Samenvatting Psychologie een inleiding XTRA toegangscode

-
ISBN-10 9043095044 ISBN-13 9789043095044
1260 Flashcards en notities
141 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie een inleiding XTRA toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn Philip G Zimbardo, Robert L Johnson, Vivian McCann Nederlandse Bridget Peeck, Sandra van Mameren Broers, Stijn Meuleman. Het ISBN van dit boek is 9789043095044 of 9043095044. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie een inleiding XTRA toegangscode

 • 1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap

 • Er is een discussie over een bewering, 'Suiker maakt kinderen hyperactief'. Waar of niet waar? Er wordt een experiment gevoerd om daar achter te komen.
 • Wat doet een experpsychose psycholoog?

  onderxoek naar elememtaire processen

 • Wat is psychologie en wat is het niet? 
  Psychologie is een breed veld, met vele specialismen, maar in wezen is psychologie de wetenschap van gedrag en geestelijke processen. 
  Psychologie is géén psychiatrie. Psychologie heeft ook niets te maken met bovennatuurlijke krachten, horoscopen, etc. Het moet wetenschappelijk aantoonbaar zijn.

 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschap van de geest, gedrag en mentale processen.
 • Wat zijn de 6 vaardigheden voor kritisch denken?
  Wat is de bron, is de bewering redelijk of extreem, wat is het bewijsmateriaal, kan de conclusie beïnvloedt zijn door bias, worden veelvoorkomende denkfouten vermeden, zijn voor het oplossen van het probleem verschillend invalshoeken nodig??
 • welk vak is dit
  psychologie
 • Wat is psychologie

  wetenschap van het gedrag en de mentale processen

 • Wat zijn de zes belangrijkste perspectieven van de psychologie?
  1. Biologisch perspectief: zoekt de oorzaken van gedrag in lichamelijke processen als hersenfuncties en genetica. Biologische psychologie heeft zich ontwikkelt in twee richtingen: neurowetenschap en evolutionaire psychologie.
  2. Cognitief perspectief: aandacht voor leren, geheugen, sensatie, perceptie, taal en denken en zijn nadruk op informatieverwerking.
  3. Behavioristisch perspectief: verklaringen in termen van waarneembare stimuli en responsen.  
  4. Perspectieven vanuit de gehele persoon ('whole person'): elk van deze heeft een globale kijk op het individu. 
  - (Sigmund Freud) Psychoanalytische benadering; nadruk op psychische stoornissen en onbewuste processen 
  - (Carl Rogers en Abraham Maslow) Humanistische psychologie; benadrukt de positieve kant van de menselijke natuur
  - Psychologie van karaktertrekken en temperament; beziet mensen in termen van hun blijvende eigenschappen en neigingen
  5. Ontwikkelingsperspectief: richt aandacht op geestelijke en gedragsmatige veranderingen die voorspelbaar gedurende het gehele leven plaatsvinden.
  6. Sociocultureel perspectief: richt de aandacht op het feit dat elk individu wordt beïnvloed door andere mensen en door de cultuur waarvan ze allemaal deel uitmaken.
      

 • Hoe vergaren psychologen nieuwe kennis? 
  Psychologie onderscheidt zich van pseudowetenschappen doordat psychologen de wetenschappelijke methode gebruiken om hun ideeën empirisch en op grond van eigen observatie te toetsen. De wetenschappelijke methode baseert zich op toetsbare theorieën en falsificeerbare hypotheses. Er bestaan diverse soorten psychologisch onderzoek, die allemaal op deze wetenschappelijke methode geënt zijn, waaronder experimenten, correlatieonderzoek en de gevalstudie. 
 • Hoe verandert stimulatie in sensatie?
  De meest fundamentele stap in het ontstaansproces van een sensatie is de omzetting (transductie) van een fysieke stimulus in neurale impulsen, die vervolgens via de sensorische banen naar het juiste deel van de hersenen worden geleid voor verdere verwerking. 

 • Waarin lijken de zintuigen op elkaar? Waarin verschillen ze?
  Overeenkomsten:
  1. Zetten stimulusenergie om in neurale impulsen
  2. Zijn gevoeliger voor verandering dan voor constante stimulatie
  3. Verschaffen informatie over omgeving

  Verschil
  1. Elk zintuig verwerkt eigen soort informatie en stuurt naar eigen specifieke verwerkingsdeel in de hersenen

 • Wat is de relatie tussen perceptie en sensatie? 
  Perceptie geeft betekenis aan sensatie. Door perceptie ontstaat een interpretatie van de externe wereld, geen letterlijke kopie. 
 • Hoe verklaart klassieke conditionering leren?
  Klassieke conditionering is een elementaire vorm van leren waarbij een stimulus die een aangeboren reflex oproept, wordt geassocieerd met een neutrale stimulus, die daarop het vermogen verwerft om dezelfde respons op te roepen.
 • Hoe leren we nieuw gedrag door operante conditionering? 
  In operante conditionering volgen op gedrag consequenties in de vorm van beloningen en straffen die de kans op herhaling van gedrag beïnvloeden. 
 • Hoe verklaart de cognitieve psychologie leren?
  Volgens de cognitieve psychologie leiden sommige vormen van leren alleen tot veranderingen in mentale processen en niet tot veranderingen in gedrag. 
 • Wat is het geheugen?
  Het geheugen van de mens is een informatieverwerkingssysteem dat constructief werkt om informatie te coderen, op te slaan en weer terug te halen.
 • Hoe vormen we herinneringen? 
  Het geheugensysteem bestaat uit drie aparte stadia: 
  1. Sensorisch geheugen
  2. Werkgeheugen
  3. Langetermijngeheugen
  Elk van de drie geheugensystemen codeert en legt herinneringen op een andere manier vast, maar samen zorgen ze ervoor dat een sensorische ervaring wordt omgezet in een blijven geheugenspoor met een bepaald patroon of een bepaalde betekenis.
 • Hoe halen we herinneringen terug?
  Informatie wordt opgeborgen als expliciete of als impliciete herinnering. Het succes van een zoektocht in het geheugen is gedeeltelijk afhankelijk van de herinneringscues. 
  Impliciete herinneringen kunnen geprikkeld worden met behulp van priming. 
  Expliciete herinneringen kun je oproepen door ophalen of herkenning (soms nodig om de essentie te onthouden in plaats van de exacte details). 
 • Waarom laat ons geheugen ons soms in de steek?
  De meeste problemen die we met ons geheugen hebben, ontstaan door een van de 'zeven zonden' van het geheugen. 
  1. Vluchtigheid: zonder het te willen dingen vergeten als gevolg van vervagende geheugensporen  
  2. Verstrooidheid: verslappen van aandacht
  3. Blokkeren: onmogelijkheid om herinnering terug te halen
  4. Foutieve attributie: herinnering juist, verkeerde koppeling aan plaats/tijd etc. 
  5. Suggestibiliteit: herinnering verstrooid door suggestie
  6. Bias: invloed van de persoon zelf, verwachtingsbias 
  7. Persistentie:treedt op als ongewenste herinneringen in het geheugen blijven hangen, terwijl we ze juist zouden willen kwijtraken. 
 • Wat zijn de bouwstenen van het denken?
  Denken heeft te maken met de manipulatie van mentale representaties zoals concepten, beelden, schema's en scripts.
 • Over welke vaardigheden beschikken goede denkers?
  1. Algoritmen
  2. Heuristieken
  3. Weten hoe ze veelvoorkomende hindernissen bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen moeten vermijden
  4. Effectiviteit
  5. Ervaring
 • Hoe wordt intelligentie gemeten?
  Intelligentie is de vaardigheid om kennis te verwerven, te redeneren en problemen op te lossen. 
  Het testen van intelligentie heeft vanaf het begin geleid tot grote onenigheid, maar de meeste moderne psychologen zien intelligentie als een normaal verdeeld kenmerk dat kan worden vastgesteld op grond van iemand prestaties bij het verrichten van een aantal verschillende verbale en non-verbale taken.
 • Wat zijn de bouwstenen van intelligentie?
  Sommige psychologen geloven dat intelligentie in essentie een enkele, algemene factor is, terwijl anderen menen dat je intelligentie het beste kunt beschrijven als een verzameling van verschillende vaardigheden. 
  (Gemeten door psychometrie?) 
 • Hoe verklaren psychologen IQ-verschillen tussen groepen?
  De meeste psychologen zijn van mening dat zowel :
  1. erfelijke factoren, als 
  2. de omgeving 
  van invloed zijn op intelligentie. Er bestaan verschillende visies over de oorzaak van IQ-verschillen tussen afzonderlijke etnische groperingen en sociale klassen
 • Wat kan een pasgeboren baby?
  Pasgeborenen bezitten vaardigheden voor die elementaire overlevingstaken:
  1. voedsel vinden
  2. contact maken
  3. gevaarlijke situaties vermijden
 • Welke vaardigheden moet een kind zich eigen maken?
  1. Verwerven moedertaal
  2. Cognitieve ontwikkeling (ontstaan verstandelijke vermogens; logisch denken, opmerken en onthouden)
  3. Sociaal (emotionele) ontwikkeling (relaties met anderen aangaan)

 • Welke ontwikkelingen vinden plaats tijdens de adolescentie?
  1. Lichamelijke rijping
  2. Ontwikkeling identiteit/zelfbeeld
  3. Seksualiteit
  4. Cognitieve ontwikkeling (groei in abstract en complex denken
      meer in structuren (4e stadium)
 • Welke ontwikkelingen vinden plaats tijdens de volwassenheid? 
  Ook hier: nature + nurture
  1. ontwikkeling intimiteit
  2. generativiteit
  3. integriteit
 • Wat doet een experpsychose psycholoog?
  onderxoek naar elememtaire processen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat doet een experpsychose psycholoog?
onderxoek naar elememtaire processen
Wat is functionalisme?
Historische stroming die meende dat psychische processen het beste begrepen konden worden in het licht van hun adaptieve nut en functie.
Wat is structuralisme?
Historische stroming binnen de psychologie die de basisstructuren van de geest en de gedachte trachtte te ontrafelen. Ze zochten de 'elementen' van de bewuste ervaring.
Welke 5 soorten psychologisch onderzoek kennen we?
1. Experimenten
2. Correlatieonderzoek
3. Surveys
4. Natuurlijke observatie
5. Gevalstudie
Uit welke stappen bestaat een wetenschappelijke methode?
1. Een hypothese
2. Objectieve data
3. Resultaten analyseren
4. Resultaten, publiceren, bekritiseren en repliceren
Wat is empirisch onderzoek?
Onderzoeksbenadering waarbij gegevens worden verzameld door middel van objectieve informatie uit de eerste hand, gebaseerd op sensorische ervaring en observatie
Hoe vergaren psychologen nieuwe kennis?
Ze gebruiken de wetenschappelijke methode om nieuwe kennis empirisch te toetsen.
Wat zijn de 6 belangrijkste perspectieven?
1. Biologisch
2. Cognitief
3. Behavioristisch
4. Whole person
5. Ontwikkeling
6. Sociocultureel
Wat is introspectie?
Beschrijving van je eigen innerlijke bewuste ervaring.
Wat is Holisme?
Een visie die totaliteit altijd belangrijker vindt dan de perspectieven apart. Gedrag kan zelden worden verklaard uit 1 enkel perspectief.