Samenvatting Psychologie

-
1562 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Brysbaert. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie

 • 1 Wat is psychologie?

 • A

  B

  C

   

 • is de wetenschap die het gedrag bestudeert waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de ineterne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen

 • Wat houdt de wetenschap psychologie in?
  Een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de  interne prcessen te begrijpen die ten gondslag liggen aan dat gedrag.
 • Wat is de definitie van psychologie?
  Psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • Wat houdt structuralisme in?
  Een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken. Introspectie is de psychologie waarbij de persoon naar zichzelf kijkt van binnenuit.
 • Welke 4 domeinen in de psychologie worden onderzocht?
  perceptuele domein, biologisch domein, cognitieve domein en het leerdomein
 • Wat houdt functionalisme in?
  Geïnteresseerd in het nut van het bewustzijn. Een grote interesse voor individuele verschillen tussen mensen en tussen mens en dier. Sterk beïnvloed door Darwin. Net als dieren evolueerde de menselijke overtuiging ook.
 • Wat is het rationalisme?
  De waarheid kan enkel achterhaald worden door rede te gebruiken
 • Wat is het nativisme?
  Sommige kennis is aangeboren
 • Wat is het empirisme?
  Kennis komt voor uit zintuiglijke ervaringen en associaties
 • Wat is het associationisme?
  Associaties tussen ideeën worden bepaald door gelijkenis en samen voorkomen in tijd of ruimte (Hume)
 • Wat is mentale chronometrie?
  Hoeveel mentale processen zijn nodig voor het uitvoeren van een taak en hoe moeilijk zijn deze processen
 • Wat is introspectie?
  Kijken naar eigen bewustzijn van binnenuit
 • Wat zijn de 5 scholen uit de beginjaren van de psychologie?
  structuralisme, gestaltpsychologie, funtionalisme, behaviorisme en psychoanalyse
 • Wat is het structuralisme?
  Op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn proberen te ontdekken
 • René Descartes?

  Rationalisme, Nativisme, Mechanische kijk.

 • Wat is de gestaltpsychologie?
  Reactie tegen structuralisme, de wereld zien als een geheel. Bekend van vele illusie illustraties. De mens is in voortdurende interactie met de omgeving.
 • Wat is het functionalisme?
  Wat is net nut van het bewustzijn? Wat deed het? etc. Grote interesse voor individuele verschillen.
 • Wat is het logisch positivisme?
  Beweging in de filosofie die ervan uitging dat wetenschap de meest succesvolle manier gebleken was om de wereld te begrijpen en kennis te genereren.
 • Wat is psychoanalyse?
  Beweging ontstaan door Freud, belang van onbewuste processen. Mentale stoornissen en sommige lichamelijke symptomen hebben psychische oorzaak.
 • Wat is een operationele definitie?
  Directe observaties en meetprocessen die door anderen herhaald kunnen worden
 • Wat betekent homunculus?
  de 'geest' in de machine / klein mensje
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Menselijke gedrag kan niet worden begrepen of voorspeld worden zonder een beroep te doen op de informatieverwerkende (cognitieve) processen die zich afspelen in de hersenen.
 • Wat is inprenting?
  Kippen en eenden worden geboren met de impuls om het eerste bewegende voorwerp wat ze zien te volgen. Bij mensen is glimlachen een aangeboren eigenschap.
 • Van wie komt het idee dat de hele wereld een sociaal netwerk vormt (small world)?
  Stanley Millgram
 • Noem de 3 belangrijkste soorten onderzoek:
  beschrijvend onderzoek, correlatie-onderzoek en experimenteel onderzoek
 • Noem de 7 soorten beschrijvend onderzoek:
  naturalistische observatie, vragenlijsten, interviews, opiniepeilingen, psychologische tests, archiefdata en gevalstudies.
 • Wat is een negatieve correlatie?
  Als de ene variabele toeneemt en de andere afneemt
 • Wat is experimenteel onderzoek?
  1 of meer variabelen manipuleren om te kijken of dit effect heeft op de andere variabelen.
 • Wat is een hypothese?
  Een voorspelling op basis vane en theorie die in een proef getoetst wordt
 • Wat is een onafhankelijke variabele?
  De variabele die de onderzoeker manipuleert tijdens het experiment om zo het effect ervan op het gedrag te achterhalen.
 • Wat is een afhankelijke variabele?
  De variabele die de onderzoeker meet als deel van het experiment.
 • Wat is interne validiteit?
  Als de oorzaak-gevolg reacties tussen de variabelen gerechtvaardigd zijn. Als de verandering in de afhankelijke variabele absoluut te wijten is aan de onafhankelijke variabele.
 • Wat is externe validiteit?
  De veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten de gebruikte onderzoekssetting.
 • Wat wordt bedoeld met informed consent?
  Dat de proefpersonen toestemming moeten geven voor hun medewerking aan een experiment.
 • Wat wordt bedoeld met debriefing?
  Dat de proefpersonen bij voorkeur ingelicht worden over het doel van de proef.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.