Samenvatting Psychologie van arbeid en organisatie

-
ISBN-10 9043018511 ISBN-13 9789043018517
455 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie van arbeid en organisatie". De auteur(s) van het boek is/zijn John Arnold Nederlandse Maurits van der Heijde, Liesbeth Niessen het Engels Jonas de Vries. Het ISBN van dit boek is 9789043018517 of 9043018511. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Psychologie van arbeid en organisatie

 • 1 Arbeids- en organisatiepsychologie - een inleiding

 • Wat betekent psychologie?
  De wetenschap van het mentale leven: gedrag, gedachten en emoties.
 • Wat is persoonlijkheidsleer?
  de studie van de kenmerken van een persoonlijkheid

 • Welke disciplines vallen onder de noemer van theoretische psychologie?
  Theoretische psychologie kent de volgende onderverdeling:
  1. Biopsychologie - relatie tussen lichaam en geest.
  2. Cognitieve psychologie - onze gedachteprocessen (informatie onthouden, afwegen en besluiten nemen)
  3. Ontwikkelingspsychologie - psychologisch groeien en ontwikkelen
  4. Sociale psychologie - gedragingen, gedachten en emoties invloed uitoefenen op en worden beìnvloed door andere mensen.
  5. Persoonlijkheidsleer - hoe mensen psychologisch van elkaar verschillen.
 • Wat is organisatiepsychologie?


  Organisatiepsychologie is toepassingsgericht en is op zichzelf geen deeldiscipline van de theoretische psychologie.

  Samengevat: Alle vijf disciplines van de theoretische psychologie dragen ideeen en technieken bij aan de organisatiepsychologie.
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschappelijke discipline die gekenmerkt wordt door verschillende zienswijzen op wat een mens een mens maakt. Deze zienswijzen zijn soms met elkaar in tegenspraak.
 • 1.1 Theoretische en organisatiepsychologie

 • Welke disciplines vallen onder de noemer van theoretische psychologie?
  Theoretische psychologie kent de volgende onderverdeling:
  1. Biopsychologie - relatie tussen lichaam en geest.
  2. Cognitieve psychologie - onze gedachteprocessen (informatie onthouden, afwegen en besluiten nemen)
  3. Ontwikkelingspsychologie - psychologisch groeien en ontwikkelen
  4. Sociale psychologie - gedragingen, gedachten en emoties invloed uitoefenen op en worden beìnvloed door andere mensen.
  5. Persoonlijkheidsleer - hoe mensen psychologisch van elkaar verschillen.
 • Wat is organisatiepsychologie?
  Organisatiepsychologie is toepassingsgericht en is op zichzelf geen deeldiscipline van de theoretische psychologie.

  Samengevat: Alle vijf disciplines van de theoretische psychologie dragen ideeen en technieken bij aan de organisatiepsychologie.
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschappelijke discipline die gekenmerkt wordt door verschillende zienswijzen op wat een mens een mens maakt. Deze zienswijzen zijn soms met elkaar in tegenspraak.
 • het klopt niet
 • 1.2 De vijf tradities in de psychologie

 • Welke drie principes van de psyche zijn door Freud geindentificeerd?
  • Het id. De bron van ons onbewuste. De belangrijkste driften hiervan zijn seks en agressie. Het id werkt op basis van genootsprincipe.
  • Het ego. Het ego probeert het impulsieve van het id te sturen (werkt op basis van realiteitsprincipe).
  • Het superego. Dit is ons bewustzijn (ons geweten). Het ontwikkelt zich in onze kinderjaren en vertegenwoordigt de geïnstalleerde standaarden van de ouders.
 • Welke vijf tradities kent de psychologie?
  Psychoanalyse (Freud), Persoonlijkheid, Fenomenologie (Rogers), Gedrag (Skinner), Sociaalcognitief.
 • Welke vijf tradieties zijn bekend in de psychologie?
  Psychoanalyse (Freud), Persoonlijkheid, Fenomenologie (Rogers), Gedrag (Skinner), Sociaalcognitief.
 • 1.2.1 Psychoanalyse

 • Welke drie principes van de psyche zijn door Freud geïdentificeerd?
  1. Het id. Dit is de bron van ons onbewuste (driften seks en agressie). Het werkt op basis van genootsprincipe.
  2. Het ego. Het stuurt het impulsieve van het id, zadat het op sociaal geaccepteerde wijze en op sociaal passende tijden wordt geuit. Het werkt op basis van realiteitsprincipe.
  3. Het superego. Dit is ons bewustzijn. Het ontwikkelt zich in onze kinderjaren en vertegenwoordigt de geïnstalleerde standaarden.
 • 1.2.2 Persoonlijkheidsleer

 • Waar gaat de persoonlijkheidsleer over?
  Het gaat over de persoonlijkheidskenmerken.
 • Wat is het verschil tussen het kardinaal, primair en secundair kenmerken?
  1. Kardinaal (aanwezig in alle situaties).
  2. Primair ( aanwezig in veel situaties).
  3. Secundair (aanwezig in slechts enkele, specifieke situaties).
 • Wat zijn de vijf fundamentele dimensies van persoonlijkheid?
  De zogenaamde Big Five:
  1. Extraversie (mate van de sociale omgang en assertiviteit.
  2. Emotionele stabiliteit (hoeveelheid van de gevoelde spanning en de mata van (on)zekerheid.
  3. Inschikkelijkheid (mate van meegaandheid en vriendelijkheid)
  4. Zorgvuldigheid (doortastenheid en georganseerdheid)
  5. Openheid voor nieuwe ervaringen (mate van nieuwsgierigheid en esthetische waardering).
 • Welke belang wordt door de persoonlijkheidsleer benadrukt?
  Het belang van de stabiele en meetbare psychologische verschillen tussen mensen die in de werkomgeving komen bovendrijven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 8 factoren heeft Campbell opgesteld?
 1. Functiespecifieke taakbekwaamheid
 2. Persoonlijke discipline
 3. Inspanning tonen
 4. Niet-functiespecifieke taakbekwaamheid
 5. Schriftelijke en mondelinge communicatie
 6. Teamprestaties bevorderen
 7. Supervisie/leiderschap
 8. Management/administratie
Welke 8 factoren heeft Bartram opgesteld?
 1. Ondernemend en presterend
 2. Interactief, zeker, ontspannen en overtuigend
 3. Analyserend en rapporterend
 4. Creërend en conceptualiserend
 5. Aanpassend en opgewassen tegen de situatie
 6. Ondersteunend en samenwerkend
 7. Leidend en beslissend
 8. Organiserend en uitvoerend
Wat is gemotiveerde soepelheid?
Gemotiveerde soepelheid is dat de beoordelaar wordt bewust gemotiveerd om de ene werknemer voor te trekken ten opzichte van de andere.
Wat is organisationeel klonen?
‘organisationeel klonen’: volgens het attraction-selection-attrition-model (ASA-model) hebben managers de neiging om systemen te ontwikkelen en beheren die dienen om mensen met vergelijkbare persoonlijkheden en waarden aan te trekken, te selecteren en te bevorderen 
Wat is het 'like-me' (net als ik) effect?
Het like-me effect is dat de beoordelaars meer waardering tonen voor werknemers die op hen lijken.

Dit kan op lange termijn leiden tot ‘organisationeel klonen’
Wat is incrementele validiteit?
Incrementele validiteit is het belang van een variabele boven op andere variabelen waarvan het belang al bekend is     
Wat is een validatieonderzoek?
Validatieonderzoek = een test om te zien of een voorspelling die is geformuleerd op basis van een theorie of model wordt ondersteund door data.
Hoe worden de oefeningen geselecteerd voor een AC? (Waar moeten de oefeningen aan voldoen?)
 • In staat zijn de gewenste gedragingen aan het licht te brengen
 • De werkelijke inhoud van de functierol weergeven
 • De prestaties van de sollicitanten in uiteenlopende situaties toetsen
 • Verschillende assessoren de gelegenheid geven om deze competenties in de loop van verschillende oefeningen te evalueren.
Wat is de selectieratio?
De selectieratio is het aantal functies gedeeld door het aantal kandidaten.
Door welke twee factoren wordt de kosteneffectiviteit bepaald?
 1. De selectieratio: het aantal functies gedeeld door het aantal kandidaten
 2. De financiële voordelen van betere werkprestaties