Samenvatting Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening

-
ISBN-10 9024402026 ISBN-13 9789024402021
326 Flashcards en notities
78 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening
 • Gerrit Lang, Henk van der Molen
 • 9789024402021 of 9024402026

Samenvatting - Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening

 • 1 Inleiding

 • Wat zijn de twee doelen van het boek?

  1. Inzicht te geven in welke processen een rol spelen bij het voeren van een hulpverleningsgesprek.

  2. Het beschrijven van vaardigheden die nodig zijn bij het voeren van een hulpverleningsgesprek. 

 • 1.3 Tereinafbakening

 • Voor welke hulpverleners is dit boek geschreven?

  Hulpverleners in opleiding, bijscholing. Coach, decanen, pedagogen, artsen etc. Voor iedereen die een hulpverleningsgesprek voert. 

 • Waarom alleen maar tweegesprekken?
  Deze aanpak past in een samenleving waar individualisering en zelfsturing positief worden gewaardeerd.
 • Voor welke hulpvragers is dit boek geschreven?

  Voor iedereen die wel hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden. (dus ook hoogopgeleiden en laagopgeleiden)

 • Voor welke situaties is dit boek geschreven?

  Voor tweegesprekken waarin de hulpvrager wil praten over datgene wat hem dwars zit. 

 • Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk en een voorwaarden. Ook vormt dat een uitgangspunt. 

 • Cliënt moet zelf iets doen aan zijn problemen en zijn omgeving. 

 • Voor welke hulpvragers is dit boek geschreven?
  Voor hoogopgeleiden en laagopgeleiden die wel hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden
 • Waarom alleen maar tweegesprekken?

  Deze aanpak past in een samenleving waar individualisering en zelfsturing positief worden gewaardeerd.

 • Voor welke hulpverleners is dit boek geschreven?
  Hulpverleners in opleiding en bijscholing. 
 • 2 De gezindheid van de hulpverlener

 • diagnose receptmethode wat is dat

  Een beperkte openheid in een gesprek waardoor er een recept uit het gesprek komt waar een client zelf weinig inspraak over heeft

 • Hoe wil de hulpverlener dat mensen leven en welk doel wil hij met hen bereiken?

  Hoe wil de hulpverlener dat doel bereiken?

  Wat zijn de belangen die op het spel staan bij hulpverlener en client?

  Diagnose-recpet gesprek

  Samenwerkingsmodel

  Geraffineerde hulpverlener

   

 • Diagnose recept model:
  De psycholoog wilt een snelle diagnose stellen. Ze houdt weinig rekening met de cliënte’s  gevoelens. Ze plakken een etiquette op je en willen het gesprek snel beëindigen.  Dit is niet de juiste manier.
                  Pasklaar antwoord:
                Een snelle antwoord of oplossing vinden. (Diagnose recept model)
 • Carl Rogers
  Amerikaanse psycholoog
  nieuwe vorm van hulpverlening
 • Wat is het raffinement van de Hulpverlener
  Zuiverheid en verfijning in de beroeps-uitoefeing...  ten gunste van de client
 • Diagnose recept model: client wil oplossing voor probleem

  Samenwerkingsmodel:client zelf verantwoordelijk blijven voelen, maken. Zelf nadenken over het probleem

  Geraffineerde hulpverlener: beeld krijgen van denk-, leef- en gevoelswereld van client. 

 • Wat is het samenwerkingsmodel

  Je maakt een partner vna je client in de gespreksvoering om samen verheldering ennuancering in zijn hulpvraag te krijgen

 • Samenwerkingsmodel:
  Psycholoog stelt open vragen. Ze is empatisch (meelevend) met de cliënt. Ze probeert niet één probleem op te lossen, maar ze wilt je leren om met je problemen om te gaan en ze zelf op te lossen.
                  De mondige mens:
                Een goed antwoord, hoelang het ook duurt. Het resultaat is ook beter voor het langer termijn. (Samenwerkingsmodel)
 • Methode
  in de methode werd Rogers steeds bertokkener/ persoonlijker aan het werk. Hij deed veel onderzoek om de effectiviteit te toetsen.
 • Wat zijn de drie type hulpverlening?
  Diagnose-recept gesprek
  Samenwerkingsmodel
  Geraffineerde hulpverlener
 • Actief betrekken van d client maakt dat hij bij een eventueel volgned probleem zelf een oplossing kan vinden omdat hij dit op deze manier gelaard heeft

 • (Hoe wil de hulpverlener dat mensen leven en welk doel wil hij met hen bereiken?)
  Hoe wil de hulpverlener dat doel bereiken?
  Wat zijn de belangen die op het spel staan bij hulpverlener en client?
  v
 • Wat zijn de belangen van de hulpverlener en de client in hetnsamenwerkingsmodel

  Als mondig mens behandeld worden

   

 • diagnose receptmethode;  wat is dat?
  Een beperkte openheid in een gesprek waardoor er een recept uit het gesprek komt waar een client zelf weinig inspraak over heeft
 • Wat is het raffinement van. Hulpverlener

  Zuiverheid en verfijning in de beroepsuitoefeing  ten gunste van de client

 • Wat is het samenwerkingsmodel
  Je maakt een partner van je client in de gespreksvoering om samen verheldering en nuancering in zijn hulpvraag te krijgen
 • Actief betrokkenheid van d client maakt dat hij bij een eventueel volgned probleem zelf een oplossing kan vinden omdat hij dit op deze manier gelaard heeft
 • Samenwerkingspsycholoog:


  Ze zegt haar mening niet, ze vraagt juist hulpvragen. Klein stukje manipulatie als het ten goede komt voor de cliënt (geraffineerde manipulatie). De leider gaat de partner zo veel mogelijk feedback geven, zorgt ervoor dat de partner begrijpt waarom de leider de vragen stelt en de leider vergroot duidelijkheid.
  Kritische vragen  en het herhalen van de woorden (zinnen) van de cliënt.
                  Non-verbaal: Geen woorden, alleen mee knikken.
                  Verbaal: Woorden zeggen die de cliënt laat toe zien dat je luistert, zoals ja, oh ja, oké.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening
 • G Lang, H T van der Molen
 • 9789024418114 of 9024418119
 • 14e, ongew. dr.

Samenvatting - Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening

 • 1.1 Doel

 • Het uitgangspunt van het boek is dat hulp in veel gevallen mogelijk is en dat er op dat gebied veel te leren valt. Het boek heeft twee doelen:
  1. Het leveren van een bijdrage aan het inzicht in de processen die een rol spelen bij het voeren van hulpverleningsprocessen.
  2. Het beschrijven van de vaardigheden die nodig zijn om iemand met een persoonlijk probleem te helpen.
 • doel van het boek, zie mindmap
 • Onze "verstandige" opmerkingen worden door onze medemens niet altijd ter harte genomen. 
  Doelen
  1. Inzicht bieden in processen die een rol spelen bij het voeren van een hulpverleningsgesprek. Wat wil hij bereiken en waarom? Wéten is nog niet hetzelfde als iets kunnen doen
  2. Nauwkeurig mogelijk omschrijven van de vaardigheden die men nodig heeft om iemand met een persoonlijk probleem te helpen. 
 • Welke inzichten worden bedoeld?
  Inzicht in de bedoelingen, wat wil de hulpverlener bereiken en waarom?
  Inzicht in de invloed van het eigen gedrag op degene die hij wil helpen.
 • 1.2 Opbouw

 • In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten betreffende het werken met mensen aan het oplossen en of reduceren van hun problemen. De onderliggende theorie wordt uitgelegd in de hoofdstukken 3 (Rogers, cliëntgerichte benadering en Wexler, cognitieve benadering) en 4 (Mischel, en Bandura, sociaal leren). In 5 worden de rollen van de hulpverlener genoemd en besteden we aandacht aan het gespreksmodel van Egan. Hoofdstuk 6 bevat de beschrijving van functie en inhoud van verschillende basisvaardigheden (Ivey, 1971) Hoofdstuk 7 gaat in op meer complexe vaardigheden en hoofdstuk 8 geeft inzicht in de vraag hoe de client zijn nieuw verworven vaardigheden en inzichten in de praktijk kan brengen.
 • opsomming van de inhoud van de komende hoofdstukken
 • 1.3 Terreinafbakening

 • Voor welke hulpverleners?
  Het boek is bedoeld voor hulpverleners in opleiding. Ook bedoeld voor stimulering van zelfsturing bij het oplossen van problemen. Het boek is niet bedoeld voor specialistisch-professionele hulp bij ernstige en langdurige geestelijke nood.
 • 1.3.1 Voor welke hulpverleners?

 • De door hen behandelde inzichten kunnen van nut zijn bij het helpen van 'gewone'  mensen met vragen en problemen, van 'aanspreekbare' personen. = verantwoordelijkheid voor de eigen daden. Vaak tijdelijke problemen. 
 • Je kunt aangeven, voor welke groepen 'hulpverleners' de te leren theorie en vaardigheden bruikbaar zijn
  leerdoel 1.1
  Pedagogen, sociaal werkers, decanen, studieadviseurs, verpleegkundigen, artsen, tandartsen, politiefunctionarissen, theologen, arbeidsbemiddelaars, voorlichters, enz.
 • 1.3.2 Voor welke hulpvragers?

 • Voor welke hulpvragers?
  De inzichten zijn bedoeld voor 'gewone' aanspreekbare mensen. Zij zijn nog verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ook kunnen zij nog enige distantie tot de problematiek aannemen.
 • Je kunt aangeven, bij; welke hulpvragers de behandelde vaardigheden en inzichten van nut kunnen zijn
  leerdoel 1.2
  "Gewone" mensen met vragen en problemen, van "aanspreekbare" personen.
  Dat wil zeggen: mensen die in een toestand zijn waarin ze nog verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden.
 • 1.3.3 Voor welke situatie?

 • Situatie waarin de hulpvrager minimale bereidheid heeft om mee te werken, maar willen praten is daarbij nog niet hetzelfde als kunnen praten.
 • Voor welke situatie?
  Het betreft hier tweegesprekken. Met name de situatie dat de hulpvrager zich wendt tot de hulpverlener. De hulpvrager heeft dus een minimale bereidheid over zijn problemen te praten.
 • Je kunt aangeven, aan welke voorwaarde moet zijn voldaan voor het kunnen voeren. van hulpverleningsgesprekken volgens de behandelde theorie
  leerdoel 1.3
  Enig wederzijds vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde en vormt ook het uitgangspunt voor de gesprekken.
 • 2.1 Inleiding

 • .
 • Voor persoonlijke problemen zijn allerlei 'oplossingen', ze worden sterk gekleurd door de normen en waarden die de betrokkenen erop na houden ten aanzien van de beste manier van leven

  1. hoe willen we -in algemene zin- met de ander omgaan?
  2. welke methode/technieken willen we kiezen?
  3. in wat voor situatie staan hulpverlener en cliënt ten op zichte van elkaar: welke belangen beïnvloeden het gesprek en hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten ze van elkaar?

   

  Gezindheid: Een standpunt van de hulpverlener. Opvattingen of overtuigingen met betrekking tot de vraag hoe men met mensen hoort om te gaan.

  1.  We moeten ons afvragen hoe we -in algemene zin- met de ander willen omgaan
  2. Aan de orde stellen welke methoden van werken en welke technieken we gebruiken
  3. We dienen ons af te vragen in wat voor een situatie de cliënt zich bevind. 

  Gezindheid
 • Welke vragen komen op?
  1. Hoe willen we, in algemene zin, met de ander omgaan?
  2. Welke methode van werken, welke technieken kiezen we?
  3. In welke situatie bevinden hulpvrager en hulpverlener zich tot elkaar? Hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten ze van elkaar?
 • Wat houdt gezindheid in?
  Opvattingen of overtuigingen met betrekking tot hoe je met mensen omgaat die de hulpverlener heeft.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is experiencing?
De belevings- en ervaringsprocessen van een persoon waardoor hij allerlei stimuli vanuit zichzelf en de omgeving zonder remmingen of afweer te beleven en te verwerken.
Wat gebeurt er bij mensen meer dan alleen het realiseren van een biologisch proces?
- Mensen kunnen nadenken over hun ontwikkeling
- Ze hebben voor hun zelfactualisering de verbondenheid met anderen in sociaal verband nodig.
- De mens maakt doelgerichte beslissingen en keuzes over waarden en richting voor zijn denken ne handelen.
Wat is self-actualizing tendency?
De neiging van 'alle leven' om te groeien op grond van hun in aanleg gegeven mogelijkheden.
Wat biedt een goede theorie over methoden van hulpverlening?
- Concreet inzicht in het functioneren van mensen
- Maakt duidelijk hoe persoonlijke problemen kunnen ontstaan
- Biedt relatief eenvoudige richtlijnen om de problemen van de cliënt te verminderen
Wanneer is het goed om directheid te gebruiken?
- Als de hulpverlener zelf een vervelend gevoel heeft over de loop van het gesprek en hij denkt dat het verwoorden kan helpen.
- Als de hulpverlener het idee heeft dat de cliënt moeite heeft met het verwoorden van gedachten en gevoelens over relatie met de hulpverlener
Wat wordt verstaan onder directheid?
De hulpverlener onderbreekt het gesprek om de cliënt te wijzen op een kenmerkende manier van doen of praten, dat een bredere betekenis heeft voor het zelfinzicht van de cliënt (metagesprek).
Wat is het nut van eigen voorbeelden?
- Je laat merken dat je dingen herkent en dat je het niet vreemd vindt
- Je helpt de cliënt onder woorden te brengen wat hij zelf niet kan/ durft verwoorden
- Je geeft een voorbeeld door dingen over jezelf te vertellen, dat de cliënt kan navolgen
Voor welke valkuil moet je oppassen?
Echte problemen moet je niet bagatelliseren door heretiketteren. Het is belangrijk de negatieve kanten van gedrag wel onde ogen te zien.
Wanneer pas je positief heretiketteren toe?
- Als de cliënt een disfuncionele verklaring voor zijn gedrag geeft (corrigeren)
- Als de cliënt zijngedrag niet kan verklaren (inzicht geven)
Wat zijn de doelen van positief heretiketteren?
- Wijzigen van het negatieve zelfbeeld
- Door de genuanceerdere kijk kan beter worden bepaald welke stappen moeten worden genomen om iets aan het probleem te doen
- De hulpverlener heeft een compenserende werking op invloeden vanuit de omgeving van de cliënt