Samenvatting Psychologie van de persoonlijkheid

-
ISBN-10 9031383252 ISBN-13 9789031383252
1710 Flashcards en notities
42 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie van de persoonlijkheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Jens B Asendorpf het Duits Koert Otto Braches. Het ISBN van dit boek is 9789031383252 of 9031383252. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie van de persoonlijkheid

 • 1 Persoonlijkheid in het leven van alle dag, in de wetenschap en in de praktijk

 • Leg uit wat alledaagse psychologie betekent:

  De alledaagse psychologie is een systeem van overgeleverde opvattingen over menselijke beleving en gedrag en hun oorzaken.

  bijvoorbeeld de eerste indruk die je over iemand heb of hoe iemand zich gedraagt.

 • wat is persoonlijkheid
  je individuele bijzonderheden in uiterlijk en gedrag
 • Waarom is het belangrijk om de persoonlijkheid van anderen goed te kennen?
  Voor de alledaagse oriëntatie en voor de beroepspraktijk.
 • wat is een attitude?
  De kenmerkende individuele beoordeling van een persoon van hoe hij objecten waarneemt of voorstelt.  
 • Waarom wordt een persoonlijkheidstrek stabiel naarmate men ouder wordt?
  1. Metingen van persoonlijkheidstrekken worden onbetrouwbaarder naarmate de proefpersonen jonger zijn.
  2. Bij kinderen en jongeren neemt de stabiliteit van het zelfconcept toe en dat heeft ook een stabiliserend effect op de persoonlijkheid
  3. Als je ouder wordt, neemt de mogelijkheid toe om de eigen omgeving zo te veranderen, dat die beter bij je eigen persoonlijkheid past.
  4. Door een betere match tussen persoon en omgeving worden persoonlijkheidstrekken gestabiliseerd, zodat er een positieve feedbackketen van toenemende matching en stabilisatie tot stand kan komen.
 • Wat omschrijft de term 'persoonlijkheid'?
  De individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden in gedrag en beleving. 
 • 1
  2
 • Wat is de definitie van persoonlijkheid?
  De persoonlijkheid van de mens wordt gezien als het geheel van diens persoonlijkheidstrekken (-kenmerken, -eigenschappen): de individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden in gedrag en beleving.

  Het is de niet-pathologische individualiteit van een mens in diens uiterlijk, gedrag en beleving in vergelijking met een refrerentiepopulatie, bestaande uit mensen van dezelfde leeftijd en uit dezelfde cultuur.
 • Bij ontmoetingen met vreemden ontstaat er al snel een eerste indruk van hun persoonlijkheid.
  Bij nadere kennismaking nuanceren wij deze eerste indruk: we proberen om 'achter' de zelfpresentatie te kijken, door uit iemands gedrag persoonlijkheidstrekken en tendensen in de beleving af te leiden. 
 • Wat wordt verstaan onder persoonlijkheid?
  individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en
  de individuele  regelmatigheden in gedrag en beleving.


  niet-pathologische individualiteit van een mens in uiterlijk, gedrag en beleving
  in vergelijking met een referentiepopulatie (dezelfde leeftijd en cultuur)
 • Waaruit bestaat een dispositietheorie?
  alledaagse psychologie 

  regelmatigheden in gedrag,van langere duur en niet direct waarneembaar.

  Niet het gedrag zelf. Dit verandert voortdurend en is direct waarneembaar.
 • Dispositionele alledaagse verklaringen:
  Waarom gaat Peter Jansen om 17.00 uur zijn kantoor uit? Omdat hij elke dag om deze tijd weg gaat
  Waarom is Trees zo vijandig tegen Turken? Omdat ze altijd extreem rechts stemt.
 • Wat is de definitie van persoonlijkheid?
  Het geheel van de persoonlijkheidstrekken van een mens. Hiermee wordt bedoelt de de individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden.
 • Wat verstaat men uit de persoonlijkheid van mensen?

  De persoonlijkheid van de mens wordt gezien als het geheel van dienst persoonlijkheidstrekken (kenmerken, eigenschappen)

  de individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden in gedrag en beleving.

 • definitie van persoonlijkheid
  de persoonlijkheid van een mens wordt gezien als het geheel van diens persoonlijkheidstrekken ( kenmerken, eigenschappen); de individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden in gedrag en beleving. 
 • Definitie persoonlijkheid.
  De persoonlijkheid van een mens wordt gezien als het geheel van diens persoonlijkheidstrekken (-kenmerken, -eigenschappen): de individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden in gedrag en beleving.
 • wanneer kan gedrag beter worden voorspeld dan alleen de expliciete attitude?
  wanneer we de expliciete attitude nemen met de subjectieve norm. 
 • Headey en Wearing formuleerden een closed-loopmodel van het welbevinden. Wat houdt dit in?
  Dat er voor het welbevinden een stabiele, individuele normwaarde is.
  Iedereen heeft bepaalde normwaardes van welbevinden, bij een tragische gebeurtenis kan de waarde dalen, en dat heeft een bepaalde periode nodig om weer op het normale waarde te komen
 • Wat gebeurt er als we mensen beter leren kennen met de eerste indruk?
  Deze gaan we nuanceren. We proberen om 'achter' de zelfpresentatie te kijken door uit iemands gedrag persoonlijkheidstrekken en tendensen in de beleving af te leiden.

  De persoonlijkheid van anderen goed kennen is belangrijk voor de alledaagse oriëntatie en voor de beroepspraktijk.
 • Noem 2 voorbeelden van dispositionele alledaagse verklaringen.
  1. Waarom gaat Peter Jansen zijn kantoor uit? Omdat hij elke dag om deze tijd weg gaat.

  2. waarom is Trees zo vijandig tegen Turken? Omdat ze altijd extreem rechts stemt.
 • Wat is een belangrijke methode om attitudes te meten?  wat houdt deze methode in?
  De IAT. (impliciete associatie test). Met deze theorie kan de impliciete attitude van een persoon ten opzichte van een categorie van tegengestelde paren worden bepaald.
 • Belangrijk, Disposities zijn regelmatigheden in gedrag, niet het gedrag zelf! Ze zijn van langere duur en niet direct waarneembaar.Gedrag verandert voortdurend en is direct waarneembaar.

 • wanneer kan uitgevraagd gedrag goed worden voorspeld?
  wanneer we kijken naar de expliciete attitude, subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole. Bij sterk sociaal gewenst of sterk sociaal ongewenst gedrag schieten ze echter te kort.
 • Noem de 6 paradigmata op
  1. paradigma van persoonlijkheidstrekken
  2.informatieverwerkingsparadigma
  3. dynamisch-interactionistisch paradigma
  4. moleculair-genetisch paradigma
  5. neurowetenschappelijk paradigma
  6. evolutiepsychologisch paradigma
 • Waar richt persoonlijkheidspsychologie zich wetenschappelijk gezien op?
  Op de verschillen in de persoonlijheid.
 • Geef een voorbeeld van een dispositie:

  Als iemand iets regelmatig doet bijvoorbeeld om 9.00 uur iedere dag koffie halen als hij/zij op kantoor is dan spreek men van een dispositie want hij/zij toont regelmatigheden in zijn gedrag.

 • Wat is een belangrijke methode om attitudes te meeten?  wat houd deze methode in?
  De IAT. (impliciete associatie test). Met deze theorie kan de impliciete attitude van een persoon ten opzichte van een categorie van tegengestelde paren worden bepaald.
 • Noem de basisdimensies van de Big Five en leg uit waar de Big Five voor dient
  Open staan voor nieuwe ervaringen
  Consciëntieusheid (nauwkeurigheid)
  Extraversie
  A meegaandheid, vriendelijkheid
  Neuroticisme

  De Big Five beschrijven efficiënt, op basis van van 5 persoonlijkheidsdimensies, grote gedeelten van de persoonlijkheid.
 • Belangrijk , de alledaagse psychologie is niet geschikt als wetenschap

  Belangrijk, de alledaagse psychologie is als  psychologische theorie onbruikbaar

 • uit welke 5 stappen bestaat de IAT methode?

  Blok 1: attribuutdiscriminatie

  Blok 2: objectdiscriminatie

  Blok 3: 1e gecombineerd blok

  Blok 4: omgekeerde objectdiscriminatie

  Blok 5: 2e gecombineerd blok
 • Noem de 4 vormen van sociale steun en hun definitie
  Ondersteuningsbronnen - aantal positieve relaties met anderen
  Ontvangen steun - daadwerkelijke ondersteuning door anderen
  Ervaren steun - subjectief waargenomen steun
  Potentiële steun - subjectieve verwachting te worden gesteund, als het in de toekomst nodig zou zijn
 • Geef een voorbeeld van een dispositie:
  Als iemand iets regelmatig doet bijvoorbeeld om 9.00 uur iedere dag koffie halen als hij/zij op kantoor is dan spreekt men van een dispositie want hij/zij toont regelmatigheden in zijn gedrag.
 • Wat is de definitie van persoonlijkheidspsychologie?

  Persoonlijkheidspsychologie  is de empirische wetenschap van de individuele bijzonderheden van de mens in diens uiterlijk,gedrag en beleving

 • wat zijn de voor- en nadelen van de IAT methode?
  voordeel: meet impliciete attitudes met voldoende interne consistentie
  nadeel: de test- hertest en parallelbetrouwbaarheid zijn onbevredigend

 • Wat zijn de 4 disciplines van de differentiële psychologie volgens Stern?
  variatieonderzoek
  correlatieonderzoek
  psychografie
  comparatief onderzoek
 • wat voorspellen implicite attitudes vooral?
  ze zijn valide voor het voorspellen van weinig beheersbaar gedrag en sociaal sterk gewenst en ongewenst gedrag
 • De nabootsingstheorie voor sekseverschillen is geldig, als ten minste 1 van deze hypotheses van toepassing is:
  1. Kinderen krijgen meer gelegenheid om modellen van het eigen geslacht waar te nemen dan modellen van het andere geslacht (differentiële waarnemingsgeledenheden)
  2. Bij waarneming van modellen van het eigen en het andere geslacht, worden vooral die van het andere geslacht nagebootst (selectieve nabootsing)
 • Wat is de TAT (Murray, 1943)?
  De Thematische Apperceptie Test.
  Het is een projectieve test waarbij 20 afbeeldingen worden gegeven die van een korte omschrijving moeten worden voorzien. Deze omschrijvingen worden herleid tot thema's en die worden weer herleid tot motieven.
  De keuze van de thema's duidt op persoonlijkheidstrekken, ook trekken waarvan de verteller zich niet bewust is: hij projecteert ze onbedoeld in de beschrijving van de afbeelding.
 • Hoe kun je erachter komen dat een persoon een voorkeur heeft voor cola?
  1. Vragen via een vragenlijst (expliciet)

  2. Je kan een IAT test afnemen (impliciet)
 • Leg uit wat gedeelde en niet-deelde omgevingsinvloeden zijn
  Wanneer een personenpaar (bijv. broer & zus) door omgevingsinvloeden een gelijkenis vertoont bij een bepaalde persoonlijkheidstrek, wordt er over gedeelde omgevingsinvloeden gesproken; omgevingsinvloeden die aken dat er bij een bepaalde trek geen gelijkenis is, worden niet-gedeelde omgevingsinvloeden genoemd
 • Leg uit hoe het paradigma van persoonlijkheidstrekken tegen de persoonlijkheid aankijkt
  Stelt iemands individualiteit vast door het bekijken van veel verschillende kenmerken (persoonlijkheidsprofiel).
 • Leg uit hoe het informatieverwerkingsparadigma tegen de persoonlijkheid aankijkt
  Richt zich op de verwerking van informatie in het zenuwstelsel. Persoonlijkheidsdisposities berusten dan op:
  Snelheid, intensiteit of inhoud van het kortetermijngeheugen en geheugeninhoud van het langetermijngeheugen. 
 • Wat verstaat men uit de persoonlijkheid van mensen?
  De persoonlijkheid van de mens wordt gezien als het geheel van diens persoonlijkheidstrekken (kenmerken, eigenschappen)
  de individuele bijzonderheden in lichamelijke kenmerken en de individuele regelmatigheden in gedrag en beleving.
 • Leg uit hoe het dynamisch-interactionistisch paradigma tegen de persoonlijkheid aankijkt
  Beschouwt persoonlijkheidsontwikkeling als een wisselwerking tussen omgeving en afzonderlijke persoonlijkheidstrekken gedurende het leven
 • Leg uit hoe het neurowetenschappelijk paradigma tegen de persoonlijkheid aankijkt
  Probeert verschillen in persoonlijkheid te beschrijven en te verklaren aan de hand van het zenuwstelsel
 • Leg uit hoe het moleculair-genetisch paradigma tegen de persoonlijkheid aankijkt
  Probeert een verband te leggen tussen persoonlijkheid en individueel kenmerkende allelpatronen
 • Leg uit hoe het evolutiepsychologisch paradigma tegen de persoonlijkheid aankijkt
  Neemt aan dat gedrag en beleving resulteren uit de evolutie
 • Wanneer metingen in verschillende situaties worden uitgevoerd met vergelijkbare meetmethode, dan meten we de transsituatieve consistentie. Wat is dat?
  Als verschillen in persoonlijkheidstrekken binnen situaties gelijk zijn bij vergelijking van situaties, bijv. iemand is zowel bovengemiddeld bang voor slangen als bij een examen
 • Noem de 2 soorten onderzoek die vallen onder het informatieverwerkingsparadigma
  Intelligentieonderzoek en attitudeonderzoek
 • Wat is een attitude?
  Attitudes zijn individueel kenmerkende beoordelingen (positief/negatief) van waargenomen of voorgestelde objecten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wordt er bedoelt met een nomologisch netwerk?
Het construct wordt geoperationaliseerd door een netwerk van veel onderling correlerende meetmethodes.
Wat is schijnvaliditeit en wanneer is het van belang?
De meetmethode lijkt op basis van gezond verstand of op basis van een oordeel van experts valide te zijn. Het is van belang wanneer er nog weinig over de persoonlijkheidstrek bekend is en er een eerste meetmethode moet worden onderzocht. 
Het is de zwakste vorm van validiteit.
Wanneer is er sprake van inhoudsvaliditeit?
Als de methode een representatieve steekproef van het gedrag omvat dat de trek bepaalt.
Wat wordt er bedoelt met criterium gerichte validiteit?
De meetmethode correleert sterk met andere indicatoren van de trek, vooral met andere valide meetmethoden voor de trek.
Wat is constructvaliditeit (begripsvaliditeit)?
Berust op een reeds goed onderbouwde theorie over de voorwaarden en consequenties van de gemeten trek. Bv. bij een intelligentietest wordt aangenomen dat intelligente mensen op langere termijn een hogere opleiding halen dan minder intelligente.
Wat houdt de z-transformatie in?
Trekscores x op een intervalschaal kunnen altijd als z-scores worden uitgedrukt:
z = (x - M) / SD

M=gemiddelde

Zo zijn ze beschreven in een 'uniforme taal' en kunnen bij verschillende meetmethoden direct worden vergeleken.
Hoe worden intervalschalen omgevormd zonder dat de psychologische interpretatie verandert? Voor welke intervalschalen geldt dit?
D.m.v. z-scores. Om z-scores te krijgen, wordt er een z-transformatie gedaan.
Dit geldt voor z-schalen met een gemiddelde 0 en SD1.
Wat is de definitie van standaarddeviatie?
SD, standaardafwijking: wortel van de varantie.
Wat is de definitie van variantie?
gemiddelde, gekwadrateerde afwijkingen van meetwaarden van hun gemiddelde waarde.
Welke schaal wordt er meestal gebruikt bij het meten van verschillen in persoonlijkheidstrekken?
Meestal met intervalschalen en af en toe met ordinale schalen.