Samenvatting Psychologie : historische en filosofische herkomst

-
ISBN-10 9047300459 ISBN-13 9789047300458
392 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie : historische en filosofische herkomst". De auteur(s) van het boek is/zijn Sacha Bem. Het ISBN van dit boek is 9789047300458 of 9047300459. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie : historische en filosofische herkomst

 • 1 het mechanistische wereldbeeld en de wetenschapelijke revolutie

 • in de 16de en 17de word de basis gelegd voor wat we nu als wetenschap zien. rond die tijd werd het machanistische wereldbeeld gevormd waarin idealen en eisen van de wetenschap werden geformuleerd
 • Wat was het Mechanistische Wereldbeeld?
  Het beeld dat is ontstaan door de Wetenschap. Idealen en eisen van wetenschappelijkheid werden voor het eerst geformuleerd.
 • Wat waren de eeuwen van de Wetenschappelijke Revolutie?
  De 16e en 17e eeuw
 • 16e en 17e eeuw: De basis voor de wetenschap werd gelegd. Vastlegging van wat de wetenschappelijke houding is = Wetenschappelijke Revolutie.

  Een bepaalde manier van kijken naar de wereld werd gepropageerd, en idealen en eisen van wetenschappelijkheid werden geformuleerd = Mechanistisch wereldbeeld.

 • Wat werd er tijden de Wetenschappelijke Revolutie geformuleerd?
  Het mechanische wereldbeeld --> idealen en eisen van wetenschappelijkheid
 • Wat maakte in de 16e en 17e eeuw West-Europa rijp voor de Industriele Revolutie van de 18e eeuw?
  - economische activiteiten
  - commerciele, argrarische en demografische veranderingen
  - bloeiend kunst en wetenschappelijk leven

  --> de maatschappij werd ingericht voor economische groei en materiele vooruitgang.
 • De wetenschappelijke revolutie werd ondersteund door een nieuw wetenschapsideaal, wat was deze nieuwe wetenschapsideaal?
  een nieuwe methode en kijk op de wereld:

  - open voor wetenschap en kennis werd gebruikt.
  - kwantificering, meten en rekenen (marktmaatschappij)
  - wetenschap kreeg een democratisch karakter

 • Wat is het belangrijkste kenmerk van de mechanistische natuurfilosofie?
  Atomisme --> structuur van de wereld bestaat uit 2 dingen:

  1. atomen
  2. hun beweging

  Alleen de combinaties van kwantitatieve eigenschappen zorgen voor voorwerpen die wij kunnen zien.
 • Welk wetenschapsgebied heeft nog meer bijgedragen aan tot de mechanisering van het wereldbeeld?
  Astronomie
 • Hoe werd de middeleeuwse filosofie ook wel genoemd? Leg deze uit.
  Scholastiek.

  Het is een kwaliteiten fysica (Aristoteles) waarin de wereld word verklaard met 4 elementen. De relaties tussen dingen werd uitgedrukt in positieve of negatieve eigenschappen.
 • Welke vorm van astronomie staat centraal in de scholastiek? Leg deze uit.
  De aristotelisch-ptolemaeische astronomie.

  De aarde bevind zich bewegingsloos in het centrum van het universum
 • Welke vorm van astronomie zorgde voor de copernicaanse revolutie en voor een visie shift?
  Helio centrische astronomie.

  De zon staat in het midden van het universum.
 • Leg de visie shift uit die ontstond door de copernicaanse revolutie
  visie 1: een eerste beweger en een hierarchie van engelen die beweging door het hele universum doorgeven.

  Veranderd in visie 2: er is een oneindig gemechaniseerde wereld waarin alle onderdelen dezelfde mathematisch-fysische wetten volgen
 • De nieuwe dynamica bereikte in 1687 een hoogte punt. Wat was dit hoogte punt (door Isaac Newton) en leg deze uit.
  Principia Mathematica

  --> theory van zwaartekracht en wet van traagheid. Beweging is het natuurlijke grondprincipe.
 • Door de komst van steeds meer machines stelde wetenschappers zich de wereld voor al een machine. Noem de 2  dingen waar een machine model voor stond.
  1. uurwerk: in het heelal zijn dezelfde bewegingsprincipes werkzaam als in een uurwerk.

  2. mens-machine en maatschappij als zelfregulerend automaat.
 • Wat is het voornaamste verschil tussen de oude en de nieuwe wereldbeschouwing?
  Oud: speculeren over het wezen achter dingen
  Nieuw: concentreren op waarneembare dingen.

  Van theologie naar causale verklaringen (ontleden en analyseren).
 • 1.1 de praktische wending

 • de maatschapij werd ungericht voor economische groei en materiele vooruitgang.
  nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen reflecteerde op de maatschappij
 • 16e en 17e eeuw, West-Europa:

  • Economische activiteiten
  • Commerciële, agrarische en demografische veranderingen
  • Bloeiend kunst- en wetenschapsleven

  Dit leidde tot de Wetenschappelijke Revolutie: Meer kennis en een nieuw wetenschapsideaal (nieuwe methoden en nieuwe kijk op de wereld).

  De wetenschappelijke revolutie hielp (voor een deel) de industriële expansie --> Drie revoluties waren noodzakelijke voorlopers van de Industriële Revolutie:

  1. Commerciële Revolutie: Banken en commerciële ondernemingen kwamen tot bloei. Nieuwe producten op Europese markten. Dit stimuleerde de toestroom van nieuw kapitaal (techonologie en bouw).
  2. Agrarische Revolutie: Voortgang in de landbouw. De agrarische sector werd voldoende productief om een groeiende stadsbevolking te voeden en kon door nieuwe agrarische technieken arbeiders aan de industrie afstaan.
  3. Demografische Revolutie: Bevolkingsexplosie in Europa.


  Wetenschap raakte betrokken bij de economisering van de maatschappij. Maatschapij werd een Marktmaatschappij en besteedde meer aandacht aan tijd en geld.
  Geld was nu een universele waardemeter, belangstelling voor getallen groeide, gevolg: mathematica had grote aantrekkingskracht.

  Wetenschap kreeg een democratisch karakter en was niet meer het bezit van enkele geleerden.

 • wetenschap rijkt betrokken bij de economische groei  de marktmaatschappij ontstaat.
  In de marktmaatschappij is geld een universieel waardemiddel hierdoor nam ook het belang van wiskunde toe
  deze verandering zorgde voor de verandering van oude beroepen en creerde nieuwe
  Wettenschap(kennis) kwam beschikkbaar voor iedereen en niet alleen voor geleerden
  dit kwam o.a. door het gebruik van de landstaal in werken in plaat van het latijn

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Dewey's reflex cycle
the real beginning is with te act of seeing; it is looking and not sensation of light
1890 principles of psychology
Consciousness (direct connection between body and mind)
consciousness directs bodily action
consciousness connects organism with the world.
consciousness is not mechanical but adaptation
consciousness provides flexibility, a choice
James-lange Theory
emotion is perceiving a physical event evoked by stimulus
Aufgabe experiment
preparation
presentation
subject searches for response
response
Wundt 2 (later)
against association psychology. consciousness active
Wundt 1 (early)
empiricist/association psychology. consciousness passive
Keywords of modern science
knowledge is power
experiment, manipulation, measurement
prediction and control
knowledge of causes and effects & laws
analysis, materialism
Causes scientific revolution
1.commercial
2.demografic
3.technical
Cogito (descartes
I am thinking, therefore i exist
Thorndicke
Behaviorism. Laws of behaviour. Law of effect, exercise and trail and error