Samenvatting Psychologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9062832849 ISBN-13 9789062832842
1438 Flashcards en notities
116 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Psychologie voor de praktijk
 • Jakop Rigter
 • 9789062832842 of 9062832849
 • 5e, herz. dr.

Samenvatting - Psychologie voor de praktijk

 • 1 Orientatie op de psychologie

 • Wat leer je in dit hoofdstuk?
  de onderdelen van psychologie
 • Wat is een reïnforcement?
  Een beloning of straf
 • wat is wetenschappelijke kennis?
  kennis die je opdoet vanuit de wetenschap
 • Wat is psychologie?
  Verklaringen bieden voor de waargenomen werkelijkheid. Zowel het gedrag als de gevoelens wodt bestudeerd. Echter: waarneming wordt bepaald door eigen normen, door theoretische uitgangspunten.
 • Wat is het verschil tussen dagelijkse & wetenschappelijke kennis?
  Wetenschappelijke kennis verkrijgt men via strike methode en is meestal betrouwbaarder en nauwkeuriger dan algemene, dagelijkse kennis. 

  • Wetenschappelijke kennis treeft men naar objectiviteit.
  • Dagelijkse kennis is subjectief en kent geen noemenswaardige theorievorming.
 • Wat zij  cognitieve processen?
  mentale activiteiten
 • Wat zijn naast psychologie nog meer wetenschappen?
  Normatieve wetenschap: Zo moet het
  Formele wetenschap: 1+1=2
 • Wat betekent ervaringswetenschap en empirische wetenschap?
  psychologie is een wetenschap men noemt het een ervaringswetenschap of empirische wetenschap 

  ( empirie betekent werkelijkheid )

  Ervaringswetenschap houdt zich bezig met het opstellen van theorieën en het geven van verklaringen voor de door ons waargenomen werkelijkheid. 
 • Wat is wetenschappelijke kennis?
  Dit gaat via strikte regels. Onderscheid maken tussen toevallige, willekeurige verbanden en niet-toevallige (oorzakelijke) verbanden.Het gaat verder dan het zoeken van verbanden in de waargenomen werkelijkheid. Men probeert theorieën te formuleren.
 • Wat houdt experimentele benadering in?
  Het huidige gedrag van mensen staat centraal. Kijken naar het hier en nu
 • Wat houdt de differentiële benadering in?
  Systematisch onderscheid tussen mensen staat centraal (persoonlijkheidsleer). waarom doet de ene persoon het 1 en de andere persoon het ander?
 • Wat houdt ontwikkelingsleer in?
  Gedrag uit het verleden, heden en toekomst wordt bestudeerd. Belangrijk debat: Nuture vs. nature
 • Welke indelen in werkvelden/specialisaties zijn er?
  1. Klinische psychologie
  2. Kinder- en jeugdpsychologie
  3. Onderwijspsychologie
  4. Arbeids- en organistiepsychologie (AEO)
 • Wat houdt klinische psychologie in?
  Wat kunnen we eraan doen? houdt zich bezig met ziektebeelden
 • Wat houdt de kinder- en jeugdpsychologie in?
  Specifiek met kinderen en jeugd. houdt zich bezig met de ontwikkeling: school, thuis. Bijvoorbeeld kinderen met ADHD
 • Wat houdt onderwijspsychologie in?
  Hoe kan een student zo goed mogelijk terecht komen bij goede cijfers en het diploma. Wordt gekeken naar ziektebeelden, financiële problemen, thuis situatie
 • Wat houdt arbeids- en organisatiepsychologie (AEO) in?
  Arbeidsprocessen: Individuele processen maar ook binnen een groep
 • Wat houden scholen (stromingen)  in?
  Iets kan vanuit meerdere brillen bekeken worden. Een stroming houdt in: groep theoretici die vanuit een bepaald theoretisch punt kijken naar hun client. Geen enkele stroming heeft gehele waarheid. Elke theorie geeft een mogelijke afspiegeling van een deel van de werkelijkheid
 • Wat houdt het dualisme in?
  Geest en lichaam zijn allebei belangrijk
 • Wat houdt het internationalisme in?
  Geest en lichaam beïnvloeden elkaar
 • Wat houdt de monistische zienswijze in?
  Lichaam en geest staan los van elkaar
 • Wat houdt de materialistische zienswijze in?
  De nadruk op het lichaam
 • Wat houdt de idealistische zienswijze in?
  De nadruk op de geest
 • Wat houdt de mechanistische visie in?
  Mens is een machine. losse onderdeeltjes kunnen gerepareerd worden. Gedrag komt tot uiting door leren
 • Wat houdt de orgastische visie in?
  Organisme moet als geheel worden opgevat. Het organisme staat altijd in interactie met zijn omgeving
 • Wat houdt de personalistische visie in?
  Bewust menselijk handelen, persoonlijk leven, persoonlijke ervaring, beteknisgeving, wat zit erachter?
 • Wat zei Sigmund Freud?
  Het bewuste en het onderbewuste. Het onderbewuste bepaald voor een groot deel wie we zijn en wat we doen. hij herleide alle onderbewuste handelingen naar seks.
 • Wat is Tabula Rasa?
  Een onbeschreven blad. Dit houdt in dat je bij de geboorte nog niks hebt en door wat we leren, en wat we bij de opvoeding meekrijgen, worden we gevormd. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - psychologie voor de praktijk

 • 1.1 Wetenschap

 • Wat verstaan we onder dagelijkse kennis?
  Doen we elk moment, elke plaats op.
 • Wat verstaan we onder wetenschappelijke kennis?
  Word verworven door strikte regels, objectief,
 • 1.2 Psychologie

 • Wat voor wetenschap is psychologie?
  Een ervaringswetenschap of empirische wetenschap.
 • Wat is een normatieve wetenschap?
  Geneeskunde, opvoedkunde. Die je iets voorschrijven.
 • 1.3 Object van de psychologie

 • Wat is het object van de psychologie?
  Het studieonderwerp van de pscyhologie is verschillend omdat er verschillende psychologen zijn. Er wordt gekeken naar de binnenkant en naar de gedragingen van een mens.
 • 1.4 Relatie psychologie en andere sociale wetenschappen

 • Wat zijn de broertjes en zusjes van de psychologie?
  Pedagogiek, sociologie, culturele antropologie. Sociale wetenschappen
 • Wat zijn de ouders van de psychologie?
  moeder: filosofie
  vader: fysiologie. medische wetenschap
 • 1.5 De indeling in de psychologie

 • Wat is een school in de psychologie?
  Een indeling doormiddel van theoretische veronderstellingen.
 • Wat zijn de drie fundamentele benaderingen in de psychologie?
  Experimentele, differentiele en de ontwikkelingsbenadering
 • Wat is de experimentele benadering in de psychologie?
  Stelt het huidige gedrag van de mens centraal. Experimentele psychologie. Vraag die word gesteld is die naar de oorzaken van gedrag van de mens. (behaviourisme)
 • Wat is de differentiële benadering in de pscyhologie?
  Stelt het systematische onderscheid tussen mensen centraal. Gaat hierbij ook om huidig gedrag. Persoonlijkheidsleer. Verschillen tussen mensen in kaart brengen.
 • Wat is de ontwikkelingsbenadering?
  Houdt zich bezig met gedrag. Verleden, heden en toekomst. Ontwikkelingsleer. vraag: Op welke leeftijd zullen bepaalde functies op hun hoogtepunt zijn?
 • Wat zijn indelingen in specialisaties in de psychologie?
  Specialisaties zoals kinderpsycholoog, bedrijfspsycholoog, sportspsycholoog enzovoorts.
 • Welke theorie hoort bij Freud?
  Psychoanalyse
 • Welke theorie hoort bij Watson?
  Behaviourisme
 • Welke theorie hoort bij Maslov?
  Humanistische pscyhologie
 • Welke theorie hoort bij Köhler?
  Gestalttheorie
 • Welke theorie hoort bij Piaget?
  De cognitieve pscyhologie
 • Op welke aspecten verschillende verschillende scholen in de psychologie van elkaar?
  Lichaam - geest problematiek
  Verklaren / verstehen
  Holistisch versus empirisch analytisch
  Mechanisch, personalistisch, organisch
  conflict evenwicht versus groei
 • Wat is verworven?
  Dingen die naar je toekomen. Hoe je bent opgegroeid / ziektes die ontstaan. Hechting, schizofrenie, persoonlijkheid.
 • Wat is aangeboren?
  Ziekten zoals down, adhd, autisme. Bepaald door je dna.
 • Wat is een modelkarakter van een theorie?
  Afspiegeling van de waarheid van de psychologie. Alsof - karakter.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekent ervaringswetenschap en empirische wetenschap?
psychologie is een wetenschap men noemt het een ervaringswetenschap of empirische wetenschap 

( empirie betekent werkelijkheid )

Ervaringswetenschap houdt zich bezig met het opstellen van theorieën en het geven van verklaringen voor de door ons waargenomen werkelijkheid. 
Wat is het verschil tussen dagelijkse & wetenschappelijke kennis?
Wetenschappelijke kennis verkrijgt men via strike methode en is meestal betrouwbaarder en nauwkeuriger dan algemene, dagelijkse kennis. 

 • Wetenschappelijke kennis treeft men naar objectiviteit.
 • Dagelijkse kennis is subjectief en kent geen noemenswaardige theorievorming.
Wat is Modeling of immitatie 
Kinderen kijken naar anderen en nemen (eventueel) het gedrag over dat ze waarnemen zonder dat ze daarvoor per se beloond worden. 
Wat heeft Bandura ontdekt 
dat kinderen leren van anderen, zonder dat er direct spraken is van belonen of straffen. 
van wie is de Sociale leertheorie 
van Bandura
van wie is de Sociale leertheorie 
van Bandura
wat is operante conditionering 
belonen en straffen
Welke factoren liggen binnen de mens
cognitieve factoren
Wanneer spreken we van stimulans en reinforcement van de factoren 
factoren die het menselijk gedrag beïnvloeden, liggen buiten de mens
Naar welke processen wordt gekeken bij cognitieve benadering
Mentale processen