Samenvatting psychologie voor de praktijk

-
134 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - psychologie voor de praktijk

 • 1 psychologie voor de praktijk

 • Wat is het verschil tussen wetenschappelijke en dagelijkse kennis?
  De verwerving van wetenschappelijke kennis verloopt via regels, wetenschappers maken een onderscheid tussen toevallige en niet toevallige verbanden. wetenschap gaat verder en wil theorieën formuleren 
 • Dus wat is wetenschap?
  Beschrijvend en verklarend het gaat vanuit een theorie en is objectief en abstract.
 • Wat is de definitie van psychologie?
  psychologie is een empirische wetenschap en zoekt naar verklaringen van gedrag. 
 • Waar staat GGGG voor?
  Gebeurtenis , Gedachte , Gevoel, Gedrag
 • Welke 2 wetenschappen heb je naast empirische nog meer?
  Normatieve en formele wetenschappen. 
 • Welke drie onderscheidingen heb je binnen de ervaringswetenschap?
  Cultuur, geestes en natuur.
 • Wat is het object van de psychologie?
  Dat gene wat psychologen bestuderen.
 • Welke twee factoren zijn bepalend voor het omschrijven van een wetenschap?
  De theorie en het object.
 • Wat is als het ware de familie van sociale wetenschappen?
  De moeder is filosofie, de vader is fysiologie en de broertjes en zusjes zijn andere sociale wetenschappen.
 • Welke drie indelingen heb je in de psychologie?
  1. De interne systematiek in de psychologie
  2. de indeling in specialisaties.
  3. Indelingen naar theoretische vooronderstellingen : de scholen
 • Welke indelingen van interne systematiek heb je ?
  Experimentele benadering, Dat is dat het huidige gedrag van de mens centraal staat en er wordt gezocht naar de oorzaken van gedrag.

  differentiële benadering, het systematische onderscheid tussen mensen en het vergelijken staat centraal.

  Ontwikkelings benadering, deze houdt zich bezig met de ontwikkeling van gedrag.
 • Welke Specialisaties zijn er?
  - Klinische psychologie
  - Kinder en jeugd psychologie
  - Onderwijs psychologie
  - Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Op welke drie manieren kunnen de scholen verschillen?
  Het modelkarakter van een theorie, de lichaam geest problematiek en de mechanistische, organistische en personalistische visie.
 • Wat is het modelkarakter van de theorie?
  Dit is een omvattende theorie die veel verklaart en een deeltheorie
 • Wat is de lichaam geest problematiek?
  onderscheid tussen binnen en buitenkant , welke is het belangrijkst geest of lichaam.
 • Wat is dualisme of interactionalisme?
  dit betekent dat de geest en het lichaam elkaar beïnvloeden
 • Wat is een monistische zienswijze?
  Een van de twee is belangrijk en je kan kiezen tussen materialistisch en idealistisch.
 • Wat zijn de 3 lagen van de mensenwetenschap?
  A Mechanistische laag : dit is het laagste niveau de denkwijze is determistisch en alles lijkt puur mechanistisch. 
  B De organistische laag : is een theorie waarbij men ervan uitgaat dat de mens in combinatie met zijn of haar omgeving functioneert
  C Personalistisch : hier staat de individuele persoon centraal.
 • Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychiater en psychotherapeut en een psychoanalyticus?
  • psycholoog - gedrag
  • psychiater - medicatie
  • psychotherapeut - GGZ
  • psychoanalyticus - oriënteert zich op de scholen
 • Wat is voor behavioristen belangrijk ?
  Alleen waarneembare uiterlijke gedragingen moeten bestudeerd worden, hersenprocessen zijn niet interessant en leren is de grootste verklaring voor gedrag.
 • Wat is het Nature VS. Nurture debat?
  Dat is de discussie welke van de twee het belangrijkst is de nature dus de aangeboren factoren of de nurture de omgevingsfactoren.
 • Wat is culturele oriëntatie?
  Hierbij ligt de nadruk van het verklaren van gedrag bij cultuur, maatschappij en opvoeding en de biologische invloed verwaarlozen.
 • Welke begrippen worden er verbonden aan onze aangeboren factoren?
  Instinct rijping en reflex
 • Wat is instinct?
  Instinct is universeel en aangeboren, het bestaat uit een of meer complexe handelingen, ze hebben een overlevingswaarde en je kunt ze in bedwang houden.
 • Wat zijn reflexen?
  Ook reflexen zijn universeel en aangeboren, het is een eenvoudige mechanistische reactie op een bepaalde prikkel. Je vertoont vaak eerst het gedrag en wordt je er daarna pas bewust van , het is dus niet te controleren.
 • Wat is rijping?
  Wat in aanleg een gedragsmogelijkheid is moet eerst groeien en rijpen. 
 • Wat zijn de 4 belangrijkste aspecten bij het leren?
  - Het veroorzaakt een relatief permanente verandering
  - Er ontstaan nieuwe gedragsmogelijkheden
  - Beloning of straf speelt vaak een rol
  - Oefening is van belang
 • Leg de klassieke conditionering uit door middel van de honden van Pavlov?
  Pavlov geeft zijn honden vlees ( US ) = Honden gaan kwijlen ( UR )
  Pavlov geeft zijn honden vlees ( US) + bel ( CS ) = Honden gaan kwijlen ( UR )
  Pavlov luidt de bel ( CS ) = Honden gaan kwijlen CR
 • Dus welke verbinding ontstaat er en op basis waarvan leert men bij klassieke conditionering?
  Er ontstaat een SR verbinding , en we leren hierbij op basis van een associatie die voortbouwt op een reflex.
 • Wat zijn 4 leerwetten van de klassieke conditionering?
  Generaliseren, discrimineren, reïnforcement, extinctie.
 • Wat is generaliseren bij klassiek conditioneren?
  Dit is de verbreding, hier is het een stimulus generalisatie, bij dingen die op de stimulus lijken kan er al een CR ontstaan.
 • Wat is de reïnforcement klassiek conditioneren?
  Dit is de bekrachtiging , dit versterkt wat er is geleerd, in dit geval is dat de US.
 • Wat is discrimineren bij klassiek conditioneren?
  Dit is het tegenovergestelde van generaliseren, de stimulus wordt dan namelijk gespecificeerd. 
 • Wat is extinctie bij klassiek conditioneren?
  Als je stopt met de bekrachtiging wordt de verbinding afgeleerd dat is de uitdoving. 
 • Wat voor schema is er bij operant conditioneren?
  Een SRC schema, hoe vaker het goed gaat hoe sterker deze wordt
 • Leg de operante conditionering uit met het voorbeeld van de baby en de rammelaar?
  Er is een baby met een rammelaar boven zijn bed, hij trapt er toevallig tegen aan en er komt een geluidje , dit is een prettige consequentie dus wordt het herhaalt. Operant conditioneren bouwt dus voort op toevalligheid en niet op een reflex.
 • Wat zijn de vier leerwetten bij operant conditioneren?
  Generaliseren, discrimineren, reïnforcement en extinctie
 • Wat betekent generaliseren bij bij operant conditioneren?
  Ook hier is het weer verbreden , gedrag dat in een situatie wordt vertoont wordt in meerdere situaties vertoont. dit is het SdRC schema, dit staat voor discriminatieve stimulus. 
 • Wat is discrimineren bij operant conditioneren?
  Hier leert iemand in welke situaties je gedrag kan vertonen en wanneer niet.
 • Leg het schema van reïnforcement uit in verband met de operante conditionering?
  Je kan dingen toedienen of wegnemen en deze dingen kunnen plezierig zijn of vervelend.
                                    plezier                             vervelend
  toedienen                 positieve beloning          positieve straf
  wegnemen               negatieve straf                negatieve beloning
 • Wat is shaping en exposure?
  Exposure i het blootstellen aan een prikkel en shaping is het stapsgewijs gedrag aanleren. 
 • Dus wat zijn de verschillen tussen klassiek en operant conditioneren?
  - Klassiek conditioneren bouwt voort op een reflex 
  - Bij operant conditioneren zit het al in het gedragsrepetoir
 • Wat is het verschil tussen exposure in vivo en in vitro?
  Vivo wordt de techniek in een angstaanjagende situatie toegepast.
  Bij vitro wordt de confrontatie met de gedachte aangegaan
 • Wat zijn 9 belangrijke kenmerken van straffen en belonen?
  - straffen heeft effect als er ander gedrag mogelijk is 
  - straf moet op de respons volgen
  - hoe sterker de straf hoe beter het effect
  - als het keer op keer bestraft wordt is het beter
  - een zwakke straf zorgt voor gewenning
  - mensen leren van het kijken naar het gedrag van anderen
  - publiekelijk toedienen van een straf is slecht
  - de omgeving kan ook een straffend effect krijgen
  - het hoeft niet slecht te zijn
 • Wat is het biopsychosociale model?
  Dit slaat op alle factoren die ons gedrag beïnvloeden, de biologische , de psychische en de sociale.
 • Wat zegt de sociale leertheorie van Bandura?
  Kinderen leren van anderen zonder dat er sprake is van beloningen of straffen, simpelweg omdat ze zich willen identificeren. Dit heet modeling ook wel imitatie.
 • Welke 6 factoren zijn belangrijk bij de imitatie van agressief gedrag?
  • de consequenties
  • de opvatting over het model
  • de verwachting of hij gestraft wordt
  • is het ethisch juist of onjuist
  • identificeert het kind zich
  • de omgeving, objecten die agressie op roepen
 • Waarom is agressie door televisie en gamen meer voorkomend bij mannen?
  Zij kunnen zich vaker identificeren met het model.
 • Hoe beïnvloeden mensen elkaar volgens de sociale leertheorie?
  Hoe onduidelijker de situatie hoe meer mensen op zoek gaan naar een model
 • Welke factoren hebben nog meer invloed bij beïnvloeding door modellen?
  Fysieke werkelijkheid, duidelijk verschil, modellen moeoten betrouwbaar en unaniem zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe speelt ruimte een rol bij non verbale communicatie
 1. ruimtelijke posities
 2. nabijheid en afstand
 3. persoonlijke ruimte
 4. schuilplaats
Wat zijn de 5 belangrijkste functies van non verbale communicatie?
 • de bijdrage aan de situationele werkelijkheid
 • regulering van totstandkoming voortgang en beëindiging an een interatie
 • verduidelijken van gesproken tekst
 • expessie van emoties
 • overbrengen van bepaalde betekennissen
welke aspecten kunnen de oorzaak zijn van fouten in de verbale communicatie?
 • paradoxale communicatie 
 • conntoatie en detonatie
 • uitgebreide of beperkte taalcode
 • interculturele communicatie
Wat is inconsistentie tussen verbale en non-verbale communicatie?
afstemmingsproblemen, ze kloppen niet met elkaar
wat zijn de 4 belangrijkste aspecten van het betrekkingsniveau?
- zakelijke
- expressieve
- relationele
- apellerende
Welke 2 niveaus heb je in communicatie?
het betrekkingsniveau en het inhoudsniveau
Wat zijn de 5 belangrijkste vragen die ja kan stellen om communicatie problemen op te lossen?
- Wie
- zegt wat
- hoe
- tegen wie
- met welk effect
Wat zijn de drie belangrijkste aspecten van analoge communicatie?
Lichaamstaal, zelfpresentatie, situatie
Wat is verbaal en non-verbaal?
verbaal is met woorden en taal, ook wel digitale communicatie
non-verbaal is alles wat geen woorden zijn en is analoge communicatie
Welke leerstijlen heb je?
 • de ongerichte
 • reproductie
 • betekenisgericht
 • toepassingsgericht