2. Docenten psychologie, les geven op bijv. HBO instellikngen, ook bij orthopedagogiek, universiteit alsook werkzaam bij wetenschappelijk onderzoek
  3. Toegepast psychologen, gebruiken de kennis die is opgedaan door experimentele psychologen om mensen te behandelen bij problemen (uiteenlopende werkplekken, luchtvaart, werzijnsorganisaties ziekenhuizen.) Tweederde van de universitair opgeleide psychologen werkt als toegepast psycholoog.
 • Noem de 4 methodes voor wetenschappelijke onderzoek

  1  een hypothese ontwikkelen

  2 het toetsen van de hypothese: Objectieve data verzamelen.

  3 de resultaten analyseren en de hypothese accepteren of verwerpen.

  4 de resultaten publiceren bekritiseren en repliceren.

 • Noem enkele specialisaties van toegepaste psychologie.

  1. Arbeid en organisatie pschologie
  2. Sportpsychologen
  3. schoolpsychologen
  4. Klinisch psychologen, counselors
  5. forensisch psychologen
 • Noem de verschillen tussen psychologie en psychiatrie

  De overeenkomst is het behandelen van psychische stoornissen, verder alleen verschillen te weten:

  • Psychiatrie is een medisch specialisme (geneeskunde gestudeerd) daarna een gespecialiseerde opleiding
  • Behandelen mensen vanuit medische invashoek.
  • Meestal met behulp van medicijnen

   

 • Wat wordt bedoeld met ' pseudo' psychologie?

  Dit is niet onderbouwde psychologische aannamen die als wetenschappelijke waarheden worden gepresenteerd.

 • Wat is kritisch denken?

  Kritisch denken bestaat uit zes vaardigheden:

  1. Wat is de bron? Is degene die de bewering doet echt deskundig, beschikt die over feitelijke kennis, heeft de bron iets te winnen bij de bewering?
  2. Is de bewering redelijk of extreem? Denk kritisch na, is de bewering in strijd met bestaande kennis, voor moeilijke problemen zijn er vaak geen eenvoudige oplossingen
  3. Wat is het bewijsmateriaal? Welk bewijsmateriaal is er wat de bewering ondersteunt, is het wetenschappelijk?
  4. Conclusie beïnvloedt door bias? Herken de bias (vooroordeel)
  5. Worden veelvoorkomende denkfouten vermeden? Gezond verstand is een substituut voor wetenschappelijk bewijs.
  6. Voor oplossen probleem meerdere invalshoeken nodig? Voor een probleem dat uit meerdere facetten bestaat is een comlexere oplossing nodig dan een simpele.
 • Aantekeningen Psychologie, een inleiding.

   

  Centrale vraag:

  Hoe zou je de bewering testen dat suiker kinderen hyperactief maakt?

  Bijvoorbeeld kinderen een suikerrijk drankje laten drinken?

  Bias: Mensen zien wat ze verwachten, daardoor kunnen onze waarnemingen gekleurd worden.

  Experiment bedenken waarbij rekening wordt gehouden met onze verwachtingen.

  Het belangrijkste concept dat wordt geïllustreerd door het probleem van de suikerkick is een van de meest fundamentele concepten in de gehele psychologie.

  Het toepassen van de wetenschappelijke methode om de geest en het gedrag te onderzoeken.

   

  Eerst uitleg, wat bedoelen we met de term psychologie?

  Psychologie komt uit het Oud Grieks:

   

  Psyche: is geest

  Ologie : betekent studie van het gebied.

   

  Dus: Psychologie betekent studie van de geest.

   

  Tegenwoordig bredere definitie:

   

  Kernconcept 1.1

  Psychologie is een breed veld, met vele specialismen, maar in wezen is psychologie de wetenschap van gedrag en geestelijke processen!

   

  Psychologie houdt zich dus bezig met interne geestelijke processen,

  indirect waarneembaar zoals: Denken Begeren, Voelen

  en externe processen, direct waarneembaar

  zoals: Praten, Glimlachen, Lopen

  Tweede belangrijke gedeelte van de definitie:

  Wetenschap van de psychologie gebaseerd op objectieve en verifieerbare gebeurtenissen.

 • 1.1.1

   

  Psychologie: Het is meer dan je denkt:

   

  Drie manieren om psychologie te bedrijven:

   

  Grofweg vallen psychologen in drie grote groepen uiteen:

   

  1. Experimenteel psychologen:

   

  Vormen de kleinsten van de groep. Voeren echter het meeste onderzoek uit dat nieuwe psychologische kennis creëert. Een experimenteel psycholoog (of onderzoekspsycholoog ook wel genoemd) zou bijv. Effecten van suiker op

   

  hyperactiviteit kunnen onderzoeken.

   

   

   

  1. Docent psychologie:

   

  Lesgeven verschillende velden oa HBO , universiteit , vaak ook in combinatie met onderzoek doen. Orthopedagogiek.

   

   

   

  1. Toegepast psychologen:

   

  Gebruiken de kennis die is opgedaan door experimenteel psychologen om problemen van mensen op te lossen, d.m.v. trainingen met gereedschap of psychologische behandelingen.

   

             

   

   

   

   

   

  1.12 Psychologie geen psychiatrie.

   

  Verschil psychologie vs. psychiatrie:

   

  Psychiatrie eerst  studie geneeskunde, daarna specialisatie in behandeling en geestelijke en gedragsmatige problemen, kan in combinatie met medicijnen.

   

  Psychiatrie is veel kleiner gebied dan psychologie:

   

  Psychologie beslaat het hele terrein van menselijk gedrag en geestelijke processen, van hersenfuncties tot sociale interacties.

   

   

   

  1.1.3 Kritisch nadenken over psychologie en pseudopsychologie.

   

  Pseudo-psychologie:

   

  Niet onderbouwde psychologische aannamen die als wetenschappelijke waarheden worden gepresenteerd.

   

  Kritisch nadenken over buitengewone beweringen over gedrag en geestelijke processen.

   

   

   

  Wat is kritisch denken?

   

  Zes vaardigheden, elk van deze vaardigheid is gebaseerd op een specifieke vraag die je zou moeten stellen als je met nieuwe ideeën te maken krijgt:

   

  1e Wat is de bron?

   

  Is degene die de bewering doet echt deskundig?

   

   

   

  2e Is de bewering redelijk of extreem?

   

  Uitspraak van astronoom Carl Sagan over verhalen van ontvoeringen door buitenaardse wezens:

   

  ‘Voor buitengewone beweringen is buitengewoon bewijs nodig’

   

  Wees sceptisch bij beweringen als ‘ doorbraak’ en ‘revolutionair’

   

  Ook bij beweringen die in strijd zijn met de bestaande kennis.

   

   

   

  3e: Wat is het bewijsmateriaal?

   

  Anekdotisch bewijsmateriaal, ervaringen van slechts enkele mensen kan niet gelden voor iedereen.

   

  Wetenschappelijk bewijsmateriaal is van belang.

   

   

   

  4e: Kan de conclusie beïnvloedt zijn door bias?

   

  Er zijn omstandigheden waarin meer kans op bias bestaat (bias=vooroordeel, vervorming meestal op basis van persoonlijke ervaringen en waarden)

   

  Verschillende vorm van bias:

   

  *Emotionele bias:

   

  Mensen zijn bang voor misdaad- daarom vaak voorstander van strenge aanpak, hogere straf. Een afschrikprogramma kan dan aantrekkelijk zijn, door de strengheid daarvan.

   

  *Conformation Bias (bevestigingsbias)

   

  Menselijke neiging om gebeurtenissen te herinneren die onze aannamen bevestigen en tegenstrijdige bewijzen te negeren of vergeten. (gokkers die alleen de keren herinneren dat zij hebben gewonnen)

   

   

   

  5e: Worden veelvoorkomende denkfouten vermeden?

   

  Aanname gezond verstand substituut voor wetenschappelijk onderzoek.

   

  Zorgvuldige analyse van bewijzen voor en tegen een stelling kan leiden tot een betrouwbaar antwoord.

   

   

   

  6e: Zijn er voor het oplossen van het probleem verschillende invalshoeken nodig?

   

  Bijvoorbeeld het afschrikprogramma, simplistische aanname angst voor straf belangrijkste afschrikmiddel is voor misdaad, delinquente jongeren daardoor positief zullen reageren.

   

  Realistischer is dat misdaad een complex probleem is en vanuit verschillende hoeken bekeken:

   

  Psychologen- invalshoek leren, sociale invloed, persoonlijkheidstrekken.

   

  Economen-     invalshoek financiele motieven voor misdaad

   

  Sociologen-    invalshoek bendes, armoede en maatschappelijke structuren.

   

 • KERNCONCEPT 1.2

  Zes belangrijke perspectieven domineren het snel veranderende veld van de moderne psychologie:

  Biologische – Cognitieve – Behavioristische – Whole Person – Ontwikkelings en sociocultureel perspectief.

  Alle perspectieven kwamen voort uit radicaal nieuwe ideeën over geest en gedrag.

  Elk gezichtspunt, biedt een unieke verklaring voor gedrag.

   

  1.2.1

  Scheiding van lichaam en geest en het moderne biologische perspectief.

  Franse filosoof 17e eeuw, René Descartes:

  Scheiding tussen de spirituele geest en het fysieke lichaam.

  Het geniale idee van Descartes was dat de kerk de geest buiten het wetenschappelijk onderzoek kon houden, maar bestuderen van menselijke gevoelens en gedragingen kon doorgaan omdat deze op de lichamelijke activiteiten van het zenuwstelsel waren gebaseerd.

  Wetenschappers toonden aan dat er biologische processen ten grondslag lagen aan sensaties, en eenvoudige reflexmatige gedragingen ipv mysterieuze spirituele krachten.

   

  Descartes – rationalisme:

  Filosofische stroming die de ratio het denken als enige middel zag om aan wetenschap en filosofie te doen.

   

  Op deze stroming veel kritiek door de Britse filosofische stroming het empirisme:

  Empiristen zien het denken als onnodig en storend in de wetenschap.

  Waarnemingen, ervaringen en experimenteren de enige bron van kennis!

  Empirist Francis Bacon : denken vertroebelt de waarneming!

  John Locke empirist: kind wordt geboren als tabula rasa (onbeschreven blad, door ervaring leerprocessen en opvoeding persoonlijkheid en vaardigheden zo ook intelligentie krijgt.

   

  Het moderne biologische perspectief

  350 jaar later vormt Descartes’ revolutionaire perspectief de basis voor het moderne biologische perspectief

  Moderne biologische psychologen beschouwen de geest als een product van onze hersenen.

  Oorzaken van gedrag wordt gezocht in het zenuwstelsel, het endocriene stelsel

  (hormoonstelsel) en de genen.

   

  Twee variaties op het biologisch thema:

  1. Neurowetenschap: bijvoorbeeld de ontdekkingen hoe ogen en hersenen lichtgolven n beelden omzetten, welke wijze bepaalde vermogens, praten sociale vaardigheden kunnen verdwijnen door beschadiging.
  2. Evolutionaire psychologie: menselijk gedrag komt voort uit overgeërfde neigingen, meest fundamentele gedragingen gevorm door de omstandigheden waarin onze genetische voorouders duizenden jaren geleden verkeerden.

  Bijvoorbeeld rechtop gaan lopen, Darwins natuurlijke selectie.

   

  1.2.2

  Begin van de wetenschappelijke psychologie en het moderne cognitieve perspectief.

  Tweede belangrijke idee afkomstig uit de scheikunde:

  Wetenschappers ontdekken patronen in de eigenschappen van de chemische elementen.

  Deze elementen konden worden ondergebracht in een ‘ periodiek systeem’ .

  Dit bracht structuur aan in de chemie.

   

  Duitse wetenschapper Wundt dacht dat het mogelijk was om de menselijke geest op dezelfde manier te simplificeren; elementen van ‘bewuste waarneming’  ontdekken.

  Wundt en zijn studenten deden de eerste logische onderzoeken naar sensorische en emotionele reacties op verschillende prikkels = introspectie genoemd.

   

  Erfenis van Wundt:

  Structuralisme: Historische stroming binnen de pscyhologie die de basisstructuren van de geest en de gedachten trachtte te ontrafelen. Structuralisten zochten de 'elementen' van de bewuste ervaring.

 • Bezwaar hiertegen was dat de introspectieve methode te  subjectief was.

  Toch maken psychologen nu nog steeds gebruik van de methode, weliswaar aangepast. Bijvoorbeeld bij slaap en dromen bestuderen.

 • Kritiek op Wundt door Amerikaanse psycholoog William James:

  Benadering van Wundt veel te beperkt.

  Psychologie richten op de functie van het bewustzijn en niet op de structuur.

  Zo ontstond het funcionalisme:

  Historische stroming binnen e psychologie die meende dat psychische processen het beste begrepen kunnen worden in het licht van hun adaptieve (aanpassen) nut en functie.

  Ideeën van Charles Darwin: organismen passen zich aan hun omgeving aan

  William James stelde daarom dat de psychologie zou moeten verklaren op welke wijze mensen zich aanpassen (of er niet in slagen zich aan te passen) aan de werkelijke wereld buiten het laboratorium.

   

  Zo ontstond de toegepaste psychologie door deze manier van denken.

  Hoe kon de psychologie worden toegepast om het menselijk leven te verbeteren.

  Introspectie waren zowel de structuralisen (Wundt) als de functionalisten (James) het eens.

  Maar deze overeenkomst was tevens de grootste kwetsbaarheid: introspectieve methode was subjectief, verwijt deze versie van psychologie niet wetenschappelijk.

  Hiervoor nodig samenwerking van deskundigen uit andere disciplines, die samen het cognitieve perspectief vormden.

   

 • Het moderne cognitieve perspectief.

  In het perspectief van de structuralistische school, de functionalistische school en de Gestaltpsychologie wordt in dit perspectief de nadruk gelegd op cognitie: geestelijke activiteiten zoals waarneming interpretaties verwachting en overtuigingen en herinneringen.

 • 1.2.3

  Het behaviorisme

  Nadruk op waarneembaar gedrag.

  Rond 1900 groep wetenschappers, de zgn. behavioristen die het met vrijwel iedereen oneens waren.

  Vanuit het empiristische idee enkel zekerheid vererven over datgene wat je kun waarnemen en dat de mens bij geboorte een tabula rasa is.

  Meest opvallend was het standpunt dat de geest geen deel van de psychologie zou moeten uitmaken.

  John B Watson, vroege leider van de behavioristische beweging: een werkelijk objectieve psychologische wetenschap dient zich uitsluiten met waarneembare gebeurtenissen bezig te houden.

  Fysieke stimuli vanuit de omgeving en waarneembare reacties van het organisme daarop.

  Behaviorisme is wetenschap van het gedrag en van de meetbare omstandigheden in de omgeving die dit gedrag beïnvloeden.

   

  Behaviorisme- Handelen wordt beïnvloedt door de consequenties daarvan

 • 1.2.4

  Perspectief vanuit de gehele persoon:

  Psychodynamisch, humanistisch en karaktertrekken en temperament.

  Begin twintigste eeuw kritiek van Sigmund Freud op Wundt, Freud ontwikkelde een methode voor het behandelen van psychische stoornissen op een ander radicaal idee gebaseerd:

  Psychische stoornissen ontstaan uit processen inde onbewuste geest en niet in het bewustzijn.

  Onbewuste processen domineren de persoonlijkheid en veroorzaakte psychische stoornissen.

   De psycho-analytische theorie van Freud wilde met deze methode de hele persoon verklaren en niet slechts enkele onderdelen zoals aandacht, perceptie geheugen of emotie.

 • Psychodynamische psychologie:

  term voor FReud en alle neofreudiaanse die ontstonden uit het idee dat de geest (psyche) en met name de onbewuste geest een reservoir van energie (dynamica)voor de persoonlijkheid is. De psychodynamische psychologie is deze energie wat ons motiveert.

 • Bekendste vertegenwoordiger van de psychodynamische benadering: Sigmund Freud. 

  Behandeling dmv nadruk op analyse van dromen, versprekingen (zgn. freudiaanse versprekingen) vrije associaties.

  Ook twee andere groepen die de gehele mens (persoonlijkheid) willen verklaren:

  Humanistische psychologie en de psychologie van de karaktertrekken en temperament.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Psychiatrie
Medisch opleiding met specialisme: geestelijke en gedragsmatige problemen, mogen medicijnen voorschrijven, richten op op mensen met ernstiger psychische stoornissen
   Wat is psychologie en wat is het niet
Wel: de wetenschap van gedrag en geestelijke processen
niet: psychiatrie,
Biologisch perpectief
Idee? 
Het lichaam kan apart van de geest worden bestudeerd


Wat bepaalt het gedrag? 
De hersenen, het zenuwstelsel, endocriene stelsel (hormoonstelsel en de genen

Wie?
René Descartes
Confirmation bias (bevestigingsbias)
De neiging om informatie die niet bij je opvattingen aansluit te negeren of te bekritiseren en om in plaats van daarvan informatie te zoeken waar je het wel mee eens bent
Emotionele bias
De neiging om oordelen te vellen gebaseerd op attitudes en gevoelens, in plaats van op een rationale analyse van het bewijsmateriaal
Wat is kritisch denken?
 1. Wat is de bron?; degene die de bewering doet moet feitelijke kennis hebben over het onderwerp of op zijn allerminst advies hebben gevraagd aan iemand met de noodzakelijke expertise. Daarbij moet je je afvragen of de bron iets belangrijks te winnen heeft bij de bewering
 2. Is de bewering redelijk of extreem?; 'Voor buitengewone beweringen is buitengewoon bewijs nodig' Je moet altijd op je hoede zijn met (vooral) moeilijke problemen omdat deze zelden eenvoudige oplossingen hebben.
 3. Wat is het bewijsmateriaal?; bewijsmateriaal is vaak 'anekdotisch bewijsmateriaal' --> getuigenissen die de ervaringen van iemand of enkele persoon schetsen, maar ten onrechte voor wetenschappelijk bewijs worden aangezien.
 4. Kan de conclusie zijn beïnvloed door bias?; er is altijd grote kans van bias --> een vooroordeel, vervorming of vertekening van een situatie, meestal op basis van persoonlijke ervaringen en waarden.
 5. Worden veelvoorkomende denkfouten vermeden?; Vaak kan gezond verstand een stelling zowel ondersteunen als onderuithalen. Alleen een zorgvuldige analyse van bewijzen voor en tegen de stelling kan leiden tot een betrouwbaar antwoord.
 6. Zijn voor het oplossen van het probleem verschillende invalshoeken nodig?; een complex probleem dient altijd vanuit verschillende perspectieven bekeken te worden (psychologen, economen, sociologen)
Wat is pseudopsychologie?
Dit is niet-onderbouwde psychologische aannamen die als wetenschappelijke waarheden worden gepresenteerd.
Dat wat ons gedrag zou beïnvloeden (zoals waarzeggerij, horoscopen, subliminale berichten)
Wat is grafologie?
De zogenoemde 'handschriftanalyse'
Wat is het verschil tussen psychiatrie en psychologie?
Psychiatrie; is een medisch specialisme en maakt geen deel uit van de psychologie. Psychiaters hebben een medische opleiding (geneeskunde) gedaan en hebben daarnaast een gespecialiseerde opleiding achter de rug in de behandeling van geestelijke en gedragsmatige problemen, meestal met behulp van geneesmiddelen. Daardoor richten psychiaters zich voornamelijk op de behandeling van mensen met ernstiger psychische stoornissen dan psychologen en doen zij dit vanuit een medische invalshoek: zij zien deze mensen als 'patiënten' met een geestelijke 'ziekte'.

Psychologie; beslaat het hele terrein van het menselijk gedrag en de geestelijke processen, van hersenfuncties tot sociale interacties. Voor de meeste psychologen ligt de nadruk in hun opleiding op onderzoeksmethoden. De opleiding die deze personen hebben gevolgd zijn niet medisch van aard en daarom mogen ze ook geen medicijnen uitschrijven. Psychologen werken vanuit een psychologische invalshoek.

De psychiatrie is een veel kleiner vakgebied dan de psychologie
Specialisaties in de toegepaste psychologie; forensisch psychologen
Deze psychologen kunnen gevangenen in penitentiaire of tbs-inrichtingen testen om vast te stellen of ze vrijgelaten kunnen worden of fit genoeg zijn om voor de rechtbank te verschijnen. Ze kunnen ook verklaringen beoordelen en helpen bij de selectie van een rechtbankjury