Samenvatting Psychologie klantrelaties

-
177 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie klantrelaties

 • 1 Wat is psychologie

 • Op welke visie is het structuralisme gebaseerd?
  Dat de menselijke ervaringen zijn te herleiden tot een aantal elementaire processen. Dit wordt gedaan middels introspectie (wat naar binnen kijken betekent).

  Ontwikkeld door Titchener aan de hand van het werk van Wundt.
 • Bij wie en wanneer begon de psychologie?
  Wilhelm Wundt.
  Hij richtte het eerste laboratorium voor de psychologie op in 1897 in Leipzig

  Samen met Fechner was hij de grondlegger van de empirische psychologie
 • Op welke visie is de gestaltpsychologie gebaseerd?
  Dat mensen de wereld waarnemen in gehelen of gestalten. Waarneming bestaat uit een reeks van onafhankelijke sensaties.

  - oa Wertheimer
  - meer filosofische benadering dan wetenschappelijk
  - geen grote impact
 • Welke visie kent het functionalisme?
  Gaat uit van de functie van het bewustzijn en veel minder van de structuur van het bewustzijn.

  - Vragen als wat doet het bewustzijn en hoe komt deze tot stand
  - Dewey (veel beinvloed door Darwin
  - onderzoeken van verschillen mensen dier
  - kennis staat ten dienst aan de menselijke behoeften
 • Op welke visie is het behaviorisme gebaseerd?
  Gaat uit van het waarneembaar, objectief meetbaar gedrag

  - stimulus / respons uitgang
  - Watson


  --> in de 20e eeuw bleek de natuurlijkschappelijke methode als gebruikt in het behaviorisme superieur
 • Welke visie vormt de psychoanalyse?
  Mentale stoornissen en sommige lichamelijke symptomen zijn te wijten aan verdrongen problemen

  - Sigmund Freud
  - vrije associatie en droominterpretatie om terug te halen en te verwerken
  - nadruk op introspectie
  - onvoldoende wetenschappelijk
 • De cognitieve psychologie vult het behaviorisme aan omdat deze te smal bleek. Deze gaat uit van 3 informatieverwerkingsprocessen. Welke ziin dit?
  1) biologisch aspect
  2) cognitief aspect
  3) sociaal cultureel aspect

  Deze zijn van groot belang voor de hedendaagse psychologie
 • Wat is de belangrijkste gedragsdeterminant binnen de behavioristische benadering?
  De omgeving

  ---> stimuli en respons staan centraal. Onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen de mensen en zijn omgeving
  - Bewustzijn en innerlijke verschijnselen zijn geen onderwerp voor onderzoek
 • Wat staat centraal binnen biologische benadering?
  Gaat uit van de werking van het lichaam en dat er er een significante relatie bestaat tussen lichaam en geest
 • Wat staat er centraal bij de cognitieve benadering?
  Denkprocessen staan centraal. Het houdt zich bezig met verwerkingsprocessen in de hersenen.

  - wat gebeurt er tussen stimulus en repsons
  - welke gedachte roept een gebeurtenis op (of wat vertelt de patient zichzelf
  - irreele gedachten omzetten naar reeeel
  - denken, herinneren,  geheugen en redeneren spelen een belangrijke rol
 • Wat is het belangrijkste uitgangspunt bij de psychodynamische benadering?
  de aangeboren een patient. De zogenaamde continuum van normaal en afwijkend gedrag.

  - belangrijkste bron van onderzoek is de rol van het onbewuste individu
  - Freud
  - verdringing naar het onbewuste (doordat ze zo dreigend zijn)
  - driedeling menselijke geest, ID, superego en ego
  - weinig wetenschappelijke onderbouwing.
  - lange duur analyse
 • Wie staat centraal bij de humanistische benadering?
  De mens. Wat deze ervaart is belangrijk en sturend en niet de interpretatie van de deskundige.

  - Rogers en Maslow
  - moet een relatie bestaan tussen wat de mens voor zijn gevoel is en volgens zijn ideaal moet zijn
  - nadruk op subjectieve ervaring
  - afwijzen van determinisme ten gunste van individuele keuzes
  - belangrijk begrippen zijn, authenticiteit, echtheid en acceptatie
 • Noem eens een aantal sectoren waarbinnen de psychologie wordt toegepast
  - arbeids- en organisatiepsychologie
  - klinische psychologie
  - gezondheidspsychologie
  - schoolpsychologie
  - sportpsychologie
  - forensische psychologie
 • Op welke terreinen zijn klinische psychologie te vinden?
  geestesziekten, jeugddeliquentie, drugsverslaving, echtelijke en seksuele problemen en andere aanpassingsproblemen

  - de psycholoog is hierin te onderscheiden van de psychiater, deze laatste kan medicatie voorschrijven
 • met welke vragen houdt gezondheidspsychologie zich bezig?
  dit richt zich op de wisselwerking tussen de psyche en gezondheid

  - belangrijke deelgebieden zijn: gezondheidsvoorlichting, - bevordering en -bevordering
 • welke vragen komen terecht bij de schoolpsycholoog
  gaat van individuele leerproblematiek tot en met bepalen van bovenschoolsbeleid.

  Denk aan zaken als: is deze kleuter schoolrijp, wat te doen met negatieve leerlingen, voorkomen pestgedrag, hoe zetten we sociale vaardigheidstraining op, etc.
 • Welke thema's zijn bedoeld voor de sportpsycholoog?
  gedachten, gevoelens en gedrag in sportsituaties.

  - hoe omgaan met wedstrijdspanning en zenuwen, vergroten concentratievermogen en zelfvertrouwen, etc.
 • welke vragen liggen op het gebied van de forensische psycholoog?
  vragen wat een verdachte beweegt om  een misdaad te begaan. . Maar ook de slachtoffers en getuigen (hoe betrouwbaar is bijvoorbeeld een getuige)
 • Welke drie invalshoeken kent de hedendaagse psychologie?
  - biologische
  - cognitieve
  - sociaal cultureel
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Op welke visie is het structuralisme gebaseerd?
1
Bij wie en wanneer begon de psychologie?
1
Op welke visie is de gestaltpsychologie gebaseerd?
1
Welke visie kent het functionalisme?
1
Pagina 1 van 45