Samenvatting Psychologie een inleiding : Oefenboek

-
ISBN-10 9038202040 ISBN-13 9789038202044
714 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie een inleiding : Oefenboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Barbara H Basden David R Basden Marc Brysbaert. Het ISBN van dit boek is 9789038202044 of 9038202040. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie een inleiding : Oefenboek

 • 1 Wat is psychologie

 • Wat is een definitie van psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag wordt bestudeerd en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
 • Wat is pragmatisch?
  Op een eenvoudige manier iets doen/bereiken
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • Wat is  psychologie
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en daarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om internet processen te begrijpen die aan het gedrag ten grondslag liggen.
 • 1.1 Definitie van psychologie

 • Wat is de definitie van psychologie?
  Een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • 1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben

 • Onwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben?
  Ontwikkelingen in de filosofie.

  Ontwikkelingen in de evolutietheorie.
 • 1.2.1 Ontwikkelingen in de filosofie

 • Wie en wanneer stelde voor het eerst het beeld de mens als centrum van het universum in vraag?
  Copernicus in de 16e eeuw
 • Wat is Empirisme?
  Gaat uit van ervaring en waarneming als referentie voor zekere kennis
 • Waarom kon de menselijke geest niet eerder bestudeerd worden?
  Volgens de priesters en theologen had de menselijke geest een vrije wil en was niet onderworpen aan natuurwetten.
 • Wat is Associationisme?
  Combinaties van ideeën.
 • Wat is Rationalisme?
  Gaat uit van de menselijke geest als referentie voor het menselijk kennen.
 • Van welke 3 principes ging Descartes uit?
  Rationalisme= met rede leren begrijpen, 
  nativisme= op basis van aangeboren ideeen leren begrijpen 
  Mechanistische wereld visie = het lichaam als een machine
 • Wie zorgde mee voor de overgang tussen de religieuze naar een wetenschappelijk wereldbeeld?
  Descartes
 • Wat is Nativisme?
  Vanuit een aangeboren kennis de waarheid afleiden?
 • Wat is het empirisme?
  Een in Engeland ontstane beweging die geloofde dat de inhoud van de geest (=kennis) voortkomt uit zintuiglijke ervaringen en associaties van ideeen.
 • Mechanische visie?
  Aan de natuurwetten onderworpen.
 • Wat is associationisme?
  hogere orde kennis komt tot stand door combinaties te maken van eenvoudigere ideeen.
 • Noem de 5 ontwikkelingen in de filosofie?
  Empirisme, Associationisme, Rationalisme, Nativisme, Mechanische visie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de belangrijkste leerlijn bij OC?
de belangrijkste leerlijn is die van R-G, respons en gevolg van de respons.
Men legt bij OC een intuïtief verband tussen gedrag(ingen) en te verwachten gevolgen (beloning of straf)
Wat is de verwervingsduur bij OC?
verwervingsduur is afh. van temporele continuïteit, complexiteit van gedrag en biologische predisposities
Wat is de functie van het cerebellum?
Het cerebellum zorgt voor bewegingscoordinatie en het regelen van cognitieve processen zoals taal,denk en geheugentaken
Van welke 3 principes ging Descartes uit?
Rationalisme= met rede leren begrijpen, 
nativisme= op basis van aangeboren ideeen leren begrijpen 
Mechanistische wereld visie = het lichaam als een machine
Wat zijn de drie functies van de hypothalamus?
De hypothalamus:
1. controleert het autonome zs en het endocriene systeem
2. organisatie van gedrag
3. genotscentrum
Uit welke 4 delen bestaat de hersenstam?
Medulla oblongata, formatio reticularis, de pons en de middenhersenen
Wat is de functie van de pijnappelklier (epifyse)?
De pijnappelklier (epifyse) produceert melatonine en stuurt het gemoed en dag/nacht cyclus aan
wat zijn de 3 mogelijke strategieen om problemen op te lossen?
1. algoritme oplossen, 2. heuristiek toepassen, 3. zoeken naar analogie
wat is psychopatholoie?
Psychopathologie is het deel van de wetenschap dat zich bezighoudt met de aard, de tot stand koming, de behandeling en preventie van psychische stoornissen
Wat is het Kinsley-rapport?
Dit is de eerste grote wetenschappelijke opiniepeiling over seksualiteit